Mikrowaga | Najwyższej jakości mikrowagi METTLER TOLEDO

Mikrowagi

Do Twoich najcenniejszych próbek

Mikrowaga to wyjątkowo precyzyjne urządzenie służące do ważenia bardzo małych próbek z dużą dokładnością. Mikrowagi METTLER TOLEDO mają nośność do 52 g i dokładność odczytu do 0,1 µg, dzięki czemu można ważyć próbki o masie już od 30 µg. Mikroważenie jest powszechnie stosowane w analizie chemicznej i elementarnej, testowaniu emisji oraz w zastosowaniach, w których wykorzystuje się niewielkie ilości rzadkich, cennych, toksycznych lub silnie działających substancji.

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania

Zalety

Service for Laboratory Balances

Często zadawane pytania

Co to mikrowaga i ultramikrowaga?

Mikrowaga to wysoce precyzyjny przyrząd pomiarowy służący do określania masy bardzo małych próbek w zakresie mikrogramowym. Mikrowagi oferują możliwość odczytu z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku (1 µg), a ultramikrowagi do siedmiu (0,1 µg). Czujnik wagowy w mikrowadze lub ultramikrowadze jest bardzo czuły, co umożliwia ważenie z dużą dokładnością próbek o masie nawet 30 µg. Mikrowagi są powszechnie stosowane do testowania emisji, ważenia filtrów oraz analiz chemicznych i elementarnych.

Obejrzyj nasz film o przygotowywaniu próbek, aby zobaczyć mikrowagi XPR w akcji:

Badanie emisji — grawimetryczne oznaczanie zawartości cząstek stałych

Badanie emisji — grawimetryczne oznaczanie zawartości cząstek stałych

Mikrowaga a waga analityczna. Na czym polega różnica?

Waga analityczna to waga umożliwiająca odczyt co najmniej do 4 miejsc po przecinku (0,1 mg), a w przypadku niektórych modeli do 5 lub nawet 6 miejsc po przecinku. Waga mikro umożliwia odczyt z dokładnością do 6 (1 µg) lub 7 (0,1 µg) miejsc po przecinku; nazwa mikrowaga pochodzi od możliwości odczytu z dokładnością do mikrograma. Ogólnie rzecz biorąc, mikrowagi oferują wyższą wydajność ważenia i mniejsze masy minimalne, dzięki czemu idealnie nadają się do ważenia bardzo małych próbek, od mikrogramów do zaledwie kilku miligramów. Oferta wag METTLER TOLEDO obejmuje trzy różne typy mikrowag: mikrowagi analityczne, mikrowagi i ultramikrowagi, uporządkowane według rosnącej wydajności ważenia. Mikrowaga analityczna wygląda jak waga analityczna, ale ma drugą wewnętrzną osłonę przeciwwiatrową i mniejszą wiszącą szalkę. Mikrowagi i ultramikrowagi METTLER TOLEDO mają chronioną konstrukcję z obudową w innym kształcie i cylindryczną osłonę przeciwwiatrową. W poniższej tabeli zestawiono trzy typy mikrowag METTLER TOLEDO.

Typ

Dokładność odczytu

Podział skali, d

Dokładność odczytu

Miejsca dziesiętne* (cyfry)

Masa minimalna

(obciążenie 5%, k=2, U=1%)

Rodzaj osłony przeciwwiatrowej 
Mikrowaga analityczna

1 µg

(0,001 mg)

6

Do 120 µg

(0,12 mg)

Prostokątna zewnętrzna + dodatkowa prostokątna wewnętrzna
Mikrowaga1 µg
(0,001 mg)
6

Do 82 µg

(0,082 mg)

Okrągła
Ultramikrowagi

0,5–0,1 µg

(0,0005 mg) (0,0001 mg)

 7

Do 30 µg

(0,03 mg)

Okrągła

* Liczba miejsc po przecinku odnosi się do pomiarów w gramach.

Do czego służy mikrowaga?

