Quang phổ chuyển đổi hồng ngoại FTIR tại chỗ - Tổng quan - METTLER TOLEDO

  Quang phổ chuyển đổi hồng ngoại FTIR tại chỗ

  Tìm hiểu động lực học, quá trình và cơ cấu của phản ứng bằng quang phổ FTIR thời gian thực

  Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

  Quang phổ FTIR tại chỗ dành cho phòng thí nghiệm và quy trình
  Quang phổ chuyển đổi hồng ngoại Fourier (FTIR) tại chỗ ReactIR đem đến hiệu năng, sự linh hoạt trong lấy mẫu cũng như phần mềm phân tích phản ứng trực quan để thu thập thông tin và tìm hiểu về hóa học.  Quang phổ FTIR tại chỗ  ReactIR đem đến khả năng theo dõi trong thời gian thực ở cả môi trường phòng thí nghiệm lẫn quy trình.   tính năng Thể hiện suy giảm toàn phần (ATR) cung cấp dữ liệu về giai đoạn chuyển đổi, trung gian, bắt đầu và điểm kết thúc của phản ứng.

  Sản phẩm & Cấu hình

  Theo dõi phản ứng hóa học trong thời gian thực

   
  Sản phẩm & Cấu hình
  Lọc:
  Bộ lọc
  Clear All
   
  For Use In
  Material No.: 14000003
  Xem chi tiết
  For Use InLaboratory
  SoftwareiC IR
  DetectorLN2 MCT;SE MCT
  Optical Range (Base Unit)4000 – 650 cm-1
  Purge RequirementNo
  Dimensions (WxHxD)180 mm x 274 mm x 249 mm
  Weight9 kg
  CommunicationUSB 2.0
  Resolution4 cm -1 maximum
  Probe Optical Window2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe)
  Wetted MaterialsAlloy C-22;Diamond or Silicon;Gold
  Probe Pressure (Maximum)69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe);107bar (Sentinel)
  Probe Temperature (Maximum)180°C (Fiber Probe);200°C (Sentinel)
  Safety CertificationEMC Directive 2004/109/EC, Low Voltage Directive 2006/95/IEC
  Probe pH Range1 – 14 (Diamond);1 – 9 (Silicon)
  Material No.: 14000003
  Xem chi tiết
  For Use InLaboratory
  SoftwareiC IR
  DetectorLN2 MCT;SE MCT
  Optical Range (Base Unit)4000 – 650 cm-1
  Purge RequirementNo
  Dimensions (WxHxD)180 mm x 274 mm x 249 mm
  Weight9 kg
  CommunicationUSB 2.0
  Resolution4 cm -1 maximum
  Probe Optical Window2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe)
  Wetted MaterialsAlloy C-22;Diamond or Silicon;Gold
  Probe Pressure (Maximum)69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe);107bar (Sentinel)
  Probe Temperature (Maximum)180°C (Fiber Probe);200°C (Sentinel)
  Safety CertificationEMC Directive 2004/109/EC, Low Voltage Directive 2006/95/IEC
  Probe pH Range1 – 14 (Diamond);1 – 9 (Silicon)
  Material No.: 14170003
  Xem chi tiết
  For Use InLaboratory
