Heat Transfer and Process Scale-up

Heat Transfer and Process Scale-up

How Heat Transport in Agitated Vessels Affects Process Scale-up

Reaction Calorimetry

Aplikace

Applications Related to Heat Transfer and Scale-up

Přenos hmoty a rychlost reakce
Mísení v chemickém reaktoru a účinek na kinetiku reakce a převádění do praxe

Mísení je snížení nebo eliminace nehomogenity skupenství, která lze nebo nelze smísit. Převedení procesu do praxe a jeho optimalizace vyžadují kvantifikaci vlivů mísení na rychlost reakce. Automatizované kontrolované experimenty lze souběžně provádět v laboratorním reakčním systému a zjistit tak korelace přenosů hmoty a zároveň zajistit prostředky k rychlému nastavení oblasti styku plynů s kapalinou a objemu v reaktoru. Dosahuje se tak žádoucích podmínek požadovaných pro převedení procesu do praxe, případně jeho vyřazení z praxe.

Chemical Synthesis
Producing Quality, Economically-Viable Molecules

Chemical synthesis occurs when two or more molecules are combined to form a product molecule that possesses specific properties. There are numerous examples of chemical synthesis that results in important products for the pharmaceutical, polymer, fine and bulk chemical industries. To achieve optimized yield, quality, safety and cost metrics, chemical synthesis requires a thorough understanding of the kinetics and thermodynamics of the underlying chemistry, as well as carefully controlled and monitored reaction conditions.

Crystallization and Precipitation
Optimalizace velikosti krystalů, výnosu a čistoty

Optimalizace a převedení krystalizace a srážení do praxe za účelem výroby produktů, které trvale splňují požadavky na čistotu, výnos, tvar a velikost částic může představovat jeden z největších problémů ve vývoji procesů.

Chemical Reaction Kinetics Studies
Fundamental Understanding of Reactions Rates and Factors Affecting Them

Chemical reaction kinetics, also known as reaction kinetics, reflect rates of chemical reactions and provide a better understanding of their dependencies on reaction variables. Reaction kinetic studies provide enhanced insight into reaction mechanisms. Learn how to obtain data rich information for more complete reaction kinetic information.

Process Safety
Thermal Hazard Analysis

Process Safety requires fundamental understanding of the thermal hazards of a reaction to ensure safe and efficient design and scale-up of synthesis reactions.

Bezpečnost chemických procesů
Prevence ztráty kontroly nad chemickým procesem

Cílem bezpečnosti chemických procesů je předcházet nehodám a mimořádným událostem ve velkovýrobě chemických látek a léčiv. Zabývá se prevencí nežádoucího uvolnění potenciálně nebezpečných materiálů a energie v průběhu chemické reakce do okolí v případě, že se chemická reakce vymkne kontrole.

Přenos hmoty a rychlost reakce

Mísení je snížení nebo eliminace nehomogenity skupenství, která lze nebo nelze smísit. Převedení procesu do praxe a jeho optimalizace vyžadují kvantifikaci vlivů mísení na rychlost reakce. Automatizované kontrolované experimenty lze souběžně provádět v laboratorním reakčním systému a zjistit tak korelace přenosů hmoty a zároveň zajistit prostředky k rychlému nastavení oblasti styku plynů s kapalinou a objemu v reaktoru. Dosahuje se tak žádoucích podmínek požadovaných pro převedení procesu do praxe, případně jeho vyřazení z praxe.

Chemical Synthesis

Chemical synthesis occurs when two or more molecules are combined to form a product molecule that possesses specific properties. There are numerous examples of chemical synthesis that results in important products for the pharmaceutical, polymer, fine and bulk chemical industries. To achieve optimized yield, quality, safety and cost metrics, chemical synthesis requires a thorough understanding of the kinetics and thermodynamics of the underlying chemistry, as well as carefully controlled and monitored reaction conditions.

Crystallization and Precipitation

Optimalizace a převedení krystalizace a srážení do praxe za účelem výroby produktů, které trvale splňují požadavky na čistotu, výnos, tvar a velikost částic může představovat jeden z největších problémů ve vývoji procesů.

Chemical Reaction Kinetics Studies

Chemical reaction kinetics, also known as reaction kinetics, reflect rates of chemical reactions and provide a better understanding of their dependencies on reaction variables. Reaction kinetic studies provide enhanced insight into reaction mechanisms. Learn how to obtain data rich information for more complete reaction kinetic information.

Process Safety

Process Safety requires fundamental understanding of the thermal hazards of a reaction to ensure safe and efficient design and scale-up of synthesis reactions.

Bezpečnost chemických procesů

Cílem bezpečnosti chemických procesů je předcházet nehodám a mimořádným událostem ve velkovýrobě chemických látek a léčiv. Zabývá se prevencí nežádoucího uvolnění potenciálně nebezpečných materiálů a energie v průběhu chemické reakce do okolí v případě, že se chemická reakce vymkne kontrole.

Publikace ke stažení

Publications on Heat Transfer and Scale-up

Application Notes

Heat Transport in Agitated Vessels
This application note describes how reaction calorimetry provides accurate measurement of the thermal resistances and the heat evolved from reactions...

Webinars

Reakční kalorimetrie v chemickém průmyslu
Tento webinář je zaměřen na aplikace a význam mísení a reakční kalorimetrie v procesech v chemickém průmyslu. Součástí je také řada případových studií...

Podobné produkty

Technology related to Heat Transfer and Scale-up

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.