Ograniczanie wpływu przeciągów | Opracowanie techniczne | METTLER TOLEDO

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie
Opracowania techniczne

Ograniczanie wpływu przeciągów

Opracowania techniczne

Doskonałe ważenie

Ważenie jest jedną z najczęściej wykonywanych czynności laboratoryjnych. Elektroniczna waga nie mierzy bezpośrednio masy, lecz siłę ciężkości. Niepewność pomiaru tej siły zależy nie tylko od parametrów urządzenia pomiarowego, lecz również od wielu czynników zewnętrznych, takich jak wahania temperatury czy przeciągi.

W tym opracowaniu technicznym opisano sposób na ograniczenie wpływu przeciągów podczas procesu ważenia. Innowacje METTLER TOLEDO w projektowaniu szalek do wag precyzyjnych pomagają zminimalizować wszelkie błędy spowodowane przeciągami. Wyniki ważenia z użyciem szalki o zoptymalizowanej konstrukcji zostały porównywane z wynikami uzyskanymi przy użyciu szalek konwencjonalnych. Innowacyjna szalka wagowa pozwala uzyskać wyniki do dwóch razy szybciej — nawet w trudnych warunkach. Ponieważ szybkość uzyskania i precyzja wyników ważenia (odpowiednio czas stabilizacji i powtarzalność) są ściśle związane z umiejscowieniem wagi, podano również zalecenia dotyczące czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze optymalnej lokalizacji urządzenia.