  Phần mềmConcIRT Pro; iC IR; iC Kinetics; iC Quant
  DetectorLN2 MCT
  Optical Range (Base Unit)4000-650 cm-2
  Purge RequirementYes
  Kích thước Chiều sâu279.0 mm
  Trọng lượng35.0 lb; 16.0 kg
  Giao tiếpUSB cable
  Resolution5 cm -1 maximum
  Probe Optical Window2500-650 cm-1 maximum (Fiber Probe); 4000-650cm-1 (Sentinel)
  Vật liệu ƯớtAlloy C-23; Diamond or Silicon; Gold
  Probe Pressure (Maximum)107bar (Sentinel); 69bar (6.35mm Fiber Probe)
  Probe Temperature (Maximum)180°C (Fiber Probe); 200°C (Sentinel)
  Safety CertificationEMC Directive 2004/109/EC, Low Voltage Directive 2006/95/IEC
  Probe pH Range1-10 (Silicon); 1-14 (Diamond)
  Material No.: 14474487
  Xem chi tiết
  For Use InLab, Pilot Plant or Production
  Phần mềmConcIRT Pro; iC IR; iC Process; iC Quant
  DetectorDTGS; SE MCT
  Optical Range (Base Unit)4000-650 cm-2
  Purge RequirementYes
  Kích thước Chiều sâu305.0 mm
  Trọng lượng83.0 lb; 37.0 kg
  Giao tiếpEthernet TCP/IP
  Resolution5 cm -1 maximum
  Probe Optical Window2500-650 cm-1 maximum (Fiber Probe); 4000-650cm-1 (Sentinel)
  Vật liệu ƯớtAlloy C-23; Diamond or Silicon; Gold
  Probe Pressure (Maximum)107bar (Sentinel); 69bar (6.35mm Fiber Probe)
  Probe Temperature (Maximum)180°C (Fiber Probe); 200°C (Sentinel)
  Safety CertificationArea Classification – NON-HAZARDOUS, MET Mark E112462, UL61010-1 & CSA C22.2 No. 61010-2; CSA C22.2 No. 61010-1; Area Classification – NON-HAZARDOUS, MET Mark E112462, UL61010-1
  Probe pH Range1-10 (Silicon); 1-14 (Diamond)
  Material No.: 14474485
  Xem chi tiết
  For Use InLab, Pilot Plant or Production
  SoftwareiC IR;iC Process
  DetectorDTGS;SE MCT
  Optical Range (Base Unit)4000 – 650 cm-1
  Purge RequirementYes
  Dimensions (WxHxD)457 mm x 774 mm x 310 mm
  Weight45 kg
  CommunicationLC terminated Ethernet TCP/IP, duplex fiber optic
  Resolution4 cm -1 maximum
  Probe Optical Window2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe);4000 – 650 cm-1 (Sentinel)
  Wetted MaterialsAlloy C-22;Diamond or Silicon;Gold
  Probe Pressure (Maximum)107bar (Sentinel);69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe)
  Probe Temperature (Maximum)180°C (Fiber Probe);200°C (Sentinel)
  Safety CertificationArea Classification – HAZARDOUS, MET Mark E112462, UL61010-1 & CSA C22.2 No. 61010-1;ATEX listing - TRAC12ATEX0001X, Equipment marking - Ex d op pr px [ia IIC] IIB+H2 T4 Gb;NFPA 496, Class I, Division 1, Groups B, T4
  Probe pH Range1 – 14 (Diamond);1 – 9 (Silicon)
  Comparison

