Titrátory, automatické podávače vzoriek, elektródy, príslušenstvo a iné | METTLER TOLEDO

Titrátory

Kompletný rad titrátorov a príslušenstva pre rozmanité titračné aplikácie

Autotitrátory

Medzi titrátory METTLER TOLEDO patrí kompletný sortiment autotitrátorov, ktoré uspokoja narastajúce požiadavky v oblasti automatizácie. Vďaka množs...

Medzi titrátory METTLER TOLEDO patrí kompletný sortiment autotitrátorov, ktoré uspokoja narastajúce požiadavky v oblasti automatizácie. Vďaka množstvu príslušenstva môžete naše autotitrátory ľahko integrovať do svojich pracovných postupov.  

 • Rad Titration Excellence bol navrhnutý s ohľadom na maximálnu modulárnosť pre potreby rozmanitých aplikácií. Používateľské rozhranie One Click rovnaké vo všetkých autotitrátoroch poskytuje jednoduchý a bezpečný systém, ktorý umožňuje efektívne vykonávať paralelné titrácie a prepínať až medzi 8 súbežne spustenými úlohami.
 • Titrácia metódou Karla Fischera prestavuje štandardnú metódu na stanovenie obsahu vody a poskytuje presné výsledky v priebehu pár minút. Naše autotitrátory radov V a C merajú obsah vody potenciometrickou alebo coulometrickou titráciou od 1 ppm až do 100 %.
 • Ak potrebujete merať obsah sodíka v potravinách a nápojoch, nový analyzátor sodíka sa postará, aby vaša analýza bola jednoduchá a rýchla. Keď meriate výlučne len obsah iónov sodíka, prípravu vzoriek zjednodušte použitím bezpečných a lacných chemikálií.
 • PC softvér LabX zjednodušuje každodennú prácu v laboratóriu aj v kancelárii prostredníctvom automatického spracovania údajov, prísneho zabezpečenia procesov a komplexného navádzania obsluhy pri štandardných prevádzkových postupoch. Okrem toho vám zabudované regulačné funkcie pomôžu zabezpečiť zhodu so zbierkou FDA 21 CFR, časť 11.
 • Automatický podávač vzoriek InMotion bol vyvinutý ako odpoveď na čoraz väčší dopyt po automatizácii a vyššej produktivite pri zachovaní flexibility pracovných postupov. Je navrhnutý tak, že maximalizuje výkon na minimálnom priestore a dokáže analyzovať viac ako 300 vzoriek.
 • Titračné príslušenstvo METTLER TOLEDO je viac než len niekoľko malých dielcov. Príslušenstvo EasyPlus™ slúži pre potreby bežnej titrácie a titrácie metódou Karla Fischera. Na účely pokročilejšej automatizácie spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka široký sortiment príslušenstva, prístrojov a servisných služieb.
 • Na našej webovej stránke si môžete vyhľadať ten najlepší titračný prístroj pre svoje potreby.
 • Základy titrácie – bežne používaný kvantitatívny analytický postup

Titrátor s dotykovým displejom
autotitrátory
autotitrátory

Titration Excellence

Titrátory pre metódu Karla Fischera

Preskúmajte modulárnosť spojenú s efektivitou titrácie a bezpečnosťou procesu s radom Titration Excellence od spoločnosti METTLER TOLEDO!
Titrátory pre metódu Karla Fischera presne merajú obsah vody od 1 ppm až do 100 % v rôznych kvapalných aj pevných vzorkách.
 • Volumetrické a coulometrické autotitrátory
 • Jednoduché stanovenie obsahu vody jediným kliknutím
 • Automatický pieckový podávač vzoriek InMotion KF na plnú automatizáciu
autotitrátory
autotitrátory

Kompaktné potenciometrické titrátory

EasyPlus™ Titration

Kompaktné potenciometrické titrátory METTLER TOLEDO sú špecificky určené na rutinné aplikácie, potenciometrickú titráciu a jednoduché úlohy. Ďalšie informácie tu
S produktmi EasyPlus Titration prejdete z manuálnej titrácie na automatizovanú tak ľahko, ako ešte nikdy. Ďalšie informácie tu
Automatizované titračné systémy
Titračný software LabX

Automatizované titračné systémy

Titračný software LabX

Vyššia produktivita a kapacita vzoriek pri bežnej titrácii aj pri metóde Karla Fischera vďaka automatizovaným titračným systémom.
Titračný software LabX umožňuje riadenie titrátora cez podnikovú sieť, správu metód prehľadným editorom metód, prezeranie automaticky generovaných riadiacich diagramov, automatický export do LIMS a eš...
Príslušenstvo
Titračné elektródy

Príslušenstvo

Titračné elektródy

Široká paleta príslušenstva premení Váš titrátor na systém, ktorý vyrieši Vaše aplikácie.
Široký sortiment vysokokvalitných elektród určených na titračné aplikácie.
autotitrátory

Preskúmajte modulárnosť spojenú s efektivitou titrácie a bezpečnosťou procesu s radom Titration Excellence od spoločnosti METTLER TOLEDO!

autotitrátory

Titrátory pre metódu Karla Fischera presne merajú obsah vody od 1 ppm až do 100 % v rôznych kvapalných aj pevných vzorkách.

autotitrátory

Kompaktné potenciometrické titrátory METTLER TOLEDO sú špecificky určené na rutinné aplikácie, potenciometrickú titráciu a jednoduché úlohy. Ďalšie informácie tu

autotitrátory

S produktmi EasyPlus Titration prejdete z manuálnej titrácie na automatizovanú tak ľahko, ako ešte nikdy. Ďalšie informácie tu

Automatizované titračné systémy

Vyššia produktivita a kapacita vzoriek pri bežnej titrácii aj pri metóde Karla Fischera vďaka automatizovaným titračným systémom.

