Wzorce masy i odważniki do wagi ✅ METTLER TOLEDO
wzorce masy

Wzorce masy i odważniki do wag różnego przeznaczenia

Wzorce masy zaprojektowane tak, aby zapewnić skuteczne testowanie i wzorcowanie wag

Nasze odważniki wagowe wykonane są zgodnie z najwyższymi standardami i znajdują zastosowanie w różnych procesach. Umożliwiają wydajne i efektywne rutynowe testowanie wag, niezawodne wzorcowanie wag lub dokładne i identyfikowalne wzorcowanie wzorców kalibracyjnych z certyfikatem. Wybierz wzorce masy, odważniki wagowe, do kontroli działania wagi – mogą to być wzorce OIML lub ASTM o masie od 50 mikrogramów do pięciu ton, o dowolnej klasie dokładności, posiadające lub nie certyfikat wzorcowania.

Zadzwoń
Pojedyncze wzorce masy
Zestawy wzorców masy
Wzorce kalibracyjne z certyfikatem i mikrogramowe
Zestawy CarePac®
Crane Test Weights for Sale / Heavy Capacity Test Weights
Grip Handle Test Weights
+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu
Chcesz powierzyć serwisowanie swoich wag liderowi rynku?

FAQs

Wzorce masy do wag

METTLER TOLEDO to światowy lider w dziedzinie rozwiązań z zakresu metrologii, oferujący wzorce masy, zestawy wzorców masy oraz usługi ich wzorcowania. Oferta wzorców masy obejmuje wzorce zgodne z OIML lub ASTM o masie od pięćdziesięciu mikrogramów do pięciu ton we wszystkich klasach dokładności. Nasze odważniki wagowe wykorzystywane są na całym świecie – nie tylko do testowania wag, ale też jako wzorce podstawowe w laboratoriach masy.

Opracowany przez nas proces polerowania elektrolitycznego wysokiej klasy wzorców masy z główką i drucikowych wzorców masy pozwala uniknąć pojawiania się na powierzchni wzorca mikroskopijnych wypukłości. W porównaniu z wzorcami masy polerowanymi mechanicznie zapewnia to o wiele większą gładkość. Na powierzchni wzorca powstaje warstwa nieaktywnych tlenków, które zwiększają jego długookresową stabilność.

Nasza oferta obejmuje kompleksową gamę wzorców masy i związanych z nimi usług wzorcowania. Nawet użytkownicy o ograniczonym budżecie mogą liczyć na produkty najwyższej jakości. Nasze pudełka na wzorce masy oraz akcesoria, opracowane w oparciu o wieloletnie doświadczenia i opinie klientów, cieszą się wyjątkową renomą. Krótki czas ponownego wzorcowania i godne zaufania usługi są korzystne dla klientów. Przy kolejnym wzorcowaniu wzorców masy Twoja firma może skorzystać z naszej globalnej sieci akredytowanych laboratoriów.

Wystarczą dwa wzorce masy, aby bezpiecznie i zgodnie z rozdziałem ogólnym 41 USP wzorcować każdą wagę przy 5% i 100% jej zakresu ważenia. To wyjątkowe podejście pozwala zaoszczędzić czas, a ponadto znacznie obniża koszty zakupu wzorców masy i ich ponownego wzorcowania. Zestaw CarePac® zawiera szczypce, rękawiczki i inne akcesoria do profesjonalnej obsługi wzorców masy.

 

Wzorcowanie wagi przemysłowej: najwyższej jakości wzorce masy spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi testowania

Wymogi dotyczące testów wzorcowania wag przemysłowych stały się bardziej złożone. Obecnie wymaga się, by wagi były zdolne wytrzymać wiele lat pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Zapewnienie wzorcowania wagi jest warunkiem osiągnięcia najwyższej dokładności i wydajnej produkcji przy użyciu wagi wzorcowanej w pełnym zakresie. Wzorce testowe do wag to ważne narzędzia do wzorcowania.

