Sensor för löst syre- CO- och- ozon | METTLER TOLEDO
Sensor för löst syre / Sensor för löst CO<sub>2</sub> / Sensor för löst ozon

Sensor för löst syre / Sensor för löst CO2 / Sensor för löst ozon

Inline-prober med hög prestanda för exakta mätningar

Inline-mätningar för övervakning av löst syre och CO2 (löst koldioxid) är väsentliga för att optimera produktprestanda och kvalitet, samt för att garantera processäkerhet. Ingolds och Thorntons in-line-sensorer för läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustri ger exakta data för processkontroll i realtid. Optisk teknologi, framtidens teknologi ger noggranna och spårbara mätningar. Dessutom minimerar  Intelligent Sensor Management (ISM) underhållet och möjliggör diagnostik som löpande övervakar sensorns prestanda. Sensorer utanför mätområdet kan då  bytas ut i tid, innan mätvärdena påverkas negativt. Vi även bärbara mätare för löst syre, för mätning i fält var det än krävs.

Dissolved Oxygen Sensors
Sensorer för löst syre i rent vatten
Dissolved CO2 Sensors

Sensorer för löst syre

Sensorer för löst syre i rent vatten

Givare för löst CO₂

Högpresterande sensorer för löst syre, för krävande tillämpningar inom kemi, läkemedel samt mat och dryckesindustrin.
Ytterst känsliga sensorer som uppfyller alla krav för precisa inline-mätningar vid mycket låga DO-nivåer, i bryggeri-, kraft- och elektronikindustrin.
För noggranna CO₂-mätningar i applikationer inom läkemedels- och livsmedelsindustrierna.
Förutseende diagnostik och förebyggande underhåll tack vare
Intelligent Sensor Management (ISM)
Högsta möjliga precision och minimalt med underhållsinsatser
tack vare optisk teknologi
Tillgängliga modeller för hygieniska applikationer
Detektering av lägsta DO-nivå
från 0.1ppb till mättnad
Plug and Measure-funktion, samt avancerad diagnostik tack vare
Intelligent Sensor Management (ISM)
Steriliserbar och uthärdar upprepad CIP-behandling
Spara tid vid hantering och underhåll tack vare
unik membranmodul
Ökad noggrannhet och minimal drift på grund av
enklare teknik för termisk konduktivitetsmätning
Ingen risk för kontaminering
eftersom elektroderna är fullt steriliserbara antingen in-situ eller i en autoklav
Sensor för mätning av löst ozon
Portabla mätsystem för löst syre
Tillbehör för intelligent sensorhantering (ISM)

Sensor för mätning av löst ozon

Portabla mätsystem för löst syre

Tillbehör för intelligent sensorhantering (ISM)

Inlinesensorer för mätning av löst ozon/O₃ ger tillförlitlig övervakning vid rening av ultrarent vatten.
Lätthanterliga offline-instrument som ger effektiv mätning
Tillbehör för intelligent sensorhantering (ISM) såsom mjukvara och överföringslösningar gör att du kan utnytta av ISM-tekniken optimalt.
Snabbt ozonsvar
spårar desinfektion ingående
Enkelt underhåll
med ”slip-on”-membran
Kan medfölja konduktivitets- och TOC-mätningar
med multiparameter-system
Speciellt utformade för kraven i dryckesindustrin
Ger enkel hantering vid provtagning
Gränssnitt för kommunikation
möjlig att ansluta till en skrivare eller extern PC för datautvärdering
Single-use Sensors

Single-use Sensors for Bag Manufacturers

Gamma-sterilizable sensors in single-use format for measuring pH and DO. Designed for Biotech companies that manufacture single-use bags.
Suitable for use in a wide range of applications
Compatible with standard METTLER TOLEDO transmitters
Long-term measurement stability and performance
Designed for 1" Eldon James port disc
Dissolved Oxygen Sensors

Högpresterande sensorer för löst syre, för krävande tillämpningar inom kemi, läkemedel samt mat och dryckesindustrin.

Förutseende diagnostik och förebyggande underhåll tack vare
Intelligent Sensor Management (ISM)
Högsta möjliga precision och minimalt med underhållsinsatser
tack vare optisk teknologi
Tillgängliga modeller för hygieniska applikationer
Sensorer för löst syre i rent vatten

Ytterst känsliga sensorer som uppfyller alla krav för precisa inline-mätningar vid mycket låga DO-nivåer, i bryggeri-, kraft- och elektronikindustrin.

Detektering av lägsta DO-nivå
från 0.1ppb till mättnad
Plug and Measure-funktion, samt avancerad diagnostik tack vare
Intelligent Sensor Management (ISM)
Steriliserbar och uthärdar upprepad CIP-behandling
Dissolved CO2 Sensors

För noggranna CO₂-mätningar i applikationer inom läkemedels- och livsmedelsindustrierna.

Spara tid vid hantering och underhåll tack vare
unik membranmodul
Ökad noggrannhet och minimal drift på grund av
enklare teknik för termisk konduktivitetsmätning
Ingen risk för kontaminering
eftersom elektroderna är fullt steriliserbara antingen in-situ eller i en autoklav
Sensor för mätning av löst ozon

Inlinesensorer för mätning av löst ozon/O₃ ger tillförlitlig övervakning vid rening av ultrarent vatten.

Snabbt ozonsvar
spårar desinfektion ingående
Enkelt underhåll
med ”slip-on”-membran
Kan medfölja konduktivitets- och TOC-mätningar
med multiparameter-system
Portabla mätsystem för löst syre

Lätthanterliga offline-instrument som ger effektiv mätning

Speciellt utformade för kraven i dryckesindustrin
Ger enkel hantering vid provtagning
Gränssnitt för kommunikation
möjlig att ansluta till en skrivare eller extern PC för datautvärdering
Tillbehör för intelligent sensorhantering (ISM)

Tillbehör för intelligent sensorhantering (ISM) såsom mjukvara och överföringslösningar gör att du kan utnytta av ISM-tekniken optimalt.

Single-use Sensors

Gamma-sterilizable sensors in single-use format for measuring pH and DO. Designed for Biotech companies that manufacture single-use bags.

Suitable for use in a wide range of applications
Compatible with standard METTLER TOLEDO transmitters
Long-term measurement stability and performance
Designed for 1" Eldon James port disc

Service

020-25 58 80
Ring service
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.