Waga analityczna | wagi analityczne METTLER TOLEDO

Waga analityczna

Wagi analityczne proste w obsłudze, o wyjątkowej dokładności

Wagi analityczne to urządzenia do ważenia o bardzo dużej dokładności. Z uwagi na czułość wydajnego czujnika wagowego w wagach analitycznych montuje się osłonę przeciwwiatrową, która zapewnia stabilność środowiska ważenia. Nośność wag analitycznych wynosi 52–520 g, dokładność odczytu to 0,002–1 mg, a ich typowe zastosowania obejmują przygotowanie próbek i wzorców, recepturowanie, ważenie różnicowe, wyznaczanie gęstości oraz rutynowe testy pipet.

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania

Zalety wag analitycznych METTLER TOLEDO

Service for Laboratory Balances

FAQs

 1. Co to jest waga analityczna?
 2. Jak działa typowa waga analityczna?
 3. Jak używać wagi analitycznej?
 4. Jaka jest różnica pomiędzy zerowaniem i tarowaniem?
 5. Gdzie używane są wagi analityczne? Jakie są typowe dziedziny stosowania wag analitycznych?
 6. Jak wybrać wagę analityczną odpowiednią do zastosowania?
 7. Jak przesłać wyniki ważenia do komputera PC lub innego komputera?
 8. Czym różnią się waga analityczna i waga ładowana od góry?
 9. Jaka jest różnica między wagą analityczną a mikrowagą?
 10. Czy należy wzorcować wagę analityczną?
 11. Jak wzorcować wagę analityczną?
 12. Czym jest niedokładność pomiaru wagi?
 13. Co to jest niedokładność wagi analitycznej?
 14. Co to jest minimalna naważka wagi analitycznej?
 15. Co to jest dokładność i precyzja wagi analitycznej? Czym różnią się te dwa parametry i jak się je testuje?
 16. Jaki jest wpływ elektryczności statycznej na wagę analityczną?
 17. Jak wyeliminować ładunki statyczne?
 18. Co to jest laboratoryjny dozownik cieczy i jak się go używa w procesie ważenia?
 19. Co to jest zakres wagi analitycznej?
 20. Waga analityczna 200 g – jak szybko rozpoznać nośności wagi analitycznej?
 21. Co oznacza litera C w nazwie modelu wagi analitycznej XPR226CDR?
 22. Co to jest waga do 5 miejsc po przecinku i jakie są jej typowe zastosowania?
 23. Co to jest zakres ważenia wagi analitycznej?
 24. Co to jest i do czego służy libella wagi analitycznej?
 25. Gdzie w mojej wadze analitycznej znajduje się libella?
 26. Jakie są dostępne rodzaje wagi analitycznej?
 27. Jakie rodzaje wag analitycznych są dostępne?
 28. Co to jest cyfrowa waga analityczna?
 29. Co to jest działka wagi (d) i działka weryfikacyjna wagi (e)?

Co to jest waga analityczna?

Waga analityczna, znana też jako waga półanalityczna, to rodzaj urządzenia laboratoryjnego, które umożliwia dokładny pomiar masy i zazwyczaj cechuje się dokładnością odczytu co najmniej 0,1 mg (do czwartego miejsca po przecinku). Waga analityczna wyposażona jest w bardzo czuły czujnik wagowy i w związku z tym ma osłonę przeciwwiatrową, która chroni próbkę i pojemnik przed ruchami powietrza mogącymi powodować niestabilność i niedokładność wyników. Nośność wag analitycznych METTLER TOLEDO wynosi 52–520 g, a ich dokładność odczytu wynosi 0,1–0,002 mg.

Obecnie elektroniczne wagi analityczne są często wyposażone w różne funkcje i cechy ułatwiające zachowanie dokładności i poprawiające ergonomię ważenia. Mogą to być testy wewnętrzne i adiustacja, intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego, funkcje zapewnienia jakości oraz drzwiczki z napędem. Wagi analityczne METTLER TOLEDO umożliwiają ponadto połączenie z dedykowanym oprogramowaniem do zarządzania danymi, takim jak EasyDirect i LabX. Nasze wagi analityczne XPR są również wyposażone w funkcję StaticDetect™, która automatycznie ocenia błąd ważenia spowodowany obecnością ładunków elektrostatycznych na próbkach i pojemnikach oraz generuje ostrzeżenie, jeśli błąd ten przekracza wstępnie zdefiniowane limity. Wagi analityczne XPR można także z łatwością rozbudować o funkcje automatycznego dozowania proszków i cieczy. Wagi analityczne wyposażone są w opcje łączności, takie jak port USB, złącze RS232 i interfejs LAN. Umożliwia to przesyłanie wyników w postaci cyfrowej, jak również ułatwia podłączenie wagi do różnych urządzeń peryferyjnych, akcesoriów i systemów danych.

Jak działa typowa waga analityczna?

