Stolové pH metre od jednoduchých až po sofistikované laboratórne aplikácie

Stolový pH meter

Jedno a viackanálové riešenia pre vaše laboratórium

Vyberte si stolový pH meter radu, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám:

Stolový pH meter
Stolový pH meter
Stolový pH meter

Rad pH metrov SevenExcellence

Rad pokročilých pH metrov SevenCompact

Rad štandardných pH metrov FiveEasy

Profesionálne vysokovýkonné meracie prístroje s intuitívnym ovládaním na dotykovom displeji a až s tromi kanálmi zaručujú bezpečné výsledky a zhodu s normami.
Univerzálne a spoľahlivé bežné meracie prístroje na rôzne účely. Dokonalá kombinácia presných technológií merania a jednoduchého používania.
Je to praktický, základný merací prístroj ideálny pre tých, ktorí majú na svoju prácu vyhradený malý rozpočet, avšak vyžadujú rýchle a spoľahlivé výsledky.
Stolový pH meter

Profesionálne vysokovýkonné meracie prístroje s intuitívnym ovládaním na dotykovom displeji a až s tromi kanálmi zaručujú bezpečné výsledky a zhodu s normami.

Stolový pH meter

Univerzálne a spoľahlivé bežné meracie prístroje na rôzne účely. Dokonalá kombinácia presných technológií merania a jednoduchého používania.

Stolový pH meter

Je to praktický, základný merací prístroj ideálny pre tých, ktorí majú na svoju prácu vyhradený malý rozpočet, avšak vyžadujú rýchle a spoľahlivé výsledky.

Vyberte si stolový pH meter  úrovne, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám:

Stolový pH meter
Stolový pH meter
Stolový pH meter

Rad pH metrov SevenExcellence

Rad pokročilých pH metrov SevenCompact

Rad štandardných pH metrov FiveEasy

Profesionálne vysokovýkonné meracie prístroje s intuitívnym ovládaním na dotykovom displeji a až s tromi kanálmi zaručujú bezpečné výsledky a zhodu s normami.
Univerzálne a spoľahlivé bežné meracie prístroje na rôzne účely. Dokonalá kombinácia presných technológií merania a jednoduchého používania.
Je to praktický, základný merací prístroj ideálny pre tých, ktorí majú na svoju prácu vyhradený malý rozpočet, avšak vyžadujú rýchle a spoľahlivé výsledky.
Stolový pH meter

Profesionálne vysokovýkonné meracie prístroje s intuitívnym ovládaním na dotykovom displeji a až s tromi kanálmi zaručujú bezpečné výsledky a zhodu s normami.

Stolový pH meter

Univerzálne a spoľahlivé bežné meracie prístroje na rôzne účely. Dokonalá kombinácia presných technológií merania a jednoduchého používania.

Stolový pH meter

Je to praktický, základný merací prístroj ideálny pre tých, ktorí majú na svoju prácu vyhradený malý rozpočet, avšak vyžadujú rýchle a spoľahlivé výsledky.

Publikácie na stiahnutie

Najčastejšie otázky

Čo odporučíte radšej: špecializovaný, alebo viacparametrový prístroj?

To závisí od vašej aplikácie. Špecializované jednokanálové meracie prístroje možno použiť na meranie jedného parametra, napr. pH, ORP, koncentrácie iónov, vodivosti alebo rozpusteného kyslíka). Viacparametrové prístroje umožňujú meranie viacerých parametrov na tom istom pracovisku.

Aký je rozdiel medzi lineárnou a segmentovanou kalibráciou?

Vyššie si pozrite grafy, v ktorých je znázornený rozdiel medzi režimom lineárnej a segmentovanej kalibrácie.

Po vykonaní segmentovanej kalibrácie s 3 tlmivými roztokmi prístroj udá 2 hodnoty sklonu a 2 hodnoty posunu. Pri vykonávaní lineárnej 3-bodovej kalibrácie dostanete len jednu hodnotu sklonu a jednu hodnotu posunu vychádzajúcu z priamky danej lineárnou regresiou (metódou najmenších štvorcov) medzi všetkými 3 kalibračnými bodmi.

Rozdiel medzi týmito dvomi metódami spočíva v tom, že segmentovaná kalibrácia sa považuje za presnejšiu, lebo v porovnaní s jednou priamkou lepšie zodpovedá skutočnému správaniu elektródy.

Pri vykonávaní merania po segmentovanej kalibrácii prístroj použije sklon a posun kalibračnej krivky podľa nameranej hodnoty pH. Ak je napríklad nameraná hodnota pH 5, použije sa hodnota sklonu/posunu medzi hodnotami pH 4,00 a 7,00. Ak je nameraná hodnota pH 9, použije sa sklon/posun medzi hodnotami pH 7,00 a 10.

Pri vykonávaní merania po lineárnej kalibrácii sa v prípade nameraných hodnôt pH 5 aj 9 použije pri výpočte rovnaká hodnota sklonu.

Know the Risk of Your pH Measurement
Join the GEP eLearning Program
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
pH Theorie Guide
How to Measure pH in Small Samples
pH Toolbox for Life Sciences
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.