Analysatorer för natrium, kiseldioxid och klorid/sulfat
 
Meny
Analysatorer för natrium, kiseldioxid och klorid/sulfat

Analysatorer för natrium, kiseldioxid och klorid/sulfat

Pålitliga online-analysatorer med automatisk kalibrering

Vanliga frågor och svar om analysatorer för natrium, kiseldioxid och klorid/sulfat (FAQ)

Effektiv och pålitlig övervakning av föroreningar av låga koncentrationer vid renvattenbehandling är en kritisk faktor för kemiska tillämpningar ko...

Effektiv och pålitlig övervakning av föroreningar av låga koncentrationer vid renvattenbehandling är en kritisk faktor för kemiska tillämpningar kopplade till mikroelektronik och kraftindustri. METTLER TOLEDO erbjuder en serie analysatorer för natrium, kiseldioxid och klorid/sulfat som använder väl beprövad industriteknik med innovativa metoder för att ge verifierad rent vatten som minimerar korrosionen samtidigt som vattenproduktionen maximeras.

 

Vad är en natriumanalysator?

En natriumanalysator är ett online-baserat mätsystem som används för att kontrollera om vatten kontaminerats med natrium. Natrium kan vara korrosivt och skadligt för processer som kräver renvatten eller ultrarent vatten. Dessa analysatorer används ofta i kraftverk för övervakning av vattencykelkemi eller vid tillverkning av mikroelektronik. Helautomatiska online-system, som natriumanalysatorn 2300Na, kan övervaka natrium på ppb-nivå och därunder.

 

Om jag mäter konduktiviteten, varför behöver jag mäta natriumnivåer?

Natriumnivåerna ska generellt mätas för att komplettera konduktivitetsmätningen. Eftersom konduktivitet inte går att specificera för olika ämnen i en lösning går det inte att se skillnad på föroreningar och kemikalier för vattenbehandling, till exempel ammoniak och fosfater. En natriumanalysator är mer specifik och mer känslig. Den kan visa när en katjonväxlare behöver återställas, medan konduktivitetsmätningen inte kan visa natriumnivåerna förrän de har blivit för höga beroende på renvattnets höga bakgrundskonduktivitet. Att ha en känslig natriumanalysator är viktigt eftersom föroreningarna blir väldigt koncentrerade i de första kondensdropparna som uppstår i turbiner och blir mycket korrosiva.

 

Hur fungerar en natriumanalysator?

Analysatorn har en jonselektiv elektrod specifikt utformad för att mäta natrium i vatten. Provvattnet behandlas med en reagens för att reducera störningarna från alla andra joner i vattnet, och elektroden mäter natriumkoncentrationen i vattnet när det rinner förbi i ett stabilt flöde. Den helautomatiska kalibreringen innebär att analysatorn kalibreras med jämna mellanrum för att säkerställa att mätningen alltid blir korrekt och tillförlitlig.

 

Vad är en kiselanalysator?

En kiseldioxidanalysator är ett online-mätsystem som använder kolorimetriteknik för att identifiera kiseldioxidkontaminering i renvatten. Övervakning av kiseldioxidkontaminering är kritiskt för ett kraftverk, eftersom kiseldioxid som förs vidare i ånga kan ansamlas på turbinbladen och minska effektiviteten och orsaka obalans. Det är också mycket svårt att avlägsna kiseldioxid, och det kan orsaka sprickor och skador på turbinbladen. Kiseldioxidkontaminering i vatten som används för produktion av mikroelektronik kan göra det producerade godset oanvändbart.

 

Hur fungerar en kiseldioxidanalysator?

Analys av kiseldioxidinnehåll görs genom test av vattenprover. Proverna placeras i analysatorn och en uppsättning reagenser tillsätts så att de får reagera med kiseldioxiden i proven. Provvattnet blir blått mot slutet av reaktionen, och färgens intensitet beror på kiseldioxidkoncentrationen – ju högre halt kiseldioxid, desto mörkare blå blir färgen. Analysatorn avläser färgförändringen och beräknar kiseldioxidnivån i vattnet. Den helautomatiska kalibreringen innebär att analysatorn kalibreras med jämna mellanrum för att säkerställa att mätningen alltid blir korrekt och tillförlitlig.

 

Vad är en klorid- och sulfatanalysator?

