Jak prawidłowo ważyć – poradnik METTLER TOLEDO

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie
Przewodniki

Jak prawidłowo ważyć

Przewodniki

Jak prawidłowo ważyć – zalecenia dotyczące poprawy techniki ważenia i dokładności wyników

W poradniku „Jak prawidłowo ważyć” radzimy, jak uzyskać dokładniejsze wyniki ważenia i uniknąć błędów podczas pracy z wagami laboratoryjnymi.
W poradniku „Jak prawidłowo ważyć” radzimy, jak uzyskać dokładniejsze wyniki ważenia i uniknąć błędów podczas pracy z wagami laboratoryjnymi.

Czynniki wpływające na dokładność ważenia mogą negatywnie odbić się na wynikach całej analizy. Dlatego należy mieć świadomość zasad obowiązujących podczas pracy z wagami laboratoryjnymi.

Ważenie zalicza się do tych czynności w laboratorium, które wykonuje się najczęściej i którym poświęca się najwięcej czasu. Z tego względu niezwykle istotny jest prawidłowy sposób ważenia.

Dzięki postępom w konstrukcji wag z zasady nie jest dla nich potrzebne specjalne pomieszczenie do ważenia – wyjątek stanowią ultramikrowagi.

Postęp w dziedzinie elektroniki znacznie uprościł obsługę wag i skrócił czas ważenia. W dodatku ekrany dotykowe pozwalają na intuicyjną obsługę wag.

Jednak pozorna prostota obsługi może skutkować niedostateczną dbałością o eliminowanie niekorzystnego wpływu różnych czynników obniżających dokładność ważenia. Pod pojęciem czynników zewnętrznych rozumie się fizyczne oddziaływania, które można zmierzyć w przypadku wszystkich wag laboratoryjnych. Przykłady czynników zewnętrznych:

  • siły elektrostatyczne,
  • przepływ powietrza,
  • drgania w otoczeniu,
  • oddziaływania magnetyczne,
  • parowanie,
  • pochłanianie wilgoci.

Pewne właściwości próbek również mogą zostać błędnie rozpoznane jako czynniki zewnętrzne, np. parowanie cieczy czy zwiększanie lub zmniejszanie masy higroskopijnych/hydrofobowych materiałów stałych.

Celem tego poradnika jest wskazanie najczęstszych czynników wpływających na dokładność ważenia oraz zasad prawidłowego ważenia za pomocą wag laboratoryjnych. Na początku poradnika podano sugestie dotyczące optymalnej lokalizacji wagi. Następnie opisano prawidłowy sposób obsługi oraz przeanalizowano możliwe zewnętrzne oddziaływania i ich skutki. O większości z nich świadczy powolna zmiana wyświetlanej masy (dryft).

Zaawansowane technologicznie wagi pozwalają na ważenie w szybszy i mądrzejszy sposób, nawet poza pomieszczeniem przeznaczonym specjalnie do ważenia.

Mimo to wyniki ważenia mogą być nadal obarczone niedokładnościami z uwagi na następujące okoliczności:

Jak prawidłowo ważyć
Jak prawidłowo ważyć

 

Wpływ czynników zewnętrznych (np. przepływ powietrza, oddziaływania magnetyczne, siły elektrostatyczne).

Jak prawidłowo ważyć
Jak prawidłowo ważyć

 

Błędna interpretacja właściwości próbki jako wpływów zewnętrznych

Jak prawidłowo ważyć
Jak prawidłowo ważyć

 

Nieprawidłowa obsługa wagi

Jak prawidłowo ważyć
Jak prawidłowo ważyć

 

Ustawienie wagi w nieprawidłowym miejscu

Jak prawidłowo ważyć
Jak prawidłowo ważyć

 

Błędna interpretacja danych technicznych

 

Dzięki poradnikowi METTLER TOLEDO pt. „Jak prawidłowo ważyć” można lepiej zrozumieć, które czynniki wpływają na pogorszenie dokładności pomiaru masy i jak zminimalizować ryzyko błędu w procesie ważenia.

 

Nie trać czasu – uzyskaj poprawne wyniki ważenia już za pierwszym razem.