pH metre pre všetky laboratórne a terénne aplikácie
pH metre a elektródy

pH meter

Široký sortiment pH metrov a konduktometrov do laboratória aj terénu

pH meters
pH meter
pH meter
pH meter

Stolový pH meter

Prenosný pH meter

Elektródy

Zrozumiteľné a intuitívne jedno a viackanálové prístroje pre maximálnu presnosť a zhodu s normami.
Jedno a dvojkanálové robustné a ergonomické prenosné pH metre. Dokonale vhodné pre mobilné meranie pH v laboratóriu, na linke aj v teréne.
Vysokokvalitné elektródy pre rôzne aplikácie a parametre merania vrátane pH, ORP, vodivosti koncentrácie iónov a rozpusteného kyslíka.
pH pufre, štandardy a elektrolyty
Automatizácia a softvér na meranie pH
Príslušenstvo k meraniu pH

pH pufer, štandard a elektrolyt

Automatizácia a softvér na meranie pH

Príslušenstvo k meraniu pH

Roztoky na kalibráciu, overovanie a údržbu zaisťujú vysokú presnosť merania a nerušený čas prevádzky.
Softvér a automatizácia merania pH pre vyššiu produktivitu, spoľahlivejšie výsledky pH a stálu zhodu s predpismi.
Príslušenstvo k meraniu pH, ako sú tlačiarne, elektródové ramená alebo miešadlá, rozširuje funkčnosť meracích prístrojov a môže zlepšiť spracovanie a zabezpečenie údajov či optimalizáciu pracovného po...
pH meter

Zrozumiteľné a intuitívne jedno a viackanálové prístroje pre maximálnu presnosť a zhodu s normami.

pH meter

Jedno a dvojkanálové robustné a ergonomické prenosné pH metre. Dokonale vhodné pre mobilné meranie pH v laboratóriu, na linke aj v teréne.

pH meter

Vysokokvalitné elektródy pre rôzne aplikácie a parametre merania vrátane pH, ORP, vodivosti koncentrácie iónov a rozpusteného kyslíka.

pH pufre, štandardy a elektrolyty

Roztoky na kalibráciu, overovanie a údržbu zaisťujú vysokú presnosť merania a nerušený čas prevádzky.

Automatizácia a softvér na meranie pH

Softvér a automatizácia merania pH pre vyššiu produktivitu, spoľahlivejšie výsledky pH a stálu zhodu s predpismi.

Príslušenstvo k meraniu pH

Príslušenstvo k meraniu pH, ako sú tlačiarne, elektródové ramená alebo miešadlá, rozširuje funkčnosť meracích prístrojov a môže zlepšiť spracovanie a zabezpečenie údajov či optimalizáciu pracovného po...

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie na stiahnutie

Najčastejšie otázky


 

1. Čo je to pH meter?

pH meter je vedecké zariadenie slúžiace na meranie aktivity hydrogénových iónov v roztoku, ktorá sa potom vyjadrí v podobe pH. Meranie pH je široko používaná metóda v rôznych oblastiach od laboratórnych meraní až po technologické aplikácie. Pomocou našich zariadení na meranie pH možno merať aj ďalšie dôležité parametre ako vodivosť, koncentrácia iónov, ORP a obsah rozpusteného kyslíka. Táto stránka predstavuje typy laboratórnych pH metrov a ich aplikácie.


 

2. Aké sú výhody používania pH metra v porovnaní s pH indikátorom?

Existujú dva hlavné systémy na meranie pH: pH indikátory a pH metre. Nie všetky však poskytujú rovnakú úroveň presnosti a kvality. Porovnanie dvoch najpoužívanejších metód si môžete pozrieť nižšie:

pH indikátorové prúžky
laboratórny pH meter


 

3. Ako funguje digitálne pH zariadenie?

pH meter meria rozdiely potenciálu medzi referenčnou elektródou (napr. kalomelovou alebo Ag/AgCl) a pH elektródou (sklenenou). Tento rozdiel medzi dvomi elektródami súvisí s koncentráciou iónov H+ v roztoku. Rozdiel v potenciáli preto zodpovedá kyslosti/pH roztoku.


 

4. Z čoho sa skladá systém merania pH?

Nástroje potrebné na meranie pH sú relatívne jednoduché a pri správnom použití umožňujú spoľahlivé meranie. Bežný pH meter vyžaduje dva hlavné nástroje:

Systém merania pH


 

5. V akých rôznych aplikáciách sa využívajú prístroje na meranie pH?

Používajú sa v rôznych aplikáciách naprieč mnohými odvetviami, ako napr.:

Poľnohospodárstvo
Potraviny a nápoje
Analýza vody
Analýza liečiv
Farby, pigmenty a farbivá
Kozmetika, príchute a arómy
Galvanické pokovovanie


 

6. Ako vybrať správny pH meter pre vašu aplikáciu?

Do veľkej miery to závisí od typu aplikácie (terénna alebo laboratórna). Na základe aplikácie a jej potrieb sa meracie prístroje klasifikujú ako:

Stolové pH metre
Prenosné pH metre


 

7. Podporujú prístroje METTLER TOLEDO na meranie pH zabezpečenie zhody?

Áno, máme pH metre, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby vyhovovali najprísnejším požiadavkám zhody. Náš PC softvér LabX® ponúka všetko potrebné na úplné zabezpečenie zhody.


