In-line-analysatorer för upplöst syre, CO2 och ozon

Analysatorer för CO2, ozon och upplöst syre

Analysatorer för övervakning av vattensystem och processtyrning

Dessa in-line-analysatorer erbjuder kontinuerlig övervakning av löst syre, löst CO2 och ozon i renvattenbehandling, bioreaktorer eller andra industriella processer. De hjälper processingenjörer att optimera produktavkastningen, upprätthålla kvaliteten och minska underhållskostnaderna. Dessa analytiska sonder kan användas för ett brett spektrum av hygieniska tillämpningar och erbjuder stabila mätningar samt ISM-teknik (Intelligent Sensor Management) för att förenkla hantering och underhåll.

Ring för offert
020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

FAQs

Vad är en analysator för upplöst syre?

En analysator för upplöst syre från METTLER TOLEDO mäter kontinuerligt nivån av upplöst syre i vatten, en vätskeprocesström eller ett kärl i realtid. Beroende på tillämpning och bransch uttrycks koncentrationen löst syre endera som relativa tal, till exempel en procentuell mättnad, volymprocent, procent löst syre, ppm eller i absoluta tal, t.ex. mg/L eller mmol/L. METTLER TOLEDO erbjuder DO-analysatorer med banbrytande optisk teknik som kombinerar exakt mätning ned till spårnivåer med lågt underhåll.  

Vad är en analysator för upplöst CO2?

En analysator för upplöst koldioxid är ett system som mäter löst koldioxid i en flytande process, främst i bioreaktorer eller dryckesproduktion. De består i allmänhet av en in-line-analyssensor för mätning av löst CO2, en CO2-transmitter och en processanpassning eller ett hölje. METTLER TOLEDOs sensorer för upplöst koldioxid erbjuder precisa data i realtid som ger ökad insikt i kritiska fermenterings-, cellodlings- och bryggeriprocesser. 

Vad är en analysator för upplöst ozon?

En analysator för upplöst ozon är ett mätsystem som kontinuerligt övervakar och mäter löst ozon som sprutas in i ett vattensystem. METTLER TOLEDOS ozonanalysatorer har sensorer som ger exakta och tillförlitliga mätningar ned till noll ppb. Sensorn i METTLER TOLEDOs analysator för löst ozon använder en innovativ kombination av membran, katod och elektrolyt som ger snabba, tillförlitliga mätdata med ökad stabilitet för olika renvattentillämpningar. Med ISM Plug and Measure-teknik kan in-line-analyssensorn eliminera behovet av programmering av transmittern, vilket möjliggör snabb och enkel installation.

Hur hanterar jag kalibreringen av en in-line-analyssensor?

Alla in-line-analyssensor har olika kalibreringsprocedurer och din lokala METTLER TOLEDO-specialist kan berätta mer om den specifika processen för de olika typerna av in-line-gassensorer för upplöst gas. Beroende på tekniken hos den in-line-analyssond och transmitter som används i din DO-analysator, ozonanalysator eller CO2-analysator varierar kalibreringsmetoden steg för steg.

Vilken prediktiv diagnostik finns tillgänglig på en in-line-analyssensor?

Intelligent Sensor Management-teknik (ISM) erbjuds med utvalda in-line-analysprober, vilket ger användbara fördelar som hjälper dig att hålla dig uppdaterad om sensorns behov. iSense-programvaran finns tillgänglig för att hjälpa till att upprätthålla kalibreringsloggar och underhållshistorik och ger enkel tillgång till all ISM-diagnostik som finns sparad i sensorns internminne. Du kan kontrollera sensorns dynamiska livslängdsindikator (DLI), den adaptiva kalibreringstimern (ACT) och övrig prediktiv ISM-diagnostik utanför själva processen, vilket förenklar sensorinventering och säkerställer att du kan fatta rätt beslut om användning av sensorer för att optimera era processer.