Zasada działania wag analitycznych METTLER TOLEDO opiera się na kompensacji siły elektromagnetycznej. Zamontowany w obudowie wagi czujnik wagowy wytwarza siłę elektromagnetyczną, która przeciwstawia się oddziaływaniu obiektu umieszczonego na szalce wagowej. Waga analityczna interpretuje wielkość tej kompensującej siły elektromagnetycznej jako masę obiektu. Wynik jest wyświetlany na terminalu wagowym z użyciem odpowiedniej jednostki (gramy, miligramy, mikrogramy itd.). 

Czujnik wagowy wagi analitycznej
Czujnik wagowy wagi analitycznej

Szalka wagowa analitycznej wagi laboratoryjnej (o dokładności odczytu co najmniej 0,1 mg) umieszczona jest wewnątrz osłony przeciwwiatrowej, która chroni próbkę i pojemnik przed wpływem środowiska zewnętrznego (np. przed przeciągami), co przyczynia się do poprawy ogólnej wydajności ważenia. Jest to szczególnie istotne przy ważeniu analitycznym, gdzie dokładność wyników ma kluczowe znaczenie.

Wagi analityczne są używane do prostych zadań ważenia, jak również do przygotowania wzorców i próbek, recepturowania, pomiaru gęstości, ważenia filtrów itp. 

Ważenie filtrów na wagach analitycznych
Ważenie filtrów na wagach analitycznych

Jak używać wagi analitycznej?

Przed rozpoczęciem ważenia należy sprawdzić, czy waga jest wypoziomowana. Zależnie od wymogów przyjętej procedury SOP może być konieczne wykonanie adiustacji wagi.

 • Aby rozpocząć procedurę ważenia, najpierw należy nacisnąć przycisk zerowania. Pozwala to uzyskać punkt zerowy, od którego rozpoczyna się proces ważenia.
 • Otworzyć drzwiczki osłony przeciwwiatrowej i umieścić na szalce wagowej pojemnik, zwany także pojemnikiem tary. W razie potrzeby użyć rękawic i szczypiec.
 • Zamknąć drzwiczki osłony przeciwwiatrowej i odczekać na ustabilizowanie się wartości masy pojemnika. Masa pojemnika pojawi się na wyświetlaczu.
 • Nacisnąć przycisk tarowania. Waga zarejestruje masę pojemnika tary, a na wyświetlaczu pojawi się ponownie zero (należy pamiętać, że nie jest ono tożsame z punktem zerowym).
 • Rozpocząć dodawanie próbki do momentu osiągnięcia żądanej masy.
 • Zamknąć drzwiczki osłony przeciwwiatrowej. Po ustabilizowaniu się wagi zostanie podany wynik ważenia.
 • Waga będzie teraz mieć zapisaną masę pojemnika tary i masę próbki. Na wydruku wyników wartości masy będą wyświetlane z oznaczeniami T dla tary, N dla wartości netto i G dla wartości brutto.
 • Po zakończeniu ważenia należy pamiętać o wyczyszczeniu wagi oraz stołu wokół wagi zgodnie z procedurami SOP. Jeśli waga została odłączona w celu wyczyszczenia, przed ponownym użyciem należy odczekać, aż się nagrzeje.

Jeśli zamiast dozowania próbki do pojemnika ważony jest pojedynczy przedmiot, wystarczy wyzerować wagę i umieścić przedmiot na środku szalki wagowej. Następnie należy zamknąć drzwiczki osłony przeciwwiatrowej i poczekać, aż waga poda wynik ważenia. Więcej można przeczytać w bezpłatnym przewodniku: Jak prawidłowo ważyć

Jaka jest różnica pomiędzy zerowaniem i tarowaniem?

Funkcja zerowania pozwala wyznaczyć punkt zerowy, od którego rozpoczyna się proces ważenia. Funkcja zerowania ignoruje ponadto cięższe szalki wagowe (np. z uchwytem ErgoClip) lub maty ochronne na szalce, ponieważ masa, która została już rozpoznana przez czujnik wagowy, nie jest uwzględniana w procesie ważenia. Obciążenia umieszczone na wadze należy jednak doliczyć do maksymalnego obciążenia, jakie waga może obsłużyć (czyli nośności wagi).

W trakcie tarowania waga wewnętrznie zapisuje masę, która już znajduje się na szalce, i resetuje wyświetlacz do zera, przygotowując się na dodanie kolejnych ważonych elementów. Jeśli wyniki są zapisywane elektronicznie, zostaną wyświetlone z oznaczeniami T dla tary, N dla wartości netto i G dla wartości brutto.

Gdzie używane są wagi analityczne? Jakie są typowe dziedziny stosowania wag analitycznych?

Waga analityczna, często nazywana po prostu „wagą do laboratorium”, umożliwia analizę wielu różnych próbek. Spotykane wśród klientów zastosowania wymagające elektronicznej wagi analitycznej to:

 • przygotowywanie wzorców/próbek,
 • recepturowanie,
 • ważenie różnicowe,
 • wyznaczanie gęstości,
 • ważenie interwałowe,
 • rutynowe testowanie pipet,
 • analiza elementarna,
 • HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa),
 • GCMS (chromatografia gazowa – spektrometria masowa).

