Odważniki wzorcowe 50 µg do 5000 kg | METTLER TOLEDO
 
Menu

Testowe wzorce masy - odważniki wzorcowe

Zaprojektowane tak, aby ułatwić testy i wzorcowane wag

Testowe wzorce masy do wag

METTLER TOLEDO to światowy lider w dziedzinie rozwiązań z zakresu metrologii oferujący wzorce masy, zestawy wzorców masy oraz usługi ich wzorcowani...

METTLER TOLEDO to światowy lider w dziedzinie rozwiązań z zakresu metrologii oferujący wzorce masy, zestawy wzorców masy oraz usługi ich wzorcowania. Oferta wzorców masy obejmuje wzorce zgodne z OIML lub ASTM o masie od pięćdziesięciu mikrogramów do pięciu ton we wszystkich klasach dokładności. Nasze wzorce masy używane są na całym świecie — nie tylko do testowania wag, ale też jako wzorce podstawowe w laboratoriach masy.

Opracowany przez nas proces polerowania elektrolitycznego wysokiej klasy wzorców masy z główką i wzorców drucikowych pozwala uniknąć pojawiania się na powierzchni wzorca mikroskopijnych wypukłości. W porównaniu z wzorcami polerowanymi mechanicznie zapewnia to o wiele większą gładkość. Na powierzchni wzorca powstaje warstwa nieaktywnych tlenków, które zwiększają jego długookresową stabilność.

Nasza oferta obejmuje kompleksową gamę wzorców masy i związanych z nimi usług wzorcowania. Nawet użytkownicy o ograniczonym budżecie mogą liczyć na produkty najwyższej jakości. Nasze pudełka na wzorce masy oraz akcesoria, które powstają w oparciu o wieloletnie doświadczenia i opinie klientów, cieszą się wyjątkową reputacją. Krótki czas ponownego wzorcowania i godne zaufania usługi są korzystne dla klientów. Przy kolejnym wzorcowaniu wzorców testowych Twoja firma może skorzystać z naszej globalnej sieci akredytowanych laboratoriów.

Wystarczą dwa wzorce masy, aby bezpiecznie i zgodnie z rozdziałem ogólnym 41 USP wywzorcować każdą z wag przy 5% i 100% jej zakresu ważenia. To wyjątkowe podejście pozwala zaoszczędzić czas, a ponadto znacznie obniża koszty zakupu wzorców i ich ponownego wzorcowania. Zestaw CarePac® zawiera szczypczyki, rękawiczki i inne akcesoria do profesjonalnego operowania wzorcami masy.


 

1. Jakich wzorców używa się do wywzorcowania wag?

Wzorce masy służą głównie do kontroli parametrów oraz rutynowego testowania wag różnych typów. W terminologii metrologicznej rozróżnia się referencyjne wzorce masy lub „wzorce podstawowe” (służące do wzorcowania innych wzorców) oraz wzorce certyfikowane. Zakres błędów dopuszczalny we wzorcach certyfikowanych regulują przepisy krajowe i międzynarodowe zalecenia. Wzorce masy dzieli się na kategorie według limitów tolerancji, które są definiowane według OIML lub ASTM. Jako nominalną wartość wagi wzorca podaje się wartość zgodną z konwencją (nie jego masę). W celu zapewnienia dużej dokładności wzorce certyfikowane wzorcuje się na podstawie identyfikowalnych wzorców podstawowych, które zazwyczaj przechowywane są w Krajowym Instytucie Metrologii (National Metrology Institute, NMI).


2. Co oznaczają klasy wzorców OIML i ASTM?

Wzorce są podzielone na klasy różniące się dopuszczalnym limitem błędu i definiowane na podstawie deklaracji organizacji OIML (International Organization of Legal Metrology) lub stowarzyszenia ASTM (American Society for Testing and Materials).

