Natrium- och kiseldioxidanalysatorer - Översikt - METTLER TOLEDO
Natrium- och kiseldioxidanalysatorer

Natrium- och kiseldioxidanalysatorer

Pålitliga online-analysatorer med helautomatisk kalibrering

METTLER TOLEDO Thorntons nya 2300Na natriumanalysatorer och 2800Si kiseldioxidanalysatorer ger effektiv och tillförlitlig kontroll av låga föroreningskoncentrationer för behandling av rent vatten inom den mikroelektronikska industrin. De använder väl beprövad teknik med innovativa metoder för att ge garantier för vattnets renhet för att minimera korrosion och maximera vattenproduktion.

Klorid/sulfat-analysator 3000CS
Sodium Analyzer
Kiselanalysator

Klorid/sulfat-analysator

Natriumanalysator

Kiselanalysator

Analysatorn Thornton 3000CS ger detektering på spårnivå av klorider och sulfater för att kontrollera korrosion och minimera skador.
Thorntons 2300Na natriumanalysator garanterar vattnets renhet för att minimera korrosionen och maximera vattenproduktionen.
Thorntons 2800Si kiselanalysator är ett pålitligt online-instrument som är utformat för behandling av rent vatten inom kraftindustrin.
On-line-mätningar var 45:e minut
för löpande övervakning
Avbildningsprovsfunktion
för ytterligare prover eller kvalitetskontroller
Automatisk kalibrering
Ger tillförlitlig mätning samtidigt som det sparas på teknikertid
Fullt hölje
för att skydda komponenter och reagenser
Helautomatisk, obevakad kalibrering
säkerställer tillförlitlig drift samtidigt som tekniker sparar tid
Automatiserad konditionering av elektroder
minimerar behovet av manuell etsning
pH-kontroll för korrekt reagenstillsats
Låg reagensförbrukning
sparar reagenskostnader och hantering
Helautomatisk, obevakad kalibrering ger utmärkt repeterbarhet
samtidigt som du sparar tid
Stora reagensmedelsflaskor med lågt underhåll
ger 3 månaders drift innan påfyllning
Tester av prover från olika platser tack vare
Grabe”Grab sample”-funktion
Full inneslutning för att skydda reagenserna
och komponenter från anläggningsmiljö
Klorid/sulfat-analysator 3000CS

Analysatorn Thornton 3000CS ger detektering på spårnivå av klorider och sulfater för att kontrollera korrosion och minimera skador.

On-line-mätningar var 45:e minut
för löpande övervakning
Avbildningsprovsfunktion
för ytterligare prover eller kvalitetskontroller
Automatisk kalibrering
Ger tillförlitlig mätning samtidigt som det sparas på teknikertid
Fullt hölje
för att skydda komponenter och reagenser
Sodium Analyzer

Thorntons 2300Na natriumanalysator garanterar vattnets renhet för att minimera korrosionen och maximera vattenproduktionen.

Helautomatisk, obevakad kalibrering
säkerställer tillförlitlig drift samtidigt som tekniker sparar tid
Automatiserad konditionering av elektroder
minimerar behovet av manuell etsning
pH-kontroll för korrekt reagenstillsats
Låg reagensförbrukning
sparar reagenskostnader och hantering
Kiselanalysator

Thorntons 2800Si kiselanalysator är ett pålitligt online-instrument som är utformat för behandling av rent vatten inom kraftindustrin.

Helautomatisk, obevakad kalibrering ger utmärkt repeterbarhet
samtidigt som du sparar tid
Stora reagensmedelsflaskor med lågt underhåll
ger 3 månaders drift innan påfyllning
Tester av prover från olika platser tack vare
Grabe”Grab sample”-funktion
Full inneslutning för att skydda reagenserna
och komponenter från anläggningsmiljö

Service

020-25 58 80
Ring service
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.