En klorid- och sulfatanalysator är ett online-mätsystem som använder mikrofluidisk kapillärelektrofores för att identifiera klorid- och sulfatjoner vid mycket låga ppb-nivåer. Analysatorn är avsedd att underlätta för kraftverk att följa gällande cykelkemiska riktlinjer och uppfylla kraven för turbingarantierna. Den kan utföra mätningar på spårnivå som vanliga jonselektiva kloridanalysatorer inte klarar av, precis som mätning av katjonkonduktivitet som snarast är ett mått på alla föroreningar i provet.

 

Varför ska jag använda en sulfat- och kloridanalysator?

Klorid- och sulfatjoner är starkt korrosiva och kan orsaka gropfrätning, spänningssprickor och andra typer av korrosionsskador på rör och turbiner till pannor och ånggeneratorer. Produktionskraven för kraftverk varierar på grund av behovet att kompensera för en oförutsägbar produktion från alternativa energikällor. Detta gör att anläggningarna är känsligare för inträngande luft, vilket kan skapa en miljö där korrosion lättare uppstår. Eftersom frekventa ändringar i produktionstakten ofta leder till förhållanden som är gynnsamma för korrosion är det viktigt att åtgärder vidtas för att förbättra den kemiska kontrollen med meningsfulla analysmätningar. Analysatorer som detekterar joner, som till exempel analysatorn 3000CS, erbjuder avsevärt mer relevanta jonspecifika resultat än konduktivitetsmätningar med katjoner och avgasade katjoner och möjliggör snabb övervakning och kontroll över effektcykelns kemi.

 

Hur fungerar en klorid- och sulfatanalysator?

En sats av provvattnet injiceras i en patron för mikrofluidisk kapillärelektrofores tillsammans med en uppsättning reagenser. När elektricitet sedan tillförs börjar klorid- och sulfatjonerna i provet att röra sig mot anoden i patronen och separeras när de rör sig genom kapillärerna. De separerade jonerna passerar genom en konduktivitetselektrod i kapillären och den motsvarande jonkoncentrationen beräknas utifrån konduktivitetsmätningen.


Klorid- och sulfatanalysator 3000CS
Natriumanalysator 2300Na
Kiseldioxidanalysator 2850Si

Klorid- och sulfatanalysator

Natriumanalysator

Kiseldioxid- och fosfatanalysator

Klorid- och sulfatanalysatorer är enheter av onlinetyp som används för kontinuerlig övervakning av klorid och sulfat på ppb-nivå i vattensystem. METTLER TOLEDOs 3000CS är en kombinerad klorid- och sul...
Natriumanalysatorn 2300Na garanterar vattnets renhet för att maximera vattenproduktionen och minimera korrosionen.
En kiseldioxidanalysator ger tillgång till viktiga onlinemätningar som ser till att man kan säkerställa vattnets renhet i kraftverkscykler och vid övervakning av ultrarent vatten. METTLER TOLEDOs kise...
Online-mätningar var 45:e minut
Exakt tvåpunktskalibrering för garanterad precision
Visar jonkoncentration och mätintervall
Eliminerar risken för provkontaminering
Identifiering av natriumläckage på ppb-nivå och lägre
Helautomatisk, obevakad kalibrering
Automatiserad konditionering av elektroder
Interna pH-kontroller minskar reagensförbrukningen
Optimera produktiviteten med kiseldioxid- och PO4-analys
Kompakt konstruktion ger plats för fler analysverktyg
Underlätta underhåll med intelligent diagnostik
Flera strömmar, ett enda användargränssnitt
Klorid- och sulfatanalysator 3000CS

Klorid- och sulfatanalysatorer är enheter av onlinetyp som används för kontinuerlig övervakning av klorid och sulfat på ppb-nivå i vattensystem. METTLER TOLEDOs 3000CS är en kombinerad klorid- och sul...

Natriumanalysator 2300Na

Natriumanalysatorn 2300Na garanterar vattnets renhet för att maximera vattenproduktionen och minimera korrosionen.

Kiseldioxidanalysator 2850Si

En kiseldioxidanalysator ger tillgång till viktiga onlinemätningar som ser till att man kan säkerställa vattnets renhet i kraftverkscykler och vid övervakning av ultrarent vatten. METTLER TOLEDOs kise...

Trycksaker

Mätning av kiseldioxid skyddar dyr utrustning
Övervakning av klorid och sulfat för korrosionskontroll
Avancerad online-mätning av natriumnivåer
Katalog för processanalys

Service

020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Filmer

Online-seminarium/Webinar
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.