Tổng hợp/ Quá trình Hydroformyl hóa hoặc oxo | Mettler Toledo
Tiếng Việt

Tổng hợp/ Quá trình Hydroformyl hóa hoặc oxo

Hiểu được hoạt động của chất xúc tác

Gọi để được báo giá

Tổng hợp/ quá trình Hydroformyl hóa, hoặc oxo rất quan trọng trong việc sản xuất các olefin cho aldehyde và aldehyes từ alkenes. Các phản ứng hydroformyl hóa được thực hiện ở áp suất cao và có thể đặt ra thách thức đối với lấy mẫu do điều kiện phản ứng khắc nghiệt, cũng như các nguyên liệu thô và thuốc thử độc hại, dễ cháy, và dễ phản ứng.

Trong quá trình hydroformyl hóa, chất xúc tác thường là một phần tốn kém của quá trình này. Sự oxy hóa không khí của các loại hoạt tính là bước đầu tiên để mất chất xúc tác kim loại có giá trị. Trong một số trường hợp, việc chuyển đổi chất xúc tác trở lại hình thức hoạt động có thể được thực hiện, nhưng tốn chi phí sản xuất và nguồn lực. 

Tổng hợp/ Quá trình Hydroformyl hóa hoặc oxo
Tổng hợp/ Quá trình Hydroformyl hóa hoặc oxo

Khả năng giám sát chất xúc tác cho hoạt động và tính chọn lọc chính chính là chìa khóa. Quang phổ FTIR tại chỗ trong thời gian thực (ReactIR) cho phép phản ứng xảy ra mà không cần lấy mẫu. Nó cung cấp kiến thức chuyên sâu về chất xúc tác bằng cách theo dõi dải cacbonyl kim loại trong vùng 2200-1900cm-1, nơi có ít loại khác hấp thụ. Tỷ lệ H2 / CO cũng ảnh hưởng đến lượng chất xúc tác hoạt động. Nghiên cứu các tỷ lệ và môi trường khí khác nhau cung cấp khả năng để có được sự hiểu biết sâu sắc về các cơ chế xúc tác và chọn lọc. Chất trung gian xúc tác cũng có thể được quan sát để làm sáng tỏ tác động của chúng đối với năng suất và độ tinh khiết của sản phẩm.

Ấn phẩm

White Papers

Giám sát Phản ứng Hóa học Tại chỗ
“Làm cách nào để làm được nhiều hơn với ít chi phí hơn?” là một chủ đề không đổi trong các phòng thí nghiệm phát triển hóa chất vì các nhà nghiên cứu...

On-Demand Webinars

Impact of FTIR Studies on the Understanding of Asymmetric Rhodium Catalyzed Carbenoid Reactions
The use of Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy to understand the effect of catalyst, substrate, and carbenoid precursor on the rate and eff...
Scale-up Pressure Reactions
There is an increasing demand to run reactions at elevated pressures. Due to the nature of pressure chemistry, the reaction mass typically consists of...

Các Sản phẩm liên quan