Wagosuszarki | METTLER TOLEDO
Wagosuszarki METTLER TOLEDO

Wagosuszarki

Szybka, dokładna i niezawodna analiza zawartości wilgoci

Gdy zawartość wilgoci ma znaczenie rozwiązaniem są wagosuszarki

Wilgoć ma wpływ na przetwarzanie, okres przechowywania, użyteczność i jakość wielu produktów takich jak substancje farmaceutyczne, tworzywa sztuczn...

Wilgoć ma wpływ na przetwarzanie, okres przechowywania, użyteczność i jakość wielu produktów takich jak substancje farmaceutyczne, tworzywa sztuczne i produkty spożywcze. Informacje o zawartości wilgoci i oznaczanie tego parametru mają zatem istotne znaczenie. METTLER TOLEDO jest ekspertem w analizie zawartości wilgoci i posiada szeroką ofertę niezawodnych instrumentów dedykowanych do kontroli jakości i kontroli procesowej.

Jako wiodący producent wysokiej jakości wagosuszarek oraz narzędzi służących do ich sprawdzania takich jak materiał referencyjny SmartCal, a także dysponując wszechstronną wiedzą w zakresie aplikacji i posiadając światowej klasy serwis, jesteśmy w stanie zaoferować wszechstronne rozwiązanie umożliwiające optymalne oznaczanie wilgoci.

Co to jest wagosuszarka i jaka jest zasada jej działania?

Wagosuszarka, zwana niekiedy wagą do oznaczania wilgoci lub analizatorem wilgoci, składa się z modułu ważącego i modułu suszącego (technologia w podczerwieni). Instrument ten służy do oznaczania zawartości wilgoci w próbce, wykorzystując zasadę straty masy przy suszeniu. Obecnie wielu klientów korzysta z wagosuszarek, ponieważ chcą oznaczać zawartość wilgoci znacznie szybszymi metodami. Wagosuszarki są stosowane w wielu gałęziach przemysłu takich jak przemysł spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny i przemysł tworzyw sztucznych. Oznaczanie zawartości wilgoci w produktach spożywczych ma szczególnie istotne znaczenie, ponieważ zawartość wilgoci ma wpływ na ich jakość i okres przydatności do spożycia.

Aby dowiedzieć się więcej o wagosuszarkach, odwiedź naszą stronę  'Często zadawane pytania dotyczące oznaczania zawartości wilgoci' .

 


Halogenowa wagosuszarka METTLER TOLEDO
Wagosuszarka METTLER TOLEDO
Wagosuszarka METTLER TOLEDO
SmartCal

Profesjonalna wagosuszarka

Wagosuszarki - poziom zaawansowany

Wagosuszarki - poziom podstawowy

SmartCal

Gdy wilgotność ma znaczenie, profesjonalne wagosuszarki METTLER TOLEDO gwarantują doskonałe wyniki.
Łatwe rutynowe oznaczanie zawartości wilgoci przy pomocy wagosuszarki. Wygodna obsługa, pomocne wskazówki i wytrzymała konstrukcja do laboratorium i na produkcji produkcyjnych.
Jakość METTLER TOLEDO w atrakcyjnej cenie. Dzięki prostej obsłudze i niezawodnemu działaniu rutynowe pomiary zawartości wilgoci przebiegają łatwo i sprawnie.
Substancja SmartCal pozwala sprawdzić poprawność działania analizatora wilgoci w zaledwie 10 minut.
Profesjonalny analizator wilgoci
Optymalne oznaczanie zawartości wilgoci
Rekordowa szybkość od początku do końca
Opracowane pod kątem szybkości w każdym aspekcie
Znakomita wydajność dla najwyższej jakości produktu
Najwyższa precyzja i powtarzalność zapewnia wiarygodne wyniki
Dokładne wyniki i identyfikowalne raportowanie
Wbudowane zarządzanie użytkownikami oraz wydruki w formacie A4 lub Letter
Łączność z siecią
Obsługa interfejsów Ethernet, USB i RS232
Szybka obsługa
Pomiar zawartości wilgoci przy użyciu funkcji OneClickTM gwarantuje łatwość użycia
Szybka analiza
Technologia halogenowa zapewnia szybkie nagrzewanie
Szybkie czyszczenie
Płaskie powierzchnie obudowy są gładkie i całkowicie szczelne
Substancja referencyjna SmartCal™
Szybki i skuteczny sposób weryfikacji działania
Łatwe testowanie
Równie łatwe jak zwykły pomiar
Szybki test
Wyniki uzyskiwane w 10 minut
Poprawna weryfikacja
W pełni zintegrowany test weryfikuje działanie urządzenia
SmartCal

