Natrium- och kiseldioxidanalysatorer - Översikt - METTLER TOLEDO

  Natrium- och kiseldioxidanalysatorer

  Pålitliga online-analysatorer med helautomatisk kalibrering

  METTLER TOLEDO Thorntons nya 2300Na natriumanalysatorer och 2800Si kiseldioxidanalysatorer ger effektiv och tillförlitlig kontroll av låga föroreningskoncentrationer för behandling av rent vatten inom den mikroelektronikska industrin. De använder väl beprövad teknik med innovativa metoder för att ge garantier för vattnets renhet för att minimera korrosion och maximera vattenproduktion.

  Chloride/Sulfate Analyzer 3000CS
  Sodium Analyzer
  Kiselanalysator

  Chloride/Sulfate Analyzer

  Natriumanalysator

  Kiselanalysator

  The Thornton 3000CS analyzer provides trace level detection of chlorides and sulfates to control corrosion and minimize damage.
  Thorntons 2300Na natriumanalysator garanterar vattnets renhet för att minimera korrosionen och maximera vattenproduktionen.
  Thorntons 2800Si kiselanalysator är ett pålitligt online-instrument som är utformat för behandling av rent vatten inom kraftindustrin.
  On-line measurements every 45 minutes
  for continuous monitoring
  Grab sample capability
  for additional samples or QC checks
  Automatic calibration
  Provides reliable measurement while saving technician time
  Full enclosure
  to protect components and reagents
  Helautomatisk, obevakad kalibrering
  säkerställer tillförlitlig drift samtidigt som tekniker sparar tid
  Automatiserad konditionering av elektroder
  minimerar behovet av manuell etsning
  pH-kontroll för korrekt reagenstillsats
  Låg reagensförbrukning
  sparar reagenskostnader och hantering
  Helautomatisk, obevakad kalibrering ger utmärkt repeterbarhet
  samtidigt som du sparar tid
  Stora reagensmedelsflaskor med lågt underhåll
  ger 3 månaders drift innan påfyllning
  Tester av prover från olika platser tack vare
  Grabe”Grab sample”-funktion
  Full inneslutning för att skydda reagenserna
  och komponenter från anläggningsmiljö
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.