Wagi analityczne są używane w laboratoriach wykonujących badania ogólne, laboratoriach badawczo-rozwojowych oraz laboratoriach kontroli jakości w takich branżach jak farmacja i biotechnologia, przemysł chemiczny, spożywczy, metalowy i tworzyw sztucznych oraz na uczelniach wyższych.

Zastosowania wag analitycznych
Zastosowania wag analitycznych

Jak wybrać wagę analityczną odpowiednią do zastosowania?

Prawidłowy wybór wagi analitycznej jest istotny. Dokładne ważenie to więcej niż tylko cyfry na wyświetlaczu wagi. Tylko znajomość ryzyka związanego z procesem, tolerancji, wymaganej jakości i odpowiednich przepisów pozwoli wybrać wagę, która zapewni odpowiedni poziom dokładności. Parametry wagi muszą być zgodne zarówno z wewnętrznymi wymogami dokładności, jak i z obowiązującymi przepisami. Waga analityczna musi być odpowiednia do przewidzianego zastosowania, w przeciwnym razie wszystkie wyniki ważenia oraz wszelkie późniejsze procesy wykorzystujące te wyniki będą uznane za nieważne.

Oferowana przez METTLER TOLEDO bezpłatna usługa GWP®Recommendation ma pomóc w wyborze urządzenia, które będzie odpowiednie do procesów i wymogów użytkownika w zakresie dokładności. Uwzględnia ona następujące kluczowe czynniki:

 • maksymalną masę: maksymalna masa ważonych obiektów (wraz z pojemnikiem),
 • najmniejszą wagę netto: najmniejsze ważone obciążenie (bez pojemnika),
 • tolerancję ważenia: akceptowalny błąd ważenia wyrażony jako wartość procentowa ±.
 • Współczynnik bezpieczeństwa: współczynnik ten stosuje się do minimalnej naważki wagi w celu skompensowania wpływów zewnętrznych, takich jak wibracje, przeciągi, różni operatorzy itp.

Rekomendacja GWP® może również pomóc w ustaleniu, czy zainstalowana waga jest odpowiednia do przewidzianego zastosowania.

Jak przesłać wyniki ważenia do komputera PC lub innego komputera?

Wagi analityczne METTLER TOLEDO umożliwiają prosty transfer danych bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania. Należy zacząć od połączenia wagi analitycznej z komputerem za pomocą kabla USB.

 • W wagach analitycznych Excellence należy włączyć funkcję HID (drop-to-cursor). Następnie wystarczy nacisnąć na wyświetlaczu wagi przycisk Add result (Dodaj wynik), a wynik ważenia zostanie przesłany bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego Excel lub dokumentu Word.
 • W wagach analitycznych klasy Advanced i Standard należy włączyć funkcję PC Direct i nacisnąć Print (Drukuj), a wynik ważenia zostanie przesłany do arkusza kalkulacyjnego Excel lub dokumentu Word.

Dodatkowe możliwości zarządzania danymi można uzyskać dzięki użyciu specjalnego oprogramowania.

 • Nasze oprogramowanie EasyDirect współpracuje z wagami analitycznymi Advanced i Standard, zapewniając rozszerzone możliwości zarządzania wynikami, w tym eksport plików do formatu CSV, obliczenia statystyczne i ocenę wyników.
 • Do wag analitycznych Excellence przeznaczone jest oprogramowanie laboratoryjne LabX, które zapewnia zaawansowane funkcje zarządzania danymi i analizy wyników. LabX jest wydajnym rozwiązaniem do scentralizowanego zarządzania danymi, zadaniami, urządzeniami i użytkownikami. LabX pomaga także uzyskać zgodność z przepisami 21 CFR część 11 oraz wymogami integralności danych ALCOA+.

Czym różnią się waga analityczna i waga ładowana od góry?

Waga ładowana od góry ma szalkę wagową umieszczoną bezpośrednio ponad czujnikiem wagowym. Jak wskazuje nazwa „ładowana od góry”, obciążenie jest w tej wadze przykładane od góry czujnika wagowego. Wiele wag analitycznych METTLER TOLEDO i wszystkie nasze wagi precyzyjne są wagami ładowanymi od góry. Wagi analityczne METTLER TOLEDO Excellence, wyposażone w opatentowaną wiszącą szalkę SmartGrid, nie są jednak wagami ładowanymi od góry. W wagach analitycznych z szalką SmartGrid czujnik wagowy wraz z towarzyszącą elektroniką umieszczony jest z tyłu wagi, za komorą ważenia. Ze względu na to, że w tych wagach analitycznych obciążenie jest przykładane do przedniej części czujnika wagowego, są one czasami nazywane wagami ładowanymi od przodu. Taka konstrukcja umożliwia zastosowanie technologii aktywnej kontroli temperatury, która wydajnie odprowadza ciepło z elektroniki znajdującej się w tylnej części wagi, zapewniając wysoką stabilność temperatury w komorze ważenia. Na zdjęciach poniżej ukazano ładowaną od góry wagę analityczną klasy Advanced oraz wagę analityczną klasy Excellence z wiszącą szalką wagową.

