Các phản ứng áp suất cao | Mettler Toledo
Tiếng Việt

Các phản ứng áp suất cao

Hiểu và mô tả đặc điểm các phản ứng áp suất cao trong điều kiện lấy mẫu ngẫu nhiên

Gọi để được báo giá

Nhiều quy trình yêu cầu phản ứng phải được diễn ra ở áp suất cao. Làm việc trong điều kiện áp suất thực sự là thách thức và lấy mẫu để đo offline là rất khó khăn và tốn thời gian. Sự thay đổi áp suất có thể ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, sự chuyển đổi và cơ chế cũng như các thông số khác của quá trình cộng với độ nhạy với oxy, nước và các vấn đề an toàn đều là những vấn đề thường gặp.

Sử dụng phân tích phản ứng tại chỗ (ReactIR) trong điều kiện áp suất cho phép theo dõi sự tiến triển của phản ứng, xác định động học của phản ứng, đường đi và cơ chế cũng như việc định tính và định lượng các chất tham gia phản ứng. Thông tin có được từ ReactIR có thể được sử dụng để xác định các thông số quy trình quan trọng, cải thiện hiệu suất và tính bền bỉ của quy trình cũng như tạo ra chất lượng sản phẩm phù hợp.

Các máy tổng hợp (EasyMax) chấp nhận đặc tính áp suất cao trong quy trình và sự tiến triển mạnh mẽ của phản ứng hóa học theo tỉ lệ nhất định. EasyMax đánh giá các thông số phản ứng mức độ tiêu thụ khí, độ truyền khối, động học phản ứng và các xúc tác không đồng nhất trong phản ứng có áp suất vừa và cao. 

Tiêu thụ khí là một thông số chủ chốt trong quá trình hydro hóa, clo hóa, cacboxyl hóa và phản ứng cacbonyl hóa. Hiểu được tiêu thụ khí cũng như sự chuyển đổi khối lượng trong các phản ứng khí / lỏng đòi hỏi có sự hiểu biết sâu sắc bản chất của sự hấp thụ khí.

Bộ phần mềm iC cho phép các nhà khoa học và kỹ sư chuyển đổi dữ liệu thí nghiệm thành kiến thức quá trình quan trọng - cung cấp thông tin thiết yếu để đưa ra các quyết định tốt hơn và do đó hoàn thành các dự án nhanh hơn. Sự tích hợp liền mạch các bộ dữ liệu bổ sung (quang phổ, kiểm soát thiết bị phản ứng, mô tả đặc điểm hạt) còn hỗ trợ tìm hiểu nhanh hơn về quy tình đang được nghiên cứu

Ấn phẩm

On-Demand Webinars

Scale-up Pressure Reactions
There is an increasing demand to run reactions at elevated pressures. Due to the nature of pressure chemistry, the reaction mass typically consists of...
Hydrogenation Under High Pressure
This presentation discusses the implementation of Fourier Transform Infrared (FTIR) reaction monitoring technology to provide knowledge and understand...

White Papers

Giám sát Phản ứng Hóa học Tại chỗ
“Làm cách nào để làm được nhiều hơn với ít chi phí hơn?” là một chủ đề không đổi trong các phòng thí nghiệm phát triển hóa chất vì các nhà nghiên cứu...