SmartCal

Substancja testowa SmartCal™ do weryfikacji wydajności wagosuszarek zapewnia wiarygodność wyników pomiaru zawartości wilgoci.
Unikatowa substancja testowa
Weryfikuje ogólną wydajność wagosuszarki.
Szybki i łatwy test wydajności
Test jest równie prosty jak zwykły pomiar i trwa jedynie 10 minut.
Udokumentowana wydajność
Dane są zapisywane w urządzeniu lub w raporcie Excel®.
Wersja certyfikowana
Wersja cSmartCal spełnia wymagania branż podlegających nadzorowi.
Halogenowa wagosuszarka METTLER TOLEDO

Gdy wilgotność ma znaczenie, profesjonalne wagosuszarki METTLER TOLEDO gwarantują doskonałe wyniki.

Wagosuszarka METTLER TOLEDO

Łatwe rutynowe oznaczanie zawartości wilgoci przy pomocy wagosuszarki. Wygodna obsługa, pomocne wskazówki i wytrzymała konstrukcja do laboratorium i na produkcji produkcyjnych.

Wagosuszarka METTLER TOLEDO

Jakość METTLER TOLEDO w atrakcyjnej cenie. Dzięki prostej obsłudze i niezawodnemu działaniu rutynowe pomiary zawartości wilgoci przebiegają łatwo i sprawnie.

SmartCal

Substancja SmartCal pozwala sprawdzić poprawność działania analizatora wilgoci w zaledwie 10 minut.

SmartCal

Substancja testowa SmartCal™ do weryfikacji wydajności wagosuszarek zapewnia wiarygodność wyników pomiaru zawartości wilgoci.

Usługi serwisowe

Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

We support and service your measurement equipment through its entire life-cycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Biblioteka

Moisture FAQ


 

1. Co to jest wagosuszarka?

 

Wagosuszarki służą do oznaczania zawartości wilgoci w próbce zgodnie z zasadą straty po suszeniu i składają się z jednostki ważącej i modułu grzewczego (w technologii podczerwieni/halogenowej). Wagosuszarki są również nazywane analizatorami wilgoci lub miernikami wilgoci.

Wagosuszarki
Wagosuszarki


 

2. Jak działa wagosuszarka?

Wagosuszarka halogenowa pracuje w oparciu o zasadę termograwimetrii, nazywaną również zasadą straty po suszeniu. Wagosuszarka składa się z dwóch komponentów: jednostki ważącej oraz modułu grzewczego. W celu pomiaru zawartości wilgoci w próbce rejestrowana jest masa początkowa, a następnie halogenowa grzałka osusza próbkę. W trakcie podgrzewania zintegrowana waga nieustannie rejestruje wyniki pomiarów masy próbki. Gdy próbka przestaje tracić masę, urządzenie przerywa grzanie i obliczana jest zawartość wilgoci w badanej próbce. Podstawę do obliczania zawartości wilgoci stanowi utrata masy.


