Quang phổ - Chuyển đổi hồng ngoại FTIR tại chỗ | Mettler Toledo
Tiếng Việt
Quang phổ chuyển đổi hồng ngoại Fourier (FTIR)

Quang phổ - Chuyển đổi hồng ngoại FTIR tại chỗ

Tìm hiểu động lực học, quá trình và cơ cấu của phản ứng bằng quang phổ FTIR thời gian thực

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá
Quang phổ chuyển đổi hồng ngoại Fourier (FTIR)

Phân tích phản ứng dành cho phòng thí nghiệm và sản xuất
Công nghệ lấy mẫu quang phổ FTIR
Quang phổ chuyển đổi hồng ngoại Fourier (FTIR)

Sản phẩm & Cấu hình

Theo dõi phản ứng hóa học trong thời gian thực

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
For Use In
Material No.: 30456495
Xem chi tiết
For Use InLaboratory
SoftwareiC IR
DetectorTE MCT
Optical Range (Base Unit)4000 - 800 cm-1
Purge RequirementNo
Weight9.2 lb (4.2 kg)
CommunicationUSB
Resolution4 cm-1 maximum
Probe Optical Window2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe); 4000 – 650 cm-1 (Sentinel); 4000 - 650cm-1 (Micro Flow Cell)
Wetted MaterialsAlloy C22; Diamond or Silicon; Gold or PTFE
Probe Pressure (Maximum)69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe); 35bar (Micro Flow Cell); 206bar (Sentinel)
Probe Temperature (Maximum)180°C (Fiber Probe); 60°C (Micro Flow Cell); 300°C (Sentinel)
Safety CertificationNRTL/C: UL 61010-1, CSA 22.2 No. 61010-1, EN 61326; CE: EN/IEC 61010-1:2012, IEC 61326
Probe pH Range1 – 14 (Diamond); 1 – 9 (Silicon)
Material No.: 304725451
Xem chi tiết
For Use InLaboratory: EasyMax/OptiMax
SoftwareiC Raman 7
Detector2-stage TE Cooled CCD
Optical Range (Base Unit)100cm-1 to 3200cm-1
Material No.: 30456496
Xem chi tiết
For Use InLaboratory
SoftwareiC IR
DetectorLN2 NCT
Optical Range (Base Unit)4000 – 650 cm-1
Purge RequirementNo
Weight17.2 lb (7.8 kg)
CommunicationUSB
Resolution4 cm-1 maximum
Probe Optical Window2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe)
Wetted MaterialsAlloy C22; Diamond or Silicon; Gold or PTFE
Probe Pressure (Maximum)69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe); 206bar (Sentinel)
Probe Temperature (Maximum)180°C (Fiber Probe); 300°C (Sentinel)
Safety CertificationNRTL/C: UL 61010-1, CSA 22.2 No. 61010-1, EN 61326; CE: EN/IEC 61010-1:2012, IEC 61326
Probe pH Range1 – 9 (Silicon); 1 – 14 (Diamond)
Material No.: 14000003
Xem chi tiết
For Use InLaboratory
SoftwareiC IR
DetectorSE MCT
Optical Range (Base Unit)4000 – 650 cm-1
Purge RequirementNo
Dimensions (WxHxD)180 mm x 274 mm x 249 mm
Weight9 kg
CommunicationUSB 2.0
Resolution4 cm-1 maximum
Probe Optical Window2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe)
Wetted MaterialsGold
Probe Pressure (Maximum)107bar (Sentinel)
Probe Temperature (Maximum)200°C (Sentinel)
Safety CertificationEMC Directive 2004/109/EC, Low Voltage Directive 2006/95/IEC
Probe pH Range1 – 9 (Silicon)
Material No.: 14474487
Xem chi tiết
For Use InLab, Pilot Plant, or Production
SoftwareiC Process
DetectorSE MCT
Optical Range (Base Unit)4000 – 650 cm-1
Purge RequirementYes
Dimensions (WxHxD)457 mm x 523 mm x 310 mm
Weight37 kg
CommunicationEthernet TCP/IP
Resolution4 cm-1 maximum
Probe Optical Window4000 – 650 cm-1 (Sentinel)
Wetted MaterialsGold
Probe Pressure (Maximum)69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe)
Probe Temperature (Maximum)200°C (Sentinel)
Safety CertificationArea Classification – NON-HAZARDOUS, MET Mark E112462, UL61010-1 & CSA C22.2 No. 61010-1
Probe pH Range1 – 9 (Silicon)
Material No.: 14474485
Xem chi tiết
For Use InLab, Pilot Plant or Production
SoftwareiC IR; iC Process
DetectorDTGS; SE MCT
Optical Range (Base Unit)4000 – 650 cm-1
Purge RequirementYes
Dimensions (WxHxD)457 mm x 774 mm x 310 mm
Weight45 kg / 100 lb
CommunicationLC terminated Ethernet TCP/IP, duplex fiber optic
Resolution4 cm -1 maximum
Probe Optical Window2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe); 4000 – 650 cm-1 (Sentinel)
Wetted MaterialsAlloy C-22; Diamond or Silicon; Gold
Probe Pressure (Maximum)107bar (Sentinel); 69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe)
Probe Temperature (Maximum)180°C (Fiber Probe); 200°C (Sentinel)
Safety CertificationArea Classification – HAZARDOUS, MET Mark E112462, UL61010-1 & CSA C22.2 No. 61010-1; ATEX listing - TRAC12ATEX0001X, Equipment marking - Ex d op pr px [ia IIC] IIB+H2 T4 Gb; NFPA 496, Class I, Division 1, Groups B, T4
Probe pH Range1 – 14 (Diamond); 1 – 9 (Silicon)
Comparison

