Waga precyzyjna | wagi precyzyjne METTLER TOLEDO
waga precyzyjna

Waga precyzyjna

Dokładne i solidne wagi precyzyjne dla środowiska laboratoryjnego i produkcyjnego

Zadzwoń

Wybierz wagi precyzyjne odpowiednie do potrzeb:

Wagi precyzyjne XPR Excellence
Waga precyzyjna MS-TS z serii Advanced Line
Wagi precyzyjne ME-T poziomu standardowego

Wagi precyzyjne Excellence

Wagi precyzyjne Advanced

Wagi precyzyjne Standard

Gdy nie ma miejsca na kompromis, wagi Excellence zapewniają dokładne wyniki za każdym razem oraz sprawne, bezbłędne i zgodne z przepisami wykonywanie zadań ważenia.
Gdy potrzebujesz niezawodnego działania i trwałości, wagi poziomu zaawansowanego są właściwym wyborem. Intuicyjna obsługa i zintegrowane aplikacje sprawiają, że proces ważenia jest szybki i wygodny.
Wejdź do świata profesjonalnego ważenia z naszymi wytrzymałymi i łatwymi w obsłudze wagami poziomu standardowego. Wysokiej jakości konstrukcja oraz niezawodne działanie zapewniają spójne i dokładne wy...
Wagi precyzyjne XPR Excellence

Gdy nie ma miejsca na kompromis, wagi Excellence zapewniają dokładne wyniki za każdym razem oraz sprawne, bezbłędne i zgodne z przepisami wykonywanie zadań ważenia.

Waga precyzyjna MS-TS z serii Advanced Line

Gdy potrzebujesz niezawodnego działania i trwałości, wagi poziomu zaawansowanego są właściwym wyborem. Intuicyjna obsługa i zintegrowane aplikacje sprawiają, że proces ważenia jest szybki i wygodny.

Wagi precyzyjne ME-T poziomu standardowego

Wejdź do świata profesjonalnego ważenia z naszymi wytrzymałymi i łatwymi w obsłudze wagami poziomu standardowego. Wysokiej jakości konstrukcja oraz niezawodne działanie zapewniają spójne i dokładne wy...

Wagi precyzyjne XPR Excellence
Waga precyzyjna MS-TS z serii Advanced Line
Wagi precyzyjne ME-T poziomu standardowego

Wagi precyzyjne Excellence

Wagi precyzyjne Advanced

Wagi precyzyjne Standard

Gdy nie ma miejsca na kompromis, wagi Excellence zapewniają dokładne wyniki za każdym razem oraz sprawne, bezbłędne i zgodne z przepisami wykonywanie zadań ważenia.
Gdy potrzebujesz niezawodnego działania i trwałości, wagi poziomu zaawansowanego są właściwym wyborem. Intuicyjna obsługa i zintegrowane aplikacje sprawiają, że proces ważenia jest szybki i wygodny.
Wejdź do świata profesjonalnego ważenia z naszymi wytrzymałymi i łatwymi w obsłudze wagami poziomu standardowego. Wysokiej jakości konstrukcja oraz niezawodne działanie zapewniają spójne i dokładne wy...
Wagi precyzyjne XPR Excellence

Gdy nie ma miejsca na kompromis, wagi Excellence zapewniają dokładne wyniki za każdym razem oraz sprawne, bezbłędne i zgodne z przepisami wykonywanie zadań ważenia.

Waga precyzyjna MS-TS z serii Advanced Line

Gdy potrzebujesz niezawodnego działania i trwałości, wagi poziomu zaawansowanego są właściwym wyborem. Intuicyjna obsługa i zintegrowane aplikacje sprawiają, że proces ważenia jest szybki i wygodny.

Wagi precyzyjne ME-T poziomu standardowego

Wejdź do świata profesjonalnego ważenia z naszymi wytrzymałymi i łatwymi w obsłudze wagami poziomu standardowego. Wysokiej jakości konstrukcja oraz niezawodne działanie zapewniają spójne i dokładne wy...

Usługi serwisowe

Dowiedz się więcej o naszych usługach dostosowanych do konkretnych urządzeń

Zapewniamy wsparcie oraz serwis urządzeń pomiarowych przez cały okres ich eksploatacji – od instalacji po konserwację zapobiegawczą oraz od wzorcowania po naprawy.