Wzorzec OIML

 • Wzorce klasy E1 mają za zadanie zapewnić ścieżkę identyfikowalności pomiędzy krajowymi wzorcami podstawowymi a wzorcami klas E2 i niższych (czyli F1 i F2). Wzorce E1 i zestawy dostarczane są wraz z certyfikatem wzorcowania.
 • Wzorce klasy E2 znajdują zastosowanie we wstępnej weryfikacji wzorców F1 i są przeznaczone do użycia z wagami o klasie dokładności I. Wzorce i zestawy klasy E2 są zawsze dostarczane z certyfikatem wzorcowania. Mogą być także stosowane jako wzorce klasy E1, o ile odpowiadają wymaganiom tej klasy w zakresie chropowatości powierzchni, podatności magnetycznej i namagnesowania (odpowiednie dane muszą znajdować się w ich certyfikacie).
 • Wzorce klasy F1 znajdują zastosowanie we wstępnej weryfikacji wzorców klasy F2 oraz są przeznaczone do użycia z wagami o klasie dokładności I i II.
 • Wzorce F2 są przeznaczone do użycia przy wstępnej weryfikacji wzorców klasy M1, a potencjalnie także M2. Znajdują także zastosowanie w ważnych transakcjach handlowych (dotyczących drogocennych metali i klejnotów), w których używa się wag klasy II.
 • Wzorce klasy M1 znajdują zastosowanie we wstępnej weryfikacji wzorców klasy M2 i są przeznaczone do użycia z wagami o klasie dokładności III.
 • Wzorce klasy M2 znajdują zastosowanie we wstępnej weryfikacji wzorców klasy M3 oraz w standardowych transakcjach handlowych i są przeznaczone do użycia z wagami o klasie dokładności III.
 • Wzorce klasy M3 są przeznaczone do użycia z wagami o klasie dokładności IIII.
 • Wzorce klasy M3 i M2-3 to wzorce o mniejszej dokładności i masach od 50 kg do 5000 kg. Są one przeznaczone do użycia z wagami o klasie dokładności III*.

* Niedokładność masy wzorca użytego do weryfikacji wagi nie może być większa niż jedna trzecia maksymalnego dopuszczalnego błędu (MPE) urządzenia. Wartości te są wymienione w sekcji 3.7.1 zaleceń OIML „International Recommendation 76 Non-automatic Weighing Instruments (1992)”.

Wzorzec ASTM

 • Wzorce klasy 0 według ASTM: stosowane jako wzorce podstawowe do wzorcowania innych wzorców referencyjnych i wzorców masy.
 • Wzorce klasy 1 według ASTM mogą służyć jako wzorce referencyjne przy wzorcowaniu innych wzorców masy. Są także odpowiednie do zadań wzorcowania precyzyjnych wag analitycznych o dokładności odczytu wynoszącej zaledwie od 0,1 do 0,01 mg.
 • Wzorce klasy 2 według ASTM: odpowiednie do wzorcowania bardzo precyzyjnych wag ładowanych od góry o dokładności odczytu od 0,01 do 0,001 g.
 • Wzorce klasy 3 według ASTM: odpowiednie do wzorcowania wag o średniej precyzji i dokładności odczytu od 0,1 do 0,01 g.
 • Wzorce klasy 4 według ASTM: do wzorcowania wag półanalitycznych oraz dla studentów.
 • Wzorce klasy F według NIST: stosowane przede wszystkim przez urzędników krajowych i lokalnych instytucji metrologicznych, a także przez instalatorów i serwisantów do testowania wag handlowych.

 

3. Dlaczego warto korzystać z certyfikowanych wzorców masy?

Wzorce klasy 0 według ASTM oraz wzorce należące do klasy ultra oraz klas E0 i E1 według OIML powinny być stosowane tam, gdzie wymagana jest najwyższa dokładność, czyli jako wzorce podstawowe (służące do wzorcowania innych wzorców), przy testowaniu i wzorcowaniu mikrowag oraz w zastosowaniach ważenia o znaczeniu krytycznym.
Wzorce klas 1 i 2 według ASTM oraz klas E2 i F1 według OIML są przeznaczone do zastosowań wymagających precyzji, takich jak testowanie i wzorcowanie wag analitycznych.
Wzorce masy klas 3 i 4 według ASTM oraz klas F1 i F2 według OIML to optymalny wybór do wzorcowania i testowania wag ładowanych od góry oraz do niekrytycznych zastosowań laboratoryjnych wymagających umiarkowanej precyzji.

