Thermal Value Excellence - Prehľad - METTLER TOLEDO
Thermal Value Excellence

Thermal Value Excellence

Systémy Excellence na meranie bodu topenia a odkvapnutia

Thermal Value Excellence

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka kompletný rad nástrojov s jednoduchým použitím na rýchle a spoľahlivé stanovenie teplotných údajov. Prístroje využ...

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka kompletný rad nástrojov s jednoduchým použitím na rýchle a spoľahlivé stanovenie teplotných údajov. Prístroje využívajúce optické a kalorimetrické metódy merajú fyzikálne vlastnosti materiálov a fázové premeny.

Celý proces merania sa zaznamenáva ako video s vysokým rozlíšením, čo umožňuje vykonávať merania bez dozoru. Toto video možno kedykoľvek znova prehrať na prístroji a overiť tak integritu merania.

 

Systémy Excellence na meranie bodu topenia
Moderné systémy na meranie bodu topenia MP55, MP70, MP80 a MP90 určujú bod topenia, bod varu, bod skvapnutia a bod zakalenia jednoducho a efektívne. Preskúmať môžete aj zmenu farby, bod priehľadnosti a teplotu rozkladu. Neprekonateľný princíp merania a súlad s normami zaručujú presný a spoľahlivý výsledok.

 

Systémy na meranie bodu odkvapnutia Excellence
Vďaka inovatívnym systémom spoločnosti METTLER TOLEDO na určovanie bodu odkvapnutia môžete plne automaticky určiť bod odkvapnutia a bod mäknutia smoly, asfaltu, polymérov, živíc, voskov a ďalších materiálov súčasne až na 2 vzorkách. Normalizované nádoby a metódy merania zaručujú porovnateľné výsledky.


Bod topenia a bod odkvapnutia
Bod topenia a bod odkvapnutia
Softvér LabX®
Príslušenstvo na určovanie bodu topenia a odkvapnutia

Zariadenie na stanovenie bodu topenia

Prístroj na stanovenie bodu skvapnutia

Softvér LabX®

Príslušenstvo na určovanie bodu topenia a odkvapnutia

Získajte rýchle a presné výsledky s naším automatizovaným prístrojom na stanovenie bodu topenia. Určujte bod topenia, bod varu, bod zakalenia aj bod topenia posunutím pomocou jediného zariadenia.
Získajte rýchle a presné výsledky s naším automatizovaným prístrojom na stanovenie bodu skvapnutia. Jedno zariadenie vám umožní určiť bod skvapnutia aj mäknutia rôznych vzoriek.
Softvér LabX™ pre systémy Excellence na určenie bodu topenia prakticky spravuje výsledky meraní, ponúka plnú podporu zhody s normami 21 CFR, časť 11, umožňuje plynulú a bezproblémovú integráciu do sys...
Kompletné užitočné príslušenstvo na meranie bodu topenia (MP) a odkvapnutia (DP) od spoločnosti METTLER TOLEDO uľahčuje a zaisťuje podstatnú časť určovania bodu topenia, odkvapnutia a mäknutia: prípra...
Bod topenia a bod odkvapnutia

Získajte rýchle a presné výsledky s naším automatizovaným prístrojom na stanovenie bodu topenia. Určujte bod topenia, bod varu, bod zakalenia aj bod topenia posunutím pomocou jediného zariadenia.

Bod topenia a bod odkvapnutia

Získajte rýchle a presné výsledky s naším automatizovaným prístrojom na stanovenie bodu skvapnutia. Jedno zariadenie vám umožní určiť bod skvapnutia aj mäknutia rôznych vzoriek.

Softvér LabX®

Softvér LabX™ pre systémy Excellence na určenie bodu topenia prakticky spravuje výsledky meraní, ponúka plnú podporu zhody s normami 21 CFR, časť 11, umožňuje plynulú a bezproblémovú integráciu do sys...

Príslušenstvo na určovanie bodu topenia a odkvapnutia

Kompletné užitočné príslušenstvo na meranie bodu topenia (MP) a odkvapnutia (DP) od spoločnosti METTLER TOLEDO uľahčuje a zaisťuje podstatnú časť určovania bodu topenia, odkvapnutia a mäknutia: prípra...

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie na stiahnutie

Prospekty
Datasheet – LabX™ Thermal Values
Datasheet – MP90 Melting Point System

Softvér LabX®

Aplikácie

Vyhľadávanie aplikácií

X
X

Ako používať vyhľadávanie

Na vyhľadanie vašej aplikácie použite filtre pre priemyselné odvetvie alebo vzorku, prípadne použite celotextové vyhľadávanie. Môžete použiť akúkoľvek kombináciu filtra a celotextového vyhľadávania. Upozorňujeme, že celotextové vyhľadávanie dokáže nájsť len výsledky, ktoré obsahujú presnú sekvenciu zadaných slov. Výsledky sa zobrazia podľa jednotlivých technológií pre produkty na chemickú analýzu od spoločnosti METTLER TOLEDO.

 

Potrebujete pomoc?

Ak stále potrebujete pomoc, kliknite sem.

 

Free Application Notes for Melting Point
Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.