Prístroje Excellence pre termickú analýzu - Prehľad - METTLER TOLEDO
 
Menu
Prístroje Excellence pre termickú analýzu

Prístroje Excellence pre termickú analýzu

Senzor získal ocenenie za inovatívnu technológiu, flexibilitu, zdokonalenie a vysokú presnosť.

Inovačná technológia, všestranná modularita a švajčiarska kvalita

Cenami ovenčená technológia senzorov, flexibilita, možnosti inovovania a vysoká presnosť zaručia bezkonkurenčný výkon nástroja, ktorý môže rásť spo...

Cenami ovenčená technológia senzorov, flexibilita, možnosti inovovania a vysoká presnosť zaručia bezkonkurenčný výkon nástroja, ktorý môže rásť spolu s vašimi meniacimi sa potrebami. [Video]

 

Nástroje Excellence na tepelnú analýzu od spoločnosti METTLER TOLEDO vám umožnia určiť charakteristiku vzoriek pri širokom rozsahu teplôt. Ovládajte všetky nástroje z jednej výkonnej softvérovej platformy, ktorá sa jednoducho používa. Každá konfigurácia nástroja disponuje najvyšším stupňom výkonnosti, takže môžete svojim výsledkom úplne dôverovať.


Diferenčná skenovacia kalorimetria (DSC)
termická analýza
Vysokotlaková diferenčná skenovacia kalorimetria
Termogravimetrická analýza (TGA)

Diferenčná skenovacia kalorimetria (DSC)

Čipová kalorimetria (postupy DSC typu Flash)

Vysokotlaková diferenčná skenovacia kalorimetria

Termogravimetrická analýza (TGA)

DSC meria entalpiu súvisiacu s prechodmi a chemickými reakciami a určuje teplotu, pri ktorej tieto procesy nastávajú.
Postupy DSC typu Flash predstavujú ideálny doplnok ku konvenčným postupom DSC na charakterizáciu moderných materiálov.
Diferenčná skenovacia kalorimetria (DSC) meria entalpiu súvisiacu s prechodmi a reakciami a teplotu, pri ktorej sa tieto procesy odohrávajú.
Využitím termogravimetrického analyzátora od technologického lídra v oblasti váh získate vierohodné výsledky týkajúce sa zloženia, obsahu, zvyškov a stability.
Simultánna termická analýza (TGA/DSC)
thermal analysis
termická analýza
thermal analysis

Simultánna termická analýza (TGA/DSC)

Thermomechanical Analysis (TMA)

Dynamický mechanický analyzátor (DMA)

Hot stage microscopy systems

Ak sa na meranie zmeny hmotnosti a prúdenia tepla za dokonale identických testovacích podmienok použije TGA (termogravimetrický analyzátor)/DSC (diferenčný skenovací kalorimeter), výsledkom je viac in...
Thermal expansion coefficients are determined accurately and precisely by Thermomechanical Analyzers with nanometer resolution from -150 to 1600 °C.
Určite amplitúdy sily a posunutia, ako aj fázové posuny pomocou dynamického mechanického analyzátora.
Excellence hot stage systems offer the possibility to conduct polymorphism and solvate studies, characterize liquid crystal compounds and study crystallization and melting of polymers.
Softvér STARe Excellence
Nádoby na termickú analýzu
thermal analysis
Analyzátor vlhkosti

Softvér STARe Excellence

Nádoby na termickú analýzu

Thermal Analysis Options

Analyzátor vlhkosti

V moderných systémoch na termickú analýzu zohráva významnú rolu flexibilita a funkčnosť softvéru. Softvér je kľúčom k maximalizácii produktivity.
Najkvalitnejšie nádoby na termickú analýzu, ktoré vám pomôžu rozšíriť rozsah aplikácií.
The wide range of accessories and options, such as DMA and TMA measuring systems, various cooling devices or automatic sample changing systems open up new opportunities and expand your thermal analysi...
Analyzátory vlhkosti od spoločnosti METTLER TOLEDO umožňujú rýchle, precízne a spoľahlivé určenie vlhkosti.
Diferenčná skenovacia kalorimetria (DSC)

DSC meria entalpiu súvisiacu s prechodmi a chemickými reakciami a určuje teplotu, pri ktorej tieto procesy nastávajú.

termická analýza

Postupy DSC typu Flash predstavujú ideálny doplnok ku konvenčným postupom DSC na charakterizáciu moderných materiálov.