Waga analityczna a waga ładowana od góry
Waga analityczna a waga ładowana od góry

Jaka jest różnica między wagą analityczną a mikrowagą?

Jedną z istotnych różnic pomiędzy wagą analityczną a mikrowagą jest różnica w dokładności odczytu wyrażonej dostępną liczbą miejsc po przecinku. Wagi analityczne są wagami laboratoryjnymi z dokładnością odczytu czterech miejsc po przecinku lub większą. Wagi analityczne METTLER TOLEDO mają dokładność odczytu 0,1–0,002 mg. Do ich typowych zastosowań należy przygotowywanie próbek i wzorców, ważenie różnicowe, wyznaczanie gęstości itp.

Waga analityczna
Waga analityczna

Mikrowagi i ultramikrowagi METTLER TOLEDO zapewniają najwyższą dokładność spośród wszystkich wag laboratoryjnych, oferując dokładność odczytu 1 µg (sześć miejsc po przecinku) i 0,1 µg (siedem miejsc po przecinku). Ich typowe zastosowania obejmują ważenie pyłu zawieszonego (filtrów), wzorcowanie pipet, badanie pozostałości pestycydów oraz ważenie stentów. 

Mikrowagi
Mikrowagi

Kolejne różnice dotyczą większej powtarzalności i konstrukcji. Mikrowagi wyposażone są w małą cylindryczną komorę ważenia oraz dodatkowy wyświetlacz, który poprawia ergonomię podczas ważenia bardzo małych próbek.

Czy należy wzorcować wagę analityczną?

Wzorcowanie to ocena działania wagi. To, czy waga analityczna wymaga wzorcowania, zależy od miejsca, w którym jest używana oraz od obowiązujących przepisów. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę ryzyko i koszty związane z nieprawidłowym wynikiem ważenia i odnieść je do kosztów wzorcowania.

W środowiskach podlegających regulacjom wzorcowanie jest wymogiem, ponieważ daje pewność, że waga działa zgodnie z oczekiwaniami. Wzorcowanie wag analitycznych daje pewność, że urządzenia spełniają wymagania norm ISO, GLP/GMP, IFS i BRC.

Gdy uzyskanie bardzo dokładnych wyników ważenia ma kluczowe znaczenie, rezygnacja z wzorcowania wagi analitycznej może być bardzo ryzykowną strategią. W takich środowiskach korzystanie z niewywzorcowanej wagi może prowadzić do problemów produkcyjnych, takich jak:

 • nieplanowane przestoje,
 • obniżenie jakości produktu,
 • problemy związane z procesem i audytem,
 • konieczność poprawek i wycofywanie produktów.

Wzorcowania wagi analitycznej nie należy mylić z rutynowym testowaniem. O ile wzorcowanie powinno zostać wykonane przez autoryzowanego inżyniera serwisu, o tyle rutynowe testy wykonuje użytkownik urządzenia. Jeśli wykonuje się je wystarczająco często, rutynowe testy pomagają we wczesnej identyfikacji wyników mogących wykraczać poza granice tolerancji.

Aby przeczytać więcej o wzorcowaniu wag, kliknij tutaj.

Jak wzorcować wagę analityczną?

Wzorcowanie wagi analitycznej powinno być wykonywane przez autoryzowanego inżyniera serwisu zgodnie ze standardową procedurą. Inżynier serwisu zazwyczaj używa dedykowanego oprogramowania, która usprawnia ten proces i pozwala wystawić świadectwo wzorcowania. Udokumentowanie wzorcowania wagi analitycznej jest niezbędne w środowiskach podlegających regulacjom, takich jak branża farmaceutyczna i biotechnologiczna.

Wzorcowanie polega na ocenie działania wagi analitycznej w odniesieniu do wzorców pomiarowych. Obejmuje ono szereg testów, w tym porównanie wskazania wagi ze znaną wartością wzorcowanego wzorca masy umieszczonego na szalce wagowej. Inżynier serwisu może podać, czy waga spełnia wymagania, jednoznacznie potwierdzając zaliczenie lub niezaliczenie testu.

Wzorcowanie wagi powinno być przeprowadzane w zależności od ryzyka związanego z procesem (czyli oceny, jak silny będzie negatywny wpływ nieprawidłowego wyniku ważenia). W przerwach między wzorcowaniami wagi analityczne powinny być poddawane przez użytkownika regularnym testom w celu zapewnienia ciągłej dokładności wyników i wczesnej identyfikacji wszelkich potencjalnych problemów.

W METTLER TOLEDO opracowano globalną, opartą na podstawach naukowych normę bezpiecznego wyboru, wzorcowania i obsługi wag – Good Weighing Practice™ (GWP®).

Czym jest niedokładność pomiaru wagi?

Niedokładność w pewnym stopniu dotyczy każdego pomiaru. Niepewność pomiaru jest spowodowana błędami losowymi, np. pochodzącymi od użytkownika lub otoczenia, oraz błędami systemowymi, np. wynikającymi z nieuniknionych drobnych zmian w działaniu urządzenia przy każdym jego użyciu.

