pH metre a elektródy pre laboratórne a terénne aplikácie
pH meter a elektróda

pH meter a elektróda

Jedno a viackanálové merače na použitie v laboratóriách i v teréne

pH meter
pH meter
pH meter

Stolový pH meter

Prenosný pH meter

Elektródy

Zrozumiteľné a intuitívne jedno a viackanálové prístroje pre maximálnu presnosť a zhodu s normami.
Jedno a dvojkanálové robustné a ergonomické prenosné pH metre. Dokonale vhodné pre mobilné meranie pH v laboratóriu, na linke aj v teréne.
Vysokokvalitné elektródy pre rôzne aplikácie a parametre merania vrátane pH, ORP, vodivosti koncentrácie iónov a rozpusteného kyslíka.
pH pufre, štandardy a elektrolyty
pH meter
pH meter

pH pufer, štandard a elektrolyt

Automatizácia a softvér na meranie pH

Príslušenstvo k meraniu pH

Roztoky na kalibráciu, overovanie a údržbu zaisťujú vysokú presnosť merania a nerušený čas prevádzky.
Softvér a riešenia automatizácie pre vyššiu produktivitu, spoľahlivejšie výsledky a zhodu s predpismi.
Periférne zariadenia na podporu pracovných postupov – ergonomický držiak na elektródy, magnetické miešadlo, moduly na rozšírenie parametrov, tlačiareň, čítačka čiarových kódov a iné.
pH meter

Zrozumiteľné a intuitívne jedno a viackanálové prístroje pre maximálnu presnosť a zhodu s normami.

pH meter

Jedno a dvojkanálové robustné a ergonomické prenosné pH metre. Dokonale vhodné pre mobilné meranie pH v laboratóriu, na linke aj v teréne.

pH meter

Vysokokvalitné elektródy pre rôzne aplikácie a parametre merania vrátane pH, ORP, vodivosti koncentrácie iónov a rozpusteného kyslíka.

pH pufre, štandardy a elektrolyty

Roztoky na kalibráciu, overovanie a údržbu zaisťujú vysokú presnosť merania a nerušený čas prevádzky.

pH meter

Softvér a riešenia automatizácie pre vyššiu produktivitu, spoľahlivejšie výsledky a zhodu s predpismi.

pH meter

Periférne zariadenia na podporu pracovných postupov – ergonomický držiak na elektródy, magnetické miešadlo, moduly na rozšírenie parametrov, tlačiareň, čítačka čiarových kódov a iné.

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie na stiahnutie

Najčastejšie otázky

Čo je to pH?

pH je stupnica používaná na určovanie kyslosti, resp. zásaditosti vodných roztokov. Hodnota pH súvisí s koncentráciou (alebo presnejšie s aktivitou) vodíkových iónov. Roztoky s pH menším ako 7 sú kyslé (majú vysokú koncentráciu vodíkových iónov) a roztoky s pH väčším ako 7 sú zásadité (majú nízku koncentráciu vodíkových iónov).

Aké vybavenie je potrebné na meranie pH?

Na meranie pH sú potrebné tri základné komponenty:

 1. pH meter schopný merať potenciál v rozsahu –500 až 500 mV, ktorý sa prevedie na hodnotu pH. Na kompenzáciu teploty je potrebný vstupný snímač teploty alebo aspoň možnosť zadať teplotu manuálne.
 2. Snímač pH zložený z dvoch poločlánkov – meracieho a referenčného, ktoré sú obyčajne spojené do jedného telesa (kombinovaný snímač pH). Elektródu je potrebné starostlivo vybrať podľa vašich potrieb. Prípadne môže byť potrebná aj integrovaná elektróda teploty (pH elektróda 3 v 1). K elektródam bez pevného kábla je potrebný vhodný kábel.
 3. Nezaobídete sa bez dvoch kalibračných pH pufrov. Hodnoty pH pufrov by sa navzájom nemali líšiť o viac ako 2 alebo 3 jednotky pH a mali by pokrývať celý rozsah merania pH vašich vzoriek. Napr. pre vzorky v rozsahu pH 5 až 9 sú potrebné tri tlmivé roztoky – pH 4,01, pH 7,00 a pH 9,21 (alebo pH 10).

Voliteľné príslušenstvo:

 • Elektródové rameno (obyčajne súčasť súpravy stolového meracieho prístroja)
 • Magnetické miešadlo
 • Tlačiareň
 • Roztoky na dopĺňanie a údržbu
 • Špecializovaný softvér
 • Obal na prenášanie alebo gumené puzdro
 • Menič vzoriek

Čo odporučíte radšej: špecializovaný, alebo viacparametrový prístroj?

To závisí od vašej aplikácie. Špecializované jednokanálové meracie prístroje možno použiť na meranie jedného parametra, napr. pH, ORP, koncentrácie iónov, vodivosti alebo rozpusteného kyslíka). Viacparametrové prístroje umožňujú meranie viacerých parametrov na tom istom pracovisku.

Ktoré doplnky ponúka spoločnosť METTLER TOLEDO na meranie pH?

Či už potrebujete merať pH, ORP, koncentráciu iónov, vodivosť alebo rozpustený kyslík či biologickú spotrebu kyslíka, spoločnosť METTLER TOLEDO vám svojimi mnohoročnými skúsenosťami poskytuje podporu, ktorú potrebujete. Naším cieľom sú vysokokvalitné produkty v kombinácii s jednoduchým intuitívnym ovládaním a ergonomickým dizajnom. Rozsiahly sortiment produktov pokrýva rozličné elektrochemické aplikácie vo všetkých odvetviach a ponúka riešenia pre širokú škálu aplikácií od tých najjednoduchších, ako je meranie, až po tie najkomplexnejšie, ako je regulačná kontrola.

Spoločnosť METTLER TOLEDO vám ponúka všetko, čo potrebujete na presné a spoľahlivé meranie pH, ORP, koncentrácie iónov, vodivosti a rozpusteného kyslíka (vrátane biologickej spotreby):

 • Prenosné a stolové meracie prístroje
 • Elektródy (na určovanie pH, vodivosti, koncentrácie iónov, rozpusteného kyslíka a ORP)
 • Roztoky na kalibráciu a údržbu: pufre, štandardy, elektrolyty
 • Služby

Najvhodnejšiu elektródu pre vašu aplikáciu nájdete tu: www.mt.com/electrode-guide

Vylepšite svoje elektrochemické postupy a získajte viac informácií o možných rizikách. Kontrola rizika pomocou programu GEP je systematický prístup, ktorý maximalizuje presnosť a opakovateľnosť, poukazuje na potreby zlepšenia a navrhuje spôsoby na jeho dosiahnutie.

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Join the GEP eLearning Program
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.