Waga, która nie jest wzorcowana, może narazić firmę na poważne koszty, a co gorsza – na utratę reputacji. Wzorce masy do wzorcowania / testowe wzorce masy METTLER TOLEDO zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić skuteczne sprawdzanie i wzorcowanie wag przemysłowych. Do takich zastosowań idealnie nadają się żeliwne wzorce o masie do 5 ton, które już na etapie projektowania opracowano z myślą o bezpiecznym i wydajnym testowaniu, ponieważ zaspokajają nawet najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie testowania. Wzorce masy z wysokogatunkowej stali nierdzewnej to doskonały wybór, aby zapewnić najwyższą wydajność w środowiskach wymagających mycia i zachowania higieny. Są one dostępne w różnych kształtach i klasach odporności, co pozwala prawidłowo wykonać pierwsze i kolejne wzorcowanie wagi.

Wzorce masy – często zadawane pytania

 

1. Jakich wzorców używa się do wzorcowania wag?

Wzorce masy służą głównie do kontroli parametrów oraz rutynowego testowania wag różnych typów. W terminologii metrologicznej rozróżnia się referencyjne wzorce masy lub „wzorce podstawowe” (służące do wzorcowania innych wzorców) oraz wzorce certyfikowane. Zakres błędów dopuszczalny w certyfikowanych wzorcach regulują przepisy krajowe oraz międzynarodowe zalecenia. Wzorce masy dzieli się na kategorie i klasy wzorców masy według limitów tolerancji, które są definiowane według OIML lub ASTM. Jako nominalną wartość wagi wzorca podaje się wartość zgodną z konwencją (nie jego masę). W celu zapewnienia dużej dokładności wzorce certyfikowane wzorcuje się na podstawie identyfikowalnych wzorców podstawowych, które zazwyczaj przechowywane są w Krajowym Instytucie Metrologii (National Metrology Institute, NMI).


2. Co oznaczają klasy wzorców masy OIML i ASTM?

Wzorce są podzielone na klasy różniące się dopuszczalnym limitem błędu i definiowane na podstawie deklaracji organizacji OIML (International Organization of Legal Metrology) lub stowarzyszenia ASTM (American Society for Testing and Materials).

Wzorzec OIML

 • Wzorce masy klasy E1 mają za zadanie zapewnić ścieżkę identyfikowalności między krajowymi wzorcami podstawowymi a wzorcami masy klas E2 i niższych (czyli F1 i F2). Wzorce oraz zestawy wzorców masy klasy E1 dostarczane są wraz z certyfikatem wzorcowania.
 • Wzorce klasy E2 znajdują zastosowanie we wstępnej weryfikacji wzorców masy klasy F1 i są przeznaczone do użycia z wagami o klasie dokładności I. Wzorce i zestawy wzorców masy klasy E2 są zawsze dostarczane z certyfikatem wzorcowania. Mogą być także stosowane jako wzorce masy klasy E1, o ile odpowiadają wymaganiom tej klasy w zakresie chropowatości powierzchni, podatności magnetycznej i namagnesowania (odpowiednie dane muszą znajdować się w ich certyfikacie).
 • Wzorce klasy F1 znajdują zastosowanie we wstępnej weryfikacji wzorców masy klasy F2 oraz są przeznaczone do użycia z wagami o klasie dokładności I i II.
 • Wzorce masy klasy F2 są przeznaczone do użycia przy wstępnej weryfikacji wzorców masy klasy M1, a potencjalnie także M2. Znajdują także zastosowanie w ważnych transakcjach handlowych (dotyczących drogocennych metali i klejnotów), w których używa się wag klasy II.
 • Wzorce masy klasy M1 znajdują zastosowanie we wstępnej weryfikacji wzorców masy klasy M2 i są przeznaczone do użycia z wagami o klasie dokładności III.
 • Wzorce masy klasy M2 znajdują zastosowanie we wstępnej weryfikacji wzorców masy klasy M3 oraz w standardowych transakcjach handlowych i są przeznaczone do użycia z wagami o klasie dokładności III.
 • Wzorce masy klasy M3 są przeznaczone do użycia z wagami o klasie dokładności IIII.
 • Wzorce masy klasy M3 i M2-3 to wzorce o mniejszej dokładności i masach od 50 kg do 5000 kg. Są one przeznaczone do użycia z wagami o klasie dokładności III*.

* Niedokładność masy wzorca użytego do weryfikacji wagi nie może być większa niż jedna trzecia maksymalnego dopuszczalnego błędu (MPE) urządzenia. Wartości te wymienione są w sekcji 3.7.1 zaleceń OIML „International Recommendation 76 Non-automatic Weighing Instruments (1992)”.

