Syregivare och ozongivare - upplöst syre
Givare för upplöst syre, CO2, ozongivare och sonder

Givare för upplöst syre, CO₂ och ozon

Högeffektiva inline-sonder för exakta mätningar

Vanliga frågor och svar (FAQ) om upplöst syre, koldioxid och ozon

Vad är upplöst syre (O2)?Upplöst syre är den mängd fritt syre som inte ingår i några kemiska föreningar och som finns i vatten eller annan vätska.V...

Vad är upplöst syre (O2)?

Upplöst syre är den mängd fritt syre som inte ingår i några kemiska föreningar och som finns i vatten eller annan vätska.

Varför mäter man upplöst syre?

Korrekta syrenivåer är viktiga för många processer inom bioteknik, läkemedelsframställning, livsmedelsbranschen, kemisk produktion och vatten- och primärvattenbehandling. Inline-mätningar för övervakning av löst syre är väsentliga för att optimera produktprestanda och kvalitet, sänka kostnaderna samt för att garantera processäkerhet.

Vad är en mätare för upplöst syre?

En mätare för upplöst syre från METTLER TOLEDO mäter nivån löst syre i vatten eller annan vätska kontinuerligt och i realtid. Beroende på tillämpning och bransch uttrycks koncentrationen löst syre endera som relativa tal, till exempel en procentuell mättnad, volymprocent, procent löst syre, ppm eller i absoluta tal, t.ex. mg/L eller mmol/L. Givare för upplöst O2 med avancerad optisk teknik kombinerar precisa mätningar ned till spårnivå med små underhållskrav.

Hur fungerar en mätare för upplöst syre?

METTLER TOLEDO erbjuder två olika typer av syregivare: amperometriska och optiska.

Amperometrisk: givaren för upplöst syre har ett gaspermeabelt membran som separerar provet från den elektrokemiska cellen inuti. Syret sprider sig genom membranet i direkt proportion till det partiella syretrycket i vätskan utanför givaren. Katoden och anoden inne i sonden är polariserade med en spänning för att skapa en elektrokemisk reaktion hos syret. Syre reduceras vid katoden samtidigt som anoden oxiderar och avger en liten ström som står i direkt proportion till den mängd syre som ingår i reaktionen. Dessutom utnyttjar givaren för upplöst syre temperaturvärdet för att omvandla signalen för det partiella syretrycket till ett värde på koncentrationen av löst syre genom att syrets varierande löslighet kompenseras med temperaturen.

Optisk: sonder för upplöst syre där optisk teknik används för mätning har ett syrekänsligt skikt som kan fluorescera. Detta skikt absorberar ljus från en lysdiod i givaren, och detta ljus frigörs i form av fluorescens. Mängden fluorescens beror på den mängd syre som finns i medieprovet.

Hur kalibreras en givare för upplöst syre?

Varje mätare för upplöst syre har en egen amplitud och nollpunkt. Båda dessa värden är föränderliga. För att försäkra sig om god mätnoggrannhet hos givaren för upplöst syre måste en kalibrering utföras varje gång någon del i givaren byts ut. Kalibrering av en givare för upplöst syre kan utföras som en en- eller tvåpunktskalibrering. Vid en enpunktskalibrering används vanligen luft som kalibreringsmedia, vid tvåpunktskalibrering måste också en gas med 0 % syre användas, vanligen rent kväve.

Vad är upplöst koldioxid (CO2)?

Upplöst koldioxid är den mängd CO2 som finns i vatten eller annan vätska.

Koldioxid påträffas vanligen i gasform. När koldioxid mäts inline och online i en process mäter man alltså det tryck som koldioxiden utövar i den gas eller vätska som den har lösts upp i.

Hur mäter man upplöst CO2?

Löst koldioxid mäts med en givare för löst koldioxid.

Beroende på typ av tillämpning och bransch uttrycks innehållet av upplöst CO2 i olika enheter.

Vad är en givare för upplöst CO2?

