Opracowania techniczne

OEE i kontrola produktów – bezpłatny materiał do ściągnięcia

Opracowania techniczne

Producenci farmaceutyków, poświęcając uwagę efektywności procesów i obliczając całkowitą efektywność urządzeń (OEE), mogą wyróżnić obszary kwalifikujące się do poprawy.

OEE i kontrola produktów
OEE i kontrola produktów

Celem tego opracowania technicznego jest dostarczenie zwięzłego przeglądu różnych elementów uwzględnianych przy ustalaniu wskaźnika OEE. W następnej kolejności omówiono w nim, jak urządzenia do kontroli produktów mogą wpłynąć na wskaźnik OEE w branży farmaceutycznej.

W tym opracowaniu technicznym omówiono następujące zagadnienia:

  • Definiowanie i obliczanie wskaźnika OEE
  • Trudności charakterystyczne dla branży farmaceutycznej a wskaźnik OEE
  • Potrzeba ulepszonego raportowania

Aby dowiedzieć się więcej, ściągnij opracowanie techniczne

Ustalanie wymiernego wpływu, jaki zmiana w procesie produkcyjnym wywiera na ogólną efektywność procesu produkcyjnego, staje się kluczowym elementem działań, których celem jest wprowadzenie ulepszeń lub innych zmian na linii produkcyjnej. Znajduje tu zastosowanie wskaźnik całkowitej efektywności urządzeń (OEE) – środek umożliwiający uzyskanie kompletnego obrazu efektywności procesu produkcyjnego.

Podejmując się zadania poprawy wskaźnika OEE, trzeba liczyć się z koniecznością zainwestowania czasu i pieniędzy, ale korzyści warte są tych nakładów. Gdy uwzględnić program, może przyczynić się on do współpracy z dostawcą urządzeń, który dużą wagę przykłada do cech systemu wpływających dodatnio na wskaźnik OEE. Systemy oprogramowane z uwzględnieniem obsługi standardu PackML lub innych schematów centralnego sterowania mogą ułatwić zbieranie danych do obliczania wskaźnika OEE, zaś automatyzacja zbierania danych zapewnia dokładniejsze wyniki – operatorzy mogą o czymś zapomnieć lub coś źle policzyć, ale nie system.

Powiązane opracowania techniczne

Dynamiczne ważenie precyzyjne | Ważenie kontrolne | Opracowanie techniczne
W tym opracowaniu technicznym przybliżono czynniki wpływające na skuteczność ważenia dynamicznego oraz opisano szereg metod precyzyjnego ważenia dynam...
Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw
W niniejszym dokumencie przeanalizowano, co oznacza dojrzałość cyfrowa w zakresie bezpieczeństwa żywności na różnych etapach łańcucha dostaw i dla róż...
Zasady należytej staranności | Opracowanie techniczne (PDF)
Poznaj najważniejsze zasady należytej staranności i dowiedz się, dlaczego kompleksowe środki kontroli jakości są kluczem do zapobiegania potencjalnym...
Jak systemy rentgenowskie wykrywają zanieczyszczenia — bezpłatny plik PDF do ściągnięcia
W tym opracowaniu technicznym wyjaśniono, czym jest promieniowanie rentgenowskie oraz opisano główne podzespoły i zasady działania systemu kontroli re...