Wzorzec ASTM

 • Wzorce masy klasy 0 według ASTM: stosowane jako wzorce podstawowe do wzorcowania innych wzorców referencyjnych oraz wzorców masy.
 • Wzorce klasy 1 według ASTM mogą służyć jako wzorce referencyjne przy wzorcowaniu innych wzorców masy. Są także odpowiednie do zadań wzorcowania precyzyjnych wag analitycznych o dokładności odczytu od 0,1 do 0,01 mg.
 • Wzorce klasy 2 według ASTM: odpowiednie do wzorcowania wag o wysokiej precyzji ładowanych od góry o dokładności odczytu od 0,01 do 0,001 g.
 • Wzorce klasy 3 według ASTM: odpowiednie do wzorcowania wag o średniej precyzji i dokładności odczytu od 0,1 do 0,01 g.
 • Wzorce klasy 4 według ASTM: do wzorcowania wag półanalitycznych oraz dla studentów.
 • Wzorce masy klasy F według NIST: stosowane przede wszystkim przez urzędników krajowych i lokalnych instytucji metrologicznych, a także przez instalatorów i serwisantów do testowania wag handlowych.

 

3. Dlaczego warto korzystać z certyfikowanych wzorców masy?

Wzorce klasy 0 według ASTM oraz wzorce należące do klasy ultra oraz klas E0 i E1 według OIML powinno się stosować tam, gdzie wymagana jest najwyższa dokładność, czyli jako wzorce podstawowe (służące do wzorcowania innych wzorców), przy testowaniu i wzorcowaniu mikrowag oraz w zastosowaniach ważenia o znaczeniu krytycznym.
Wzorce masy klas 1 i 2 według ASTM oraz klas E2 i F1 według OIML przeznaczone są do zastosowań wymagających precyzji, takich jak testowanie i wzorcowanie wag analitycznych.
Wzorce masy klas 3 i 4 według ASTM oraz klas F1 i F2 według OIML to optymalny wybór do wzorcowania i testowania wag ładowanych od góry oraz do niekrytycznych zastosowań laboratoryjnych wymagających umiarkowanej precyzji.

Uwaga: Po wykonaniu wzorcowania wagi konieczne jest udokumentowanie użytego zestawu wzorców oraz ich klasy.

 

4. Jak przeprowadzać rutynowe testy wag z użyciem zestawów wzorców masy?

W przypadku rutynowych testów zaleca się użycie specjalnie zaprojektowanych do tego celu zestawów CarePac. Do zaspokojenia wymagań większości procesów powinny wystarczyć wzorce o nominalnej wartości. Rodzaj wykonywanych testów zależy od tego, jak kluczowy jest proces ważenia. Częstotliwość rutynowych testów ustala się z użyciem usługi Weryfikacja GWP® na podstawie oceny ryzyka. Usługa ta pozwala także ułożyć harmonogram wzorcowania i plan konserwacji dostosowany do procesów i poziomu ryzyka danego użytkownika. Odpowiednie procedury testowania można ustalić z użyciem standardowych procedur operacyjnych SOP.

 

5. Jakie są zalety wzorców masy wykonanych ze stali nierdzewnej?

Wzorce ze stali nierdzewnej cechują się długookresową stabilnością. Wszystkie odważniki wagowe METTLER TOLEDO wykonane są z wysokiej klasy stali nierdzewnej, która zapewnia ich odporność na korozję. Wzorce masy Monobloc zostały zaprojektowane w sposób gwarantujący długookresową stabilność parametrów, a wzorce z wnęką adiustacyjną cechują się najlepszym stosunkiem jakości do ceny. Polerowanie elektrolityczne pozwala uzyskać lśniące powierzchnie, które nie wykazują efektu przywierania.

 

6. Dlaczego i jak często przeprowadza się ponowne wzorcowanie wzorców masy?

Do uzyskania dokładnych wyników ważenia niezbędne są precyzyjnie wzorcowane wzorce masy. Dokładność wzorców z czasem się pogarsza. Jest to wynikiem zwykłego zużycia spowodowanego przez brud, kurz i normalne użytkowanie. Chcąc uzyskać stałą identyfikowalność, należy okresowo wzorcować posiadane wzorce masy w akredytowanym laboratorium. Nasze akredytowane laboratoria wzorcujące wykonują czyszczenie, wzorcowanie i adiustację każdego wzorca, a następnie poświadczają te czynności certyfikatem wzorcowania. W zakres usług wzorcowania wchodzi raportowanie konwencjonalnej korekty masy, niepewności oraz danych identyfikowalności zgodnie z wymogami normy ISO/IEC 17025.