 

3. Co to jest strata po suszeniu?

LOD (ang. loss on drying) oznacza utratę masy podczas suszenia. Większość metod standardowych to metody stosujące zasadę straty po suszeniu. Metoda ta pozwala oznaczyć zawartość wilgoci w próbce przez analizę utraty masy próbki podczas ogrzewania. Utrata masy jest przypisywana utracie wilgoci w próbce. Po całkowitej utracie wilgoci przez próbkę masa próbki przestaje się zmieniać. Zawartość wilgoci w próbce jest obliczana przez porównanie masy początkowej próbki z masą końcową próbki osuszonej.


 
Wagosuszarki
Wagosuszarki

4. Jak ogrzewa się próbkę?

 

Oznaczana próbka pochłania promieniowanie podczerwieni wagosuszarki halogenowej, co prowadzi do szybkiego jej podgrzewania. Ponadto temperatura próbki zależy od jej właściwości pochłaniania i dlatego nie będzie zgodna z temperaturą pokazywaną na wyświetlaczu. Jest to zjawisko odróżniające wagosuszarki od pieców konwekcyjnych – w przypadku tych drugich suszenie wymaga znacznie dłuższego czasu.


 

5. Czym różnią się technologie halogenowa i podczerwieni?

 

Grzanie halogenowe także wykorzystuje podczerwień. Suszenie lampą halogenową jest rozwinięciem metody suszenia przy pomocy promieniowania podczerwieni. Element grzewczy składa się ze szklanej rurki wypełnionej halogenem. Masa lampy halogenowej jest zdecydowanie niższa niż konwencjonalnego promiennika podczerwieni, dlatego maksymalną moc grzewczą można osiągnąć bardzo szybko przy jednoczesnej możliwości pełnego kontrolowania procesów grzania i dystrybucji ciepła.

Wagosuszarki
Wagosuszarki


 

6. Kto korzysta z wagosuszarek?

Oficjalna metoda oznaczania zawartości wilgoci polega na zastosowaniu suszarki laboratoryjnej. Wielu z naszych klientów stosuje wagosuszarki w celu bardzo szybkiego oznaczenia zawartości wilgoci. Wagosuszarki są stosowane w wielu sektorach, np. w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym i tworzyw sztucznych. Szczególnie ważne jest oznaczanie zawartości wilgoci w żywności, ponieważ wilgoć ma wpływ na jakość produktu i jego okres przechowywania.


 

7. Co to jest wilgoć?

Wilgoć to wszystko, co paruje podczas ogrzewania („strata po suszeniu”). Oprócz wody w skład oznaczanej wilgoci wchodzą tłuszcze, alkohole i rozpuszczalniki.


 

8. Czy wilgoć to woda?

Nie. Mylenie tych pojęć to częsty błąd. Wilgoć to wszystko to, co paruje podczas ogrzewania. Woda to cząsteczki o wzorze chemicznym H20. Do oznaczania zawartości wody najlepiej jest zastosować miareczkowanie Karla Fischera.


 
Wagosuszarki
Wagosuszarki

9. Jaka jest oficjalna metoda oznaczania zawartości wilgoci?

 

Oficjalna metoda oznaczania zawartości wilgoci w próbce zakłada zastosowanie suszarki laboratoryjnej. Metoda suszarkowa jest czasochłonna i jej zastosowanie może wydłużyć czas oznaczania zawartości wilgoci w próbce do 6 godzin. W odróżnieniu od wagosuszarek suszarka laboratoryjna jest ogrzewana konwekcyjnie, co prowadzi do wydłużenia czasu suszenia próbki. Stosowanie wagosuszarek do oznaczania zawartości wilgoci w próbce jest dozwolone pod warunkiem, że dysponujemy dowodem takiej samej dokładności wagosuszarek co w przypadku suszarki laboratoryjnej.


 

10. Postępujemy zgodnie z metodą standardową. Czy możemy mimo tego używać wagosuszarki?

Wiele przepisów branżowych wymaga stosowania metody standardowej. Stosowanie wagosuszarek jest dozwolone pod warunkiem dysponowania dowodem, że jej pomiary są takie same jak w przypadku suszarki laboratoryjnej. W takiej sytuacji, w celu weryfikacji uzyskanych wyników wielu z naszych klientów regularnie oznacza zawartość wilgoci w próbkach, stosując jednocześnie metodę standardową i wagosuszarkę.


