Hóa học Lưu lượng Liên tục - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt

Hóa học Lưu lượng Liên tục

Giảm Thời gian Chu kỳ, Tăng Chất lượng và Năng suất Với Hóa học Lưu lượng

Gọi để được báo giá

Được sử dụng trong thị trường hóa chất và hóa dầu trong nhiều thập kỷ, phương pháp sản xuất hóa học lưu lượng liên tục gần đây đã gây được sự chú ý trong nghiên cứu và phát triển dược phẩm. Mong muốn phát triển các quy trình hóa học mới và cải thiện nhằm tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn tài nguyên đã tạo điều kiện cho một số lượng lớn công việc trong sự phát triển công nghệ lò phản ứng lưu lượng liên tục. Việc sử dụng công nghệ lò phản ứng lưu lượng liên tục hiện đại có thể cung cấp một số lợi thế khác biệt với quy trình mẻ truyền thống. Chúng cho phép phân tích nhanh, tối ưu hóa và tăng quy mô phản ứng hóa học. Điều này cuối cùng dẫn đến việc giảm thời gian chu kỳ, tăng chất lượng và tăng năng suất.

Hóa học Lưu lượng Liên tục
Hóa học Lưu lượng Liên tục

Ấn phẩm

Tài nguyên Bổ sung