Częstotliwość, z jaką należy powtarzać wzorcowanie wzorców masy, zależy od tego, jak istotny jest proces ważenia. Zakres usługi Weryfikacja GWP® nie ogranicza się do dostarczenia rekomendacji w zakresie wzorcowania, testowania i konserwacji wag. Pomaga ona także wybrać wzorce masy odpowiedniej klasy oraz ustalić częstotliwość ich ponownego wzorcowania. Uwzględnia się przy tym specyfikę procesów firmy użytkownika oraz wyniki przeprowadzonej w niej oceny ryzyka. 

Weryfikacja GWP® to wyjątkowa usługa wykorzystująca ocenę ryzyka, która pozwala wyeliminować zbędne lub błędnie wykonywane testy. Ponadto zapewnia ona kompletny zestaw gotowej do audytu dokumentacji, która gwarantuje pełną zgodność z przepisami.

 

7. Co to są submiligramowe wzorce masy?

Wzorce o masach rzędu mikrograma pojawiły się w ofercie METTLER TOLEDO w odpowiedzi na coraz większy popyt na wzorce submiligramowe. Wzorce masy pakowane są wraz ze specjalnie zaprojektowanymi zestawami akcesoriów i narzędzi. Dzięki temu klienci, którzy wykraczają poza typowe ograniczenia ważenia, mają do dyspozycji kompleksowy pakiet rozwiązań.

Wzorce masy zapewniają także identyfikowalność, a więc posiadają certyfikowane wartości, co jest koniecznością w przypadku zastosowań o znaczeniu krytycznym, na przykład w nanotechnologii. Aby dowiedzieć się więcej, ściągnij przewodnik poświęcony mikrogramowym wzorcom masy .

 

8. Co to są artefakty wypornościowe?

Gęstość powietrza oblicza się zazwyczaj na podstawie jego znaczących parametrów, takich jak temperatura, ciśnienie, wilgotność i stężenie CO2. Zamiast tego można jednak posłużyć się dwoma specjalnie zaprojektowanymi artefaktami wypornościowymi. Pomiar polega na porównaniu ich w środowisku próżni i powietrza. Porównanie obydwu artefaktów o identycznej masie nominalnej ujawnia dużą różnicę objętości, która odzwierciedla siłę wyporu powietrza i pozwala z dużą dokładnością wyznaczyć jego gęstość. Artefakty wypornościowe zazwyczaj stosowane są w próżniowych komparatorach masy M_one.

 

9. Dlaczego przy specjalistycznych pomiarach objętości używa się krzemowej kulki?

Stosuje się kulki, ponieważ zgodnie z definicją objętość można wyznaczyć przez pomiar długości. Kulki wykonane z krzemu (Si) mają strukturę atomową równie jednolitą, co idealny diament – bez pustek i dyslokacji. Dzięki temu pozwalają wyznaczać gęstość dokładniej niż inne materiały. Z tego powodu kulka krzemowa o jednorodnej strukturze atomowej służy jako odniesienie przy specjalistycznych pomiarach objętości.

 

10. Do czego służą wzorce masy do wag o dużej nośności?

Komparatory masy mają nośność do sześciu ton. Nośność wag przemysłowych może z kolei sięgać setek ton. Do testowania urządzeń o tak dużej nośności pod kątem czułości, ekscentryczności, liniowości i powtarzalności stosuje się wzorce o dużej masie – zazwyczaj 200 kg, 500 kg, 1 t i 2 t. Masa wzorców nie przekracza 2 t z uwagi na ograniczenia udźwigu maszyn używanych w tych procesach, takich jak wózki widłowe czy dźwigi. Wzorce można jednak łączyć w celu uzyskania żądanej wartości masy. METTLER TOLEDO oferuje profesjonalne wzorce wyposażone w haki do podnoszenia i zaprojektowane tak, aby do ich transportu można było używać wózka widłowego. Wzorce masy w formie baryłki (okrągłe) są niezgodne z prawem, ponieważ mogą się toczyć, powodując zagrożenie dla inżynierów serwisu.

