Sensor för löst syre- CO- och- ozon | METTLER TOLEDO

  Sensor för löst syre / Sensor för löst CO2 / Sensor för löst ozon

  Inline-prober med hög prestanda för exakta mätningar

  Inline-mätningar för övervakning av löst syre och CO2 (löst koldioxid) är väsentliga för att optimera produktprestanda och kvalitet, samt för att garantera processäkerhet. Ingolds och Thorntons in-line-sensorer för läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustri ger exakta data för processkontroll i realtid. Optisk teknologi, framtidens teknologi ger noggranna och spårbara mätningar. Dessutom minimerar  Intelligent Sensor Management (ISM) underhållet och möjliggör diagnostik som löpande övervakar sensorns prestanda. Sensorer utanför mätområdet kan då  bytas ut i tid, innan mätvärdena påverkas negativt. Vi även bärbara mätare för löst syre, för mätning i fält var det än krävs.

  Dissolved Oxygen Sensors
  Sensorer för löst syre i rent vatten
  Dissolved CO2 Sensors

  Sensorer för löst syre

  Sensorer för löst syre i rent vatten

  Givare för löst CO₂

  Högpresterande sensorer för löst syre, för krävande tillämpningar inom kemi, läkemedel samt mat och dryckesindustrin.
  Ytterst känsliga sensorer som uppfyller alla krav för precisa inline-mätningar vid mycket låga DO-nivåer, i bryggeri-, kraft- och elektronikindustrin.
  För noggranna CO₂-mätningar i applikationer inom läkemedels- och livsmedelsindustrierna.
  Förutseende diagnostik och förebyggande underhåll tack vare
  Intelligent Sensor Management (ISM)
  Högsta möjliga precision och minimalt med underhållsinsatser
  tack vare optisk teknologi
  Tillgängliga modeller för hygieniska applikationer
  Detektering av lägsta DO-nivå
  från 0.1ppb till mättnad
  Plug and Measure-funktion, samt avancerad diagnostik tack vare
  Intelligent Sensor Management (ISM)
  Steriliserbar och uthärdar upprepad CIP-behandling
  Spara tid vid hantering och underhåll tack vare
  unik membranmodul
  Ökad noggrannhet och minimal drift på grund av
  enklare teknik för termisk konduktivitetsmätning
  Ingen risk för kontaminering
  eftersom elektroderna är fullt steriliserbara antingen in-situ eller i en autoklav
  Sensor för mätning av löst ozon
  Portabla mätsystem för löst syre
  Tillbehör för intelligent sensorhantering (ISM)

  Sensor för mätning av löst ozon

  Portabla mätsystem för löst syre

  Tillbehör för intelligent sensorhantering (ISM)

  Inlinesensorer för mätning av löst ozon/O₃ ger tillförlitlig övervakning vid rening av ultrarent vatten.
  Lätthanterliga offline-instrument som ger effektiv mätning
  Tillbehör för intelligent sensorhantering (ISM) såsom mjukvara och överföringslösningar gör att du kan utnytta av ISM-tekniken optimalt.
  Snabbt ozonsvar
  spårar desinfektion ingående
  Enkelt underhåll
  med ”slip-on”-membran
  Kan medfölja konduktivitets- och TOC-mätningar
  med multiparameter-system
  Speciellt utformade för kraven i dryckesindustrin
  Ger enkel hantering vid provtagning
  Gränssnitt för kommunikation
  möjlig att ansluta till en skrivare eller extern PC för datautvärdering
  Dissolved Oxygen Sensors

  Högpresterande sensorer för löst syre, för krävande tillämpningar inom kemi, läkemedel samt mat och dryckesindustrin.

  Förutseende diagnostik och förebyggande underhåll tack vare
  Intelligent Sensor Management (ISM)
  Högsta möjliga precision och minimalt med underhållsinsatser
  tack vare optisk teknologi
  Tillgängliga modeller för hygieniska applikationer
  Sensorer för löst syre i rent vatten

  Ytterst känsliga sensorer som uppfyller alla krav för precisa inline-mätningar vid mycket låga DO-nivåer, i bryggeri-, kraft- och elektronikindustrin.

  Detektering av lägsta DO-nivå
  från 0.1ppb till mättnad
  Plug and Measure-funktion, samt avancerad diagnostik tack vare
  Intelligent Sensor Management (ISM)
  Steriliserbar och uthärdar upprepad CIP-behandling
  Dissolved CO2 Sensors

  För noggranna CO₂-mätningar i applikationer inom läkemedels- och livsmedelsindustrierna.

  Spara tid vid hantering och underhåll tack vare
  unik membranmodul
  Ökad noggrannhet och minimal drift på grund av
  enklare teknik för termisk konduktivitetsmätning
  Ingen risk för kontaminering
  eftersom elektroderna är fullt steriliserbara antingen in-situ eller i en autoklav
  Sensor för mätning av löst ozon

  Inlinesensorer för mätning av löst ozon/O₃ ger tillförlitlig övervakning vid rening av ultrarent vatten.

  Snabbt ozonsvar
  spårar desinfektion ingående
  Enkelt underhåll
  med ”slip-on”-membran
  Kan medfölja konduktivitets- och TOC-mätningar
  med multiparameter-system
  Portabla mätsystem för löst syre

  Lätthanterliga offline-instrument som ger effektiv mätning

  Speciellt utformade för kraven i dryckesindustrin
  Ger enkel hantering vid provtagning
  Gränssnitt för kommunikation
  möjlig att ansluta till en skrivare eller extern PC för datautvärdering
  Tillbehör för intelligent sensorhantering (ISM)

  Tillbehör för intelligent sensorhantering (ISM) såsom mjukvara och överföringslösningar gör att du kan utnytta av ISM-tekniken optimalt.

  Service

   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.