pH pufre, štandardy a elektrolyty pre vyššiu presnosť

pH pufer, štandard a elektrolyt

Jednoduchá kalibrácia, uskladnenie a údržba

Vyberte si pufer, štandard alebo elektrolyt:

pH pufer
pH elektrolyt
Štandard vodivosti

pH pufer

pH elektrolyt a roztoky na údržbu

Štandardy vodivosti

Technické pufre s doloženou nadväznosťou, certifikované pufre a vysoko presné pufre podľa noriem NIST/DIN na pravidelnú kalibráciu pH máme vo fľaškách aj v pohodlných tubách.
Všetky roztoky potrebné na uskladnenie a údržbu pH elektród v záujme ich dlhšej životnosti a presného merania.
Štandardné roztoky s doloženou nadväznosťou podľa normy NIST na široké spektrum kalibrácií a overovania vodivosti sú dostupné v praktických fľaštičkách alebo pohodlných tubách.
pH pufer, štandard a elektrolyt
pH pufer, štandard a elektrolyt
pH pufer, štandard a elektrolyt

Roztok pre iónovo selektívne elektródy

ORP pufre

Štandard rozpusteného kyslíka

Všetky roztoky potrebné na úspešné určovanie koncentrácie iónov – od elektrolytov cez roztoky na úpravy iónovej sily až po kalibračné štandardy.
Vysokokvalitné ORP pufre umožňujú jednoduchú kontrolu snímača.
Tabletky s nulovým obsahom kyslíka umožňujú jednoduchú prípravu štandardných roztokov a sú ideálne na kalibráciu, overovanie a kondiciovanie elektród pri nízkych hladinách rozpusteného kyslíka.
pH pufer

Technické pufre s doloženou nadväznosťou, certifikované pufre a vysoko presné pufre podľa noriem NIST/DIN na pravidelnú kalibráciu pH máme vo fľaškách aj v pohodlných tubách.

pH elektrolyt

Všetky roztoky potrebné na uskladnenie a údržbu pH elektród v záujme ich dlhšej životnosti a presného merania.

Štandard vodivosti

Štandardné roztoky s doloženou nadväznosťou podľa normy NIST na široké spektrum kalibrácií a overovania vodivosti sú dostupné v praktických fľaštičkách alebo pohodlných tubách.

pH pufer, štandard a elektrolyt

Všetky roztoky potrebné na úspešné určovanie koncentrácie iónov – od elektrolytov cez roztoky na úpravy iónovej sily až po kalibračné štandardy.

pH pufer, štandard a elektrolyt

Vysokokvalitné ORP pufre umožňujú jednoduchú kontrolu snímača.

pH pufer, štandard a elektrolyt

Tabletky s nulovým obsahom kyslíka umožňujú jednoduchú prípravu štandardných roztokov a sú ideálne na kalibráciu, overovanie a kondiciovanie elektród pri nízkych hladinách rozpusteného kyslíka.

Vyberte si pufer, štandard alebo elektrolyt:

pH pufer
pH elektrolyt
Štandard vodivosti

pH pufer

pH elektrolyt a roztoky na údržbu

Štandardy vodivosti

Technické pufre s doloženou nadväznosťou, certifikované pufre a vysoko presné pufre podľa noriem NIST/DIN na pravidelnú kalibráciu pH máme vo fľaškách aj v pohodlných tubách.
Všetky roztoky potrebné na uskladnenie a údržbu pH elektród v záujme ich dlhšej životnosti a presného merania.
Štandardné roztoky s doloženou nadväznosťou podľa normy NIST na široké spektrum kalibrácií a overovania vodivosti sú dostupné v praktických fľaštičkách alebo pohodlných tubách.
pH pufer, štandard a elektrolyt
pH pufer, štandard a elektrolyt
pH pufer, štandard a elektrolyt

Roztok pre iónovo selektívne elektródy

ORP pufre

Štandard rozpusteného kyslíka

Všetky roztoky potrebné na úspešné určovanie koncentrácie iónov – od elektrolytov cez roztoky na úpravy iónovej sily až po kalibračné štandardy.
Vysokokvalitné ORP pufre umožňujú jednoduchú kontrolu snímača.
Tabletky s nulovým obsahom kyslíka umožňujú jednoduchú prípravu štandardných roztokov a sú ideálne na kalibráciu, overovanie a kondiciovanie elektród pri nízkych hladinách rozpusteného kyslíka.
pH pufer

Technické pufre s doloženou nadväznosťou, certifikované pufre a vysoko presné pufre podľa noriem NIST/DIN na pravidelnú kalibráciu pH máme vo fľaškách aj v pohodlných tubách.

pH elektrolyt

Všetky roztoky potrebné na uskladnenie a údržbu pH elektród v záujme ich dlhšej životnosti a presného merania.