En givare för löst koldioxid är en analytisk givare som mäter upplöst koldioxid. METTLER TOLEDOs sonder för upplöst CO2 erbjuder precisa data i realtid som ger en bättre insikt i kritiska fermenterings- och cellodlingsprocesser. Den information som erhålls genom mätningar med CO2-givaren ger kunskap om den cellulära metabolismen och andra förändringar inom bioreaktorn.

Hur fungerar en givare för upplöst CO2?

METTLER TOLEDOs sond för upplöst CO2 utför inline-mätningar och ger CO2-värden i realtid med teknik baserad på Severinghaus-principen om sambandet mellan upplöst koldioxid och pH-värdet hos en vätska. Avkänningselektroden är en vidareutvecklad pH-elektrod som separeras från mätmediet av ett elektrolytfyllt gaspermeabelt membran. CO2 sprider sig genom membranet till elektrolyten inne i givaren för upplöst koldioxid där det bringas i jämvikt med vätekarbonatjoner vilket förändrar pH-värdet. Den relativa förändringen av elektrolytens pH-värde mäts sedan av pH-elektroden och korreleras med CO2.

Hur kalibreras en givare för upplöst CO2?

Kalibrering av en sond för upplöst CO2 utförs i två steg. Steg ett är kalibrering av pH-elektroden i pH-buffertar utan membrankroppen. Nu kalibreras pH-elektrodens amplitud och nollpunkt. Steg två för att kalibrera en givare för upplöst CO2 måste utföras efter steriliseringen, och kallas för processkalibrering. Detta andra steg i kalibreringen korrigerar pH-elektrodens lilla avvikelse som kvarstår efter steriliseringen.

Vad är upplöst ozon?

Ozon är en kraftigt oxiderande gas som injiceras i vatten eller som uppstår i vatten på elektrolytisk väg. Upplöst ozon återgår mycket snabbt – beroende på vattnets temperatur och pH-värde – till harmlöst syre. Ozonet måste därför uppkomma och mätas mycket nära processen.

Hur mäter man upplöst ozon?

Löst ozon mäts med en givare för löst ozon.

Vad är en givare för löst ozon?

En givare för löst ozon är en analytisk givare som mäter upplöst ozon.

Hur fungerar en givare för upplöst ozon?

Givaren för upplöst ozon har ett gaspermeabelt membran som separerar provet från den elektrokemiska cellen inuti. Ozonet sprider sig genom membranet i direkt proportion till det partiella ozontrycket i vätskan utanför givaren. Katoden (elektroden där den konventionella strömmen lämnar en polariserad elektrisk anordning) och anoden (elektroden där konventionell ström flödar in till en polariserad elektrisk anordning) inuti sonden polariseras med en spänning för att möjliggöra ozonets elektrokemiska reaktion. Ozon reduceras vid katoden samtidigt som anoden oxiderar och avger en liten ström som står i direkt proportion till den mängd ozon som ingår i reaktionen. En skyddselektrod sitter runt katoden. Dessutom utnyttjar givaren för upplöst ozon temperaturvärdet för att omvandla signalen för det partiella ozontrycket till ett värde på koncentrationen av löst ozon genom att ozonets varierande löslighet kompenseras med temperaturen.

Hur kalibreras en givare för upplöst ozon?

Vid kalibrering av en givare för löst ozon beräknas nya kalibreringskonstanter för givaren (nollström och amplitud). Därför måste en nollströmskalibrering och en processkalibrering av amplituden utföras för givaren för löst ozon.

I de flesta tillämpningar är ozonfri luft eller ozonfritt vatten den mest tillförlitliga standarden för nollströmskalibrering.