Vysokotlaková diferenčná skenovacia kalorimetria

Diferenčná skenovacia kalorimetria (DSC) meria entalpiu súvisiacu s prechodmi a reakciami a teplotu, pri ktorej sa tieto procesy odohrávajú.

Termogravimetrická analýza (TGA)

Využitím termogravimetrického analyzátora od technologického lídra v oblasti váh získate vierohodné výsledky týkajúce sa zloženia, obsahu, zvyškov a stability.

Simultánna termická analýza (TGA/DSC)

Ak sa na meranie zmeny hmotnosti a prúdenia tepla za dokonale identických testovacích podmienok použije TGA (termogravimetrický analyzátor)/DSC (diferenčný skenovací kalorimeter), výsledkom je viac in...

thermal analysis

Thermal expansion coefficients are determined accurately and precisely by Thermomechanical Analyzers with nanometer resolution from -150 to 1600 °C.

termická analýza

Určite amplitúdy sily a posunutia, ako aj fázové posuny pomocou dynamického mechanického analyzátora.

thermal analysis

Excellence hot stage systems offer the possibility to conduct polymorphism and solvate studies, characterize liquid crystal compounds and study crystallization and melting of polymers.

Softvér STARe Excellence

V moderných systémoch na termickú analýzu zohráva významnú rolu flexibilita a funkčnosť softvéru. Softvér je kľúčom k maximalizácii produktivity.

Nádoby na termickú analýzu

Najkvalitnejšie nádoby na termickú analýzu, ktoré vám pomôžu rozšíriť rozsah aplikácií.

thermal analysis

The wide range of accessories and options, such as DMA and TMA measuring systems, various cooling devices or automatic sample changing systems open up new opportunities and expand your thermal analysi...

Analyzátor vlhkosti

Analyzátory vlhkosti od spoločnosti METTLER TOLEDO umožňujú rýchle, precízne a spoľahlivé určenie vlhkosti.

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

We support and service your measurement equipment through its entire lifecycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie na stiahnutie

Good Thermal Analysis Practice™

Good Thermal Analysis Practice™ (GTAP™)


Program Good Thermal Analysis Practice™ predstavuje jednoduchý návod na manipuláciu s nástrojmi na tepelnú analýzu v systéme riadenia kvality. Pomocou postupov GTAP™ môžete minimalizovať chyby merania a jednoducho dosiahnuť súlad s platnými pravidlami.

Postupy GTAP™ znižujú riziká spojené s tepelnou analýzou a uľahčujú

  • presnosť výsledkov
  • Zvýšená produktivita a znížené náklady
  • Súlad s predpismi

Neistota je všade okolo nás. Úplná kontrola nad vašimi nástrojmi môže byť problematická a nákladná, ak sa k tomuto problému nepostavíte správnym spôsobom. Pozrite sa, ako postupy GTAP™ minimalizujú riziká a zabezpečujú konzistentnú kvalitu tepelnej analýzy.

Prístroje Excellence pre termickú analýzu
Prístroje Excellence pre termickú analýzu

Program GTAP™ vám poskytne odporúčania prispôsobené vašim požiadavkám na kvalitu, úrovni vášho rizika a normám pre vaše priemyselné odvetvie. Vaši zamestnanci môžu ihneď začať využívať výhody zjednodušených postupov na zabezpečenie kvality, vďaka čomu ušetríte čas aj peniaze. Okrem toho vaši audítori získajú sledovateľné údaje o kvalite a zabezpečenú dokumentáciu.

Prehľad

High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Thermal Analysis Guide
Heat capacity determination of metals above 700 °C
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.