Wzorce masy przeznaczone do wag o dużej nośności transportuje się ciężarówkami, których maksymalną ładowność reguluje prawo i przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Z uwagi na koszty wzorce o dużej masie wykonuje się zazwyczaj nie ze stali nierdzewnej, a z żeliwa.

 

11. Jak wykonuje się wzorcowanie wagi? Co to są wagi wzorcowane? Czy certyfikowane wzorce masy są wymagane?

Dostępne w naszej ofercie odważniki do wag ze stali nierdzewnej o masie do 2 ton to doskonałe rozwiązanie stosowane przez laboratoria wzorcowania. Oferta METTLER TOLEDO obejmuje bogaty wybór wzorców masy w wersjach od 1 miligrama do 5 ton oraz we wszystkich klasach dokładności. Każdy z typów testowych wzorców masy – od wersji z uchwytem po cylindryczne – zapewnia określone korzyści i może zostać użyty do pierwszego lub ponownego wzorcowania wagi. Pozwala to zapewnić, że wagi stosowane w procesach są wzorcowane. Oferujemy również certyfikowane wzorce do kalibracji, aby zapewnić zgodność z przepisami.

Przykładowo niektóre rodzaje wzorców z uchwytem idealnie nadają się do wag stosowanych w pomieszczeniach czystych i obszarach intensywnego mycia, podczas gdy wzorce spawane o szkiełkowanej i pasywowanej powierzchni są przeznaczone do wag pracujących w trudnych warunkach środowiskowych. W ofercie METTLER TOLEDO dostępne są także odważniki do wag, których konstrukcja zapewnia niezliczone możliwości podnoszenia, pozwalając uniknąć ręcznej obsługi w trakcie pierwszego lub ponownego wzorcowania wag. Wzorcowanie wag przemysłowych wystawia pracowników na określone zagrożenia związane z obsługą wzorców o dużej masie. Niektóre z opcji podnoszenia zapewniają dostęp z każdej strony przy użyciu wózka widłowego, dźwigu lub podnośnika. Pozwala to do minimum ograniczyć wkład pracy ręcznej i zmniejszyć ryzyko urazów u pracowników wykonujących pierwsze lub ponowne wzorcowanie wagi przemysłowej albo korzystających z wzorców masy obsługiwanych dźwigiem.

 

12. Do czego służą wzorcowane testowe wzorce masy? Czy są one wykorzystywane do wzorcowania systemów wagowych? Czy w ofercie dostępne są wzorce testowe do wag?

Wzorcowane testowe wzorce masy służą do wzorcowania wag. To czynność, której celem jest zapewnienie dokładności wagi. Wzorce testowe do wag, zwane także precyzyjnymi wzorcami masy, umożliwiają wzorcowanie systemów wagowych o różnych poziomach dokładności, które zależą od wymogów stawianych wadze. Do wzorcowania systemów wagowych w tych procesach należy korzystać z certyfikowanych wzorców lub precyzyjnych wzorców masy. Ważne jest stosowanie dokładnych wzorcowanych testowych wzorców mas, które zapewniają precyzyjne wyniki wzorcowania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wzorców kalibracyjnych.

 

13. Co to jest limit tolerancji wagi? Czy wszystkie wagi mogą oferować precyzyjne wzorce masy?

Parametr ten określa wymaganą dokładność wagi, a dokładniej dopuszczalny margines niedokładności, którego przekroczenie powoduje konieczność wzorcowania wagi przy użyciu certyfikowanych wzorców masy. Waga wzorcowana jest dokładniejsza i lepiej zachowuje wymagane tolerancje. W związku z tym wzorcowanie wag przy użyciu certyfikowanych wzorców ma kluczowe znaczenie dla uzyskania dokładności wzorcowanych wag. Dowiedz się więcej o zachowaniu limitu tolerancji wagi w procesach ważenia.

 

14. Co to są wzorce masy do wagi? Czy to wzorce masy do wag przemysłowych? Czy muszą to być certyfikowane wzorce?

Wzorce masy do wagi to wzorce masy do wzorcowania wagi. Te wzorce do wzorcowania wagi mogą być certyfikowane. Wzorce masy do wzorcowania wagi są z reguły certyfikowane. Bez wzorców masy do wag przemysłowych nie jest możliwe wykonanie procedury wzorcowania. Wzorcowanie wagi przy użyciu wzorców masy lub wzorców masy do wagi powinno być wykonywane regularnie, w odstępach czasu zależnych od użytkowania urządzenia. Dowiedz się więcej o wzorcach kalibracyjnych do wag i wzorcowaniu wag.

