pH-analysator | In-line pH mätare | pH mätare för process | ORP-analysator

pH-analysatorer och ORP-analysatorer

In-line-pH mätare för processer och vattentillämpningar

En pH-analysator består av en sensor, en transmitter och en processanpassningskomponent som kombinerats för att uppfylla dina pH-kontrollbehov på bästa sätt. In-line-pH-analysatorer från METTLER TOLEDO ger exakta pH-processmätningar i en mängd olika miljöer – från ultrarent vatten till hygienisk mätning i en bioreaktor och produktion av smutsiga kemikalier. pH-analysatorer och ORP-analysatorer som konstruerats med digital ISM-teknik (Intelligent Sensor Management) bidrar också till att minska underhållet genom den integrerade prediktive diagnostiktekniken.

Ring för offert
In line pH-sensor
pH sensor för engångsbruk
020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

FAQs

Vad är en pH-analysator?

En pH-analysator är ett system som används för in-line-pH-mätningar, vanligtvis i en industriell process. En pH-analysator består i allmänhet av tre komponenter: en pH-sensor, en transmitter och en processanpassning eller armatur. Tillsammans utgör dessa tre delar en process-pH-analysator som används för att kontrollera pH-nivåer i en industriell miljö. METTLER TOLEDO erbjuder ett brett sortiment av olika in-line pH sensorer för att möta alla dina behov av in line-pH-mätning. Dessutom erbjuder många pH-sensorer även en redoxmätning, så att du även kan installera en ORP-analysator när du integrerar en pH-analysator.

Vad är pH?

pH (från den engelska termen ”potential of hydrogen”) är en siffra som används för att ange hur sur eller basisk en lösning är på en logaritmisk skala. På den här skalan anger siffran 7 ett neutralt pH-värde, lägre värden är surare, och högre värden är mer basiska. I processtillämpningar mäts pH vanligen med en in-line-pH-analysator som vanligtvis är integrerad med en kombinationselektrod med glaskropp för industriella pH-mätningar. Dessutom kräver en in-line-pH-analysator i allmänhet en processanpassning, kabel och transmitter för att komplettera pH-analysatorn.

Vilka egenskaper ska jag leta efter hos en pH-sensor för tillämpningar med rent vatten?

pH-mätning i rent vatten kräver en pH-elektrod som ger konsekventa och pålitliga mätningar. Sonder som METTLER TOLEDOs pH-sond pHure är försedda med ett särskilt glasmembran med lågt motstånd, en skyddad flödeskammare och ett kontinuerligt elektrolytflöde. Den här konstruktionen i kombination med andra egenskaper ger den stabila och exakta mätning av pH och ORP som krävs i tillämpningar med rent vatten på kraftverk och mikroelektronikanläggningar.

Vad ska jag leta efter i en pH-analysator för industriella processtillämpningar?

pH-mätning i industriella tillämpningar kräver en pH-analysator som uppfyller dina specifika tillämpningsbehov vid installationspunkten. Det kan handla om allt från behovet av en pH-analysator med en tålig sensor som kan fungera vid höga tryck och temperaturer i tuffa tillverkningsmiljöer, till en pH-analysator med en pH-sensor som kan ångsteriliseras eller rengöras i en autoklav i farmaceutiska tillämpningar. 

METTLER TOLEOD tillverkar ett brett sortiment av sensorer för in-line-pH mätare och pH-analysatorer, inklusive den påfyllningsbara InPro 2000, pH-sensorfamiljen InPro 3250 och ett sortiment av mycket robusta pH-sensorer med titanskaft.

Hur fungerar en pH-analysator med Intelligent Sensor Management?

En pH-analysator som är konstruerad med ISM-teknik (Intelligent Sensor Management) är en analysator som är kompatibel med METTLER TOLEDOs pH- och ORP-sensorer med ISM-teknik. Denna teknik medför flera fördelar för din pH-analysator, bland annat: 

En stark digital signal från pH sensorn till pH-transmittern, vilket förhindrar störningar i mätningen.

Prediktiv diagnostik visas på pH-transmitterns skärm eller är tillgänglig på ditt överordnade kontrollsystem om din pH-analysator är integrerad via en PLC. Denna diagnostik underlättar planeringen av underhåll, kalibrering och rengöring för sensorer.

Plug and Measure-teknik som gör att du kan kalibrera din pH sensor i en säker miljö utanför processen och sedan snabbt installera sensorn i din pH-analysator utan kalibrering på plats.