Kúpte si digitálne stolové a prenosné hustomery – METTLER TOLEDO

Hustomer

Široká škála stolových a prenosných digitálnych hustomerov

Digitálny hustomer

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka široký výber digitálnych stolových a prenosných hustomerov – merajte hustotu, mernú hmotnosť (SG) a ďalšie sú...

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka široký výber digitálnych stolových a prenosných hustomerov – merajte hustotu, mernú hmotnosť (SG) a ďalšie súvisiace hodnoty ako podiel alkoholu, stupne BRIX, stupne API, Baumé a Plato s vysokou presnosťou a s krátkym časom merania.

Náš prenosný hustomer zabezpečuje automatickú kompenzáciu teploty. Môže sa používať v laboratóriu alebo v teréne, napríklad na skúšanie obsahu kyseliny sírovej v batériách.


Vodný kúpeľ nie je potrebný, pretože naše stolové prístroje na meranie hustoty majú zabudovaný termostat na báze Peltierovho článku, ktorý presne reguluje teplotu. Možno ich pripojiť k refraktometru,UV-VIS spektrofotometru, pH metru,titrátoru alebo k iným prístrojom na meranie viacerých parametrov naraz. K dispozícii sú rôzne automatizované zariadenia na ďalšie zvýšenie produktivity.

 

Odborné poznatky

Stiahnite si našu bezplatnú príručku merania hustoty a zistite, ako zlepšiť meranie hustoty s digitálnymi hustomermi.


Prístroj na meranie hmotnosti vzorky
Hustomer
Hustomery EasyPlus
prenosný hustomer

Hustomery Excellence

Štandardné hustomery EasyPlus

Prenosný hustomer

Hustomery Excellence sú vyvinuté pre širokú škálu aplikácií. Umožňujú automatizáciu pracovných postupov a podporujú systémy s viacerými parametrami. Merajte takmer akúkoľvek vzorku s vysokou spoľahliv...
Hustomer EasyPlus s pozoruhodne jednoduchým používateľským rozhraním umožňuje všetkým získať presné výsledky v laboratóriu alebo pri výrobnej linke.
Tento prenosný hustomer je vyrobený na použitie v laboratóriu aj v teréne, je ľahký, ergonomický a jednoducho sa používa.
automatizované meranie hustoty
multiparametrický systém
softvér na meranie hustoty

Automatizované meranie hustoty

Multiparametrický systém

Softvér na meranie hustoty

Šetrite čas, znižujte náklady a zlepšite prevádzkovú bezpečnosť pomocou bezproblémových riešení automatizácie. Od jednoduchých vzorkovacích čerpadiel až po vyhrievané automatické podávače vzoriek. Zle...
S multiparametrickými systémami môžete kombinovať a merať hustotu, index lomu, pH, titráciu a ďalšie údaje. Zvýšte kvalitu údajov a šetrite čas meraním všetkých parametrov naraz.
Výkonné softvérové ​riešenia na meranie hustoty. Digitálna prevádzka zabezpečí integritu údajov, bezpečné ukladanie a prepis bez chýb. Ľahko prezerajte a analyzujte svoje údaje.
príslušenstvo pre hustomer

Príslušenstvo pre hustomery a spotrebný materiál pre hustomery

Využite svoj hustomer naplno doplnením o príslušenstvo a spotrebné materiály. Od špičkových technologických riešení, ako sú skenery a snímače, až po rôzne certifikované kvapalné normy a iné príslušens...
Hustomer

Hustomery Excellence sú vyvinuté pre širokú škálu aplikácií. Umožňujú automatizáciu pracovných postupov a podporujú systémy s viacerými parametrami. Merajte takmer akúkoľvek vzorku s vysokou spoľahliv...

Hustomery EasyPlus

Hustomer EasyPlus s pozoruhodne jednoduchým používateľským rozhraním umožňuje všetkým získať presné výsledky v laboratóriu alebo pri výrobnej linke.

prenosný hustomer

Tento prenosný hustomer je vyrobený na použitie v laboratóriu aj v teréne, je ľahký, ergonomický a jednoducho sa používa.

automatizované meranie hustoty

Šetrite čas, znižujte náklady a zlepšite prevádzkovú bezpečnosť pomocou bezproblémových riešení automatizácie. Od jednoduchých vzorkovacích čerpadiel až po vyhrievané automatické podávače vzoriek. Zle...

multiparametrický systém

S multiparametrickými systémami môžete kombinovať a merať hustotu, index lomu, pH, titráciu a ďalšie údaje. Zvýšte kvalitu údajov a šetrite čas meraním všetkých parametrov naraz.

softvér na meranie hustoty

Výkonné softvérové ​riešenia na meranie hustoty. Digitálna prevádzka zabezpečí integritu údajov, bezpečné ukladanie a prepis bez chýb. Ľahko prezerajte a analyzujte svoje údaje.

príslušenstvo pre hustomer

Využite svoj hustomer naplno doplnením o príslušenstvo a spotrebné materiály. Od špičkových technologických riešení, ako sú skenery a snímače, až po rôzne certifikované kvapalné normy a iné príslušens...