Wynik ważenia na wadze analitycznej jest zawsze obarczony pewnym stopniem niepewności. Niepewność tę należy podawać wraz z wynikiem. Jeśli niepewność jest zbyt duża, wynik może być nie w pełni wiarygodny. Względna niepewność pomiaru jest znacznie większa w dolnym przedziale zakresu ważenia i należy zachować ostrożność przy małych naważkach.

W tym poradniku wyjaśniono, czym jest bezpieczny zakres ważenia wagi.

Co to jest niedokładność wagi analitycznej?

Niedokładność wagi analitycznej wyznacza się na podstawie oceny czułości wagi, nieliniowości, ekscentryczności i powtarzalności. Dobrą praktyką jest określenie niepewności pomiaru w czasie i miejscu instalacji wagi oraz ponowna jej ocena podczas każdego serwisu/wzorcowania. Żadnego pomiaru na wadze analitycznej nie można uznać za dokładny bez zadeklarowania niepewności pomiaru.

Co to jest minimalna naważka wagi analitycznej?

Minimalna naważka każdej wagi analitycznej różni się w zależności od parametrów czujnika wagowego, jego lokalizacji, warunków otoczenia oraz wymaganej dokładności ważenia. Minimalna naważka to granica dokładności wagi, poniżej której względna niepewność pomiaru jest większa niż wymagana dokładność ważenia, a wynik ważenia nie jest wiarygodny. Względną niepewność pomiaru, która zazwyczaj jest wyrażona w procentach, wyznacza się, dzieląc bezwzględną niepewność pomiaru przez obciążenie.

Względna niepewność pomiaru
Względna niepewność pomiaru

Aby określić minimalną naważkę danej wagi, należy ustalić niepewność pomiaru w środowisku pracy. Alternatywnie w celu określenia minimalnej naważki można ocenić powtarzalność, będącą głównym źródłem błędów w dolnym zakresie ważenia, używając niewielkiej masy poniżej 5% nośności wagi.

Minimalna naważka
Minimalna naważka

Funkcja MinWeigh wag analitycznych METTLER TOLEDO instalowanych przez technika służy do monitorowania masy umieszczanej na wadze próbki. Jeśli masa tej próbki będzie niższa od określonej dopuszczalnej wartości minimalnej, wyświetlacz zmieni kolor na czerwony i wartość masy nie zostanie podana.

MinWeigh
MinWeigh

Co to jest dokładność i precyzja wagi analitycznej? Czym różnią się te dwa parametry i jak się je testuje?

Precyzja opisuje, jak bardzo zbliżone będą do siebie dwie lub więcej wartości pomiaru uzyskane w tych samych warunkach. Do oceny precyzji można wykorzystać test powtarzalności wagi, który określa odchylenie standardowe w serii pomiarów.

Poprawność opisuje, na ile wartość pomiaru będzie zbliżona do zaakceptowanej wartości prawdziwej. W przypadku wagi analitycznej wartość masy pokazana na wyświetlaczu wagi jest porównywana z zaakceptowaną wartością prawdziwą wzorcowanego wzorca masy (to test czułości wagi).

Waga analityczna będzie dokładna, o ile wyniki ważenia będą zbliżone do prawdziwej wartości przyłożonego obciążenia, a powtarzane ważenia tego samego obiektu wykażą niewielki rozrzut. Dokładność wymaga poprawności i precyzji.

Dokładność a precyzja
Dokładność a precyzja

Jaki jest wpływ elektryczności statycznej na wagę analityczną?

Ładunki elektrostatyczne mogą powodować brak stabilności i powtarzalności wyników ważenia. Ładunki elektrostatyczne wywierają określoną siłę na szalkę wagową, co ma bezpośrednie przełożenie na wyniki podawane przez wagę analityczną. Ładunki elektrostatyczne są jednym z najpoważniejszych ukrytych źródeł błędów ważenia i ważne jest, aby umieć rozpoznać, kiedy proces ważenia może zostać zakłócony. Sygnałem, że czujnik wagowy podlega wpływowi ładunków elektrostatycznych, jest brak stabilności odczytów wagi oraz tendencja do dryftu tych odczytów w jedną stronę. W obu przypadkach waga może nie być w stanie się ustabilizować lub oczekiwanie na wynik ważenia może trwać dłużej niż zwykle. Czasami może się też zdarzyć, że osiągnięcie masy docelowej będzie wymagać dosypywania coraz większej ilości proszku do pojemnika. Jednak jeśli próbka lub pojemnik nie rozpraszają ładunku stosunkowo szybko, wyniki mogą być obarczone błędem, o którym użytkownik nie będzie wiedzieć. Błąd może wynosić od kilku do 100 mg.

Wagi analityczne METTLER TOLEDO XPR są wyposażone w wyjątkową funkcję StaticDetect™, która automatycznie ocenia błąd wyniku ważenia spowodowany obecnością ładunków elektrostatycznych na próbce lub pojemniku. Gdy błąd przekracza ustalony limit, funkcja StaticDetect™ generuje ostrzeżenie.

