Termická analýza | Systémy | Prístroje | Meranie
Prístroje Excellence na termickú analýzu

Prístroje Excellence na termickú analýzu

Systémy na termickú analýzu a charakterizáciu materiálu. Nižšie si pozrite celý náš sortiment.

Inovačná technológia, všestranná modularita a švajčiarska kvalita

Cenami ovenčená technológia elektród, flexibilita, možnosti inovovania a vysoká presnosť zaručia bezkonkurenčný výkon nástroja, ktorý sa môže rozra...

Cenami ovenčená technológia elektród, flexibilita, možnosti inovovania a vysoká presnosť zaručia bezkonkurenčný výkon nástroja, ktorý sa môže rozrastať spolu s vašimi meniacimi sa potrebami. [Video]  

 

Prístroje Excellence na termickú analýzu od spoločnosti METTLER TOLEDO vám umožnia určiť charakteristiku vzoriek pri širokom rozsahu teplôt. Ovládajte všetky prístroje z jednej výkonnej softvérovej platformy, ktorá sa ľahko používa. Každá konfigurácia prístroja disponuje najvyšším stupňom výkonnosti, takže môžete svojim výsledkom úplne dôverovať.

 

Termická analýza

Spoločnosť METTLER TOLEDO je globálny výrobca a predajca presných prístrojov pre laboratóriá, priemysel a potravinárstvo. Naše produkty a služby sú k dispozícii po celom svete vo viac ako stovke krajín. Viac ako 10 000 zamestnancov, z ktorých väčšina pôsobí v predaji, servise a vývoji, je pre zákazníkov zárukou jedinečných produktov a podpory maximálnej kvality.

 

Termická analýza zohrávala v spoločnosti METTLER TOLEDO dôležitú úlohu už od začiatku 60. rokov 20. storočia. Od začiatku ponúkame našim zákazníkom inovatívne riešenia, produkty a služby v oblasti termickej analýzy. Náš celosvetový špecializovaný tím vysokokvalifikovaných predajných zástupcov a servisných technikov vám rád pomôže.

 

Termická analýza pozostáva zo skupiny techník na meranie fyzikálnych a chemických vlastností vzorky ako funkcie teploty alebo času počas jej ohrievania, chladenia alebo udržiavania pri konštantnej teplote.

Prístroje METTLER TOLEDO Excellence na termickú analýzu ponúkajú prispôsobené riešenia pre akademické aj priemyselné potreby. Bezkonkurenčný výkon a inovatívna technológia prístrojov Excellence na termickú analýzu vás katapultujú do popredia vašej pracovnej oblasti a zaručia vám najvyššiu úroveň švajčiarskej kvality, presnosti a výkonnosti.

 

Termická analýza zahŕňa množstvo všestranných techník a je pevne etablovaná ako analytická metóda na charakterizáciu materiálov. Termická analýza rieši problémy a odpovedá na otázky v oblastiach od výskumu a vývoja až po kontrolu kvality.


termická analýza
termická analýza
Vysokotlaková diferenčná skenovacia kalorimetria
Termogravimetrická analýza (TGA)

Diferenčná skenovacia kalorimetria (DSC)

Čipová kalorimetria (postupy DSC typu Flash)

Vysokotlaková diferenčná skenovacia kalorimetria

Termogravimetrická analýza (TGA)

DSC meria entalpiu súvisiacu s prechodmi a chemickými reakciami a určuje teplotu, pri ktorej tieto procesy nastávajú.
Postupy DSC typu Flash predstavujú ideálny doplnok ku konvenčným postupom DSC na charakterizáciu moderných materiálov.
Diferenčná skenovacia kalorimetria (DSC) meria entalpiu súvisiacu s prechodmi a reakciami a teplotu, pri ktorej sa tieto procesy odohrávajú.
Využitím termogravimetrického analyzátora od technologického lídra v oblasti váh získate vierohodné výsledky týkajúce sa zloženia, obsahu, zvyškov a stability.
Simultánna termická analýza (TGA/DSC)
thermal analysis
termická analýza
thermal analysis

Simultánna termická analýza (TGA/DSC)

Thermomechanical Analysis (TMA)

Dynamický mechanický analyzátor (DMA)

Hot stage microscopy systems

Ak sa na meranie zmeny hmotnosti a prúdenia tepla za dokonale identických testovacích podmienok použije TGA (termogravimetrický analyzátor)/DSC (diferenčný skenovací kalorimeter), výsledkom je viac in...
Thermal expansion coefficients are determined accurately and precisely by Thermomechanical Analyzers with nanometer resolution from -150 to 1600 °C.
Určite amplitúdy sily a posunutia, ako aj fázové posuny pomocou dynamického mechanického analyzátora.
Excellence hot stage systems offer the possibility to conduct polymorphism and solvate studies, characterize liquid crystal compounds and study crystallization and melting of polymers.
Softvér STARe Excellence
Nádoby na termickú analýzu
thermal analysis
Analyzátor vlhkosti

