Elektródy na meranie pH, vodivosti, iónov, rozpusteného kyslíka a ORP

Elektródy

pH elektródy, elektródy vodivosti, koncentrácie iónov, rozpusteného kyslíka a ORP.

Vyberte si elektródu radu, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám:

Elektróda
Elektróda
Elektróda

pH elektróda

Vodivostná elektróda

Iónovo selektívna elektróda

Vysokokvalitné viacúčelové elektródy aj špeciálne elektródy pre konkrétne aplikácie.
Robustné vodivostné elektródy na presné určovanie v celom rozsahu vodivosti.
Rýchle a jednoduché určenie koncentrácie rôznych rozpustených iónov a plynov.
Elektróda
Elektróda
Elektróda

Kyslíková elektróda

Elektróda ORP

Elektróda LightEdition

Optické a polarografické elektródy na spoľahlivé určovanie rozpusteného kyslíka.
Presné a spoľahlivé elektródy na meranie ORP (oxidačno-redukčného potenciálu).
Spoľahlivé elektródy pH, vodivostné elektródy a kyslíkové elektródy za rozumnú cenu.
Elektróda

Vysokokvalitné viacúčelové elektródy aj špeciálne elektródy pre konkrétne aplikácie.

Elektróda

Robustné vodivostné elektródy na presné určovanie v celom rozsahu vodivosti.

Elektróda

Rýchle a jednoduché určenie koncentrácie rôznych rozpustených iónov a plynov.

Elektróda

Optické a polarografické elektródy na spoľahlivé určovanie rozpusteného kyslíka.

Elektróda

Presné a spoľahlivé elektródy na meranie ORP (oxidačno-redukčného potenciálu).

Elektróda

Spoľahlivé elektródy pH, vodivostné elektródy a kyslíkové elektródy za rozumnú cenu.

Vyberte si elektródu radu, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám:

Elektróda
Elektróda
Elektróda

pH elektróda

Vodivostná elektróda

Iónovo selektívna elektróda

Vysokokvalitné viacúčelové elektródy aj špeciálne elektródy pre konkrétne aplikácie.
Robustné vodivostné elektródy na presné určovanie v celom rozsahu vodivosti.
Rýchle a jednoduché určenie koncentrácie rôznych rozpustených iónov a plynov.
Elektróda
Elektróda
Elektróda

Kyslíková elektróda

Elektróda ORP

Elektróda LightEdition

Optické a polarografické elektródy na spoľahlivé určovanie rozpusteného kyslíka.
Presné a spoľahlivé elektródy na meranie ORP (oxidačno-redukčného potenciálu).
Spoľahlivé elektródy pH, vodivostné elektródy a kyslíkové elektródy za rozumnú cenu.
Elektróda

Vysokokvalitné viacúčelové elektródy aj špeciálne elektródy pre konkrétne aplikácie.

Elektróda

Robustné vodivostné elektródy na presné určovanie v celom rozsahu vodivosti.

Elektróda

Rýchle a jednoduché určenie koncentrácie rôznych rozpustených iónov a plynov.

Elektróda

Optické a polarografické elektródy na spoľahlivé určovanie rozpusteného kyslíka.

Elektróda

Presné a spoľahlivé elektródy na meranie ORP (oxidačno-redukčného potenciálu).

Elektróda

Spoľahlivé elektródy pH, vodivostné elektródy a kyslíkové elektródy za rozumnú cenu.

Publikácie na stiahnutie

Najčastejšie otázky

Ako vybrať správny snímač pre našu aplikáciu?

Výroba vysokokvalitných elektród s vynikajúcim výkonom vyžaduje nielen technické zručnosti a odborné poznatky, ale aj dôkladné pochopenie rôznych zákazníckych aplikácií a ich špecifických požiadaviek. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka kompletné portfólio elektród pre všetky aplikácie v oblasti merania pH, vodivosti, iónov, rozpusteného kyslíka a ORP.

Existuje niekoľko spôsobov, ako nájsť správnu elektródu

Ako správne skladovať elektródy?

Všetky používateľské príručky obsahujú potrebné informácie o krátkodobom aj dlhodobom skladovaní príslušnej sondy.

Všeobecné tipy k dlhodobému uskladneniu:

  • Elektródy pH a ORP: so zvlhčovacím viečkom naplneným referenčným elektrolytom (často KCl 3 mol/l); elektródy je možné skladovať aj v tlmivom pH roztoku 4 alebo v HCl 0,1 mol/l
  • Iónovo selektívne elektródy: v suchu
  • Vodivostné elektródy: v suchu
  • Polarografické kyslíkové elektródy: s meracím modulom naplneným elektrolytom a s nasadeným zeleným ochranným uzáverom (suchým) na ochranu pred mechanickým poškodením
  • Galvanické kyslíkové elektródy: skladovacia ampulka naplnená 10 % roztokom NaCl
  • Optické kyslíkové elektródy: v kalibračnej skúmavke, pričom špongiu treba najprv namočiť do destilovanej vody, alebo v kadičke naplnenej destilovanou vodou

Aká je minimálna hĺbka ponorenia elektródy?

Vo všeobecnosti je potrebné, aby snímače boli ponorené tak hlboko, že sklo membrány (1) a diafragma (2) sú úplne pokryté roztokom.

V prípade elektród vyvinutých osobitne na nízke objemy sú minimálne hĺbky ponorenia nasledovné.

Elektródy pH InLab ®minimálne hĺbky ponorenia:
InLab® Semi-Micro:15 mm
InLab® Solids (Pro):15 mm
InLab® Viscous:14 mm
InLab® Micro Pro:12 mm
InLab® Redox Micro:10 mm
InLab® Micro:7 mm
InLab® NMR:7 mm
InLab® Ultra-Micro:5 mm
InLab® Nano:2 mm

 

Vodivostné elektródy InLab ®:
InLab® 751-4 (vodivosť):16 mm
InLab® 752-6:17 mm
InLab® 730:30 mm

 

Iné:
InLab® 605: 5 mm 
LE422:10 mm
Elektródy PerfectIon:3 mm
InLab® Reference Plus:20 mm

 

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.