Zapoznaj się z bezpłatnym opracowaniem technicznym: Ładunki elektrostatyczne w procesie ważenia

Wykrywanie elektryczności statycznej
Wykrywanie elektryczności statycznej

Jak wyeliminować ładunki statyczne?

W miarę możliwości należy podjąć działania zapobiegawcze w celu zmniejszenia lub wyeliminowania gromadzenia się ładunków elektrostatycznych na próbkach bądź pojemnikach wagowych, aby uniknąć błędów, niestabilności lub frustrująco długiego oczekiwania na wyniki ważenia. Oto niektóre z możliwych środków ostrożności:

 • zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza (≥ 45%),
 • zastosowanie antystatycznych pojemników wagowych (najlepiej z metalu),
 • unikanie pocierania pojemników,
 • korzystanie z metalowych szalek o wysokich krawędziach, które pomagają osłonić próbkę przed polami elektrycznymi,
 • użycie dejonizatora, aby przed ważeniem usunąć ładunki z próbki.

Wagi analityczne METTLER TOLEDO XPR wyposażone są w opatentowany czujnik StaticDetect™, który automatycznie wykrywa ładunek elektrostatyczny na próbce i zawierającym ją pojemniku. Waga mierzy błąd ważenia i ostrzega o przekroczeniu zdefiniowanej przez użytkownika wartości granicznej. Zsynchronizowana praca jonizatora i funkcji StaticDetect automatycznie usuwa ładunek elektrostatyczny z ważonego obiektu.

Kliknij, aby przeczytać dodatkowe informacje na temat ładunków elektrostatycznych i zjawisk fizycznych, które są ich przyczyną.

Co to jest laboratoryjny dozownik cieczy i jak się go używa w procesie ważenia?

Wagi analityczne XPR METTLER TOLEDO można wyposażyć w opcjonalny moduł dozowania cieczy. Ten laboratoryjny dozownik cieczy podaje ciecz bezpośrednio do pojemnika na szalce wagowej wagi analitycznej XPR. Dzięki znajomości gęstości cieczy i temperatury otoczenia masa tej cieczy jest przeliczana na objętość. Zaletą automatycznego laboratoryjnego dozownika cieczy XPR jest to, że podczas sporządzania roztworu o żądanym stężeniu pozwala on dokładnie odmierzyć ilość cieczy zgodnie z rzeczywistą dozowaną ilością substancji, co umożliwia przygotowanie bardzo dokładnych roztworów.

Co to jest zakres wagi analitycznej?

Zakres wagi analitycznej to maksymalna ilość materiału, jaką można zważyć na danej wadze, czyli jej zakres ważenia, zwany inaczej nośnością wagi. Przy wyborze wagi analitycznej należy starannie rozważyć maksymalną ilość materiału, jaka może być na niej ważona, w tym masę tary pojemnika. Częstym wyborem jest waga analityczna 200 g, która pozwala ważyć małe próbki w stosunkowo dużych pojemnikach. Więcej informacji znajdziesz w poniższym pytaniu.

Waga analityczna 200 g – jak szybko rozpoznać nośności wagi analitycznej?

Najczęściej spotykana nośność wagi analitycznej to 200 g, choć dostępnych jest także wiele modeli o nośności 100 g i 300 g. Wagi analityczne METTLER TOLEDO są dostępne w wersjach o nośności 52–520 g. Dodatkowe gramy nośności mają na celu umożliwienie korzystania z pojemników wagowych. Parametry wagi analitycznej wyznacza się jednak w oparciu o jej dokładność odczytu, która musi wynosić co najmniej 4 miejsca dziesiętne (0,1 mg). W przypadku wag analitycznych METTLER TOLEDO nośność można ustalić na podstawie cyfr w nazwie modelu, przy czym ostatnia określa dokładność odczytu (liczbę dostępnych miejsc po przecinku). Na przykład model XPR205 to waga analityczna 200 g (w praktyce 220 g) z dokładnością odczytu do 5 miejsc po przecinku (0,01 mg), a model MS104TS to waga analityczna 100 g (w praktyce 120 g) z dokładnością odczytu do 4 miejsc po przecinku (0,1 mg).

Co oznacza litera C w nazwie modelu wagi analitycznej XPR226CDR?

Litera C w nazwie modelu XPR226CDR oznacza, że ta waga analityczna to komparator. XPR226CDR jest wydajną wagą analityczną, która została specjalnie wyselekcjonowana na podstawie wyjątkowej dokładności. Jest to preferowane urządzenie do zastosowań związanych z wysoce precyzyjnymi pomiarami masy przez laboratoria wyznaczania masy i dostawców usług wzorcowania wzorców masy. W takich zastosowaniach wzorce masy porównuje się z wzorcami kalibracyjnymi z certyfikatem, co uzasadnia nazwę komparatora masy. Urządzenia te mogą jednak być używane także w roli wag analitycznych w zastosowaniach wymagających dużej dokładności.

Co to jest waga do 5 miejsc po przecinku i jakie są jej typowe zastosowania?

