Prístroj na stanovenie bodu skvapnutia a bodu mäknutia | METTLER TOLEDO

Prístroj na stanovenie bodu skvapnutia/mäknutia

Automatický bod skvapnutia a bod mäknutia

Systém na stanovenie bodu skvapnutia je analytický nástroj používaný na určenie bodu skvapnutia a bodu mäknutia látok, ako sú tuky, smola, polyméry atď. Bod skvapnutia je teplota, pri ktorej sa vyzráža prvá kvapka roztopenej látky. Bod mäknutia je teplota, pri ktorej roztopená látka stečie na definovanú vzdialenosť. So systémom na stanovenie bodu skvapnutia od spoločnosti METTLER TOLEDO sa bod skvapnutia aj bod mäknutia dosahujú úplne automaticky.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
View Results ()
Filter ()

Do porovnania pridajte jeden alebo dva ďalšie produkty

Advantages of the Dropping / Softening Point Apparatus

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Čo je to digitálny prístroj na stanovenie bodu skvapnutia?

Digitálny prístroj na určovanie bodu skvapnutia pomocou piecky a videokamery automaticky určí moment, keď sa dosiahne bod skvapnutia a bod mäknutia. Toto meranie sa vykonáva digitálne, čím sa výrazne znižuje vplyv ľudského faktora. Je možné merať súčasne dve vzorky s presnosťou teploty až do 0,2 °C a s krátkym časom ohrevu a chladenia. Dispozícia piecky a analýza videa umožňuje súbežné meranie dvoch vzoriek. Prístroje na stanovenie bodu skvapnutia METTLER TOLEDO Excellence DP70 a DP90 fungujú ako automatizované prístroje na stanovenie bodu skvapnutia aj bodu mäknutia.

Kliknite sem a dozviete sa všetko, čo potrebujete vedieť o meraní bodu mäknutia a bodu skvapnutia.

Ako funguje digitálny prístroj na stanovenie bodu skvapnutia?

Systém METTLER TOLEDO na stanovenie bodu skvapnutia je znázornený na schematickom obrázku nižšie.

Systém je kombináciou piecky a videokamery.

Bod skvapnutia a bod mäknutia sa určujú ohrievaním vzorky. Piecka slúži na reguláciu teploty počas analýzy. Reguláciu a záznam teploty zabezpečuje digitálny platinový snímač.

V systémoch Excellence na určovanie bodu skvapnutia od spoločnosti METTLER TOLEDO sa skúšobný komplet pozostávajúci z téglika a držiaka v peci osvetľuje bielym vyváženým LED svetlom. Odrážaný obraz sa zaznamenáva videokamerou.

Na účely automatizovaného určovania bodu skvapnutia sa celá skúška bodu skvapnutia nahrá na video a pomocou analýzy obrazu sa zistí prechod prvej kvapky z téglika na vzorky cez virtuálny biely obdĺžnik umiestnený pod ústím téglika. Počas tejto detekcie sa teplota v piecke meria a zaznamenáva s rozlíšením 0,1 °C.

Na účely automatizovaného určovania bodu mäknutia sa nábehová hrana zmäknutej vzorky označí na videu nábehovou čiarou. Keď nábehová čiara prejde virtuálnou čiarou nachádzajúcou sa 19 mm pod ústím téglika, príslušná teplota v piecke sa odmeria a zaznamená s rozlíšením 0,1 °C.

Aké vzorky sa bežne testujú systémom na stanovenie bodu skvapnutia?

Prístroje na skúšanie bodu skvapnutia sa používajú na určovanie bodu skvapnutia a bodu mäknutia mastí, syntetických a prírodných živíc, kolofónie, jedlých tukov, mazív, voskov, esterov mastných kyselín, smoly, asfaltu, dechtov, bitúmenu a mnohých iných látok.

Získajte užitočné tipy a rady pre správnu prípravu rôznych vzoriek na meranie bodu skvapnutia a bodu mäknutia.

Ako správne určiť bod skvapnutia, ktorý je nižší ako teplota prostredia?

Jedlé oleje, tuky a organické rozpúšťadlá je možné previesť do pevného skupenstva a merať pri nízkych teplotách. Mnohé látky je pred meraním bodu skvapnutia potrebné najprv na určitý čas ochladiť alebo zmraziť. Systém na stanovenie bodu skvapnutia METTLER TOLEDO Excellence DP90 umožňuje merať bod skvapnutia už od teploty –⁠20 °C. Vložte samostatnú meraciu bunku DP90, piecku a optický detekčný systém do chladničky alebo mrazničky až do dosiahnutia požadovanej teploty.

Môže mi prístroj METTLER TOLEDO na stanovenie bodu skvapnutia pomôcť dosiahnuť zhodu s ASTM, AOCS, IP, ISO a podobnými predpismi?

Prístroje METTLER TOLEDO na stanovenie bodu skvapnutia plne vyhovujú nasledujúcim normám platným v oblasti určovania bodu skvapnutia a bodu mäknutia:

  • Norma ASTM D3104 – automatické určovanie bodu mäknutia smoly
  • Norma ASTM D3461 – automatické určovanie bodu mäknutia bitúmenu, smoly a asfaltu
  • Norma ASTM D3954 – automatické skúšanie bodu skvapnutia voskov
  • Norma ASTM D6090 – automatické určovanie bodu mäknutia živíc
  • AOCS Cc 18-80 – automatické určovanie bodu skvapnutia jedlých olejov a tukov
  • Európsky liekopis Ph.Eur. 2.2.17 – bod skvapnutia
  • IP 396 – automatické určovanie bodu skvapnutia mazív
  • ISO 4625 – určovanie bodu mäknutia farieb a lakov
  • DIN EN 51920 – určovanie bodu mäknutia uhlíkatých materiálov


Automatickému určovaniu bodu skvapnutia a bodu mäknutia pomocou prístrojov METTLER TOLEDO sa osobitne venujú medzinárodné normy ASTM D3104, ASTM D3461, ASTM D3954, ASTM D6090 a AOCS Cc 18-80.