Mikrowagi są wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach, wymagających ważenia bardzo małych próbek z dużą dokładnością. Są one idealne do ważenia cennych, rzadkich i silnie działających substancji, gdzie wymagane są ich bardzo małe ilości. Jest to bezpieczniejsze, bardziej ekonomiczne i pozwala uzyskać pełne spektrum informacji z cennych próbek. Mikrowagi są powszechnie stosowane w laboratoriach testowania produktów i zapewniania jakości. W laboratoriach chemicznych i zastosowaniach górniczych mikrowagi doskonale nadają się do ważenia małych ilości proszków i minerałów. Typowe zastosowania mikrowagi obejmują ważenie cząstek stałych (ważenie filtrów/badanie emisji), analizę pestycydów, kalibrację pipet oraz ważenie stentów.

Więcej informacji na temat ważenia z użyciem mikrowagi można znaleźć na naszej stronie biblioteki zastosowań.

Zobacz nasze mikrowagi w akcji tutaj:

Badanie emisji — grawimetryczne oznaczanie zawartości cząstek stałych

Badanie emisji — grawimetryczne oznaczanie zawartości cząstek stałych

Badanie emisji — grawimetryczne oznaczanie zawartości cząstek stałych

Badanie emisji — grawimetryczne oznaczanie zawartości cząstek stałych

Badanie emisji — grawimetryczne oznaczanie zawartości cząstek stałych

Badanie emisji — grawimetryczne oznaczanie zawartości cząstek stałych

Co jest szczególnego w konstrukcji mikrowagi?

W mikrowagach XPR METTLER TOLEDO zastosowano kilka unikalnych rozwiązań konstrukcyjnych, aby zapewnić najlepsze parametry ważenia w połączeniu z ergonomiczną obsługą.

Oddzielenie układów elektronicznych mikrowagi od czujnika wagowego

Mikrowagi METTLER TOLEDO XPR zostały zaprojektowane w taki sposób, aby układ elektroniczny był oddzielony od precyzyjnego mechanicznego czujnika wagowego. Takie oddzielenie zapobiega wpływowi ciepła z układów elektronicznych na wrażliwy czujnik wagowy, co może prowadzić do niestabilnych i nieprawidłowych wyników ważenia. Ponadto mikrowagi XPR METTLER TOLEDO są wyposażone w system aktywnej kontroli temperatury (ATC™). ATC zapewnia, że temperatura wewnątrz komory wagowej jest taka sama jak na zewnątrz, co gwarantuje bardzo stabilne środowisko ważenia. Zaletą tego rozwiązania są krótsze czasy stabilizacji, mniejsze odchylenia i wyjątkowy poziom dokładności.

 

Główny i dodatkowy wyświetlacz

Główny terminal mikrowagi METTLER TOLEDO XPR może być umieszczony z dala od niej, gdziekolwiek jest to najwygodniejsze. Na przykład mikrowaga może być umieszczona wewnątrz wyciągu laboratoryjnego, a terminal na zewnątrz. Drugi terminal SmartView jest umieszczony bezpośrednio nad czujnikiem wagowym, co jest niezwykle przydatne podczas ważenia próbek. Terminal SmartView ma również podstawowe funkcje wagi, co zapewnia jeszcze większą wygodę i ergonomię obsługi.

 

Okrągła osłona przeciwwiatrowa zapewnia widoczność we wszystkich kierunkach

Mikrowagi i ultramikrowagi XPR mają cylindryczną szklaną komorę wagową, która zapewnia pełny wgląd, również od góry, dzięki czemu użytkownik ma najlepszą widoczność podczas pracy z małymi, delikatnymi, a czasem niebezpiecznymi próbkami. Ponadto drzwi chroniące przed wiatrem mogą być uruchamiane automatycznie przez zwykłe machnięcie ręką przed jednym z czujników. Wszystkie części można szybko wyjąć, wyczyścić i ponownie zamontować bez użycia narzędzi.

 

Niewielkie gabaryty

Mikrowagi METTLER TOLEDO XPR mają najmniejsze rozmiary spośród wszystkich mikrowag dostępnych na rynku. W połączeniu z możliwością umieszczenia głównego terminala w dowolnym miejscu, do którego jest wygodny dostęp, pozwala to na maksymalne wykorzystanie cennej przestrzeni roboczej i jest bardzo przydatne w ograniczonej przestrzeni w każdej szafie bezpieczeństwa.

Która mikrowaga jest odpowiednia dla mnie?