Waga do 5 miejsc po przecinku to waga analityczna zapewniająca dokładność odczytu do 5 miejsc dziesiętnych. Często używa się również określenia „waga pięciomiejscowa”. Pięć miejsc dziesiętnych to 0,00001 g, czyli 0,01 mg, co jest tak zwaną podziałką wagi, d. Jest to najmniejsza różnica w masie, jaką można wyznaczyć, ale nie należy jej mylić z najmniejszą masą, jaką można dokładnie zważyć (więcej na ten temat można znaleźć w pytaniu „Co to jest minimalna naważka wagi analitycznej?”). Należy również zauważyć, że każdy pomiar masy obarczony jest niepewnością, która jest zazwyczaj większa niż podziałka wagi. Waga pięciocyfrowa lub pięciomiejscowa może być używana w takich samych zastosowaniach jak każda waga analityczna, ale szczególnie przydatna będzie tam, gdzie ważone są mniejsze próbki i wymagany jest wysoki stopień dokładności.

Co to jest zakres ważenia wagi analitycznej?

Maksymalna ilość materiału, jaką można zważyć na danej wadze, jest ograniczona nośnością wagi. Wagi analityczne METTLER TOLEDO są dostępne w wersjach o nośności 52–520 g. Wszystkie nasze wagi analityczne są wyposażone w zabezpieczenie przed przeciążeniem, które chroni wrażliwy czujnik wagowy przed uszkodzeniem w przypadku upuszczenia czegoś na wagę lub przyłożenia nadmiernego obciążenia. Waga generuje ostrzeżenie w przypadku przekroczenia maksymalnego obciążenia. Najmniejsza ilość materiału, która może być zważona na wadze analitycznej, zależy od wielu czynników, w tym od pożądanej tolerancji/dokładności procesu. Zapoznaj się z pytaniem „Co to jest minimalna naważka wagi analitycznej?”.

Co to jest i do czego służy libella wagi analitycznej?

Libella wagi analitycznej to zazwyczaj umieszczona na wadze mała szklana kopułka, która zawiera ciecz i pęcherzyk powietrza. Libella wagi analitycznej umożliwia wypoziomowanie wagi. Wypoziomowanie wagi analitycznej ma znaczenie, jeśli chodzi o zapewnianie dokładności wyników. Waga analityczna to precyzyjne urządzenie zaprojektowane do pracy w pozycji poziomej, w której czujnik wagowy rejestruje pełną masę każdego umieszczonego na niej obiektu. Jeżeli waga analityczna nie jest wypoziomowana, wartość masy będzie odbiegać od wartości rzeczywistej proporcjonalnie do kwadratu kąta nachylenia. Pęcherzyk oglądany z góry powinien znajdować się pośrodku libelli. Jeśli tak nie jest, wagę można wypoziomować, obracając jej stopki do momentu, aż pęcherzyk znajdzie się w pozycji środkowej.

Wagi analityczne METTLER TOLEDO Excellence i Advanced wyposażone są w funkcję graficznych wskazówek wypoziomowania. Pokazuje ona, którą stopkę należy obrócić, w jakim kierunku i o ile, co ułatwia idealne wypoziomowanie wagi w ciągu zaledwie kilku sekund. Wiele z naszych wag analitycznych nie jest już nawet wyposażonych w libellę.

Gdzie w mojej wadze analitycznej znajduje się libella?

W większości wag analitycznych METTLER TOLEDO libella znajduje się z przodu wagi, w pobliżu wyświetlacza. W starszych modelach wag analitycznych libella znajduje się po prawej stronie, z tyłu wagi. W wielu z naszych nowszych modeli wag analitycznych libella przestała być jednak potrzebna, ponieważ są one wyposażone w elektroniczną funkcję poziomowania z wyświetlanymi na ekranie wskazówkami.

Libella w wagach analitycznych
Libella w wagach analitycznych

Jakie są dostępne rodzaje wagi analitycznej?

Wagi analityczne to urządzenia, wśród których można wyróżnić osobną podkategorię mikrowag analitycznych. Waga analityczna z definicji musi zapewniać dokładność odczytu co najmniej 4 miejsc po przecinku (0,1 mg lub lepszą). Wagi analityczne pozwalają ważyć niewielkie ilości materiału w stosunkowo dużych pojemnikach. Mikrowagi analityczne METTLER TOLEDO zapewniają dokładność odczytu na poziomie 6 miejsc po przecinku (0,001 mg lub 1 µg). Ponadto ze względu na większą czułość czujnika wagowego są wyposażone w drugą wewnętrzną osłonę przeciwwiatrową, a co za tym idzie mają mniejszą wiszącą szalkę wagową. Ich nośność wynosząca 32 g i 52 g również jest mniejsza od nośności wag analitycznych.

Mikrowagi mogą być w pewnych okolicznościach klasyfikowane w jednej grupie z wagami analitycznymi. W klasyfikacji METTLER TOLEDO wagi te ujmowane są jednak osobno z uwagi na połączenie wysokiej dokładności odczytu wynoszącej co najmniej do 6 miejsc po przecinku (1 µg) nośności zaledwie kilku gramów i odmiennej konstrukcji. Wagi te są zwykle używane do zastosowań wymagających bardzo wysokiej dokładności, gdzie ważona ilość materiału jest bardzo mała, np. do ważenia cząstek stałych na filtrach lub do oznaczania metali szlachetnych.