Tài liệu

Quang phổ FTIR để theo dõi phản ứng hóa học

Bảng dữ liệu

ReactIR 45P In Situ Process FTIR
Successfully move processes from lab to pilot plant and production with in situ process FTIR spectroscopy. Gain in-depth reaction understanding, ident...
ReactIR Sampling Technology
ReactIR in situ sampling technology assures usability in a wide range of batch and continuous reaction conditions.
ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA) Module
Validate ReactIR wavenumber accuracy and calibrate to a Polystyrene standard certified by the National Institute of Standards and Technology (NIST) fo...

Trích dẫn ReactIR

ReactIR Citation List
Continuous measurements from infrared spectroscopy are widely used for obtaining reaction profiles, which are used to calculate reaction rates. This...

Tài liệu quảng cáo

ReactIR Brochure
Understand reaction chemistry with ReactIR In Situ FTIR spectroscopy

Ứng dụng

Tổng hợp hóa học
Các nhà nghiên cứu làm việc trong quá trình tổng hợp hóa học đang phải chịu áp lực ngày càng tăng để khám phá và phát triển những con đường sáng tạo v...
Phát triển và Tăng quy mô Quy trình
Thiết kế Quy trình Hóa học Mạnh mẽ và Bền vững Để chuyển Nhanh hơn Đến Thí điểm Nhà máy và Sản xuất
Công nghệ Phân tích Quy trình (PAT)/Chất lượng theo Thiết kế (QbD)
Theo dõi Thông số Quy trình Quan trọng và Thuộc tính Chất lượng Quan trọng để Kích hoạt Chất lượng theo Thiết kế (QbD) Trong Ngành Sinh-Dược
Measuring Polymerization Reactions
Polymerization reaction measurement is crucial to produce material that meets requirements, including Immediate understanding, accurate and reproducib...
Quá trình lên men và Quy trình sinh học
Xác định đặc tính & Tối ưu hóa Quá trình lên men & Quy trình Sinh học trong Thời gian thực để Tối đa hóa Sản xuất
Hóa học Lưu lượng Liên tục
Giảm Thời gian Chu kỳ, Tăng Chất lượng và Năng suất Với Hóa học Lưu lượng Liên tục
Anti-Solvent Addition on Supersaturation
Trong quá trình kết tinh chống phá hủy, tốc độ bổ sung dung môi, vị trí bổ sung và pha trộn tác động đến quá trình siêu bão hòa cục bộ trong một tàu h...
Temperature Effects Crystallization Size and Shape
Động học kết tinh được đặc trưng bởi hai quá trình chi phối, động học tạo mầm và động học tăng trưởng, xảy ra trong quá trình kết tinh từ dung dịch. Đ...
Nghiên cứu Động học Phản ứng Hóa học
Các nghiên cứu động học phản ứng hóa học tại chỗ cung cấp một sự hiểu biết được cải thiện về cơ chế phản ứng và con đường bằng cách cung cấp sự phụ th...

Các sản phẩm và giải pháp liên quan

Các hệ thống phản ứng tổng hợp hóa học
Thiết bị phản ứng hóa học làm tăng năng suất trong phòng thí nghiệm
Thiết bị phân tích kích thước hạt
Hiểu rõ, tối ưu hóa và điều khiển hệ cấu tử với công nghệ phân tích hệ thống cấu tử trực tiếp theo thời gian thực

Phần mềm

iC Kinetics Software
Optimize chemical reactions with a fast graphical way to describe the characteristics of a chemical reaction and create a kinetic model. This model c...
Phần mềm iC Process™
Đường dẫn hoàn hảo từ phòng thí nghiệm đến nhà máy

Posters

Monitoring of Reaction Mechanisms
Data is collected in the mid-infrared spectral region, which provide a characteristic fingerprint absorbance that is associated with fundamental vibr...

Dịch vụ

Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

Chúng tôi hỗ trợ và bảo trì thiết bị đo lường của bạn trong suốt thời hạn sử dụng thiết bị, từ lắp đặt đến bảo trì dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị.

Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn

Lấy mẫu

Lấy mẫu hóa học trong điều kiện bất kỳ để tìm hiểu quy trình

More Information

DST Series AgX Fiber Conduit
The DST Fiber Conduit is the best sampling technology choice for liquid-based reaction monitoring in the lab and plant. The DST Fiber Conduit allows...
DST Fiber Sentinel
The DST Fiber Conduit is for optical connection between all ReactIR and the Sentinel probe. This fiber conduit provides flexibility for interface to...
K4 Conduit to Sentinel ReactIR
The K4 Conduit to Sentinel is the best sampling technology choice for liquid-based reaction monitoring of high temperature and pressure chemistry in t...
Continuous Flow Chemistry For Laboratory ReactIR
The DS Micro Flow Cell is sampling technology for continuous flow chemistry monitoring in the lab. The DS Micro Flow Cell easily connects to all Reac...
DST Series Fiber to Gas Cell for ReactIR
The DST Series Fiber to Gas Cell is the recommended sampling technology for phase reaction and headspace monitoring in the lab and general purpose pla...