Štandard vodivosti

Štandardné roztoky s doloženou nadväznosťou podľa normy NIST na široké spektrum kalibrácií a overovania vodivosti sú dostupné v praktických fľaštičkách alebo pohodlných tubách.

pH pufer, štandard a elektrolyt

Všetky roztoky potrebné na úspešné určovanie koncentrácie iónov – od elektrolytov cez roztoky na úpravy iónovej sily až po kalibračné štandardy.

pH pufer, štandard a elektrolyt

Vysokokvalitné ORP pufre umožňujú jednoduchú kontrolu snímača.

pH pufer, štandard a elektrolyt

Tabletky s nulovým obsahom kyslíka umožňujú jednoduchú prípravu štandardných roztokov a sú ideálne na kalibráciu, overovanie a kondiciovanie elektród pri nízkych hladinách rozpusteného kyslíka.

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení.

Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie na stiahnutie

Najčastejšie otázky

Prečo používať pufre, štandardy a elektrolyty?

Správne roztoky sú základom dobrých výsledkov merania. Na kalibráciu a údržbu elektród by sa preto mali vždy využívať roztoky vysokej kvality. Ku každému roztoku prikladáme individuálny certifikát o skúške na zabezpečenie maximálnej nadväznosti. Naša neustále sa rozširujúca ponuka pomáha zaisťovať presnosť a zhodu v regulovaných odvetviach a dlhší čas prevádzky vďaka dlhšej živnosti elektród. Nájdete tu tie správne roztoky na určovanie pH, vodivosti, koncentrácie iónov, ORP a rozpusteného kyslíka.

Ako optimalizovať používanie pH pufrov, štandardov a elektrolytov?

Kvalita roztoku je zaručená len v prípade neotvorených fľaštičiek, ktoré nie sú po dátume exspirácie.

Nasledujúce tipy vám pomôžu optimalizovať prácu s pH puframi, štandardmi a elektrolytmi po otvorení a počas ich používania v laboratóriu. Používaním čerstvých kalibračných roztokov minimalizujete neistotu merania a optimalizujete opakovateľnosť svojich výsledkov:

  • Poznačte si na fľaštičku dátum prvého otvorenia pH pufra, štandardu alebo elektrolytu.
  • Fľaštičky skladujte vždy pevne zatvorené.
  • pH pufer, štandard ani elektrolyt po vyliatí z fľaštičky nikdy nenalievajte späť.
  • Chráňte fľaštičky s kalibračným roztokom pred kontamináciou.
  • pH pufre, štandardy a elektrolyty, ktoré dosiahli dátum exspirácie alebo môžu byť kontaminované, nahraďte novými.

Kde možno získať certifikát alebo kartu bezpečnostných údajov k roztokom?

Certifikáty všetkých kalibračných roztokov a mnohých elektrolytov si môžete stiahnuť na stránke www.mt.com/buffer. Príslušné karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na stránke www.mt.com/msds.

Čo je to referenčný elektrolyt?

Referenčný elektrolyt zaisťuje stabilný prenos signálu. Slúži na uzavretie elektrickej slučky. Vďaka vysokej koncentrácii iónov referenčný elektrolyt vedie elektrický signál z referenčného prvku (väčšinou Ag/AgCl) do meraného média a uzatvára tak elektrický obvod systému na meranie pH.

Ako správne čistiť pH elektródy?

pH elektródy je potrebné pravidelne čistiť. Zmenšenie sklonu kalibračnej krivky, jej posunu alebo dlhý čas odozvy sú známkami, že elektródu je potrebné vyčistiť. Tuky, oleje a mastnotu je potrebné vyčistiť roztokom neiónovej povrchovo aktívnej látky alebo metanolom. Bielkoviny čistite čistiacim roztokom pepsínu a HCl. Po vyčistení opláchnite elektródu deionizovanou vodou, regenerujte ju v roztoku KCl (3 mol/l) a uložte do skladovacieho roztoku InLab®.

Aké kalibračné body odporúčate použiť?

Kalibrácia by mala pokrývať rozsah požadovaných hodnôt merania. Najčastejšou metódou kalibrácie pH elektród je dvojbodová kalibrácia.

V čom skladovať elektródy?

Sklenené pH elektródy musia byť stále vlhké. Ak elektróda počas skladovania uschne, na obnovenie hydratovanej sklenenej vrstvy a referenčného kontaktu (a teda na sfunkčnenie snímača) je potrebné vykonať postup regenerácie. pH elektródy je spravidla vhodné skladovať v roztoku zhodnom s ich referenčným elektrolytom. Vo väčšine prípadov je to roztok KCl (3 mol/l). Elektródy s premosťovacím elektrolytom by sa mali skladovať v elektrolyte, aký sa nachádza vo vonkajšej priehradke na elektrolyt.

Join the GEP eLearning Program
Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
pH Theorie Guide
How to Measure pH in Small Samples
pH Toolbox for Life Sciences
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.