Thermal Value Excellence - Prehľad - METTLER TOLEDO
Thermal Value Excellence

Thermal Value Excellence

Systémy Excellence na meranie bodu topenia a odkvapnutia

Thermal Value Excellence

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka kompletný rad nástrojov s jednoduchým použitím na rýchle a spoľahlivé stanovenie teplotných údajov. Prístroje využ...

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka kompletný rad nástrojov s jednoduchým použitím na rýchle a spoľahlivé stanovenie teplotných údajov. Prístroje využívajúce optické a kalorimetrické metódy merajú fyzikálne vlastnosti materiálov a fázové premeny.

Celý proces merania sa zaznamenáva ako video s vysokým rozlíšením, čo umožňuje vykonávať merania bez dozoru. Toto video možno kedykoľvek znova prehrať na prístroji a overiť tak integritu merania.

 

Systémy Excellence na meranie bodu topenia
Moderné systémy na meranie bodu topenia MP55, MP70, MP80 a MP90 určujú bod topenia, bod varu, bod skvapnutia a bod zakalenia jednoducho a efektívne. Preskúmať môžete aj zmenu farby, bod priehľadnosti a teplotu rozkladu. Neprekonateľný princíp merania a súlad s normami zaručujú presný a spoľahlivý výsledok.

 

Systémy na meranie bodu odkvapnutia Excellence
Vďaka inovatívnym systémom spoločnosti METTLER TOLEDO na určovanie bodu odkvapnutia môžete plne automaticky určiť bod odkvapnutia a bod mäknutia smoly, asfaltu, polymérov, živíc, voskov a ďalších materiálov súčasne až na 2 vzorkách. Normalizované nádoby a metódy merania zaručujú porovnateľné výsledky.


Systémy Excellence na určenie bodu topenia
Vynikajúce systémy na meranie bodu odkvapnutia
Softvér LabX®
Príslušenstvo na určovanie bodu topenia a odkvapnutia

Systémy Excellence na určenie bodu topenia

Vynikajúce systémy na meranie bodu odkvapnutia

Softvér LabX®

Príslušenstvo na určovanie bodu topenia a odkvapnutia

Všestranné riešenie na meranie bodu topenia, rozsahu topenia, bodu varu, bodu skvapnutia a bodu zakalenia.
Získajte maximálny prehľad s inovatívnymi systémami na meranie bodu odkvapnutia. Presne merajte bod odkvapnutia a zmäknutia.
Softvér LabX™ pre systémy Excellence na určenie bodu topenia prakticky spravuje výsledky meraní, ponúka plnú podporu zhody s normami 21 CFR, časť 11, umožňuje plynulú a bezproblémovú integráciu do sys...
Kompletné užitočné príslušenstvo na meranie bodu topenia (MP) a odkvapnutia (DP) od spoločnosti METTLER TOLEDO uľahčuje a zaisťuje podstatnú časť určovania bodu topenia, odkvapnutia a mäknutia: prípra...
Systémy Excellence na určenie bodu topenia

Všestranné riešenie na meranie bodu topenia, rozsahu topenia, bodu varu, bodu skvapnutia a bodu zakalenia.

Vynikajúce systémy na meranie bodu odkvapnutia

Získajte maximálny prehľad s inovatívnymi systémami na meranie bodu odkvapnutia. Presne merajte bod odkvapnutia a zmäknutia.

Softvér LabX®

Softvér LabX™ pre systémy Excellence na určenie bodu topenia prakticky spravuje výsledky meraní, ponúka plnú podporu zhody s normami 21 CFR, časť 11, umožňuje plynulú a bezproblémovú integráciu do sys...

Príslušenstvo na určovanie bodu topenia a odkvapnutia

Kompletné užitočné príslušenstvo na meranie bodu topenia (MP) a odkvapnutia (DP) od spoločnosti METTLER TOLEDO uľahčuje a zaisťuje podstatnú časť určovania bodu topenia, odkvapnutia a mäknutia: prípra...

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie na stiahnutie

Prospekty
MP90 Melting Point System

Softvér LabX®

Aplikácie

Vyhľadávanie aplikácií

X
X

Ako používať vyhľadávanie

Na vyhľadanie vašej aplikácie použite filtre pre priemyselné odvetvie alebo vzorku, prípadne použite celotextové vyhľadávanie. Môžete použiť akúkoľvek kombináciu filtra a celotextového vyhľadávania. Upozorňujeme, že celotextové vyhľadávanie dokáže nájsť len výsledky, ktoré obsahujú presnú sekvenciu zadaných slov. Výsledky sa zobrazia podľa jednotlivých technológií pre produkty na chemickú analýzu od spoločnosti METTLER TOLEDO.

 

Potrebujete pomoc?

Ak stále potrebujete pomoc, kliknite sem.

 

Free Application Notes for Melting Point
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.