 

8. Poskytuje spoločnosť METTLER TOLEDO podporu pri overení spôsobilosti inštalácie?

Áno, ponúkame služby profesionálnej inštalácie, overovania spôsobilosti a kalibrácie. Tieto služby zaručujú správne a presné meranie, ale aj úspešné zvládnutie auditov kvality, vďaka čomu môžete byť bez starostí.


 

9. Je potrebné kalibrovať pH meter? Ako lepšie vykonávať kalibráciu?

Áno, kalibrácia pomáha určiť, či prístroj funguje správne. Kalibrácia je nevyhnutná na úpravu sklonu a posunu elektródy príslušného meracieho prístroja na skutočné hodnoty. Pravidelná kalibrácia prístroja vám umožní merať s istotou.

pH metre sa kalibrujú pomocou príslušných laboratórnych kalibračných roztokov so známym pH. Interval kalibrácie závisí od frekvencie používania meracieho prístroja a aplikácií. Podrobnosti si môžete pozrieť v nasledujúcom videu o kalibrácií.

Kalibrácia pH metra: praktický návod

Kalibrácia pH metra: praktický návod


 

10. Čo odporučíte radšej: jednoduchý, alebo viacparametrový pH meter?

To závisí od aplikácie. Špecializované jednokanálové meracie prístroje umožňujú merať v danom okamihu jeden parameter, napr.:

a. pH
b. ORP
c. Koncentrácia iónov
d. Vodivosť
e. Rozpustený kyslík

Viacparametrové prístroje naproti tomu umožňujú meranie viacerých parametrov súčasne. Okrem toho sú k dispozícií aj rôzne kombinácie týchto prístrojov. S týmito meracími prístrojmi je možné súčasne merať viac ako jeden parameter tej istej vzorky.


 

11. Na čo sa používa konduktometer?

Konduktometer slúži na meranie hodnôt elektrickej vodivosti roztoku. Vodivosť je dôležitý parameter a má rozmanité využitie pri analýze vody, ako aj v potravinárskom, nápojovom, elektrotechnickom a farmaceutickom priemysle.


 

12. Podporujú zariadenia na meranie pH regionálne jazyky?

Áno, máme prístroje, ktoré podporujú 13 miestnych jazykov. Prístroj hovorí vaším jazykom, preto je výber správneho nastavenia v ponuke intuitívny. V súčastnosti naše prístroje podporujú anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, portugalský, taliansky, ruský, čínsky, japonský, kórejský, poľský, thajský a turecký jazyk.


 

13. Do akej miery sú pH metre METTLER TOLEDO odolné voči vode?

Naše stolové meracie prístroje sú navrhnuté tak, aby boli odolné voči poliatiu krytu aj konektorov. Tým sa zabezpečuje ochrana a zároveň umožňuje jednoduché čistenie vlhkou handričkou. Rovnako sú naše prenosné meracie prístroje úplne vodotesné a vyrobené tak, aby obstáli aj v drsných a náročných terénnych aplikácií.

Digitálne pH metre
Digitálne pH metre


 

14. Je možné z prístrojov priamo tlačiť údaje?

Iste, máme meracie prístroje, ktoré podporujú tlač výsledkov a ďalších informácií pomocou kompaktných tlačiarní, ako napr. RS-P25 alebo USB-P25.


 

15. Podporujú tieto meracie prístroje METTLER TOLEDO automatizáciu?

Áno, a je to dobrá voľba na zvýšenie produktivity a výkonnosti vo vašom laboratóriu. Ak chcete získať podrobnejšie informácie, kliknite sem.


 

16. Aké možnosti podpory sú k dispozícii?

Centrum spoločnosti METTLER TOLEDO pre kompetencie a podporu v oblasti pH (pH CSC) tvorí tím odborníkov na priamu elektrochemickú analýzu. Vďaka úzkemu kontaktu so zákazníkmi, technickou podporou, produktovým manažmentom a vývojom produktov dokáže tento tím poskytovať promptné rady a efektívne riešenia. Takáto služba je vo svete analýzy pH viac-menej jedinečná.

Ponúkaná technická a aplikačná podpora pokrýva tieto parametre meraní a súvisiace laboratórne prístroje METTLER TOLEDO na určovanie pH:

  • pH
  • Redox (ORP)
  • Koncentrácia iónov (ISE)
  • Vodivosť
  • Rozpustený kyslík


 

17. Aké voliteľné príslušenstvo možno používať s laboratórnym digitálnym zariadením na určovanie pH?

Spolu s pH metrom možno na rozšírenie jeho funkcií používať nasledujúce príslušenstvo:

  • Elektródové rameno (súčasť súpravy stolového meracieho prístroja)
  • Magnetické miešadlo
  • Tlačiareň
  • Čítačka čiarových kódov
Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.