Oprogramowanie laboratoryjne LabX | Integracja i zgodność z przepisami | METTLER TOLEDO

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie

Oprogramowanie laboratoryjne LabX

Sieć w laboratorium zapewnia wydajność, zgodność z przepisami i płynność procesów

Zadzwoń
laboratory connection
compliance labx laboratory software
efficiency labx laboratory software
Oprogramowanie LabX do miareczkowania
Oprogramowanie LabX do obsługi wag
Oprogramowanie LabX do spektrofotometrii UV/VIS

Oprogramowanie LabX do miareczkowania

Oprogramowanie LabX do obsługi wag

Oprogramowanie LabX do spektrofotometrii UV/VIS

Oprogramowanie LabX™ do miareczkowania łączy się z urządzeniami laboratoryjnymi i zapewnia przesyłanie danych w formie elektronicznej, przyspieszając miareczkowanie i gwarantując elastyczność oraz zac...
Oprogramowanie LabX™ do obsługi wag zapewnia scentralizowaną kontrolę urządzeń, zadań i użytkowników. Umożliwia także wyświetlanie na terminalu wagi wskazówek wykonania procedur SOP oraz wyeliminowani...
Oprogramowanie LabX™ do spektrofotometrii UV/VIS automatycznie zapisuje wszystkie dane w bezpiecznej bazie danych, ułatwiając obsługę wyników. Skorzystaj z automatycznej weryfikacji działania, aby zac...
Oprogramowanie LabX do pomiarów pH
Oprogramowanie LabX do pomiaru gęstości i indeksu refrakcji
Oprogramowanie LabX do wyznaczania punktu topnienia

Oprogramowanie LabX do pomiarów pH

Oprogramowanie LabX do pomiaru gęstości i indeksu refrakcji

Oprogramowanie LabX do wyznaczania punktu topnienia

Oprogramowanie LabX™ do pomiarów pH połączone z miernikami SevenExcellence™ zapewnia pełną integralność danych. Połączenie go z podajnikiem próbek InMotion™ pozwala wykonać automatyczne badanie ponad...
Oprogramowanie LabX™ do pomiaru gęstości i indeksu refrakcji oferuje funkcje elektronicznego zarządzania danymi, ułatwia zachowanie zgodności z przepisami i pozwala połączyć urządzenia tak, aby analiz...
Oprogramowanie LabX™ do wyznaczania punktu topnienia zapewnia bezpieczną i elastyczną obsługę danych, pełne wsparcie dla zapewnienia zgodności z przepisami 21 CFR część 11 oraz bezproblemową integracj...
Oprogramowanie LabX do miareczkowania

Oprogramowanie LabX™ do miareczkowania łączy się z urządzeniami laboratoryjnymi i zapewnia przesyłanie danych w formie elektronicznej, przyspieszając miareczkowanie i gwarantując elastyczność oraz zac...

Oprogramowanie LabX do obsługi wag

Oprogramowanie LabX™ do obsługi wag zapewnia scentralizowaną kontrolę urządzeń, zadań i użytkowników. Umożliwia także wyświetlanie na terminalu wagi wskazówek wykonania procedur SOP oraz wyeliminowani...

Oprogramowanie LabX do spektrofotometrii UV/VIS

Oprogramowanie LabX™ do spektrofotometrii UV/VIS automatycznie zapisuje wszystkie dane w bezpiecznej bazie danych, ułatwiając obsługę wyników. Skorzystaj z automatycznej weryfikacji działania, aby zac...

Oprogramowanie LabX do pomiarów pH

Oprogramowanie LabX™ do pomiarów pH połączone z miernikami SevenExcellence™ zapewnia pełną integralność danych. Połączenie go z podajnikiem próbek InMotion™ pozwala wykonać automatyczne badanie ponad...

Oprogramowanie LabX do pomiaru gęstości i indeksu refrakcji

Oprogramowanie LabX™ do pomiaru gęstości i indeksu refrakcji oferuje funkcje elektronicznego zarządzania danymi, ułatwia zachowanie zgodności z przepisami i pozwala połączyć urządzenia tak, aby analiz...

Oprogramowanie LabX do wyznaczania punktu topnienia

Oprogramowanie LabX™ do wyznaczania punktu topnienia zapewnia bezpieczną i elastyczną obsługę danych, pełne wsparcie dla zapewnienia zgodności z przepisami 21 CFR część 11 oraz bezproblemową integracj...

Licencje

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu

Dostosuj oprogramowanie laboratoryjne LabX do swoich potrzeb

 

Krok 1: Wybierz pakiet startowy

Pakiet startowy Express
LabX™ w wersji Express działa na komputerze lokalnym i pozwala podłączyć maksymalnie trzy urządzenia. Obejmuje jedną licencję na urządzenie. .

Pakiet startowy Server
LabX w wersji Server pozwala podłączyć maksymalnie 60 urządzeń i obejmuje wiele komputerów. Obejmuje jedną licencję na urządzenie oraz opcjonalne licencje funkcji zarządzania prawami użytkowników oraz automatycznego importu/eksportu. 
 

