Vattenanalys | Online-analysatorer för vattenkemi
vattenanalys

Online-analysatorer för vattenanalys

Pålitlig online-övervakning av renvatten och ultrarent vatten

Dessa analysatorer för vattenkemi är avsedda för snabb och pålitlig online-mätning i renvatten och ultrarent vatten. Vid användning för vattenanalys på kraftverk bidrar de till korrosionsövervakningen och att förebygga att kalkavlagringar uppstår på turbiner och pannor. För halvledarvatten bidrar analysatorerna till att maximera kiselplatteproduktionen och produktiviteten.

Ring för offert
020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

FAQs

Hur bidrar vattenkemianalysatorer till att förhindra att korrosion och avlagringar uppstår?

Vattenkemianalysatorer utför automatisk vattenprovtagning online vid kritiska punkter där föroreningar kan skada viktig produktionsutrustning och därmed öka stilleståndstiden. Analysatorerna verifierar löpande att vattenkvaliteten ligger inom specificerade intervall, och om så inte är fallet varnas operatörerna så att åtgärder kan vidtas innan skador uppstår. 

Var ska en vattenkemianalysator placeras för att på bästa sätt förhindra korrosion?

Vattenkemianalysatorer bör installeras på platser där det är av största vikt att kontrollera att vattnet är rent och fritt från föroreningar. Dessa analysatorer för vattenkemi är särskilt viktiga på platser där DI-harts övervakas i vattencykelns spädnings- och kondensatreningsetapper. På kraftverk används de för att analysera verkets vatten eller cykelkemi för att därigenom övervaka vatten-/ångcykeln på de platser där vatten eller ånga kommer in i pannan och turbinen.

Vad är det man främst bör titta efter när det gäller en vattenkemianalysator?

Det viktigaste att titta efter hos en vattenkemianalysator är förmågan att erbjuda pålitlig online-övervakning på spårmängdsnivå kombinerat med automatiska funktioner som exempelvis kalibrering så att minsta möjliga insatser krävs från operatören. 

Beroende på just era specifika behov finns givetvis andra viktiga faktorer, till exempel att analysatorn ska ta liten plats eller kunna göra flera mätningar. Vattenkemianalysatorer ska vara så flexibla att de kan uppfylla tillämpningens alla behov.