Gasanalysator och sensorer för in situ-installationer
gasanalysator

Gasanalysator för industriellt bruk

Gasanalysatorer för in situ- och extraherande installationer

Dessa mycket pålitliga gasanalysatorer är konstruerade för att erbjuda snabba responstider för många olika gaser i industriella och kemiska processer. Vare sig TDL-analysatorer (med justerbar diodlaser) och amperometriska syregivare kräver provtagning eller behandling för att bidra till minskad stilleståndstid, ökad processäkerhet och i slutändan en lägre ägarkostnad. METTLER TOLEDO erbjuder ett brett utbud syrgasanalysatorer, men också TDL-gasanalysatorer för O₂, CO₂, CO, HCl, H₂S, fukt, ammoniak (NH₃) och metan (CH₄).

Ring för offert
020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

FAQs

Vad är en syreanalysator?

En syreanalysator är ett system för mätning av syre i ett gasflöde. Det består av en sensor, en transmitter och en processadapter eller armatur. För in situ-mätning av syre erbjuder METTLER TOLEDO både amperometriska syreanalysatorer och TDL-syreanalysatorer.  

METTLER TOLEDOs syreanalysatorer är unika på så vis att inget provtagnings- eller behandlingssystem krävs. Detta innebär att snabb och precis mätning kan utföras med minimalt underhåll.

Vilken gasanalysteknik erbjuder METTLER TOLEDO?

METTLER TOLEDO erbjuder tekniker för gasanalysatorer Det handlar om TDL-spektroskopi (Tunable Diode Laser) och amperometrisk (eller polarografisk) teknik.  

Amperometriska syresenorer bygger på en elektrokemisk mätteknik vilket medger ett kompakt format. Det handlar om en utarmande teknik, och därför krävs visst underhåll och en del förbrukningsmaterial. Kemiska störningar kan förekomma, och en utvärdering kräver att man redan på förhand känner till gasens sammansättning. 

Tekniken bakom METTLER TOLEDOs TDL-syreanalysatorer är däremot okänslig för de flesta störningar och materialet i sensorn är mycket robust. Inget regelbundet underhåll krävs, och givaren är konstruerad för långvarig och kontinuerlig användning. TDL passar för de mest utmanande och kritiska användningsområden. Rent fysiskt är systemet större än de amperometriska gassensorerna, så installationskraven är annorlunda.

I vilka typer av system kan gasanalysatorerna installeras?

METTLER TOLEDOs sortiment med gasanalysatorer är flexibelt och lämpar sig för många olika tillämpningar och system. De amperometriska givarna är av 12 mm standardtyp och kan installeras i de flesta vanliga processkärl och de är därmed perfekta för tillämpningar som exempelvis övervakning i gasutrymmen. 

TDL-gasanalysatorn har ett mycket bredare utbud processadaptrar så att mätning kan utföras där det behövs. Det finns adaptrar för små och stora rör, smutsiga gasflöden, snabba och långsamma gasflöden samt hetgasflöden vilket gör analysatorn mycket mångsidig och uppfyller alla tänkbara installationsbehov.  Tack vare konstruktionen med reflekterade ljusbanor krävs heller ingen manuell inriktning.