Softvér STARe Excellence

Nádoby na termickú analýzu

Thermal Analysis Options

Analyzátor vlhkosti

V moderných systémoch na termickú analýzu zohráva významnú rolu flexibilita a funkčnosť softvéru. Softvér je kľúčom k maximalizácii produktivity.
Najkvalitnejšie nádoby na termickú analýzu, ktoré vám pomôžu rozšíriť rozsah aplikácií.
The wide range of accessories and options, such as DMA and TMA measuring systems, various cooling devices or automatic sample changing systems open up new opportunities and expand your thermal analysi...
Analyzátory vlhkosti od spoločnosti METTLER TOLEDO umožňujú rýchle, precízne a spoľahlivé určenie vlhkosti.
termická analýza

DSC meria entalpiu súvisiacu s prechodmi a chemickými reakciami a určuje teplotu, pri ktorej tieto procesy nastávajú.

termická analýza

Postupy DSC typu Flash predstavujú ideálny doplnok ku konvenčným postupom DSC na charakterizáciu moderných materiálov.

Vysokotlaková diferenčná skenovacia kalorimetria

Diferenčná skenovacia kalorimetria (DSC) meria entalpiu súvisiacu s prechodmi a reakciami a teplotu, pri ktorej sa tieto procesy odohrávajú.

Termogravimetrická analýza (TGA)

Využitím termogravimetrického analyzátora od technologického lídra v oblasti váh získate vierohodné výsledky týkajúce sa zloženia, obsahu, zvyškov a stability.

Simultánna termická analýza (TGA/DSC)

Ak sa na meranie zmeny hmotnosti a prúdenia tepla za dokonale identických testovacích podmienok použije TGA (termogravimetrický analyzátor)/DSC (diferenčný skenovací kalorimeter), výsledkom je viac in...

thermal analysis

Thermal expansion coefficients are determined accurately and precisely by Thermomechanical Analyzers with nanometer resolution from -150 to 1600 °C.

termická analýza

Určite amplitúdy sily a posunutia, ako aj fázové posuny pomocou dynamického mechanického analyzátora.

thermal analysis

Excellence hot stage systems offer the possibility to conduct polymorphism and solvate studies, characterize liquid crystal compounds and study crystallization and melting of polymers.

Softvér STARe Excellence

V moderných systémoch na termickú analýzu zohráva významnú rolu flexibilita a funkčnosť softvéru. Softvér je kľúčom k maximalizácii produktivity.

Nádoby na termickú analýzu

Najkvalitnejšie nádoby na termickú analýzu, ktoré vám pomôžu rozšíriť rozsah aplikácií.

thermal analysis

The wide range of accessories and options, such as DMA and TMA measuring systems, various cooling devices or automatic sample changing systems open up new opportunities and expand your thermal analysi...

Analyzátor vlhkosti

Analyzátory vlhkosti od spoločnosti METTLER TOLEDO umožňujú rýchle, precízne a spoľahlivé určenie vlhkosti.

Služby

Prispôsobené vašim zariadeniam

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie na stiahnutie

Good Thermal Analysis Practice™

Tieto postupy znižujú riziká spojené s termickou analýzou a pomáhajú dosiahnuť

Good Thermal Analysis Practice™ (GTAP™)


Program Good Thermal Analysis Practice™ predstavuje jednoduchý návod na manipuláciu s nástrojmi na termickú analýzu v systéme riadenia kvality. Pomocou postupov GTAP™ môžete minimalizovať chyby merania a jednoducho dosiahnuť súlad s platnými pravidlami.

Postupy GTAP™ znižujú riziká spojené s termickou analýzou a uľahčujú

  • presnosť výsledkov
  • Zvýšená produktivita a znížené náklady
  • Súlad s predpismi

Neistota je všade okolo nás. Úplná kontrola nad vašimi prístrojmi môže byť problematická a nákladná, ak sa k tomuto problému nepostavíte správnym spôsobom. Pozrite sa, ako postupy GTAP™ minimalizujú riziká a zabezpečujú konzistentnú kvalitu termickej analýzy.

Prístroje Excellence na termickú analýzu
Prístroje Excellence na termickú analýzu

Program GTAP™ vám poskytne odporúčania prispôsobené vašim požiadavkám na kvalitu, úrovni vášho rizika a normám pre vaše priemyselné odvetvie. Vaši zamestnanci môžu ihneď začať využívať výhody zjednodušených postupov na zabezpečenie kvality, vďaka čomu ušetríte čas aj peniaze. Okrem toho vaši audítori získajú sledovateľné údaje o kvalite a zabezpečenú dokumentáciu.

Prehľad

Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.