Aby dobrać odpowiednią mikrowagę METTLER TOLEDO do swoich potrzeb, należy ocenić, jaka najmniejsza ilość będzie ważona i z jaką dokładnością (tzn. jaka jest dopuszczalna tolerancja). Inne ważne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, to maksymalna ilość ważonych produktów oraz ryzyko procesowe (tzn. negatywne konsekwencje nieprawidłowego wyniku ważenia).

Należy pamiętać, że każdy pomiar na dowolnej wadze lub mikrowadze jest obarczony niepewnością. Zrozumienie tej niepewności ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dokładnych wyników i uniknięcia błędów. Podczas ważenia małych próbek na mikrowagach niepewność jest prawie całkowicie spowodowana powtarzalnością (tj. w dolnej części zakresu ważenia mikrowagi). O dokładności wagi nie decyduje dokładność odczytu, lecz powtarzalność wyników. Dokładność odczytu określa najmniejszą różnicę w masie, która może być wyświetlana na mikrowadze. Najmniejsza masa, jaką można zważyć na mikrowadze, jest nazywana masą minimalną wagi; w połączeniu z tolerancjami procesu masa minimalna znajduje się na granicy dokładności pomiarów; poniżej tej wartości niepewność jest zbyt duża i nie można ufać wynikom.

Zapytaj konsultanta METTLER TOLEDO o naszą bezpłatną Rekomendację GWP®, która pomoże wybrać urządzenie ważące odpowiednie do konkretnych zastosowań i wymagań dotyczących dokładności.

Jak ważyć na mikrowadze?

Podczas pracy z mikrowagami należy zawsze nosić rękawiczki – odciski palców i pot z rąk mają wpływ na wyniki pomiarów. Aby rozpocząć operację ważenia, waga musi być wyzerowana. Należy otworzyć drzwiczki osłony przeciwwiatrowej, a następnie za pomocą pincety umieścić pojemnik lub łódeczkę wagową na szalce wagi. Zamknąć drzwi i poczekać na ustabilizowanie się wartości. Następnie wytarować mikrowagę. Po dozowaniu próbki należy zamknąć drzwiczki i poczekać, aż mikrowaga ustabilizuje się. Mikrowaga jest bardzo wrażliwa na ruch, dlatego czekając na jej ustabilizowanie, nie należy dotykać stołu. Zanotować masę netto lub powtórzyć procedurę dozowania aż do osiągnięcia pożądanej masy. Po każdym użyciu należy wyczyścić mikrowagę, narzędzia i miejsce pracy.

W tym filmie wyjaśniono ogólny proces ważenia z użyciem mikrowagi.

Badanie emisji — grawimetryczne oznaczanie zawartości cząstek stałych

Badanie emisji — grawimetryczne oznaczanie zawartości cząstek stałych

Jak mogę zapewnić stabilne odczyty na mikrowadze?

Mikrowagi są niezwykle czułymi przyrządami – najmniejsze zakłócenia pochodzące z otoczenia lub interakcji z użytkownikiem mogą znacząco wpłynąć na stabilność pomiaru, dlatego należy unikać wszelkich możliwych źródeł drgań. Mikrowagi są bardzo podatne na działanie prądów powietrza, kurzu i wahań temperatury, dlatego najlepiej instalować je w miejscach, w których temperatura i wilgotność otoczenia są utrzymywane na stałym poziomie. W szczególności należy je umieszczać z dala od otworów wentylacyjnych, okien i drzwi.

Mikrowaga powinna być ustawiona na solidnym stole warsztatowym w miejscu o małym natężeniu ruchu, wolnym od przeciągów. W idealnym przypadku powinien to być dedykowany stół wagowy zoptymalizowany do pracy z mikrowagą.

Gdy mikrowaga jest po raz pierwszy podłączona do zasilania lub włączona po okresie bezczynności, zaleca się przeznaczenie co najmniej kilku godzin na rozgrzanie, aby umożliwić stabilizację temperatury.

Podczas używania mikrowagi należy pamiętać o zminimalizowaniu przepływów konwekcyjnych wewnątrz komory wagowej spowodowanych różnicami temperatur, które mogą mieć negatywny wpływ na wyniki. Aby tego uniknąć, próbki należy trzymać wyłącznie za pomocą pęsety, a także pozwolić próbkom, pojemnikom i narzędziom zaaklimatyzować się w temperaturze pokojowej.

