Refraktometer | Stolové a prenosné meracie prístroje | METTLER TOLEDO

Refraktometer/brixmeter

Stolové a prenosné digitálne refraktometre

Refraktometer (alebo brixmeter) je analytický prístroj, ktorý pomocou optického senzora s vysokým rozlíšením meria úplný odraz svetelného lúča, ktorý sa dostal do kontaktu so vzorkou. Úplný odraz svetla sa vypočíta a na prístroji sa zobrazí hodnota indexu lomu, ktorú je možné premeniť na stupne Brix, HFCS alebo iné údaje koncentrácie. Naše refraktometre sú synonymom presnosti, rýchlosti a jednoduchosti. Na výber sú rôzne možnosti od robustného prenosného riešenia až po presný stolový brixmeter.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
View Results ()
Filter ()

Do porovnania pridajte jeden alebo dva ďalšie produkty

Výhody refraktometrov/brixmetrov METTLER TOLEDO

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Čo je to digitálny refraktometer/brixmeter?

Digitálny refraktometer, známy aj ako brixmeter, využíva metódu úplného odrazu na meranie indexu lomu alebo súvisiacich hodnôt kvapalných vzoriek. Toto meranie sa vykonáva digitálne, čím sa výrazne znižuje vplyv ľudského faktora. Aj pri použití malého objemu vzorky (0,5 až 1 ml) a krátkom čase merania (niekoľko sekúnd) je možné dosiahnuť presnosť až do 0,00002 alebo 0,01 % Brix.

Ako funguje digitálny refraktometer/brixmeter?

Digitálne refraktometre využívajú svetelnú diódu, zafírový hranol a optický senzor s vysokým rozlíšením. Vzorka sa umiestni na hranol a spustí sa meranie. Od určitého uhla dopadu – takzvaného kritického uhla – lúč svetla už nepreniká do vzorky, ale úplne sa odráža od jeho povrchu a optický senzor ho zaregistruje. Z tohto kritického uhla sa vypočíta index lomu. Okrem toho stolové digitálne refraktometre/brixmetre pomocou zabudovaného termostatu na báze Peltierovho článku regulujú teplotu vzorky.

Zistite viac o definícii indexu lomu, aplikáciách, spôsoboch jeho merania, Snellovom zákone a ďalších súvisiacich témach.

Ktoré prístroje sa používajú na meranie indexu lomu kvapalín?

Index lomu roztoku sa dá merať ručne alebo digitálne. Na stanovenie indexu lomu a súvisiacich hodnôt, napr. stupňov BRIX, percenta alkoholu, Baumé, Plato atď. sa často používajú manuálne metódy, napr. prenosné optické refraktometre alebo optický ABBEHO refraktometer. Aj keď sa tieto metódy ľahko používajú a sú pomerne lacné, v každom kroku protokolov manuálnej obsluhy vyžadujú odborné znalosti, ktoré často ovplyvňujú presnosť a spoľahlivosť výsledkov. Digitálne refraktometre/brixmetre sú k dispozícii ako stolové alebo ručné prístroje. Vzorky kvapaliny merajú digitálne, čím sa výrazne znižuje vplyv obsluhy.

Porovnanie digitálnych refraktometrov s manuálnymi metódami: Pozrite si rôzne techniky merania

Aký objem vzorky potrebujete pre digitálny refraktometer/brixmeter?

Pre väčšinu stolových refraktometrov je typický objem približne 0,5 ml pri vzorkách s vysokým povrchovým napätím a 1 ml pri vzorkách s nízkym povrchovým napätím. Keďže je potrebných len niekoľko kvapiek, teploty vzorky a meracej jednotky sa rýchlo vyrovnajú a analýza preto trvá len krátky čas.

Koľko trvá meranie vzorky pomocou digitálneho refraktometra/brixmetra?

To závisí od teplotného rozdielu medzi vzorkou a meracou jednotkou, ako aj od typu vzorky a požadovanej presnosti merania. Tento čas merania je zvyčajne niekoľko sekúnd.

Ako sa justuje digitálny refraktometer/brixmeter?

Refraktometre/brixmetre sa zvyčajne justujú pomocou vody pri určitej meracej teplote. Táto teplota je riadená Peltierovým článkom, ktorý môže ochladiť alebo ohriať meraciu jednotku na konkrétnu teplotu (napr. 20 °C). Niekedy sa na úpravu refraktometra pri meraní koncentrácie cukru používajú štandardné roztoky Brix. Tieto štandardné roztoky Brix sa často vytvárajú na mieste. Inteligentná príprava štandardného roztoku BRIX sa môže vykonávať pomocou váhy a refraktometra pripojeného k počítačovému softvéru LabX™, čím sa zvyšuje presnosť a nadväznosť a zároveň sa eliminujú chyby pri prepise.

Zistite viac o tom, ako vyskúšať a justovať digitálny refraktometer.

Aké vzorky je možné merať pomocou digitálnych refraktometrov/brixmetrov?

Digitálne refraktometre/brixmetre boli pôvodne navrhnuté na meranie homogénnych kvapalín. V skutočnosti ale umožňujú úspešne merať aj mnoho iných vzoriek, ako sú napríklad pastovité vzorky alebo dokonca fólie. Tieto špecifické vzorky vyžadujú dodatočné príslušenstvo, napríklad tlakový mechanizmus alebo lis na fólie. Zvláštna pozornosť sa musí venovať prchavým vzorkám (kde sa odporúča prietoková cela) a nehomogénnym vzorkám, kde sa vzorka musí pred meraním premiešať/homogenizovať. Tento postup možno vykonať automaticky pomocou homogenizácie v kadičke automatického podávača vzoriek InMotion™.