Titračné elektródy - Prehľad - METTLER TOLEDO
Titračné elektródy

Titračné elektródy

Dokonalý dizajn – overená kvalita

 

Široký sortiment vysokokvalitných elektród určených na titračné aplikácie.

Elektródy Plug & Play pre rad Titration Excellence – bezpečná manipulácia vďaka čipu elektródy 
Pripojte elektró...

Elektródy Plug & Play pre rad Titration Excellence – bezpečná manipulácia vďaka čipu elektródy 
Pripojte elektródu Plug & Play k titrátoru Excellence a tá sa automaticky rozozná a pripraví na použitie. Typ elektródy, výrobné číslo, kalibračné údaje a doba platnosti kalibrácie, ako aj životnosť elektródy uložené v jej čipe sa automaticky načítajú. Tak máte vždy istotu, že používate správnu elektródu vo vyhovujúcom stave.


 
Sklené pH elektródy
Kovové elektródy
Fotometrický snímač

Sklené pH elektródy

Kovové elektródy

Fotometrický snímač

Široký sortiment kombinovaných sklených pH elektród do vodných aj nevodných roztokov, do roztokov s nízkou iónovou silou a na malé alebo náročné vzorky.
Sortiment kovových elektród zahŕňa strieborné prstencové elektródy na titráciu precipitátov, platinovú prstencovú elektródu na všetky redoxné titrácie aj dvojitú platinovú elektródu na voltametrické a...
V prípade mnohých titračných úloh, ako je automatizované určovanie obsahu kovových iónov pomocou EDTA, je najlepším riešením fotometrická indikácia pomocou farebného indikátora.
Elektródy na povrchovo aktívne činidlo
Teplotné a referenčné elektródy
Iónovo selektívne elektródy (ISE)

Elektródy na povrchovo aktívne činidlo

Teplotné a referenčné elektródy

Iónovo selektívne elektródy (ISE)

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka viaceré spôsoby titrácie povrchovo aktívneho činidla, z ktorých si môžete vybrať ten najvhodnejší pre danú vzorku.
Teplotná sonda, sklená referenčná elektróda, plastová referenčná elektróda na vzorky obsahujúce kyselinu fluorovodíkovú.
Vďaka väčším možnostiam moderných titrátorov je pomocou iónovo selektívnych elektród (ISE) možné v priebehu pár minút automatizovať meranie obsahu iónov.
Termometrický snímač
titrator sensors

Termometrický snímač

EasyPlus™ Sensors

Nový prístroj Thermotrode™ presne určuje číslo kyslosti širokého spektra petrochemických výrobkov rýchlym a priamočiarym spôsobom.
The titration glass EasyPlus™ Sensors for routine acid / base application in aqueous media, or nonaqueous solutions are specially developed for use with the EasyPlus™ Titrators.
Sklené pH elektródy

Široký sortiment kombinovaných sklených pH elektród do vodných aj nevodných roztokov, do roztokov s nízkou iónovou silou a na malé alebo náročné vzorky.

Kovové elektródy

Sortiment kovových elektród zahŕňa strieborné prstencové elektródy na titráciu precipitátov, platinovú prstencovú elektródu na všetky redoxné titrácie aj dvojitú platinovú elektródu na voltametrické a...

Fotometrický snímač

V prípade mnohých titračných úloh, ako je automatizované určovanie obsahu kovových iónov pomocou EDTA, je najlepším riešením fotometrická indikácia pomocou farebného indikátora.

Elektródy na povrchovo aktívne činidlo

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka viaceré spôsoby titrácie povrchovo aktívneho činidla, z ktorých si môžete vybrať ten najvhodnejší pre danú vzorku.

Teplotné a referenčné elektródy

Teplotná sonda, sklená referenčná elektróda, plastová referenčná elektróda na vzorky obsahujúce kyselinu fluorovodíkovú.

Iónovo selektívne elektródy (ISE)

Vďaka väčším možnostiam moderných titrátorov je pomocou iónovo selektívnych elektród (ISE) možné v priebehu pár minút automatizovať meranie obsahu iónov.

Termometrický snímač

Nový prístroj Thermotrode™ presne určuje číslo kyslosti širokého spektra petrochemických výrobkov rýchlym a priamočiarym spôsobom.

titrator sensors

The titration glass EasyPlus™ Sensors for routine acid / base application in aqueous media, or nonaqueous solutions are specially developed for use with the EasyPlus™ Titrators.

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení.

Publikácie na stiahnutie

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.