Krok 2: Skonfiguruj opcjonalne licencje odpowiednio do zastosowania

Zarządzanie prawami użytkowników: zapewnia scentralizowaną kontrolę nad użytkownikami i ich rolami.
Baza danych produktów: zapewnia scentralizowane zarządzanie danymi i parametrami produktów, pozwalając użytkownikom uruchamiać metody oparte na produktach.
Automatyczny import/eksport: pozwala automatycznie eksportować i importować dane w formatach CSV lub XML.
Statystyki/trendy: pozwala analizować wyniki pomiarów i monitorować procesy zgodnie z adekwatnymi przepisami.
Przepisy: zapewnia pełne wsparcie zapewnienia zgodności z przepisami, w tym z przepisami 21 CFR część 11 i załącznikiem 11 do rozporządzenia UE.
Projektant raportów: pozwala zestawiać zaawansowane raporty z danymi przedstawionymi w formie wykresów, grafów i tabel.  
Integracja systemów: umożliwia integrację z laboratoryjnymi systemami informatycznymi (LIMS, ELN, ERP) z użyciem internetowych usług API.  
Integracja z STAReX™: koordynuje automatyczne przesyłanie danych ważenia do oprogramowania do analizy termicznej STARe.
 

Krok 4: Wybierz usługi wsparcia oprogramowania

Software Care Standard: najnowsze wersje oprogramowania i pomoc zdalna. 

Software Care Comprehensive: najnowsze wersje oprogramowania, pomoc zdalna i serwis u klienta.

On-Demand LabX Services: możliwość wyboru dodatkowych usług potrzebnych w przypadku danego systemu.

Usługi

obsługa oprogramowanie laboratoryjne LabX

Dokumentacja

Dokumenty

Oprogramowanie LabX – broszura
Broszura zawiera omówienie oprogramowania laboratoryjnego LabX™, które pozwala połączyć urządzenia METTLER TOLEDO.

Często zadawane pytania


 

1. Co to jest oprogramowanie LabX?

LabX™ to oprogramowanie laboratoryjne, które obsługuje  wagi, titratory, pH-metry, spektrofotometry UV/VIS, gęstościomierze, refraktometry, systemy do wyznaczania temperatury topnienia oraz systemy automatyzacji pomiarów METTLER TOLEDO. LabX to oprogramowanie, które oferuje funkcje elektronicznego zarządzania danymi i wskazówek dotyczących przebiegu pracy, pomagając w zwiększeniu wydajności laboratorium. Ułatwia także zachowanie zgodności z przepisami i uzyskanie integralności danych, a także pozwala zmniejszyć złożoność systemów, co przekłada się na mniejszą pracochłonność ich obsługi i mniejsze wymagania w zakresie szkoleń.

Oprogramowanie laboratoryjne LabX
logo oprogramowania laboratoryjnego LabX


 


 

 

3. Jak oprogramowanie LabX pomaga zachować zgodność z przepisami 21 CFR część 11?

Oprogramowanie laboratoryjne LabX zapewnia funkcje obsługi podpisów elektronicznych i historii audytowej oraz inne środki techniczne niezbędne do uzyskania zgodności z przepisami FDA 21 CFR część 11 w zakresie zarządzania danymi i ich przechowywania.


 

 

4. Czy komputer musi stać obok urządzenia?

Nie, komputer może stać w innym miejscu. LabX zapewnia dostęp do istotnych informacji i działań z poziomu ekranu urządzenia, tak więc użytkownik wchodzi w interakcję wyłącznie z obsługiwanym urządzeniem.


 

5. Jak oprogramowanie LabX ułatwia spełnienie wymogów integralności danych?

LabX zbiera wszystkie nieprzetworzone dane oraz metadane kontekstowe i zapisuje je w bezpiecznej bazie danych SQL, która jest zgodna z zasadami ALCOA+.

Oprogramowanie laboratoryjne LabX
poradnik dotyczący integralności danych


 

 

6. Po co używać LabX, skoro system LIMS może się łączyć bezpośrednio z naszymi urządzeniami?

Integracja urządzeń z systemem LIMS wymaga odpowiednio zaprogramowanego interfejsu dla każdego z nich, co oznacza spore koszty i nakłady pracy (związane między innymi ze wstępnym programowaniem, utrzymaniem, walidacją i aktualizacjami). Do połączenia urządzeń METTLER TOLEDO z systemem LabX wymagana jest integracja, walidacja i utrzymanie tylko jednego interfejsu LIMS.

 

 

 

7. Czy LabX można zintegrować z ERP, LIMS, ELN, LES lub innymi systemami laboratoryjnymi?

Tak, oprogramowanie laboratoryjne LabX opracowano w taki sposób, by można je łatwo zintegrować z systemami laboratoryjnymi. Dzięki LabX wszystkimi podłączonymi urządzeniami METTLER TOLEDO można zarządzać za pośrednictwem jednego interfejsu. Pozwala to znacznie ograniczyć nakład pracy związanej z programowaniem, utrzymaniem i walidacją.