Refraktometer, kúpte si digitálne stolové a prenosné merače – METTLER TOLEDO

Refraktometer

Široká škála stolových a prenosných digitálnych refraktometrov

Digitálny refraktometer

Široký sortiment stolových a prenosných digitálnych refraktometrov od spoločnosti METTLER TOLEDO  meria index lomu a ďalšie súvisiace hodnoty,...

Široký sortiment stolových a prenosných digitálnych refraktometrov od spoločnosti METTLER TOLEDO  meria index lomu a ďalšie súvisiace hodnoty, ako napríklad stupne Brix, invertný cukor, HFCS42 alebo HFCS55 alebo iné koncentrácie, s vysokou presnosťou a krátkym časom merania.

Naše prenosné refraktometre poskytujú automatickú kompenzáciu teploty. Môžu sa použiť v laboratóriu alebo v teréne, napríklad na meranie stupňov Brix, stupnice Oechsle alebo bodu mrazu etylénglykolu a zmesí propylénglykolu/vody.


Vodný kúpeľ nie je potrebný, pretože naše stolové refraktometre majú zabudovaný termostat na báze Peltierovho článku, ktorý presne kontroluje teplotu. Možno ich pripojiť k hustomeru,spektrofotometru, pH metru,titrátoru alebo k iným prístrojom na meranie viacerých parametrov naraz. K dispozícii sú rôzne automatizované zariadenia na ďalšie zvýšenie produktivity.

 

Odbornosť
Svoje odborné poznatky uvádzame na špecializovanej webovej stránke www.refractometry.com (ktorú si ľahko zapamätáte) spolu s videami, animáciami, webovými seminármi a rôznymi aplikáciami pre potravinársky, nápojový, farmaceutický, chemický a iný priemysel.  Viacero riešení pracovných postupov ukazuje, ako zlepšiť presnosť merania, vyhnúť sa chybám a zvýšiť výkonnosť. Stiahnite si našu bezplatnú príručku merania indexu lomu a zistite, ako zlepšiť meranie indexu lomu s digitálnymi refraktometrami.


refraktometer
Refraktometre
Refraktometre EasyPlus
prenosný refraktometer

Refraktometre Excellence

Štandardné refraktometre EasyPlus

Prenosné refraktometre

Refraktometre Excellence sú vyvinuté pre širokú škálu aplikácií. Umožňujú automatizáciu pracovných postupov a podporujú systémy s viacerými parametrami. Merajte takmer akúkoľvek vzorku s vysokou spoľa...
Refraktometre EasyPlus s pozoruhodne jednoduchým používateľským rozhraním umožňujú všetkým získať presné výsledky v laboratóriu alebo pri výrobnej linke.
Tento prenosný refraktometer je vyrobený na použitie v laboratóriu aj v teréne, je ľahký a jednoducho sa používa.
automatizovaná refraktometria
multiparametrický systém
softvér pre refraktometre

Automatizované refraktometrické meranie

Multiparametrický systém

Softvér pre refraktometre

Šetrite čas, znižujte náklady a zlepšite prevádzkovú bezpečnosť pomocou bezproblémových riešení automatizácie. Od jednoduchých vzorkovacích čerpadiel až po vyhrievané automatické podávače vzoriek. Zle...
S multiparametrickými systémami môžete kombinovať a merať index lomu, hustotu pH, titráciu a ďalšie údaje. Zvýšte kvalitu údajov a šetrite čas meraním všetkých parametrov naraz.
Výkonné softvérové riešenia pre refraktometriu. Digitálna prevádzka zabezpečí integritu údajov, bezpečné ukladanie a prepis bez chýb. Ľahko prezerajte a analyzujte svoje údaje.
príslušenstvo pre refraktometre

Príslušenstvo a spotrebný materiál pre refraktometre

Využite svoj refraktometer naplno doplnením o príslušenstvo a spotrebné materiály. Od špičkových technologických riešení, ako sú skenery a elektródy, až po rôzne certifikované normy pre kvapaliny a in...
Refraktometre

Refraktometre Excellence sú vyvinuté pre širokú škálu aplikácií. Umožňujú automatizáciu pracovných postupov a podporujú systémy s viacerými parametrami. Merajte takmer akúkoľvek vzorku s vysokou spoľa...

