Gasanalysatorer – gassensorer
 
Meny
Gasanalysator och gassensorer

Gasanalysatorer och gassensorer

Nya metoder för gasanalys med in situ-teknik och extraktiv teknik för industriinstallationer

För kontinuerlig mätning och kontroll av gaser i processer erbjuder vårt avancerade sortiment av tåliga gasanalysatorer och gassensorer exakta mätningar med minimala underhållskrav.

Vanliga frågor och svar om gasanalysatorer

Vad är en justerbar diodlaseranalysator (TDL-analysator)? Justerbara diodlaseranalysatorer är mätsystem som används för att mäta koncentrationen a...

Vad är en justerbar diodlaseranalysator (TDL-analysator)?

Justerbara diodlaseranalysatorer är mätsystem som används för att mäta koncentrationen av specifika arter i en gasblandning med hjälp av laserabsorptionsspektrometri. Enkelt uttryckt passerar en laserstråle som är inställd för att identifiera en viss gasart genom gasmediet till en detektor. Närvaro av den aktuella gasen gör att ljus absorberas och signalens intensitet minskar. Ljuset detekteras av en fotodiod och analyseras sedan för att kvantifiera gaskoncentrationen. TDL-analysatorer håller snabbt på att ersätta andra tekniker i processanläggningar, eftersom de erbjuder ökad produktivitet, uppgraderad kapacitet och bättre säkerhet.

 

Hur kan jag minska kostnaderna för installation och underhåll med en TDL-analysator?

När du installerar en TDL-analysator för gasanalys på plats eliminerar du provbehandlingssystemet som krävs för vanliga utvinningstekniker. Tack vare konceptet med en enkel fläns och böjd bana, som i METTLER TOLEDOs GPro 500 gasanalysator, kan man dessutom ytterligare minska installations- och underhållskostnaderna som uppstår vid en typisk justering av en TDL-analysator.

 

Vilka gasarter kan mätas med en TDL-analysator?

METTLER TOLEDO GPro 500 gasanalysatorer erbjuder mätning av kolmonoxid (CO%), koldioxid (CO2%), väteklorid (HCl), vätesulfid (H2S), gasformigt syre (O2) eller fukt. Vi ökar hela tiden vårt utbud av mätparametrar för att möta industrins behov.

 

Vilka slags tillämpningar är lämpliga för en TDL-analysator?

TDL-gasanalysatorer används i många typer av tillämpningar, i många olika industrisegment. De är vanliga inom kemiindustrin, petrokemisk raffinering, läkemedelstillverkning och livsmedelstillverkning. Inom industrisegment som bland annat klor-alkali-industrin kan TDL-analysatorer ersätta traditionella mätsystem för fuktmätning för att förhindra korrosion i kompressionssystem. En GPro 500 med en anpassad filterförsedd sond är optimal för förbränningstillämpningar där stora mängder damm kan försvåra mätningar. Det är en särskilt praktisk lösning för eldade värmare och värmepannor. För inerterings- och inkapslingstillämpningar ökar användningen av en icke spolbar sond säkerheten och minskar driftskostnaderna. GPro 500-anpassningen med cellplatta erbjuder stabila mätningar vid gasmätningar in situ i DN50 eller 2-tumsrör, oavsett om det gäller låga eller höga flödeshastigheter, eller där du vill undvika flödesbegränsning.

 

 

Vad är en amperometrisk syrgassensor?

Amperometriska (eller polarografiska) syresensorer mäter gasformigt syre med ett syregenomsläppligt membran och en elektrokemisk anod-/katodenhet. De här sensorerna är utmärkta för gasmätning i tillämpningar som bland annat kväveinkapsling och övervakning av avgående gas. Amperometriska sensorer för syre i gasfas ger snabba mätresultat och går enkelt och snabbt att byta ut, kalibrera och underhålla.

 

Hur ofta måste jag serva en amperometrisk gassensor?

De inre delarna av en amperometrisk gassensor måste bytas ut då och då. Elektrolyten i sensorns membranhölje behöver desto oftare fyllas på och själva membranet behöver också bytas. Frekvensen för utbyte/påfyllning varierar enligt de individuella tillämpningarnas driftsvillkor, och kunskapen om lämpliga intervall för utbyte eller påfyllning följer ofta med operatörernas erfarenhet. METTLER TOLEDOs amperometriska gassensorer med Intelligent Sensor Management-teknik (ISM) erbjuder diagnostiska verktyg som visar antalet dagar tills den inre delen och membranhöljet ska bytas eller när elektrolyt behöver fyllas på. Dessa verktyg, till exempel Dynamic Lifetime Indicator, hjälper till att säkra att du undviker oplanerad stilleståndstid vid övervakningsprocesser och kontrollprocesser.

 

Hur ofta måste jag kalibrera en amperometrisk gassensor?

Kalibreringsfrekvensen är svårt att beräkna, men ISM-tekniken ger en uppskattning baserat på sensorns driftsvillkor. Adaptive Calibration-timern (ACT) beräknar exakt när du ska planera in en kalibrering av din gassensor, vilket innebär mindre oplanerad stilleståndstid och färre avbrott.


Amperometriska gassensorer för syreövervakning
Gasanalysatorer med justerbar diodlaser (Tunable Diode Laser – TDL)

Amperometriska gassensorer | O2-sensor

Justerbara diodlaseranalysatorer

För processgasflöden eller tankapplikationer erbjuder amperometriska sensorer för syre i gasfas för tillförlitliga mätningar i realtid utan behov av provtagning eller behandling av gasen.
Dessa TDL-gasanalysatorer är konstruerade för in situ-mätningar och extraktiva kemiska processer, är enkla att installera och kräver i princip inget underhåll.
Enkel in situ-installation i rör eller kärl
Inga underhållskrävande provtagningssystem behövs
Underhåll och kalibrering utförs enkelt på två minuter
Ingen intrimning behövs tack vare konceptet med enflänssonder
Avdriftsfri mätning kräver ingen kalibrering
Snabba svarstider och in situ-installation
Alternativ för extraktiv installation och rörkorsinstallation
Amperometriska gassensorer för syreövervakning

För processgasflöden eller tankapplikationer erbjuder amperometriska sensorer för syre i gasfas för tillförlitliga mätningar i realtid utan behov av provtagning eller behandling av gasen.

Gasanalysatorer med justerbar diodlaser (Tunable Diode Laser – TDL)

Dessa TDL-gasanalysatorer är konstruerade för in situ-mätningar och extraktiva kemiska processer, är enkla att installera och kräver i princip inget underhåll.

Trycksaker

Tekniska data och tillämpningsrelaterad information för gasmätning

Broschyr om gasanalys
TDL-spektrometri – Teori och bakgrund (e-bok)
White paper: HCl-övervakning i torn och gasrenare
Processanalys: produktkatalog

Service

Mer information om våra tjänster

020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Filmer

Filmer som visar gasmätning och tillämpningar

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.