Titračný software LabX

Titračný software LabX umožňuje riadenie titrátora cez podnikovú sieť, správu metód prehľadným editorom metód, prezeranie automaticky generovaných riadiacich diagramov, automatický export do LIMS a eš...

Príslušenstvo

Široká paleta príslušenstva premení Váš titrátor na systém, ktorý vyrieši Vaše aplikácie.

Titračné elektródy

Široký sortiment vysokokvalitných elektród určených na titračné aplikácie.

Softvér LabX® Titration
Titračné kadičky a príslušenstvo

Služby

Najčastejšie otázky

Čo je to titrátor? Titrátor, automatický titrátor alebo autotitrátor je analytický prístroj, ktorý slúži na automatické vyčíslenie množstva vybrane...

Čo je to titrátor?
Titrátor, automatický titrátor alebo autotitrátor je analytický prístroj, ktorý slúži na automatické vyčíslenie množstva vybranej látky vo vzorke. Autotitrátory sú naprogramované na presné pridávanie známeho množstva chemickej látky (nazývanej titrant) na účely presného vyčíslenia množstva neznámej chemickej látky (tzv. aktívnej zložky) vo vzorke.
 
Ako funguje titrátor?
Titrátor vykonáva dve hlavné úlohy: 1. pridáva, resp. „dávkuje“ veľmi presné malé množstvá chemickej látky so známou koncentráciou s cieľom vyvolať chemickú reakciu a potom 2. meria, resp. „sníma“ presný čas ukončenia reakcie, ktorý sa nazýva koncový bod. Tieto dve funkcie umožňujú vysoko presné a opakovateľné vyčíslenie požadovanej neznámej chemickej látky.
 
Načo sa používajú titrátory?
Automatické titrátory výrazne zvyšujú presnosť, rýchlosť a opakovateľnosť titračných analýz v porovnaní s tradičnou manuálnou titráciou, pri ktorej obsluha manuálne pridáva chemickú látku po kvapkách a sleduje, kedy sa dosiahne koncový bod v podobe zmeny farby roztoku.
 
V ktorých odvetviach sa využívajú titrátory?
Titrátory sa využívajú takmer vo všetkých odvetviach, kde sa vykonávajú chemické analýzy, vrátane ropného priemyslu, výroby plastov, potravín, nápojov, papiera, liekov, kozmetiky, elektroniky, biotechnologických odvetví, automobilového a leteckého priemyslu, forenzných laboratórií, akademickej obce atď.
 
Čo je to poloautomatický titrátor?
Poloautomatické titrátory pomáhajú používateľom s dvomi kľúčovými úlohami: 1. veľmi presné dávkovanie chemických látok pomocou automatickej byrety a 2. monitorovanie koncového bodu pomocou elektrochemickej elektródy. Používateľ stále kontroluje dávkovanie látky prístrojom až do koncového bodu, ale automatická byreta a elektróda zabezpečujú oveľa vyššiu presnosť ako manuálna obsluha. Poloautomatický je napríklad titrátor Easy EPM.
 
Čo je to automatický titrátor?
Automatický titrátor alebo autotitrátor vykonáva celú titračnú reakciu bez pomoci používateľa. Počítačom riadený cyklus a algoritmus vydávajú pokyny automatickej byrete, ktorá dávkuje látku v malých množstvách až do automatického nasnímania koncového bodu reakcie. Počítač následne zastaví dávkovanie a zaznamená objem v koncovom bode. Príkladom automatických titrátorov sú titrátory Compact a Excellence.


+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie na stiahnutie

Good Titration Practice™

GTP Risk Check

Titračné aplikácie

Viac ako 800 titračných aplikácií pripravených na bezplatné stiahnutie

Vyhľadávanie aplikácií

X
X
X

Ako používať vyhľadávanie

Na vyhľadanie vašej aplikácie použite filtre pre vzorku, aktívnu zložku alebo priemyselné odvetvie, prípadne použite celotextové vyhľadávanie. Môžete použiť akúkoľvek kombináciu filtra a celotextového vyhľadávania. Upozorňujeme, že celotextové vyhľadávanie dokáže nájsť len výsledky, ktoré obsahujú presnú sekvenciu zadaných slov. Výsledky sa zobrazia podľa jednotlivých technológií pre produkty na chemickú analýzu od spoločnosti METTLER TOLEDO.

 

Potrebujete pomoc?

Ak stále potrebujete pomoc, kliknite sem.

 

21 CFR Part 11 Compliant Instruments
Evaluation of Measurement Uncertainty in Titration Webinar
Wine Analysis Made Easy - Ready-to-use titration wine applications
Food and beverages applications collection
Karl Fischer Titration Guides
Good Titration Practice™ Polyols and Polymers Webinar
Selected Applications Titration of Metals in the Mining Industry
Metals Titration in the Mining Industry Webinar
Salt Content Determination Guide
Basics of Titration Guide
Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.