Opracowywanie receptur i przygotowywanie preparatów dokładnie według receptury

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie

Opracowywanie receptur i przygotowywanie preparatów dokładnie według receptury

Tworzenie dokładnych receptur w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, chemicznej, spożywczej i innych

Zadzwoń
Opracowywanie receptur i przygotowywanie preparatów dokładnie według receptury

 

Przebieg opracowywania receptury
 1. Wybór receptury preparatu
 2. Przeliczenie receptury zgodnie z wymaganą docelową ilością
 3. Przygotowanie wszystkich niezbędnych składników i sprzętu
 4. Wprowadzenie identyfikatora receptury na wadze
 5. Umieszczenie pojemnika na preparat na wadze i tarowanie wagi
 6. Umieszczenie kolejnych składników w pojemniku 
  • Zarejestrowanie rzeczywistej wagi każdego składnika
  • Zaznaczenie każdego dodanego składnika na liście składników
  • Wyzerowanie wagi przed dodaniem kolejnych składników
 7. Oznaczenie preparatu poprzez podanie wszystkich istotnych informacji
 8. Wydruk, udokumentowanie w notatniku laboratoryjnym
   

 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o wyzwaniach dotyczących recepturowania w różnych branżach i miejscach pracy

Opracowywanie receptur w różnych branżach służy rozmaitym celom. W poniższej tabeli przedstawiono postacie preparatów i cele realizacji receptur w różnych gałęziach przemysłu:

Branża / miejsce pracyOpis preparatuCelowe ulepszanie
Przemysł farmaceutyczny
Połączenie substancji czynnej (API) z różnymi składnikami obojętnymi (substancjami pomocniczymi), które pozwalają na doprowadzenie leku do postaci, w której można go podać pacjentowi. Możliwe postacie to między innymi tabletka, kapsułka bądź produkt do podawania z użyciem inhalatora lub dożylnie. 
 • Skuteczność leku – skuteczny jest tylko lek, którego substancja czynna jest uwalniana w odpowiednim miejscu.
 • Okres przydatności leku
 • Jednorodność produktu w tabletce, płynie lub kapsułce
Kosmetyki / dodatki smakowe i zapachoweDodatki smakowe lub kosmetyki to delikatne produkty zawierające 50 lub więcej substancji, które należy dokładnie połączyć. Różnice w składzie mogą powodować różnice w smaku.
 • Niezmienność smaku, koloru, właściwości fizycznych
 • Brak toksycznego działania
 • Opracowywanie nowych dodatków smakowych
Branża chemiczna i petrochemicznaRóżnorodne produkty, takie jak oleje, farby, kleje i lakiery. Takie produkty często zawierają wysoce lotne lub toksyczne substancje.

Ściśle powiązane z opracowywanym produktem. W przypadku oleju mogą to być właściwości fizyczne, takie jak:

 • lepkość,
 • skuteczność smarowania,
 • starzenie się,
 • kolor.
Branża spożywczaOpracowywanie nowych produktów ze względu na wymagania rynku. Opracowywanie nowych dodatków smakowych, produktów o innej strukturze z optymalizacją kosztów. 
 • Nowy produkt, który zainteresuje klientów
 • Rentowność (optymalny koszt)
 • Dodatek smakowy
 • Okres przydatności do spożycia

 

Ekspert w dziedzinie opracowywania receptur

Wyzwania dotyczące ważenia w procesach recepturowania

Przegląd i porównanie rozwiązań do recepturowania w laboratoriach

Aby zaspokoić szczególne potrzeby różnych branż, METTLER TOLEDO oferuje szereg rozwiązań laboratoryjnych do recepturowania. W przypadku podstawowych potrzeb w zakresie recepturowania można zaufać naszym wagom analitycznym i precyzyjnym Standard zapewniającym dokładne i wiarygodne wyniki.

Wagi Advanced i Excellence cechują się większą funkcjonalnością i w szerszym zakresie można je dostosować do konkretnych zadań związanych z recepturowaniem.  Przy recepturowaniu w środowiskach podlegających regulacjom wagi Excellence w połączeniu z oprogramowaniem LabX to kompleksowe rozwiązanie usprawniające pracę oraz zapewniające zgodność z obowiązującymi przepisami i pełną integralność danych. Zalety każdego rozwiązania porównano w poniższej tabeli:

Standard PrecisionStandard AnalyticalAdvanced PrecisionAdvanced AnalyticalExcellence PrecisionExcellence AnalyticalBalances with LabXImage Map

Rozwiązanie do recepturowania: wagi precyzyjne Excellence

Formulation Development

Formulation Development

Bezpieczny zakres ważenia

Wagi Advanced do opracowywania receptur

Formulation Development

Formulation Development

Tworzenie identyfikowalnych receptur

Wagi przemysłowe do recepturowania

Powiązane produkty

Często zadawane pytania – opracowywanie receptur

Często zadawane pytania dotyczące opracowywania i realizacji receptur

Jak zapewnić, aby waga każdego składnika preparatu mieściła się w określonym zakresie tolerancji ważenia?

Wagi METTLER TOLEDO Excellence umożliwiają zapisanie w wadze metody recepturowania z ilościami składników i indywidualnymi tolerancjami. Wbudowany system pomocy przy ważeniu ułatwia dozowanie do określonej wartości oraz ostrzega o przekroczeniu zadanych wartości granicznych. Jeśli waga Excellence jest używana z oprogramowaniem laboratoryjnym LabX, gdy ilość składnika wykroczy poza zakres tolerancji, oprogramowanie to może automatycznie dostosować ilości składników.

