Rozwiązania legalizowane | rozwiązania do regulowanych transakcji handlowych

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie

Rozwiązania legalizowane

Zalegalizowane wagi do transakcji handlowych

Zadzwoń
Rozwiązania legalizowane


Legal for Trade and Weighing Know-how


 Do You Need Support?


JET Carat Scales


Learn More about Weighing on a Gold Scale


Learn More about Weighing on a Carat Scale


Wskazówki i porady, jak uniknąć błędów podczas ważenia
Testy NVR – poradnik korzystania z mikrowag

Powiązane produkty

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązań legalizowanych


1. Jaka jest różnica między wagą zalegalizowaną a niezalegalizowaną?

Zalegalizowane wagi należy stosować, w przypadku gdy ważenie stanowi element transakcji handlowej. Przykładowo cena złotego naszyjnika zależy bezpośrednio od masy zawartego w nim złota. Natomiast podczas śledzenia, ile diamentu usunięto przy szlifowaniu, waga zalegalizowana nie jest wymagana. Chociaż ten pomiar masy jest nadal bardzo ważny dla działalności firmy, nie stanowi on elementu transakcji sprzedaży.


2. Moja waga jubilerska jest wzorcowana raz w roku podczas serwisowania. Ale jak często trzeba ją testować między wzorcowaniami?

Z upływem czasu przy normalnym użytkowaniu wydajność wagi będzie się zmieniać. Wzorcowanie wagi raz w roku przez autoryzowanego inżyniera serwisu jest zawsze potrzebne, aby mieć udokumentowany zapis jej działania. Liczba testów koniecznych między wzorcowaniami zależy od oczekiwanego poziomu dokładności. Większa dokładność wymaga częstszych testów. Wagi JET wyposażone są jednak w wewnętrzne wzorce testowe oraz technologię FACT, która testuje i adiustuje wagę automatycznie. W przypadku korzystania z technologii FACT zwykle można zmniejszyć liczbę testów. Aby uzyskać dokładną poradę na temat testowania wagi, prosimy o kontakt z nami.


3. Dlaczego zalegalizowana waga kosztuje więcej niż zwykła?

Aby wagę można było zakwalifikować jako zalegalizowaną, musi ona spełniać wiele dodatkowych wymagań, wykraczających poza te, które obowiązują dla zwykłej wagi. Na przykład konieczne uzupełniające adaptacje oprogramowania będą wymagały dodatkowych inwestycji ze strony producenta, co zwiększy cenę wagi. Szeroko zakrojone testy, którym poddawana jest każda zalegalizowana waga, jak również wymagana dokumentacja towarzysząca, także przyczyniają się do zwiększenia kosztów.


4. Po co kupować wagę zalegalizowaną, jeśli nie będzie ona wykorzystywana w transakcjach handlowych?

W przypadku zakupu wagi zalegalizowanej nabywca ma pewność, że jest to urządzenie wysokiej jakości, które zostało poddane niezależnym testom w celu sprawdzenia jego działania.


5. Czy waga homologowana jest lepsza od zwykłej?

Wszystkie wagi METTLER TOLEDO są produkowane z taką samą wysoką jakością. Wersje zalegalizowane są jednak poddawane dodatkowym niezależnym testom. Porównując odpowiednik danej wagi innego producenta, który nie oferuje wersji zalegalizowanej, warto się zastanowić, dlaczego nie ma ona certyfikatu.


6. Jaka jest różnica między „homologowaną” a „zalegalizowaną”?

Zwroty „homologowana” i „zalegalizowana” oznaczają to samo.


7. Co oznaczają wyrażenia e = d oraz e = 10d?

d to najmniejsza podziałka wyświetlona na wadze.

e to najmniejsza działka legalizacyjna wagi, jaką można wykorzystać w transakcji handlowej.

Przykładowo waga ma d = 0,001 g, co zapewnia wyniki ważenia z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. W przypadku gdy e = d, waga może być używana w transakcjach handlowych z pomiarem masy z dokładnością do trzech miejsc po przecinku (0,001 g). W przypadku gdy e = 10d, waga może być używana tylko w transakcjach handlowych z pomiarem masy z dokładnością do 10 x 0,001 g, czyli 0,01 g.


8. Dlaczego moja zalegalizowana waga wyświetla ostatnią cyfrę w nawiasach?

Jeżeli wartość e wagi jest większa niż wartość d (zob. poprzednie pytanie), jedna cyfra (lub kilka) w wyniku ważenia nie może być uwzględniona w transakcji handlowej.


9. Moja waga ma d = 0,01 g. Czy to oznacza, że można na niej zważyć 0,01 g?

Nie. Każdy pomiar masy wykonany na wadze ma jakiś stopień niepewności. Gdy ważony przedmiot jest bardzo mały, w porównaniu z jego masą błąd wynikający z niepewności okazuje się duży. Każda waga ma punkt, poniżej którego niepewność jest tak duża, że wyniki ważenia nie mogą być uznane za dokładne. Ten punkt nazywany jest minimalną naważką. Jest to najmniejsza masa, jaką można zważyć na danej wadze. Minimalna naważka ustalana jest przez inżyniera serwisu podczas wzorcowania. Gdy wymagana jest większa dokładność, należy zwiększyć minimalną naważkę (co powoduje zmniejszenie poziomu niepewności).


10. Jak się dowiedzieć, czy potrzebuję wagi zalegalizowanej czy zwykłej?

Pierwsze miejsce, w którym można sprawdzić, czy potrzebna jest waga zalegalizowana, jest lokalny lub krajowy urząd ds. wag i miar lub urząd ds. standardów obowiązujących w handlu. W Stanach Zjednoczonych wytyczne zawiera podręcznik NIST 44.