Prístroj na presné meranie hustoty
Laboratórne hustomery
Prenosné hustomery

Systémy na automatizované meranie hustotyAutomated Density Systems


S hustomermi Excellence vedie automatizácia merania hustoty k spoľahlivejším výsledkom, zvyšuje sa bezpečnosť a predchádza sa chybám, čím sa znižuje potreba interakcie obsluhy s prístrojom. To šetrí čas, znižuje náklady a zvyšuje bezpečnosť prevádzky.

Zistite viac

Viacparametrové systémy

Multiparameter Systems.


Hustota a index lomu sa často stanovujú pre rovnakú vzorku. Náš priestorovo úsporný systém umožňuje skombinovať hustomer Excellence s meračom indexu lomu Excellence na meranie oboch týchto parametrov naraz. Pre súčasné merania, napr. hustoty, indexu lomu, pH a farby, je možné pripojiť ďalšie prístroje.

Zistite viac

Softvérové riešenia
 
Software Solutions


Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka výkonné softvérové riešenia na meranie hustoty. Prevádzka bez papierových dokumentov zaisťuje integritu dát, bezpečné ukladanie a záznam výsledkov bez chýb. Údaje sa dajú ľahko preskúmať a analyzovať, a správy vytvoriť jediným kliknutím.

Zistite viac

 

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie na stiahnutie

Aplikácie

Vyberte si z hotových aplikácií

Vyhľadávanie aplikácií

X
X

Ako používať vyhľadávanie

Na vyhľadanie vašej aplikácie použite filtre pre priemyselné odvetvie alebo vzorku, prípadne použite celotextové vyhľadávanie. Môžete použiť akúkoľvek kombináciu filtra a celotextového vyhľadávania. Upozorňujeme, že celotextové vyhľadávanie dokáže nájsť len výsledky, ktoré obsahujú presnú sekvenciu zadaných slov. Výsledky sa zobrazia podľa jednotlivých technológií pre produkty na chemickú analýzu od spoločnosti METTLER TOLEDO.

 

Potrebujete pomoc?

Ak stále potrebujete pomoc, kliknite sem.

 

Najčastejšie otázky


 

Čo je to digitálny hustomer?

Digitálny hustomer (tiež nazývaný denzimeter) používa technológiu kmitania na meranie hustoty alebo súvisiacich hodnôt kvapalnej vzorky. Toto meranie sa vykonáva digitálne, čím sa výrazne znižuje vplyv obsluhy. Môže sa dosiahnuť presnosť až do 0,000005 g/cm3 s malým objemom vzorky (približne 3 ml) a krátkym časom merania (menej ako jedna minúta).


 

Ako funguje digitálny hustomer?

Digitálne hustomery používajú dutú sklenenú rúrku v tvare U, ktorá osciluje. Meria sa frekvencia oscilácie rúrky naplnenej vzorkou. Pri napĺňaní rúrky vzorkou sa frekvencia kmitania mení – čím väčšia hmotnosť, tým je frekvencia nižšia. Hodnoty frekvencie sa potom zmerajú a prepočítajú na hustotu. Okrem toho stolové digitálne hustomery používajú zabudovaný termostat na báze Peltierovho článku na reguláciu teploty vzorky.

Zistite viac s našou interaktívnou animáciou


 

Ktoré prístroje sa používajú na meranie hustoty kvapalín?

Hustota roztoku sa dá merať ručne alebo digitálne. Podrobnejšie informácie o meraní hustoty pomocou pyknometrov, hustomerov a digitálnych hustomerov nájdete v našej príručke 3 spôsoby merania hustoty.

Manuálne metódy, ako sú pyknometre a hustomery, sa často používajú na stanovenie hustoty a súvisiacich hodnôt, napr. mernej hmotnosti, % alkoholu, stupňov BRIX, stupňov API, Baumé, Plato atď. Aj keď sa tieto metódy ľahko používajú a sú pomerne lacné, vyžadujú odborné znalosti v každom kroku protokolov manuálneho použitia, ktoré často ovplyvňujú presnosť a spoľahlivosť výsledkov.

Pyknometer je sklenená kadička s definovaným objemom. Odváži sa bez vzorky (M1), naplní sa vzorkou a opäť sa odváži (M2). Rozdiel medzi M1 a M2 vydelený objemom kadičky predstavuje hustotu vzorky.

Hustomer je sklenené teleso, ktoré sa ponorí do vzorky. Po krátkom čase vyrovnania bude plávať v určitej hĺbke. Čím vyššia je hustota vzorky, tým menej bude hustomer plávať. Hĺbka vyrovnania predstavuje hustotu.

Súprava na meranie hustoty sa používa spolu s váhou. Sklenené teleso s definovaným objemom sa odváži vo vzduchu (M1), ponorí sa do vzorky a znova sa odváži vo vzorke (M2). Rozdiel medzi M1 a M2 (vztlak) vydelený objemom skleneného telesa predstavuje hustotu vzorky. Na meranie hustoty pevných látok sa môže použiť aj špeciálny držiak s pomocou referenčnej kvapaliny (voda, etanol alebo používateľom definovaná látka).