Uwaga: po wywzorcowaniu wagi konieczne jest udokumentowanie użytego zestawu wzorców oraz ich klasy.

 

4. Jak przeprowadzać rutynowe testy wag z użyciem zestawów wzorców masy?

W przypadku rutynowych testów zaleca się użycie specjalnie zaprojektowanych do tego celu zestawów CarePac. Do zaspokojenia wymagań większości procesów powinny wystarczyć wzorce o nominalnej wartości. Rodzaj wykonywanych testów zależy od tego, jak kluczowy jest proces ważenia. Częstotliwość rutynowych testów ustala się z użyciem usługi GWP® Verification  na podstawie oceny ryzyka. Usługa ta pozwala także ułożyć harmonogram wzorcowania i plan konserwacji dostosowany do procesów i poziomu ryzyka danego użytkownika. Odpowiednie procedury testowania można ustalić z użyciem standardowych procedur operacyjnych SOP.

 

5. Jakie są zalety wzorców masy wykonanych ze stali nierdzewnej?

Wzorce ze stali nierdzewnej cechują się długookresową stabilnością. Wszystkie wzorce masy METTLER TOLEDO wykonane są z wysokiej klasy stali nierdzewnej, która zapewnia ich odporność na korozję. Wzorce Monobloc zostały zaprojektowane w sposób gwarantujący długookresową stabilność parametrów, a wzorce z wnęką adiustacyjną cechują się najlepszym stosunkiem jakości do ceny. Polerowanie elektrolityczne pozwala uzyskać lśniące powierzchnie, które nie wykazują efektu przywierania.

 

6. Dlaczego i jak często przeprowadza się ponowne wzorcowanie testowych wzorców masy?

Do uzyskania dokładnych wyników ważenia niezbędne są precyzyjne wzorce masy. Dokładność wzorców z czasem się pogarsza. Jest to wynikiem zwykłego zużycia spowodowanego przez brud, kurz i normalne użytkowanie. Chcąc uzyskać stałą identyfikowalność, należy okresowo wzorcować posiadane wzorce masy w akredytowanym laboratorium. Nasze akredytowane laboratoria wzorcujące wykonują czyszczenie, wzorcowanie i adiustację każdego wzorca, a następnie poświadczają te czynności certyfikatem wzorcowania. W zakres usług wzorcowania wchodzi raportowanie konwencjonalnej korekty masy, niepewności oraz danych identyfikowalności zgodnie z wymogami normy ISO/IEC 17025.

Częstotliwość, z jaką należy powtarzać wzorcowanie wzorców masy, zależy od tego, jak istotny jest proces ważenia. Zakres usługi GWP® Verification nie ogranicza się do dostarczenia rekomendacji w zakresie wzorcowania, testowania i utrzymania wag. Pomaga ona także wybrać wzorce masy odpowiedniej klasy oraz ustalić częstotliwości ich ponownego wzorcowania. Uwzględnia się przy tym specyfikę procesów firmy użytkownika oraz wyniki przeprowadzonej w niej oceny ryzyka. 

GWP® Verification to wyjątkowa usługa wykorzystująca ocenę ryzyka, która pozwala wyeliminować zbędne lub błędnie wykonywane testy. Ponadto zapewnia ona kompletny zestaw gotowej do audytu dokumentacji, która gwarantuje pełną zgodność z przepisami.

 

7. Co to są submiligramowe wzorce masy?

Wzorce o masach rzędu mikrograma pojawiły się w ofercie METTLER TOLEDO w odpowiedzi na coraz większy popyt na wzorce submiligramowe. Wzorce masy pakowane są wraz ze specjalnie zaprojektowanymi zestawami akcesoriów i narzędzi. Dzięki temu klienci, którzy wykraczają poza typowe ograniczenia ważenia, mają do dyspozycji kompleksowy pakiet rozwiązań.

