Sensor för löst syre- CO- och- ozon | METTLER TOLEDO
Sensor för löst syre / Sensor för löst CO<sub>2</sub> / Sensor för löst ozon

Sensor för löst syre / Sensor för löst CO2 / Sensor för löst ozon

Inline-prober med hög prestanda för exakta mätningar

Inline-mätningar för övervakning av löst syre och CO2 (löst koldioxid) är väsentliga för att optimera produktprestanda och kvalitet, samt för att garantera processäkerhet. Ingolds och Thorntons in-line-sensorer för läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustri ger exakta data för processkontroll i realtid. Optisk teknologi, framtidens teknologi ger noggranna och spårbara mätningar. Dessutom minimerar  Intelligent Sensor Management (ISM) underhållet och möjliggör diagnostik som löpande övervakar sensorns prestanda. Sensorer utanför mätområdet kan då  bytas ut i tid, innan mätvärdena påverkas negativt. Vi även bärbara mätare för löst syre, för mätning i fält var det än krävs.

Dissolved Oxygen Sensors
Dissolved CO2 Sensors
Sensor för mätning av löst ozon

Sensorer för löst syre

Givare för löst CO₂

Sensor för mätning av löst ozon

Högpresterande sensorer för löst syre, för krävande tillämpningar inom kemi, läkemedel samt mat och dryckesindustrin.
För noggranna CO₂-mätningar i applikationer inom läkemedels- och livsmedelsindustrierna.
Inlinesensorer för mätning av löst ozon/O₃ ger tillförlitlig övervakning vid rening av ultrarent vatten.
Förutseende diagnostik och förebyggande underhåll tack vare
Intelligent Sensor Management (ISM)
Högsta möjliga precision och minimalt med underhållsinsatser
tack vare optisk teknologi
Tillgängliga modeller för hygieniska applikationer
Spara tid vid hantering och underhåll tack vare
unik membranmodul
Ökad noggrannhet och minimal drift på grund av
enklare teknik för termisk konduktivitetsmätning
Ingen risk för kontaminering
eftersom elektroderna är fullt steriliserbara antingen in-situ eller i en autoklav
Snabbt ozonsvar
spårar desinfektion ingående
Enkelt underhåll
med ”slip-on”-membran
Kan medfölja konduktivitets- och TOC-mätningar
med multiparameter-system
Portable Dissolved Oxygen Meter
Single-use Sensors
ISM-tillbehör

Portable Dissolved Oxygen Meter

Single-use Sensors for Bag Manufacturers

ISM-tillbehör

Portable DO meter for at-line ppb-level sampling or as a temporary on-line solution. Uses optical dissolved oxygen measurement for stable, accurate results.
Gamma-sterilizable sensors in single-use format for measuring pH and DO. Designed for biotech companies that manufacture single-use bags.
ISM-tillbehör som t.ex. programvara eller överföringslösningar gör att du kan utnyttja ISM-tekniken till fullo.
Mobile oxygen measurement solution
Easy and intuitive touchscreen operation
IP67 enclosure resists wet environments
Cleanable flow-through design for at-line sampling
Stores data for up to 99 measurements points
Suitable for use in a wide range of applications
Compatible with standard METTLER TOLEDO transmitters
Long-term measurement stability and performance
Designed for 1" Eldon James port disc
Kalibrera givarna på avstånd från processen
Övervaka historik, diagnostik och lagerhållning för givare
Enkel systemverifiering med givarsimulering
Anslut givare till en dator eller mobil enhet
Dissolved Oxygen Sensors

Högpresterande sensorer för löst syre, för krävande tillämpningar inom kemi, läkemedel samt mat och dryckesindustrin.

Förutseende diagnostik och förebyggande underhåll tack vare
Intelligent Sensor Management (ISM)
Högsta möjliga precision och minimalt med underhållsinsatser
tack vare optisk teknologi
Tillgängliga modeller för hygieniska applikationer
Dissolved CO2 Sensors

För noggranna CO₂-mätningar i applikationer inom läkemedels- och livsmedelsindustrierna.

Spara tid vid hantering och underhåll tack vare
unik membranmodul
Ökad noggrannhet och minimal drift på grund av
enklare teknik för termisk konduktivitetsmätning
Ingen risk för kontaminering
eftersom elektroderna är fullt steriliserbara antingen in-situ eller i en autoklav
Sensor för mätning av löst ozon

Inlinesensorer för mätning av löst ozon/O₃ ger tillförlitlig övervakning vid rening av ultrarent vatten.

Snabbt ozonsvar
spårar desinfektion ingående
Enkelt underhåll
med ”slip-on”-membran
Kan medfölja konduktivitets- och TOC-mätningar
med multiparameter-system
Portable Dissolved Oxygen Meter

Portable DO meter for at-line ppb-level sampling or as a temporary on-line solution. Uses optical dissolved oxygen measurement for stable, accurate results.

Mobile oxygen measurement solution
Easy and intuitive touchscreen operation
IP67 enclosure resists wet environments
Cleanable flow-through design for at-line sampling
Stores data for up to 99 measurements points
Single-use Sensors

Gamma-sterilizable sensors in single-use format for measuring pH and DO. Designed for biotech companies that manufacture single-use bags.

Suitable for use in a wide range of applications
Compatible with standard METTLER TOLEDO transmitters
Long-term measurement stability and performance
Designed for 1" Eldon James port disc
ISM-tillbehör

ISM-tillbehör som t.ex. programvara eller överföringslösningar gör att du kan utnyttja ISM-tekniken till fullo.

Kalibrera givarna på avstånd från processen
Övervaka historik, diagnostik och lagerhållning för givare
Enkel systemverifiering med givarsimulering
Anslut givare till en dator eller mobil enhet

Service

020-25 58 80
Ring service
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.