Digitálne hustomery sú k dispozícii ako stolové a ručné prístroje. Používajú technológiu kmitania sklenej rúrky na veľmi presné a rýchle odmeranie hustoty vzorky. Dutá sklená rúrka vibruje s určitou frekvenciou. Pri napĺňaní rúrky vzorkou sa frekvencia kmitania mení – čím väčšia hmotnosť, tým je frekvencia nižšia. Hodnoty frekvencie sa potom zmerajú a prepočítajú na hustotu. Okrem toho stolové digitálne hustomery používajú zabudovaný termostat na báze Peltierovho článku na reguláciu teploty vzorky.

 

Viac informácií o digitálnych hustomeroch a ich porovnanie s manuálnymi metódami nájdete v našom porovnaní rôznych meracích techník


 

Aká je hustota vzduchu?

Hustota vzduchu je 0,00120 g/cm3 pri 20 °C a pri atmosférickom tlaku 101,325 kPa (t. j. na hladine mora). Tento atmosférický tlak sa mení s poveternostnými podmienkami (nižší tlak pri daždi alebo snehu) a s nadmorskou výškou (nižší tlak vo vysokej nadmorskej výške než pri hladine mora). Napríklad pri výške 440 m nad morom je atmosférický tlak (ročný priemer) iba 96,12 kPa a priemerná hustota vzduchu pri 20 °C bude 0,00114 g/cm3.


 

Aká je hustota vody?

Hustota vody je pri 20 °C 0,99820 g/cm3. Hustota vody sa mení s teplotou – zvyšuje sa od 0 °C do 4 °C (kde je takmer na hodnote 1) a potom klesá od 4 °C so zvyšujúcou sa teplotou.


 

Aký objem vzorky potrebujete pre digitálny hustomer?

Typický objem dutej sklenenej rúrky v tvare U, ktorá sa používa ako meracia jednotka v digitálnom hustomeri, je približne 1 ml. Na bezproblémové plnenie sa odporúča väčší objem, zvyčajne sa použije 3 ml až 5 ml so striekačkou, aby sa aj časť vypúšťacej rúrky naplnila vzorkou.


 

Koľko času potrebujete na meranie vzorky pomocou digitálneho hustomera?

To veľmi závisí od teplotného rozdielu medzi vzorkou a meracou jednotkou a od typu vzorky. Závisí to aj od požadovanej presnosti merania. Tento čas merania sa môže zvyčajne pohybovať medzi niekoľkými sekundami pri použití prenosného digitálneho hustomera bez regulácie teploty až po približne 2 až 5 minút v prípade stolového prístroja s aktívnou reguláciou teploty.


 

Ako nastavíte digitálny hustomer?

Zvyčajne sú hustomery nastavené so vzduchom a vodou pri určitej meracej teplote. Táto teplota je riadená Peltierovým článkom, ktorý môže ochladiť alebo ohriať meraciu jednotku na konkrétnu teplotu (napr. 20 °C). Najprv sa odmeria frekvencia meracej jednotky naplnenej vzduchom. Táto prvá frekvencia sa priradí hodnote hustoty vzduchu. Potom sa meracia jednotka naplní vodou a odmeria sa frekvencia meracej jednotky naplnenej vodou. Táto druhá frekvencia sa priradí hodnote hustoty vody. Táto dvojbodová justáž sa môže vykonať aj so vzduchom a normovanou látkou alebo s dvomi normovanými látkami s rôznymi rozsahmi hustoty.


 

Ktoré vzorky je možné merať pomocou digitálnych hustomerov?

Tieto hustomery boli pôvodne navrhnuté a určené na meranie homogénnych kvapalín. V skutočnosti sa nimi pomerne úspešne meria aj mnoho ďalších vzoriek. Ak sa viskozita vzorky môže znížiť pod 36 000 mPa.s zahriatím pri teplote čerpania (napr. parafín), môže sa merať aj plne automaticky vyhrievanou automatizačnou jednotkou, ako je zariadenie SC1H alebo SC30H. Vzorky s vyššou viskozitou sa môžu merať ručne, ak je možné naplniť ich do striekačky bez nasatia vzduchových bublín a ak obsluha môže potom tieto vzorky vytlačiť riadenou rýchlosťou cez úzku trubičku s dĺžkou približne 15 cm. Vzorky, ktoré ničia sklenú rúrku v tvare U meracej jednotky (napr. kyselina fluorovodíková, kvapaliny alebo pasty používané na leptanie skla), by sa nemali merať pomocou takýchto hustomerov.


 

Aký je vplyv viskozity na digitálne meranie hustoty?

Viskozita vzoriek má vplyv na hustotu nameranú digitálnym hustomerom. Vyššia šmyková sila, ku ktorej dochádza medzi tekutinou a stenou rúrky, vedie k spomaleniu frekvencie oscilácie, čo sa prejaví ako vyššia hodnotu hustoty. Moderné digitálne hustomery preto majú zabudovanú korekciu viskozity, ktorá kompenzuje tento efekt a vykazuje správne výsledky.

Webináre
Density Measurement Guide
Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.