Portable Dissolved Oxygen Meter
Sensorer för upplöst syre
Sensorer för upplöst koldioxid

Portable Dissolved Oxygen Meter

In line-sensor för upplöst syre

CO2-sensor | Koldioxidsond

Portable DO meter for at-line ppb-level sampling or as a temporary on-line solution. Uses optical dissolved oxygen measurement for stable, accurate results.
Högeffektiva optiska och polarografiska sensorer för upplöst syre för läkemedels- och livsmedelsproduktion, kemi- och kraftindustrin och mikroelektronik samt ren- och avloppsvattentillämpningar.
In lineövervakning av upplöst CO2 för optimerad produktion och kvalitetsövervakning vid bioteknik-, läkemedels- och dryckesproduktion.
Mobile oxygen measurement solution
Easy and intuitive touchscreen operation
IP67 enclosure resists wet environments
Cleanable flow-through design for at-line sampling
Stores data for up to 99 measurements points
Detektering av lägsta DO-nivå från 0,1 ppb till mättnad
Högsta noggrannhet och minsta möjliga underhåll
Steriliserbar och tål upprepad CIP-behandling
Tillgängliga modeller för hygieniska tillämpningar
Prediktiv diagnostik med ISM-teknik (Intelligent Sensor Management)
CO2-övervakning i realtid för fermenteringshantering
Slipp problemen och kostnaderna för provtagning
Fullständig dataspårbarhet för att kunna följa gällande regelverk
Inbyggd SIP-, CIP- och autoklaveringsräknare
Tillverkad av FDA-godkända material
sensorer för upplöst ozon | pureO3
pH sensor för engångsbruk
ISM-tillbehör

Sensorer för upplöst ozon | pureO3

Engångssensor för upplöst syre

ISM-tillbehör

Sensorer för upplöst ozon är analytiska instrument som är utformade för konstant övervakning av ozon i renvattentillämpningar. Intelligent Sensor Management (ISM)-tekniken hos pureO3-sensorn för löst...
Syresensorer för engångsbruk använder optisk punktteknik för mätning av löst syre i biobearbetningstillämpningar som använder engångspåsar. METTLER TOLEDOs DO-sensorer för engångsbruk är utformade för...
ISM-tillbehör som t.ex. programvara eller överföringslösningar gör att du kan utnyttja ISM-tekniken till fullo.
Snabba svarstider för ozon spårar desinfektionsprocesserna
Enkelt underhåll med påsticksmembran
Exakt ozonmätning ända ned till noll ppb
Prediktivt underhåll för maximal drifttid
Snabb uppstart med Plug & Measure-teknik
Konstruerad för 1” Eldon James-portskiva
Lämpligt för många olika användningsområden
Säkerställer långsiktig mätstabilitet
Idealisk för svetsning på påslager
Kalibrera givarna på avstånd från processen
Övervaka historik, diagnostik och lagerhållning för givare
Enkel systemverifiering med givarsimulering
Anslut givare till en dator eller mobil enhet
Portable Dissolved Oxygen Meter

Portable DO meter for at-line ppb-level sampling or as a temporary on-line solution. Uses optical dissolved oxygen measurement for stable, accurate results.

Sensorer för upplöst syre

Högeffektiva optiska och polarografiska sensorer för upplöst syre för läkemedels- och livsmedelsproduktion, kemi- och kraftindustrin och mikroelektronik samt ren- och avloppsvattentillämpningar.

Sensorer för upplöst koldioxid

In lineövervakning av upplöst CO2 för optimerad produktion och kvalitetsövervakning vid bioteknik-, läkemedels- och dryckesproduktion.

sensorer för upplöst ozon | pureO3

Sensorer för upplöst ozon är analytiska instrument som är utformade för konstant övervakning av ozon i renvattentillämpningar. Intelligent Sensor Management (ISM)-tekniken hos pureO3-sensorn för löst...

pH sensor för engångsbruk

Syresensorer för engångsbruk använder optisk punktteknik för mätning av löst syre i biobearbetningstillämpningar som använder engångspåsar. METTLER TOLEDOs DO-sensorer för engångsbruk är utformade för...

ISM-tillbehör

ISM-tillbehör som t.ex. programvara eller överföringslösningar gör att du kan utnyttja ISM-tekniken till fullo.

Trycksaker

Guide till syreteori
Guide till korrekt mätning av upplöst syre
Processanalys: produktkatalog

Service

Mer information om våra tjänster

020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Filmer

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.