METTLER TOLEDO to światowy lider w dziedzinie rozwiązań z zakresu metrologii, oferujący certyfikowane wzorce masy, zestawy wzorców masy, usługi wzorcowania wag oraz wzorce kalibracyjne do wag. Oferta wzorców masy obejmuje wzorce zgodne z OIML lub ASTM o masie od pięćdziesięciu mikrogramów do pięciu ton we wszystkich klasach dokładności. Nasze odważniki wagowe wykorzystywane są na całym świecie – nie tylko do testowania wag, ale też jako wzorce podstawowe w laboratoriach masy. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi certyfikowanymi wzorcami masy i rozważenia wykorzystania ich w procesach wzorcowania wag.

Opracowany przez nas proces polerowania elektrolitycznego wysokiej klasy wzorców masy z główką i wzorców drucikowych pozwala uniknąć pojawiania się na powierzchni wzorca mikroskopijnych wypukłości i w porównaniu z polerowaniem mechanicznym zapewnia o wiele większą gładkość. Na powierzchni powstaje warstwa nieaktywnych tlenków, które zwiększają długookresową stabilność wzorca. Dzięki temu wzorce masy do wag przemysłowych METTLER TOLEDO są jednymi z najlepszych na świecie. Zapytaj nas odważniki do wag przemysłowych.

 

15. Jak można wzorcować wagę elektroniczną bez wzorców masy?

Teoretycznie wzorcowanie wagi i zapewnienie jej dokładności nie jest możliwe bez wzorców. W zastosowaniach, które nie wymagają dużej dokładności, można jednak użyć opracowanej przez METTLER TOLEDO metody CalFree, która pozwala wzorcować wagę przy użyciu terminalu i dostarczonych przez zakład parametrów czujnika wagowego. Umożliwia ona szybkie i łatwe wzorcowanie wagi do określonego poziomu dokładności. Do wzorcowania wag zbiornikowych można ponadto użyć metody RapidCal. Jest to metoda wzorcowania, w której zamiast wzorców masy wykorzystuje się siłowniki hydrauliczne naciskające zbiornik z określoną siłą. Przy wzorcowaniu wag podłogowych zazwyczaj konieczne jest użycie wzorców masy.

 

16. Czego użyć do wzorcowania wagi?

Do wzorcowania wag – od małych modeli wag stołowych po duże wagi podłogowe o znacznej nośności – można użyć dużych odważników do wagi wykonanych ze stali nierdzewnej, które mogą ważyć do 2 ton. Oferta METTLER TOLEDO obejmuje bogaty wybór wzorców masy w wersjach od 1 miligrama do 5 ton oraz we wszystkich klasach dokładności. Każdy z typów testowych wzorców masy – od wersji z uchwytem po cylindryczne – zapewnia określone korzyści i może zostać użyty do pierwszego lub ponownego wzorcowania wagi.

 

17. Czy w ofercie dostępne są wzorce kalibracyjne?

METTLER TOLEDO oferuje wzorce kalibracyjne o różnych masach, które są zgodne ze standardami OIML i ASTM.

 

18. Czy w ofercie dostępne są odważniki wagowe do obsługi dźwigiem?

METTLER TOLEDO oferuje bezpieczne przemysłowe wzorce masy, które można układać w stosy. Te wzorce masy można przemieszczać wózkiem widłowym lub dźwigiem i mogą służyć do testowania wag do dźwigów lub wciągników. Te wzorce masy do obsługi dźwigiem są dostępne w ofercie. Aby uzyskać więcej informacji na temat oferty wzorców masy do obsługi dźwigiem, skontaktuj się z METTLER TOLEDO.

 

19. Czy w ofercie dostępne są wzorce masy do obsługi dźwigiem?

Różnice zostały szczegółowo objaśnione w poradniku OIML, jednak podstawowa różnica polega na tym, że klasa E1 ma najniższy limit tolerancji, a M1 najwyższy, czyli klasa E1 jest najbardziej dokładna.