 

11. Jak porównywać pomiary wagosuszarki z wynikami uzyskanymi z zastosowaniem metody standardowej?

Należy opracować taką metodę wykorzystującą wagosuszarkę, która pozwoli na uzyskanie tego samego wyniku pomiaru zawartości wilgoci co w przypadku metody oficjalnej. W firmie METTLER TOLEDO opracowaliśmy metody z wykorzystaniem wagosuszarek mające zastosowanie w wielu sektorach przemysłu. Metody te pozwalają na uzyskanie wyników zgodnych z otrzymywanymi przy pomocy suszarki laboratoryjnej.


 

12. Co to jest metoda na potrzeby wagosuszarki?

Metoda oznaczania wilgoci opisuje, jak oznaczana jest za pomocą wagosuszarki zawartość wilgoci w określonej substancji. Obejmuje ona parametry metody (program suszenia, temperaturę suszenia, kryterium zakończenia suszenia, masę próbki, tryb startu i tryb wyświetlania wyniku) oraz przygotowywanie próbek (np. mielenie), a także dodatkową technologię zastosowaną przy suszeniu próbki (np. zastosowanie filtra z włókna szklanego).


 

13. Dlaczego należy opracować odpowiednią metodę własną?

Każda substancja wymaga odpowiedniej metody pozwalającej na dokładne i niezawodne oznaczenie zawartości wilgoci. Celem metody jest uzyskanie takich samych wyników uzyskanych przy pomocy wagosuszarki jak w przypadku metody referencyjnej (zazwyczaj suszarki laboratoryjnej) lub, jeżeli nie ma możliwości zastosowania metody referencyjnej, uzyskanie powtarzalnych wyników.


 

14. Jak można opracować metodę zastosowania wagosuszarki do oznaczenia wilgoci w danej substancji?

Metodę można opracować na dwa sposoby. Pierwszy sposób zakłada wykorzystanie wartości referencyjnych uzyskanych przy pomocy metody referencyjnej. W takim przypadku celem jest uzyskanie takiego samego wyniku zawartości wilgoci z wykorzystaniem wagosuszarki. W przypadku sposobu drugiego, jeżeli nie jest dostępna metoda referencyjna, należy opracować metodę, która pozwoli na uzyskanie powtarzalnych wyników i nie doprowadzi do spalenia próbki. W obydwu ww. przypadkach należy tak zmodyfikować parametry metody, aby uzyskać pożądane wyniki. Najważniejszym parametrem do zmiany jest zazwyczaj temperatura.


 

15. Na czym polega przygotowanie próbek i dlaczego jest to istotny etap procedury?

 

Prawidłowe przygotowanie próbek jest kluczowe dla powtarzalnego i rzetelnego oznaczenia zawartości wilgoci w próbkach. Należy wybrać reprezentatywną próbkę i przygotować ją do pomiaru. Przygotowywanie próbki służy upewnieniu się, że jest ona jednorodna. To zwiększa powierzchnię próbki i pozwala na bardziej równomierne (w postaci cienkiej i równej warstwy) rozłożenie próbki na szalce. To prowadzi do uzyskania szybkich i powtarzalnych wyników.

Wagosuszarki
Wagosuszarki


 

16. Jaka jest zalecana wielkość próbek?

Właściwa wielkość próbki mieści się najczęściej w przedziale od 3 do 5 g. Pozwala to na pokrycie całej szalki cienką i równą warstwą próbki oraz na uzyskanie powtarzalnych i szybkich wyników. Do próbek o bardzo niskiej zawartości wilgoci (<1%) zalecamy użycie próbki o większej masie w celu zmniejszenia błędu względnego (np. 30 g w przypadku plastikowych granulatów), jednak wymaga to dłuższego czas pomiaru. Odradzamy stosowanie próbek o masie poniżej 1 g, ponieważ nie można ich równomiernie rozłożyć na szalce, co z kolei nie pozwala uzyskać dobrej powtarzalności. Najlepszą powtarzalność pozwoli osiągnąć stosowanie próbek o takiej samej masie (± 0,1 g).


