Multiparametrický systém pre hustomery – kombinovaná analýza

Multiparametrický systém

Merajte viacero parametrov súčasne s rozhraním One Click™

Meranie viacerých parametrov

Naše modulárne denzitometre možno kedykoľvek doplniť refraktometrom, spektrofotometrom UV/VIS, pH metrom, titrátorom alebo iným prístrojom, napríkl...

Naše modulárne denzitometre možno kedykoľvek doplniť refraktometrom,spektrofotometrom UV/VIS, pH metrom,titrátorom alebo iným prístrojom, napríklad polarimetrom, a vytvoriť tak multiparametrický systém. Súčasné meranie všetkých parametrov a export výsledkov do systému LIMS, ERP alebo SAP zvyšuje efektivitu a znižuje zdroje chýb. To umožňuje napríkladautomatickú analýzu nápojov, meranie stupňov Brix, pH a dokonca aj kyslosti v jedinej analýze.


Rôzne vzorky – viac parametrov

Všetky parametre sa určujú súčasne a zobrazia sa na dotykovom displeji prístroja. Počítač je potrebný iba pri manipulácii s veľkou databázou produktov alebo keď je potrebné exportovať údaje do systému LIMS alebo ERP. Pomocou klientského/serverového softvéru LabX je možné nastaviť počítač na diaľku, napríklad počítač v kancelárii správcu laboratória.

Ušetrite až 70 % pracovného času
 

Namiesto toho, aby obsluha vynaložila veľa času na vykonanie meraní a následne na čistenie jednotlivých prístrojov, môže naplánovať svoj drahocenný čas na náročnejšie úlohy.

Zvýšte výkon o 50 %
 

Spustite sériu až 30 vzoriek s meničom vzoriek SC30. Zabudovaná čítačka čiarových kódov identifikuje každú vzorku a spustí príslušnú analýzu automaticky.

 
multiparametrický systém
multiparametrický systém

Produkty

 
Produkty
 
Číslo produktu: 51337023
Viac detailov
Číslo produktu: 30019033
Viac detailov
Číslo produktu: 30474868
Viac detailov
Číslo produktu: 51337021
Viac detailov
Číslo produktu: 30025477
Viac detailov
Číslo produktu: 51105856
Viac detailov
Porovnanie

Dokumentácia

Vedomosti

Multiparameter Analysis of Juices with One Click®
In the quality control of juices, the pH, acidity and sugar content affect both taste and shelf life. Discrete analyzers for each of these parameters...

Brožúry

EasyPlus Density and Refractometry
EasyPlus Density Meters and Refractometers offer all you need for your daily routine applications: fast measurements with automatic temperature cont...
GDRP™ Good Density and Refractometry Practice
GDRP™ – Good Density and Refractometry Practice™ is a 5-step guideline to improve your Lab process. It covers the entire lifecycle of your instrument...

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie
Webináre
Webový seminár na požiadanie
Density Measurement Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.