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Biblioteka

Często zadawane pytania

Jeżeli masz pytanie dotyczące wag precyzyjnych, odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Nasze zestawienie „Wagi precyzyjne – często zadawane pytania” zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, na przykład Co to jest waga precyzyjna? | Gdzie są używane wagi precyzyjne? Jakie są zastosowania wagi precyzyjnej? | Wzorcowanie, adiustacja i rutynowe testy wagi precyzyjnej – kto powinien wykonywać poszczególne czynności, kiedy i dlaczego? | Jaki jest wpływ przeciągów na wagę precyzyjną? | Jaki jest wpływ temperatury na wagę precyzyjną?

 
Precision Balances

Co to jest waga precyzyjna?

Wagi precyzyjne laboratoryjne są typem wag zaprojektowanym aby zapewniać bardzo dokładne wyniki pomiarów. Wagi precyzyjne, używane do pomiaru małych próbek, zapewniają dokładny, szybki i prosty sposób wyznaczania masy. Elektroniczne wagi precyzyjne oferują szeroki zakres nośności – maksymalnie do 64 kg. Zapewniają odczyt w zakresie od 1 mg (0,001 g) do 1 g lub od 0 do 3 miejsc dziesiętnych. Wagi laboratoryjne o wysokiej precyzji umożliwiają zwiększenie dokładności do 4 miejsc dziesiętnych na wyświetlaczu wagi precyzyjnej z przyrostem wynoszącym 0,0001 g (0,1 mg).

Wagi precyzyjne dają stałe odczyty w szerszym zakresie warunków środowiskowych niż wagi analityczne, które zawsze muszą być stosowane w ściśle określonych warunkach, aby zapewnić dokładne odczyty. Wagi precyzyjne są mniej wrażliwe na wahania temperatury i przeciągi, dlatego mogą służyć jako wygodniejsza metoda pomiaru. Mimo że osłona przeciwwiatrowa nie zawsze jest konieczna podczas ważenia, to jednak w celu uzyskania dokładnych pomiarów, należy ją stosować w przypadku wagi precyzyjnej o odczycie 1 mg.

Innowacyjna szalka SmartPan™ stosowana w wagach precyzyjnych XPR i XSR METTLER TOLEDO zapewnia wyjątkową stabilność i znacznie zmniejsza wpływ przeciągów na wyniki. Powtarzalność została zwiększona nawet o 50%, a w przypadku wag precyzyjnych o dokładności 1 mg dokładne wyniki można uzyskać nawet bez osłony przeciwwiatrowej. Modele o dokładności 5 i 10 mg używane w wyciągu laboratoryjnym zapewniają wyniki w czasie nawet o połowę krótszym niż modele standardowe.
Opracowanie techniczne „Znakomita wydajność ważenia – nawet w trudnych warunkach”

 
Precision Balances Formulation

Gdzie są używane wagi precyzyjne? Jakie jest zastosowanie wagi precyzyjnej?

Szereg dziedzin przemysłu opiera się na dokładnych wynikach wag precyzyjnych, przy czym najczęściej można je spotkać w przemyśle chemicznym. Zastosowania wag precyzyjnych sięgają od laboratoriów badawczych i kontroli jakości w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym i tekstylnym po instytucje edukacyjne.

Zastosowania wagi precyzyjnej w laboratorium obejmują: proste ważenie, ważenie dynamiczne, przygotowanie próbek, statystyczną kontrolę próbek, recepturowanie i ważenie interwałowe. Bardzo dokładna i niezawodna waga precyzyjna jest idealnym wyborem do wszystkich codziennych zadań związanych z ważeniem w laboratorium.

Wagi laboratoryjne o wysokiej precyzji ładowane od góry o nośności co najmniej 10 kg, wyposażone w większą platformę, są zwykle stosowane aplikacjach recepturowania w różnych gałęziach przemysłu.

 
Precision Balances Calibration

Wzorcowanie, adiustacja i rutynowe testy wagi precyzyjnej – kto powinien wykonywać poszczególne czynności, kiedy i dlaczego?

