Inspektion av bulklivsmedel med röntgeninspektionssystem
 
Meny
Röntgeninspektionssystem för bulklivsmedel

Röntgensystem för inspektion av bulklivsmedel

Lösningar för röntgeninspektion för förbättring av säkerheten hos bulklivsmedel

Röntgeninspektionssystem för bulklivsmedel
Röntgeninspektionssystem för bulklivsmedel
Röntgeninspektionssystem för bulklivsmedel

Produkter & detaljer

Röntgeninspektionssystem för bulklivsmedel och tekniska specifikationer

 
Produkter & detaljer

Dokumentation

Ladda ned white papers, guider och dokumentation om röntgeninspektion

Guide till röntgeninspektion

Guide till röntgeninspektionsteknik
Röntgeninspektionsguiden är en samlad och definitiv källreferens för röntgeninspektionsteknik för användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Broschyrer

ProdX-programvara för datahantering
ProdX ger dig möjlighet att ansluta och styra hela din produktinspektionsprocess, från en enskild punkt eller från flera olika platser. Det eliminerar...

Informationsdokument

Hur säker är röntgeninspektion av livsmedel?
Detta white paper riktar sig till livsmedelstillverkare som överväger röntgeninspektion för att uppfylla kraven för livsmedelssäkerhet.
X-ray Inspection More Than Just Contamination Detection
This white paper is for food manufacturers who consider x-ray inspection to comply with food-safety regulations and legislations.
Reasons for an X-ray Inspection Programme
This White Paper describes the benefits of implementing an effective x-ray inspection program which include minimizing product recalls and assisting m...
Metal Detection, X-ray Inspection or Both?
This white paper simplifies the the two competing technologies. By doing so, it helps food and pharmaceutical manufacturers select the appropriate det...

Fallstudier

Bell Food Group
An x-ray case study in which meat processor Bell Food Group ensures their burger patties are inspected for various foreign bodies, plus product errors...

Fakta

Vilka bulkflödesprodukter kan inspekteras av METTLER TOLEDO Safelines röntgensystem?

Röntgensystem för bulkflöden ger enastående detektering av fysiska föroreningar i olika tillämpningar, bl.a. våta, torra, fritt flödande lösa produkter innan de förpackas eller läggs till, som en ingrediens, i en färdig produkt. Vanliga tillämpningar omfattar gryn, nötter, extruderade snacks, fryst eller torkad frukt, grönsaker och baljfrukter. 

Relaterat innehåll:


Vilket är det bästa sättet att mata in produkten i ett röntgeninspektionssystem för bulklivsmedel?

Produktpresentation är mycket viktig med bulkflödessystem; detta kan ske via ett transportband uppströms, matartrattar eller vibrerande transportband. För att garantera konsekvent detekteringsprestanda bör produktdjupet vara konsekvent då det passerar genom röntgensystemet.


Vad är fördelarna med röntgeninspektion av bulk?

När röntgeninspektionsteknik för bulk används är detekteringsnivåerna för fysiska föroreningar vanligtvis högre på de tidiga stadierna av tillverkningsprocessen. Där befinner sig de obehandlade bulkprodukterna på ett lägre djup och har en enhetligare (homogenare) konsistens än i förseglade slutliga förpackningar.

Inkommande bulkråvaror i livsmedelsbranschen kan ha en hög föroreningsrisk. Inspektion av dessa produkter med röntgenteknik när de kommer in i fabriken gör det möjligt att kontrollera kvaliteten på leverantörernas produkter.

Om risken för föroreningar elimineras så tidigt som möjligt i tillverkningsprocessen minimerar det produktionsspill och produktionskostnader. Därmed undviks att ett större värde läggs till produkten vid livsmedelstillverkning och -paketering och processutrustningen skyddas mot potentiellt dyra skador som blir följden om en sten eller ett metallbit inte upptäcks.


Vilka utkastare använder du vanligen i dina bulksystem?

Det finns flerfiliga skopor tillgängliga för att passa olika bulkflödesprodukter och genomströmningshastigheter. Istället för att utsortera en hel bandbredd gör flerfiliga skopor det möjligt att utsortera en mycket mindre mängd bulklivsmedelsprodukter, vilket minimerar produktspill, sänker kostnaderna och förbättrar produktiviteten.

Relaterat innehåll:


Vilka hygienfunktioner är tillgängliga på röntgeninspektionssystem för bulk?

Lutande ytor och böjda kanter minimerar bakteriefällor och låter vatten rinna av systemet, så att det kan rengöras snabbt och effektivt med minimal avbrottstid. IP69-godkännande är standard för alla METTLER TOLEDO-bulkröntgenlösningar, vilket gör dem lämpliga för krävande avspolningsmiljöer.

Relaterat innehåll:


Hur transporterar du produkten genom bulkröntgensystemet?

Ett transportband med fördjupning rekommenderas vid inspektion av bulkförpackade livsmedel, ett antal faktorer måste övervägas när du väljer ett lämpligt bandmaterial. I bulkflödestillämpningar där lös, fritt flödande oförpackad produkt är i direkt kontakt med bandet, och/eller sidokanter, måste transportbandsmaterialen uppfylla FDA-föreskrifter och EU-direktiv.


Vilka genomströmningsnivåer kan uppnås? 

Det går att uppnå genomströmning med hög volym upp till 14 000 kilogram per timme (beroende på produktdensitet och lagertjocklek). Det innebär att bulksystem kan köras i kundernas befintliga linjehastigheter, och höga produktionsnivåer bibehållas.


Var på produktionslinjen är den idealiska monteringspunkten för ett röntgeninspektionssystem för bulk?

Att använda HACCP-processen för riskanalys och kritiska styrpunkter är det säkraste sättet att garantera att produkter är fria från föroreningar. Tillverkare bör utföra en granskning av produktionsprocessen och identifiera risker för produktsäkerheten. Där det identifieras en risk för fysisk förorening bör en kritisk styrpunkt (CCP) upprättas. I många fall kan detta göras tidigt i produktionsprocessen för att identifiera och ta bort föroreningar innan det läggs till ingredienser till produkten. Under andra förhållanden kan det vara mer praktiskt att inspektera i slutet av processen innan produkten levereras.


  Är röntgensystem dyra att underhålla?

  Serviceavtal borde ingå i varje köp av röntgensystem. Regelbundet underhåll av ett röntgensystem, bl.a. prestandaverifiering, garanterar att det fungerar på optimal prestandanivå. Detta förhindrar problem med livsmedelssäkerheten. Med förebyggande underhåll kan tillverkare undvika problem med driftstopp p.g.a. oförutsett underhållsarbete.

  Alla METTLER TOLEDO X3000-röntgensystems generatorer levereras med en femårig garanti om ett serviceavtal köps. Genom att skydda röntgenmaskinens mest värdefulla del kan tillverkare ha fullt förtroende för att produktionsdrifttiden maximeras.

  Relaterat innehåll:


    Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.