Jakie rodzaje wag analitycznych są dostępne?

METTLER TOLEDO oferuje szeroką gamę wag:

 1. Ultramikrowagi
  • Dokładność odczytu: 0,5–0,1 µg (0,0005–0,0001 mg, 0,0000005–0,0000001 g)
  • Miejsca dziesiętne: 7
  • Minimalna naważka (obciążenie 5%, k = 2, U = 1%): nawet 30 µg (0,03 mg)
  • Rodzaj osłony przeciwwiatrowej: okrągła
  • Zakres ważenia: 2,1–6,1 g
 2. Mikrowaga
  • Dokładność odczytu: 1 µg (0,0001 mg, 0,000001 g)
  • Miejsca dziesiętne: 6
  • Minimalna naważka (obciążenie 5%, k = 2, U = 1%): nawet 82 µg (0,082 mg)
  • Rodzaj osłony przeciwwiatrowej: okrągła
  • Zakres ważenia: 2,1–10,1 g
 3. Mikrowaga analityczna
  • Dokładność odczytu: 1 µg (0,0001 mg, 0,000001 g)
  • Miejsca dziesiętne: 6
  • Minimalna naważka (obciążenie 5%, k = 2, U=1%): nawet 120 µg (0,12 mg)
  • Rodzaj osłony przeciwwiatrowej: prostokątna zewnętrzna + dodatkowa prostokątna wewnętrzna
  • Zakres ważenia: 32–52 g
 4. Waga analityczna
  • Dokładność odczytu: 100–2 µg (0,1–0,002 mg, 0,0001–0,000002 g)
  • Miejsca dziesiętne: 4–6
  • Minimalna naważka (obciążenie 5%, k = 2, U = 1%): nawet 600 µg (0,6 mg)
  • Rodzaj osłony przeciwwiatrowej: prostokątna
  • Zakres ważenia: 52–520 g
 5. Waga precyzyjna
  • Dokładność odczytu: 1 000 000–100 µg (1000–0,1 mg, 1–0,0001 g)
  • Miejsca dziesiętne: 6
  • Minimalna naważka (obciążenie 5%, k = 2, U = 1%): nawet 82 µg (0,082 mg)
  • Rodzaj osłony przeciwwiatrowej: brak/prostokątna w przypadku modeli o dokładności odczytu do 3 lub 4 miejsc dziesiętnych
  • Zakres ważenia: od 120 g do 64 kg

W METTLER TOLEDO opracowano globalną normę ważenia, GWP® (Good Weighing Practice™), która zapewnia wybór właściwej wagi do określonego zastosowania. W wyborze wagi, która spełni wymagania w zakresie specyfiki zastosowania i dokładności procesu, pomóc może nasza bezpłatna usługa GWP® Recommendation.

Co to jest cyfrowa waga analityczna?

Cyfrowa waga analityczna to nowoczesne urządzenie, które przetwarza sygnał z pomiaru masy z użyciem metod cyfrowych (elektronicznych). Cyfrowe wagi analityczne wyposażone są w wyświetlacz, na którym wynik ukazany jest w postaci liczb, w przeciwieństwie do wag analogowych, w których wynik odczytywany jest na podstawie położenia wskazówki względem skali. Wynik ukazany na wyświetlaczu cyfrowym jest jednoznaczny, podczas gdy sprawdzanie wyniku na skali analogowej może powodować subiektywne błędy odczytu. Wagi analogowe umożliwiają jednak określenie wartości pomiaru z dokładnością do ułamka działki skali. Najmniejszy możliwy do odczytania przyrost na cyfrowej wadze analitycznej lub wadze analogowej jest znany jako działka i oznaczany jako d.

Co to jest działka wagi (d) i działka weryfikacyjna wagi (e)?

Działka wagi, d, to najmniejszy możliwy przyrost masy na skali pomiarowej. W wagach analitycznych d równa się dokładności odczytu, czyli najmniejszej możliwej do ustalenia różnicy między mierzonymi masami. Nie należy mylić tej wielkości z minimalną naważką wagi. Działka weryfikacyjna, e, ma znaczenie w zalegalizowanych wagach analitycznych i odnosi się do maksymalnej liczby miejsc po przecinku, jakiej można użyć w wynikach ważenia przy bezpośrednich transakcjach sprzedaży. Na przykład gdy e = d, podczas bezpośredniej transakcji sprzedaży masę można podać, posługując się dokładnością odczytu wagi. Tak więc, jeśli d wynosi 0,001 g, wszystkie wyniki ważenia można podawać z uwzględnieniem 3 miejsc po przecinku. Gdy e = 10d, a d = 0,001 g, wyniki ważenia można podawać z uwzględnieniem tylko 2 miejsc dziesiętnych, czyli 0,001 g x 10. W takim przypadku na wyświetlaczu wagi analitycznej może pojawić się trzecie miejsce po przecinku wyniku ważenia, ujęte w nawias, np. 2,67(3) g.