Grignard - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt

Grignard

Thuốc thử Grignard trong Tổng hợp Hóa chất

Gọi để được báo giá

Thuốc thử Grignard có công thức hóa học là RMgX, trong đó X là một halogen và R là một alkyl hoặc nhóm aryl. Thuốc thử Grignard có giá trị trong việc tổng hợp hóa chất để hình thành liên kết carbon-carbon, carbon-phospho, carbon-silicon và cacbon-dị nguyên khác.

Nhiều biến thể của việc sử dụng Grignard tồn tại, bao gồm cả phản ứng kết nối, oxy hóa, thay thế béo ái nhân và loại bỏ. Một hình thức sử dụng Grignard phổ biến nhất là phản ứng kết nối.

Grignard
Grignard

ReactIR - một hệ thống phân tích giữa-FTIR tại chỗ là công cụ hoàn hảo cho việc giám sát và kiểm soát sự tổng hợp thuốc thử Grignard bằng cách cho phép:

  • Thẩm định halogen hữu cơ thời gian thực, từ đó giảm thiểu tiềm năng tỏa nhiệt không an toàn do quá tải
  • Xác định chính xác điểm cuối của phản ứng tăng năng suất và tối ưu hóa độ tinh khiết
  • Loại bỏ sự cần thiết phải lấy mẫu độc lập - cải thiện an toàn lao động

 

Ấn phẩm

Nghiên cứu tình huống

Real-time Chain Length Verification
Dow researchers developed an alternate means of producing silicone via a precisely controlled polymerization, to yield product with targeted, uniform...
Automated pH and Temperature Control
This case study describes avoiding impurity formation with automated pH and temperature control.

Các Sản phẩm liên quan

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.