Wzorcowanie wagi precyzyjnej polega na ocenie jej działania. Wzorcowanie powinno być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego inżyniera serwisu. Adiustacja zmienia zachowanie wagi i wymaga interwencji, która w większości przypadków trwale zmienia urządzenie pomiarowe. Adiustacji nie należy mylić z wzorcowaniem – tych terminów nie można używać zamiennie, a wzorcowanie powinno być zawsze wykonywane po każdej procedurze adiustacji wagi. Wiele osób odwołuje się do „wzorcowania”, gdy bardziej odpowiednia jest „wzorcowanie i adiustacja”.

W wielu przypadkach to właśnie wyniki procedury wzorcowania wskazują na potrzebę dokonania adiustacji lub innej naprawy. Po zakończeniu adiustacji lub naprawy należy zawsze powtórzyć procedurę wzorcowania, aby sprawdzić, czy przywrócono prawidłową relację pomiarową. Między regularnymi wzorcowaniami wykonywanymi przez technika użytkownik powinien wykonywać również rutynowe testy przy użyciu dwóch zewnętrznych wzorców masy. Testy wykonywane przez użytkownika pozwalają na wczesne wykrywanie potencjalnych problemów i odchyleń od wymagań dotyczących procesu ważenia.

W METTLER TOLEDO opracowano globalną, opartą na podstawach naukowych normę bezpiecznego wyboru, wzorcowania i obsługi urządzeń wagowych, nazywaną GWP® (Good Weighing Practice™ – Dobra Praktyka Ważenia).

Aby uzyskać dodatkowe wyjaśnienia terminów, przeczytaj dokument Wzorcowanie i adiustacja urządzeń wagowych.

 

Jaki jest wpływ przeciągów na wagę precyzyjną?

Jak wspomniano wcześniej, elektroniczna waga precyzyjna nie mierzy bezpośrednio masy, lecz siłę ciężkości. Niepewność pomiaru tej siły zależy nie tylko od parametrów urządzenia pomiarowego, lecz również od wielu czynników zewnętrznych, takich jak wahania temperatury i przeciągi. W przypadku pomiarów masy 0,001 g lub mniejszej siła wywierana przez poruszające się powietrze jest łatwo wykrywalna. Osłona przeciwwiatrowa lub obudowa, zwykle wykonana z tworzywa sztucznego lub szkła, znajduje się wokół szalki, aby osłaniać ją przed tymi efektami.

Innowacje METTLER TOLEDO w projektowaniu szalek wag precyzyjnych pomagają zminimalizować wszelkie błędy spowodowane przeciągami. Innowacyjna szalka SmartPan™ pozwala uzyskać wyniki do dwóch razy szybciej – nawet w trudnych warunkach. Wyniki wskazują wyjątkową poprawę powtarzalności (precyzji) o 86% dla wagi o dokładności odczytu 1 mg w trudnych warunkach (wewnątrz komory), zapewniając doskonałą wydajność w każdej aplikacji.
Przewodnik: Wpływ przeciągów na wagi

 

Jaki jest wpływ temperatury na wagę precyzyjną?

Wahania temperatury mogą powodować problemy z powtarzalnością wyników ważenia. W celu zapewnienia najlepszej stabilności i wydajności urządzeń pomiarowych wagi powinny być używane w obszarze, w którym można regulować temperaturę w pomieszczeniach i w którym zasilanie urządzeń może być stale włączone. W idealnych warunkach wagi powinny być ustawione na dedykowanym stole w odpowiedniej, utrzymywanej temperaturze pokojowej.

Po podłączeniu wagi do zasilania lub włączeniu jej po raz pierwszy zalecany jest czas nagrzewania wynoszący około 1–2 godzin. Okres ten pozwala na dostosowanie wagi do temperatury otoczenia i ustabilizowanie w środowisku. Ten okres nagrzewania należy powtarzać za każdym razem, gdy waga jest włączana po okresie bezczynności.

Wagi precyzyjne METTLER TOLEDO są wyposażone w system „FACT” (w pełni automatyczna adiustacja wewnętrzna), który kompensuje zmiany temperatury. W przypadku przekroczenia określonej różnicy temperatur procedura adiustacji jest uruchamiana automatycznie. Umożliwia to zapewnienie dokładności wagi bez udziału operatora i uzyskanie lepszej użyteczności we wszystkich zastosowaniach.