Czy podczas opracowywania receptury mogę zapisać metodę recepturowania i uruchomić ją ponownie później?

Wagi Excellence umożliwiają zapisanie metody recepturowania w wadze. Taką metodę można uruchomić ponownie w dowolnym momencie.

Przy dodawaniu składników receptury muszę zaznaczać je na liście i czasem się gubię. Jak tego uniknąć?

Nasze wagi Advanced umożliwiają w dowolnym momencie wyświetlenie listy składników, które już dodano. Dotychczasowe wyniki można zobaczyć w każdej chwili bezpośrednio na wyświetlaczu wagi, dzięki czemu wiadomo, na jakim etapie recepturowania się znajdujemy.

W przypadku naszych wag Excellence metoda recepturowania jest zapisywana w wadze i wskazuje nazwę każdego kolejnego składnika, co upraszcza realizację receptury i zwiększa jej pewność.

W naszym laboratorium opracowującym receptury ręcznie zapisujemy wszystkie masy składników. Zajmuje to dużo czasu i na pewno czasami popełniamy błędy. Jak można tego uniknąć i przyspieszyć ten proces?

W przypadku naszych wag Excellence i Advanced wartości masy poszczególnych składników preparatu są automatycznie zapisywane w wadze. Dotychczasowe wyniki można wyświetlić w dowolnym momencie. Ostateczne wyniki można wydrukować lub przesłać do komputera. Nie trzeba ręcznie spisywać wyników recepturowania, co eliminuje błędy przy przepisywaniu, a użytkownik ma więcej czasu na tworzenie nowych preparatów.

W naszym laboratorium, w którym opracowywane są receptury produktów spożywczych, wiele składników ma podobne kolory. Jak wykluczyć powtórne dodanie tego samego składnika?

Dobrym sposobem jest umieszczenie na składnikach etykiet z kodami kreskowymi w celu jednoznacznej identyfikacji każdej próbki. Wagi Excellence i Advanced mogą pracować z czytnikami kodów kreskowych. Przed dodaniem składnika do preparatu skanuje się kod kreskowy składnika. Dzięki temu można łatwo sprawdzić, czy dodaje się właściwy składnik. Jeśli waga Excellence jest połączona z oprogramowaniem LabX, powtórne zeskanowanie tego samego kodu kreskowego spowoduje wygenerowanie ostrzeżenia. Wyklucza to dwukrotne dodanie tego samego składnika.

Tworzymy niestandardowe receptury leków, aby zaspokoić szczególne potrzeby pacjentów. Musimy być pewni, że dokładnie przestrzegamy receptury, a identyfikowalność surowców ma kluczowe znaczenie.

W spełnieniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa i identyfikowalności pomaga zestaw obejmujący wagę Excellence, oprogramowanie LabX, czytnik kodów kreskowych oraz drukarkę. Zastosowanie kodów kreskowych eliminuje ryzyko błędów przy przepisywaniu informacji. Po zeskanowaniu kodu kreskowego oprogramowanie LabX zapobiega odchyleniom od receptury. Przy użyciu oprogramowania LabX można wydrukować szczegółową etykietę z kodem kreskowym dla gotowego preparatu. Wszystkie informacje są bezpiecznie przechowywane w centralnej bazie danych, co gwarantuje identyfikowalność.

W naszym laboratorium badawczo-rozwojowym podczas przygotowywania receptur mamy problemy ze stabilnością wskazań wag. Zauważyliśmy, że czasami odtwarzalność naszych receptur jest niedostateczna. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Jeśli wskazanie wagi nie stabilizuje się, prawdopodobnie na czujnik wagowy oddziałują ładunki elektrostatyczne. Ładunki elektrostatyczne mogą gromadzić się na pojemnikach i próbkach podczas normalnej obsługi, więc wina nie leży po stronie użytkownika. Czasami wskazanie wagi może się ustabilizować, ale nie oznacza rzeczywistej ilości dodanej substancji, co może wyjaśniać niedostateczną odtwarzalność. Gromadzenie się ładunków elektrostatycznych jest jedną z najważniejszych ukrytych przyczyn błędów ważenia, dlatego ważne jest podjęcie kroków w celu usunięcia takich ładunków z pojemników i próbek. Obok wagi analitycznej lub precyzyjnej można umieścić wolnostojące jonizatory. Przed umieszczeniem pojemników i próbek na wadze wystarczy przełożyć je przez jonizator. Kompleksowym rozwiązaniem do wykrywania i eliminacji ładunków elektrostatycznych jest innowacyjna technologia StaticDetect™ zastosowana w wagach analitycznych Excellence. Funkcja StaticDetect mierzy błąd ważenia spowodowany przez ładunki elektrostatyczne i ostrzega o przekroczeniu zadanych granic tolerancji. Opcjonalny moduł jonizujący do wagi Excellence można ustawić tak, aby działał automatycznie po otwarciu drzwiczek osłony przeciwwiatrowej, eliminując w ciągu kilku sekund ładunki elektrostatyczne wewnątrz komory wagowej.

W naszym systemie LIMS prowadzona jest baza danych składników receptur. Jak przenieść potrzebne informacje do wagi?

Oprogramowanie laboratoryjne LabX można łatwo zintegrować z systemem LIMS, aby ułatwić przesyłanie informacji o składnikach receptur do wybranej na wadze metody recepturowania.