Wzorce masy zapewniają także identyfikowalność, a więc posiadają certyfikowane wartości, co jest koniecznością w przypadku zastosowań o znaczeniu krytycznym, na przykład w nanotechnologii. Aby dowiedzieć się więcej, ściągnij przewodnik poświęcony mikrogramowym wzorcom masy .

 

8. Co to są artefakty wypornościowe?

Gęstość powietrza oblicza się zazwyczaj na podstawie jego znaczących parametrów, takich jak temperatura, ciśnienie, wilgotność i stężenie CO2. Zamiast tego można jednak posłużyć się dwoma specjalnie zaprojektowanymi artefaktami wypornościowymi. Pomiar polega na porównaniu ich w środowisku próżni i powietrza. Porównanie obydwu artefaktów o identycznej masie nominalnej ujawnia dużą różnicę objętości, która odzwierciedla siłę wyporu powietrza i pozwala z dużą dokładnością wyznaczyć jego gęstość. Artefakty wypornościowe są zazwyczaj stosowane w próżniowych komparatorach masy M_one.

 

9. Dlaczego przy specjalistycznych pomiarach objętości używa się krzemowej kulki?

Stosuje się kulki, ponieważ zgodnie z definicją objętość można wyznaczyć przez pomiar długości. Kulki wykonane z krzemu (Si) mają strukturę atomową równie jednolitą, co idealny diament – bez pustek i dyslokacji. Dzięki temu pozwalają wyznaczać gęstość dokładniej niż inne materiały. Z tego powodu kulka krzemowa o jednorodnej strukturze atomowej służy jako odniesienie przy specjalistycznych pomiarach objętości.

 

10. Do czego służą wzorce masy do wag o dużej nośności?

Komparatory masy mają nośność do sześciu ton. Nośność wag przemysłowych może z kolei sięgać setek ton. Do testowania urządzeń o tak dużej nośności pod kątem czułości, ekscentryczności, liniowości i powtarzalności stosuje się wzorce o dużej masie – zazwyczaj 200 kg, 500 kg, 1 t i 2 t. Masa wzorców nie przekracza 2 t z uwagi na ograniczenia udźwigu maszyn używanych w tych procesach, takich jak wózki widłowe czy dźwigi. Wzorce można jednak łączyć w celu uzyskania żądanej wartości masy. METTLER TOLEDO oferuje profesjonalne wzorce wyposażone w haki do podnoszenia i zaprojektowane tak, aby do ich transportu można było używać wózka widłowego. Wzorce masy w formie baryłki (okrągłe) są nielegalne, ponieważ mogą się toczyć, powodując zagrożenie dla serwisantów.

Wzorce masy przeznaczone do wag o dużej nośności transportuje się ciężarówkami, których maksymalną ładowność reguluje prawo i przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Z uwagi na koszty wzorce o dużej masie wykonuje się zazwyczaj nie ze stali nierdzewnej, a z żeliwa.

Testowe wzorce masy
Pojedyncze testowe wzorce masy
Zestawy wzorców masy
Wzorce referencyjne i mikrogramowe
Zestawy CarePac®