 
Wagosuszarki
Wagosuszarki

17. Czy można oznaczać zawartość wilgoci w tworzywach sztucznych?

 

Tak. Z uwagi na bardzo niską zawartość wilgoci w tworzywach sztucznych firma METTLER TOLEDO zaleca stosowanie do takich oznaczeń wagosuszarki HX204. Wagosuszarka HX204 pozwala uzyskać optymalną precyzję pomiaru z dokładnością do 0,1 mg oraz posiada niezbędną w przypadku takich próbek funkcje grzania wstępnego i opóźnienia w kryterium wyłączenia.


 

 

18. Jak oznaczać zawartość wilgoci w żywności?

 

Analiza wilgoci odgrywa kluczową rolę we wszystkich obszarach przemysłu spożywczego. Wagosuszarka jest idealnym narzędziem do szybkiego i rzetelnego oznaczania zawartości wilgoci w produktach spożywczych. METTLER TOLEDO opracowało rozległą bibliotekę zatwierdzonych metod oznaczania opracowanych dla ponad 100 artykułów spożywczych. Dla każdej próbki ujętej w bibliotece sformułowano procedury przygotowania, metody i odpowiadające im parametry w przypadku stosowania suszarki laboratoryjnej i wagosuszarki.

Wagosuszarki
Wagosuszarki


 
Wagosuszarki
Wagosuszarki

19. Jak wykonać test wagosuszarki i które części należy przetestować?

 

Wagosuszarka składa się z dwóch komponentów: jednostki ważącej oraz modułu grzewczego. Obydwa te komponenty powinny być testowane pojedynczo i razem z zastosowaniem następujących narzędzi do testów rutynowych:

  • Moduł grzewczy: test temperatury przy użyciu zestawu do regulacji temperatury
  • Jednostka ważąca: test wagi (czułość) z wykorzystaniem wzorca masy
  • Test łączony: symulacja rzeczywistego pomiaru wilgoci z zastosowaniem substancji testowej SmartCal do wagosuszarek

 


 

20. Jak jest różnica pomiędzy testowaniem a adiustacją? Co to jest wzorcowanie?

Testowanie pozwala określić odchylenie pomiędzy wartością zmierzoną a wartością rzeczywistą bez wprowadzania żadnych zmian. Adiustacja to testowanie oraz wprowadzanie zmian (działań naprawczych) w celu uzyskania poprawnych wskazań urządzenia pomiarowego. Testowanie lub adiustację nazywa się często potocznie wzorcowaniem (kalibracją), ale trudno jest wtedy jednoznacznie określić, którą z tych czynności mamy w określonej sytuacji na myśli. Aby uniknąć niejasności, wprowadzono pojęcia testowania i adiustacji. W przypadku wagosuszarki bardzo istotne jest regularne testowanie i adiustacja modułu grzewczego.


 

21. Jak często należy testować wagosuszarkę?

Wagosuszarki powinny być testowane regularnie, również po każdorazowym zmontowaniu lub przeniesieniu w inne miejsce. Częstotliwość regularnych testów zależy od ryzyka poszczególnych procesów. Ryzyko zależy od takich czynników jak ważność procesu, wrażliwość próbki na temperaturę i rodzaj zgodności z przepisami zastosowany przez użytkownika wagosuszarki.

Wagosuszarki - zastosowania

X
X
X
X

How to Use the Search Function

To find your application use the filters for 'Sample', 'Industry' or use full text search. Any combination of filter and full text search is possible. Note that the full text search yields only matches that include the exact word sequence of your query.

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.