Refraktometre EasyPlus

Refraktometre EasyPlus s pozoruhodne jednoduchým používateľským rozhraním umožňujú všetkým získať presné výsledky v laboratóriu alebo pri výrobnej linke.

prenosný refraktometer

Tento prenosný refraktometer je vyrobený na použitie v laboratóriu aj v teréne, je ľahký a jednoducho sa používa.

automatizovaná refraktometria

Šetrite čas, znižujte náklady a zlepšite prevádzkovú bezpečnosť pomocou bezproblémových riešení automatizácie. Od jednoduchých vzorkovacích čerpadiel až po vyhrievané automatické podávače vzoriek. Zle...

multiparametrický systém

S multiparametrickými systémami môžete kombinovať a merať index lomu, hustotu pH, titráciu a ďalšie údaje. Zvýšte kvalitu údajov a šetrite čas meraním všetkých parametrov naraz.

softvér pre refraktometre

Výkonné softvérové riešenia pre refraktometriu. Digitálna prevádzka zabezpečí integritu údajov, bezpečné ukladanie a prepis bez chýb. Ľahko prezerajte a analyzujte svoje údaje.

príslušenstvo pre refraktometre

Využite svoj refraktometer naplno doplnením o príslušenstvo a spotrebné materiály. Od špičkových technologických riešení, ako sú skenery a elektródy, až po rôzne certifikované normy pre kvapaliny a in...

Automatizované systémy na meranie indexu lomuAutomated Refractive Index Systems


S refraktometrami Excellence vedie automatizácia pracovného postupu merania indexu lomu k spoľahlivejším výsledkom, zvyšuje bezpečnosť a predchádza chybám, čím sa znižuje potreba interakcie obsluhy s prístrojom. To šetrí čas, znižuje náklady a zvyšuje bezpečnosť prevádzky.

Zistite viac

Multiparametrické systémy

Multiparameter Systems.


Index lomu a hustota sa často stanovujú pre rovnakú vzorku. Náš systém šetriaci priestor vám umožňuje skombinovať hustomer Excellence s meračom indexu lomu Excellence na meranie oboch týchto parametrov naraz. Pre súčasné merania, napr. indexu lomu, hustoty, pH a farby, je možné pripojiť ďalšie prístroje.

Zistite viac

Softvérové riešenia
 
Software Solutions


Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka výkonné softvérové riešenia na meranie indexu lomu. Prevádzka bez papierových dokumentov zaisťuje integritu údajov, bezpečné ukladanie a záznam výsledkov bez chýb. Údaje sa dajú ľahko preskúmať a analyzovať, a správy vytvoriť jediným kliknutím.

Zistite viac

 

Služby

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie na stiahnutie

Najčastejšie otázky


 

Čo je to digitálny refraktometer?

Digitálny refraktometer používa metódu úplného odrazu na meranie indexu lomu alebo súvisiacich hodnôt kvapalnej vzorky. Toto meranie sa vykonáva digitálne, čím sa výrazne znižuje vplyv obsluhy. Môže sa dosiahnuť presnosť až do 0,00002 alebo 0,01 % Brix s malým objemom vzorky (0,5 až 1 ml) a krátkym časom merania (niekoľko sekúnd).

Čo je to digitálny refraktometer?
Čo je to digitálny refraktometer?


 

Ako funguje digitálny refraktometer?

Digitálne refraktometre používajú svetelnú diódu, zafírový hranol a optickú elektródu s vysokým rozlíšením. Vzorka sa umiestni na hranol a spustí sa meranie. Od určitého uhla výskytu – takzvaného kritického uhla – lúč svetla už nepreniká do vzorky, ale je úplne odrazený od jeho povrchu a je zaznamenaný optickou elektródou. Z tohto kritického uhla sa vypočíta index lomu. Okrem toho stolové digitálne refraktometre používajú zabudovaný termostat na báze Peltierovho článku na reguláciu teploty vzorky.

Zistite viac: pozrite si našu interaktívnu animáciu

Ako funguje digitálny refraktometer?
Ako funguje digitálny refraktometer?

1: Light source
2: Prism
3: Sample
4: Optical sensor (CCD)


 

Ktoré prístroje sa používajú na meranie indexu lomu kvapalín?