Pojedyncze testowe wzorce masy

Zestawy wzorców masy

Wzorce referencyjne i mikrogramowe

Zestawy CarePac®

Klasy E1, E2, F1, F2 i M1 według OIML oraz klasy od 1 do 4 według ASTM
Klasy E1, E2, F1, F2 i M1 według OIML oraz klasy od 1 do 4 według ASTM
Wzorce do zastosowań specjalistycznych i wysoce precyzyjnych zadań metrologicznych
Rozwiązanie do rutynowych testów, klasy E2, F1 i F2 według OIML oraz od 1 do 4 według ASTM
Trwałe testowe wzorce masy
Wzorce są wykonane z doskonałej jakości stali nierdzewnej, która przez cały okres eksploatacji zapewnia im odporność na korozję.
Potrzebujesz certyfikatu wzorcowania?
Certyfikaty wzorcowania stanowią dowód, że wzorce są odpowiednie do wybranego celu. Ich posiadania wymagają między innymi wewnętrzne procedury zapewnienia jakości, norma ISO 9001, a także przepisy FDA i postanowienia GMP.
Ochrona i trwałość
Odporne i łatwe w czyszczeniu plastikowe pojemniki pozwalają utrzymać integralność i dokładność testowych wzorców masy.
Zestawy z pojedynczymi wzorcami
Wybierz odpowiedni zestaw wzorców o masach od 1 mg do 5 kg. Uzupełnij go o certyfikaty wzorcowania, aby mieć pewność, że wyniki pomiarów będą mogły być w każdej chwili poddane walidacji.
Ochrona i trwałość
Solidne, łatwe do wyczyszczenia pojemniki z aluminium (klasy od E1 do F1 według OIML) lub tworzywa (klasy od 1 do 4 według ASTM i od F1 do M1 według OIML) zapewniają integralność wzorców masy.
Oznaczenia wzorców o tej samej wartości
Jeżeli w zestawie znajdą się dwa wzorce o identycznej wartości nominalnej, mają one inne oznaczenia.
Wzorcowanie wzorców podstawowych
Oferujemy wybór wykonanych ze stali nierdzewnej wysokiej klasy wzorców z główką i wzorców drucikowych, które mogą być używane do wzorcowania i jako wzorce referencyjne w usługach wzorcowania.
Wzorce referencyjne E0
Wzorce klasy E0 (które zapewniają wyższą dokładność niż wzorce klasy E1 według OIML) umożliwiają wywzorcowanie wzorców podstawowych z zachowaniem najwyższej precyzji metrologicznej. Zakres: od 0,05 mg do 50 kg.
Mikrogramowe wzorce masy do specjalistycznych zastosowań
Mikrogramowe wzorce masy (od 50 µg do 500 µg) umożliwiają testowanie wag z przekroczeniem tradycyjnych granic ważenia.
Wydajne rutynowe testy
Zestawy CarePac zawierają wszystko, co jest potrzebne do wydajnego rutynowego testowania wag zgodnie z wymogami rozdziału 41 USP oraz GWP®.
Wystarczą dwa wzorce
Zgodnie z GWP® do przetestowania wagi wystarczą dwa wzorce testowe: o masie równej 5% nośności (test powtarzalności) i o masie równej 100% nośności (test czułości i ekscentryczności)
Kompleksowe rozwiązanie
Zestawy CarePac zawierają certyfikat wzorcowania oraz profesjonalne akcesoria do obsługi wzorców, które pozwalają bez obaw przystąpić do rutynowych testów.
Crane Test Weights for Sale / Heavy Capacity Test Weights
Grip Handle Test Weights

Crane Test Weights / Heavy Capacity Test Weights

Grip Handle Test Weights

Stackable cast iron and stainless steel weights for scales with maximum capacity of several tons.
Stainless Steel and cast iron grip handle weights for testing of scales with maximum capacity up to 200 kg.
Heavy Capacity Test Weights
Unique design for safe lifting
Grip Handle Weights
Easy handling designed for routine testing
Pojedyncze testowe wzorce masy

Klasy E1, E2, F1, F2 i M1 według OIML oraz klasy od 1 do 4 według ASTM

Zestawy wzorców masy

Klasy E1, E2, F1, F2 i M1 według OIML oraz klasy od 1 do 4 według ASTM

Wzorce referencyjne i mikrogramowe

Wzorce do zastosowań specjalistycznych i wysoce precyzyjnych zadań metrologicznych

Zestawy CarePac®

Rozwiązanie do rutynowych testów, klasy E2, F1 i F2 według OIML oraz od 1 do 4 według ASTM

Crane Test Weights for Sale / Heavy Capacity Test Weights

Stackable cast iron and stainless steel weights for scales with maximum capacity of several tons.

Grip Handle Test Weights

Stainless Steel and cast iron grip handle weights for testing of scales with maximum capacity up to 200 kg.

GWP Recommendation
Akcesoria do wzorców masy
Zielone logo usługi wzorcowania MT

Usługa wzorcowania

Biblioteka

Wskazówki i porady: 12 praktycznych porad dotyczących prawidłowej obsługi wzorców masy
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.