Aby uzyskać więcej wskazówek i porad, jak w pełni wykorzystać możliwości mikrowagi, pobierz nasz darmowy przewodnik: 10 kroków do pomyślnego ważenia za pomocą mikrowagi.

Jaki jest najbezpieczniejszy sposób ważenia substancji toksycznych i silnie działających na mikrowadze?\

Wiele substancji przetwarzanych w laboratorium lub w środowisku produkcyjnym jest toksycznych i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników, zwłaszcza w środowisku mikrobiologicznym i farmaceutycznym. Aby zapewnić czystość i uniknąć niebezpiecznych zanieczyszczeń krzyżowych, niezbędne jest stosowanie przez użytkownika odpowiednich środków ochrony osobistej oraz właściwe postępowanie z substancjami ważonymi.

W tym filmie przedstawiamy bezpieczny sposób postępowania z materiałami niebezpiecznymi i pokazujemy, jak mikrowagi METTLER TOLEDO wspomagają bezpieczne ważenie:

Badanie emisji — grawimetryczne oznaczanie zawartości cząstek stałych

Badanie emisji — grawimetryczne oznaczanie zawartości cząstek stałych

Pobierz nasz przewodnik, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zachować bezpieczeństwo podczas ważenia materiałów niebezpiecznych.

Jak skalibrować i wyregulować mikrowagę? Co z rutynowymi testami mikrowagi?

Zapoznaj się z naszymi usługami kalibracji, dostosowanymi idealnie do Twoich potrzeb: w mikrowagach XPR automatyczna regulacja jest przeprowadzana za pomocą wbudowanej funkcji proFACT przy użyciu wewnętrznych wzorców testowych mikrowagi. ProFACT zapewnia stałą dokładność dzięki automatycznej regulacji mikrowagi przy każdej zmianie temperatury otoczenia.

Kalibracja to ocena działania mikrowagi. Kalibracja tak wysoce precyzyjnego urządzenia, jakim jest mikrowaga, powinna być przeprowadzana wyłącznie przez certyfikowanego dostawcę usług kalibracyjnych. Proces kalibracji obejmuje na ogół ocenę minimalnej masy mikrowagi oraz wszelkie niezbędne adiustacje. Użytkownik otrzymuje świadectwo kalibracji, które jest gwarancją, że mikrowaga działa zgodnie z oczekiwaniami, i jest wymagane do potwierdzenia identyfikowalności.

Rutynowe testowanie przez użytkownika jest również niezbędne w okresach między kalibracjami. Rutynowe testy pozwalają na wczesne wykrycie zmian w działaniu, które mogą potencjalnie prowadzić do wyników niezgodnych ze specyfikacją.

Firma METTLER TOLEDO opracowała globalny standard naukowy dotyczący bezpiecznego doboru, wzorcowania i eksploatacji urządzeń ważących, znany jako Good Weighing Practice™ (GWP®).

Zapoznaj się z naszymi usługami kalibracji, dostosowanymi idealnie do Twoich potrzeb.

Jak można zapisać wyniki i dane z mikrowagi?

W mikrowagach METTLER TOLEDO XPR wszystkie dane i informacje o procesie są automatycznie zapisywane we wbudowanym notatniku wyników. Za pomocą prostego połączenia kablowego wyniki można przesyłać bezpośrednio do komputera; możliwy jest również transfer za pomocą urządzenia pamięci masowej USB. Dla kompleksowego zarządzania danymi oprogramowanie laboratoryjne LabX™ automatycznie zajmuje się wszystkimi wynikami, metadanymi i obliczeniami. LabX oferuje centralną kontrolę nad urządzeniami, zadaniami i użytkownikami, pokazuje wskazówki SOP bezpośrednio na wyświetlaczu mikrowagi oraz zapewnia pełną integralność danych i  zgodność z normą CFR 21 część 11.

Badanie emisji — grawimetryczne oznaczanie zawartości cząstek stałych

Badanie emisji — grawimetryczne oznaczanie zawartości cząstek stałych