Certyfikaty wzorcowania wag | Serwis | METTLER TOLEDO

Korzyści płynące z wzorcowania wag

Niezmienna jakość

Niezmienna jakość

Osiągnij stałą jakość produktu dzięki odtwarzalnym wynikom.

Niższe koszty

Niższe koszty

Zmniejszenie ilości odpadów materiałowych i kosztów przeróbek.

Pełna zgodność z przepisami

Pełna zgodność z przepisami

Dzięki odpowiednim procesom zarządzania jakością zawsze spełnisz wymagania audytów.

Dowiedz się więcej

Co to jest Good Weighing Practice™?

Co to jest Good Weighing Practice™?

GWP® pomaga zapewnić stałą jakość, obniżyć koszty i osiągnąć pełną zgodność w każdym procesie ważenia. Więcej

Indywidualny plan rutynowych testów

Indywidualny plan rutynowych testów

Uzyskaj plan rutynowych testów, który obejmuje ich częstotliwość, metody, masy i tolerancje. Więcej

Maksymalizacja czasu sprawności i pełny spokój

Maksymalizacja czasu sprawności i pełny spokój

Zapobiegaj awariom i wydłużaj okres eksploatacji urządzeń dzięki konserwacji zapobiegawczej. Więcej

1. Jak często należy wzorcować wagę?

Częstotliwość wzorcowania zależy od sposobu użytkowania urządzenia, stosowanych tolerancji procesowych oraz znaczenia wyników ważenia. Nasza usługa weryfikacji GWP® Verification daje Ci konkretne wskazówki dotyczące zindywidualizowanego planu wzorcowania, który spełnia wymagania Twojego procesu i wag. 

Dowiedz się więcej

2. Co to jest niepewność pomiaru wagi?

Podobnie jak inne urządzenia pomiarowe, wagi charakteryzują się nieodłączną niepewnością pomiaru. Dlatego niezbędne jest ich wzorcowanie. Określa ono dokładność wyników ważenia poprzez wyznaczenie niepewności pomiaru. Pozwala to określić zakres plus/minus dla każdego z wyników ważenia.

Dowiedz się więcej z naszego filmu na temat wzorcowania
Dowiedz się więcej z przewodnika „Wzorcowanie wag”

 

3. Co to jest bezpieczny zakres ważenia? Jak pomaga on w dokładnym ważeniu?

Bezpieczny zakres ważenia
Bezpieczny zakres ważenia

Bezpieczny zakres ważenia to zakres, w którym waga zapewnia najdokładniejsze wyniki. Znajduje się on między dolnym limitem dokładności określonym w sposób naukowy z pomocą wzorcowania (który odpowiada minimalnej masie) i powiększonym o margines bezpieczeństwa (wyznaczony na podstawie przyjętego współczynnika bezpieczeństwa) a górnym limitem (górnym zakresem ważenia) wagi.

Wymagania dotyczące jakości procesu będą spełnione, jeżeli najmniejsza masa netto będzie się mieścić w bezpiecznym zakresie ważenia.

Ponieważ większość producentów nie podaje dolnych limitów dla swoich urządzeń, określenie tolerancji jest ważne, aby zapewnić dokładne wyniki. 

4. Jak zapewnić dokładność między kolejnymi operacjami wzorcowania?

Czynniki zewnętrzne, zużycie i niewidoczne na pierwszy rzut oka uszkodzenia mogą sprawić, że parametry wagi będą się z czasem zmieniać. Rutynowe testy pozwalają się upewnić, że waga aż do kolejnego planowego wzorcowania zapewni niezbędną dokładność ważenia.

Dowiedz się więcej o rutynowych testach

5. Czy dostępne są różne wzorcowania do różnych typów wag? Na przykład, czy METTLER TOLEDO oferuje osobne wzorcowania do wag analitycznych, precyzyjnych i przemysłowych?

Nasza usługa Accuracy Calibration Certificate (ACC) dotyczy wszystkich wag, niezależnie od tego, czy są to modele analityczne, precyzyjne, produkcyjne czy samochodowe. Dzięki temu użytkownik otrzymuje jedno rozwiązanie w zakresie wzorcowania, które można zastosować do wszystkich wag.