  Tài liệu

  Quang phổ FTIR để theo dõi phản ứng hóa học

  Bảng dữ liệu

  ReactIR 15
  Study reaction progression and gain specific information about reaction initiation, conversion, intermediates and endpoint.
  ReactIR 45P In Situ Process FTIR
  Successfully move processes from lab to pilot plant and production with in situ process FTIR spectroscopy. Gain in-depth reaction understanding, ident...
  ReactIR Sampling Technology
  ReactIR in situ sampling technology assures usability in a wide range of batch and continuous reaction conditions.
  ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA) Module
  Validate ReactIR wavenumber accuracy and calibrate to a Polystyrene standard certified by the National Institute of Standards and Technology (NIST) fo...

  Trích dẫn ReactIR

  ReactIR Citation List
  Continuous measurements from infrared spectroscopy are widely used for obtaining reaction profiles, which are used to calculate reaction rates. This...

  Tài liệu quảng cáo

  ReactIR Brochure
  Understand reaction chemistry with ReactIR In Situ FTIR spectroscopy

  Ứng dụng

  Chemical Synthesis
  Chemists working in chemical synthesis discover and develop innovative chemical reactions and processes.
  Phát triển và Tăng quy mô Quy trình
  Thiết kế Quy trình Hóa học Mạnh mẽ và Bền vững Để chuyển Nhanh hơn Đến Thí điểm Nhà máy và Sản xuất
  Công nghệ Phân tích Quy trình (PAT)/Chất lượng theo Thiết kế (QbD)
  Theo dõi Thông số Quy trình Quan trọng và Thuộc tính Chất lượng Quan trọng để Kích hoạt Chất lượng theo Thiết kế (QbD) Trong Ngành Sinh-Dược
  Measuring Polymerization Reactions
  Measuring and understanding polymerization reactions, mechanisms, kinetics, reactivity ratios, and activation energies lead researchers to employ in s...
  Quá trình lên men và Quy trình sinh học
  Xác định đặc tính & Tối ưu hóa Quá trình lên men & Quy trình Sinh học trong Thời gian thực để Tối đa hóa Sản xuất
  Hóa học Lưu lượng Liên tục
  Giảm Thời gian Chu kỳ, Tăng Chất lượng và Năng suất Với Hóa học Lưu lượng Liên tục
  Anti-Solvent Addition on Supersaturation
  In an anti-solvent crystallization, the solvent addition rate, addition location and mixing impact local supersaturation in a vessel or pipeline. Scie...
  Temperature Effects Crystallization Size and Shape
  The cooling profile has a major impact on supersaturation and kinetics of crystallization Process temperature is optimized to match the surface are o...
  Chemical Reaction Kinetics Studies
  In situ chemical reaction kinetics studies provide an improved understanding of reaction mechanism and pathway by providing concentration dependences...

  Các sản phẩm và giải pháp liên quan

  Các hệ thống phản ứng tổng hợp hóa học
  Thiết bị phản ứng hóa học làm tăng năng suất trong phòng thí nghiệm
  EasySampler
  EasySampler was designed to eliminate these challenges by providing an automated and robust inline method of taking representative samples from reacti...
  Phân tích liên tục hình dạng và phân bố kích thước cấu tử
  Hiểu rõ, tối ưu hóa và điều khiển hệ cấu tử với công nghệ phân tích hệ thống cấu tử trực tiếp theo thời gian thực

  Phần mềm

  iC IR Software
  Spectroscopic data increases chemical understanding and knowledge of the chemical process, including reaction initiation, endpoint, mechanism, pathway...
  iC Kinetics Software
  Optimize chemical reactions with a fast graphical way to describe the characteristics of a chemical reaction and create a kinetic model. This model c...
  Phần mềm iC Process™
  Đường dẫn hoàn hảo từ phòng thí nghiệm đến nhà máy
  iC Data Center
  Capture, Prepare, Share Experimental Data

  Posters

  Monitoring of Reaction Mechanisms
  Data is collected in the mid-infrared spectral region, which provide a characteristic fingerprint absorbance that is associated with fundamental vibr...

  Dịch vụ

  Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

  Chúng tôi hỗ trợ và bảo trì thiết bị đo lường của bạn trong suốt thời hạn sử dụng thiết bị, từ lắp đặt đến bảo trì dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị.

  Nhanh chóng
  Hỗ trợ và sửa chữa
  Hiệu suất
  Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
  Tuân thủ
  Hiệu chỉnh và Chất lượng
  Chuyên gia
  Đào tạo và Tư vấn

  Lấy mẫu

  Lấy mẫu hóa học trong điều kiện bất kỳ để tìm hiểu quy trình

  More Information

  DST Series AgX Fiber Conduit
  The DST Fiber Conduit is the best sampling technology choice for liquid-based reaction monitoring in the lab and plant. The DST Fiber Conduit allows...
  DST Fiber Sentinel
  The DST Fiber Conduit is for optical connection between all ReactIR and the Sentinel probe. This fiber conduit provides flexibility for interface to...
  K4 Conduit to Sentinel ReactIR
  The K4 Conduit to Sentinel is the best sampling technology choice for liquid-based reaction monitoring of high temperature and pressure chemistry in t...
  Continuous Flow Chemistry For Laboratory ReactIR
  The DS Micro Flow Cell is sampling technology for continuous flow chemistry monitoring in the lab. The DS Micro Flow Cell easily connects to all Reac...
  DST Series Fiber to Gas Cell for ReactIR
  The DST Series Fiber to Gas Cell is the recommended sampling technology for phase reaction and headspace monitoring in the lab and general purpose pla...
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.