Index lomu roztoku sa dá merať ručne alebo digitálne.

Manuálne metódy ako prenosné optické refraktometre a optický ABBEHO refraktometer sa často používajú na stanovenie indexu lomu a súvisiacich hodnôt, napr. stupňov BRIX, percenta alkoholu, Baumé, Plato atď. Aj keď sa tieto metódy ľahko používajú a sú pomerne lacné, vyžadujú odborné znalosti v každom kroku protokolov manuálneho použitia, ktoré často ovplyvňujú presnosť a spoľahlivosť výsledkov.

Digitálne refraktometre sú k dispozícii ako stolové a ručné prístroje. Vzorky kvapaliny merajú digitálne, čím sa výrazne znižuje vplyv obsluhy.

Porovnajte digitálne refraktometre s manuálnymi metódami: Porovnanie rôznych techník merania

Ktoré prístroje sa používajú na meranie indexu lomu kvapalín?
Ktoré prístroje sa používajú na meranie indexu lomu kvapalín?


 

Aký je index lomu vody?

Index lomu vody je 1,33299 pri 20 °C. Index lomu vody sa mení s teplotou – klesá so zvyšujúcou sa teplotou (napr. 1,33061 pri 40 °C). Upozorňujeme, že ide o bežne používaný index lomu nD, meraný svetlom s vlnovou dĺžkou 589,3 nm (D-línia sodíka).

Aký je index lomu vody?
Aký je index lomu vody?


 

Aký objem vzorky potrebujete pre digitálny refraktometer?

Pre väčšinu stolových refraktometrov je typický objem približne 0,5 ml pre vzorky s vysokým povrchovým napätím a 1 ml pre vzorky s nízkym povrchovým napätím. Keďže je potrebných len niekoľko kvapiek, teploty vzorky a meracej jednotky sa rýchlo vyrovnajú a analýza preto trvá len krátky čas.

Aký objem vzorky potrebujete pre digitálny refraktometer?
Aký objem vzorky potrebujete pre digitálny refraktometer?


 

Koľko času potrebujete na meranie vzorky pomocou digitálneho refraktometra?

To závisí od teplotného rozdielu medzi vzorkou a meracou jednotkou, ako aj od typu vzorky a požadovanej presnosti merania. Tento čas merania je zvyčajne niekoľko sekúnd.

Koľko času potrebujete na meranie vzorky pomocou digitálneho refraktometra?
Koľko času potrebujete na meranie vzorky pomocou digitálneho refraktometra?


 

Ako nastavíte digitálny refraktometer?

Zvyčajne sú refraktometre nastavené s vodou pri určitej meracej teplote. Táto teplota je riadená Peltierovým článkom, ktorý môže ochladiť alebo ohriať meraciu jednotku na špecifickú teplotu (napr. 20 °C). Niekedy sa na úpravu refraktometra na meranie koncentrácií cukru používajú normy Brix. Tieto normy Brix sa často vytvárajú na mieste. Inteligentná príprava normy BRIX sa môže vykonávať pomocou váhy a refraktometra pripojeného k počítačovému softvéru LabX, čím sa zvyšuje presnosť a nadväznosť a eliminujú sa chyby v prepise.

Ako nastavíte digitálny refraktometer?
Ako nastavíte digitálny refraktometer?


 

Ktoré vzorky je možné merať pomocou digitálnych refraktometrov?

Digitálne refraktometre boli pôvodne navrhnuté na meranie homogénnych kvapalín. V skutočnosti je možné úspešne merať mnoho iných vzoriek, ako sú napríklad pastovité vzorky alebo dokonca fólie. Tieto špecifické vzorky vyžadujú dodatočné príslušenstvo, napríklad tlakový mechanizmu alebo lis na fólie. Zvláštna pozornosť sa musí venovať prchavým vzorkám (kde sa odporúča prietokový článok) alebo nehomogénnym vzorkám, kde sa vzorka musí pred meraním miešať/homogenizovať. Tento postup možno vykonať automaticky pomocou homogenizácie v kadičke automatického podávača vzoriek InMotion.

Ktoré vzorky je možné merať pomocou digitálnych refraktometrov?
Ktoré vzorky je možné merať pomocou digitálnych refraktometrov?
Webináre
Webový seminár na požiadanie
Refractive Index Measurement Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.