Naukowe zasady dokładnego ważenia | Bezpłatny PDF

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie
Opracowania techniczne

Zapewnij dokładne ważenie dzięki globalnemu standardowi ważenia Good Weighing Practice

Opracowania techniczne

Zapewnij dokładne ważenie dzięki globalnemu standardowi ważenia

Zapewnij przydatność w całym okresie eksploatacji dzięki stosowaniu standardu Good Weighing Practice.
Zapewnij przydatność w całym okresie eksploatacji dzięki stosowaniu standardu Good Weighing Practice.

Ważenie jest pierwszym, niezbędnym krokiem w niemal każdej procedurze laboratoryjnej i produkcji. Aby zapewnić jego dokładność, wagi muszą być odpowiednie do zastosowania. Jakie konkretne kryteria jednak sprawiają, że wagi nieautomatyczne są przydatne pod względem dokładności? W tym opracowaniu technicznym przeanalizowano niepewność pomiaru oraz sposób, w jaki jej ocena jest podstawą do wyboru właściwej wagi i utrzymania jej przydatności w całym okresie eksploatacji.

Aby pomóc w zapewnieniu dokładności ważenia, w 2007 roku firma METTLER TOLEDO opracowała uznawany na całym świecie standard Good Weighing Practice™, znany również jako GWP®. Jest to znormalizowane, oparte na ryzyku podejście do bezpiecznego doboru, wzorcowania i rutynowej obsługi dowolnej wagi dowolnego producenta w dowolnym miejscu pracy i dowolnej branży. Podstawy naukowe tego podejścia uwzględniono w wielu wytycznych i normach, takich jak USP, Farmakopea Europejska, ISO i ASTM.

Celem standardu Good Weighing Practice jest wybór i konserwacja przydatnych pod względem dokładności wag w laboratoriach i środowiskach produkcyjnych. Przestrzeganie naukowych podstaw opisanych w tym standardzie zapewnia wiele korzyści, w tym lepszą jakość, niższe koszty i zgodność z przepisami branżowymi.