Digital refraktometer - Med total reflektion
Digital refraktometer - Med total reflektion
Refraktometer

Refraktometer med total reflektion

Vår digitala refraktometer mäter refraktionsindex och andra relaterade värden med hög noggrannhet

 

Refraktometer med total reflektion

Vad gör en refraktometer?

Mätning med en refraktometer innebär att man gör en bestämning av brytningsindex, det är det enklaste s...

Vad gör en refraktometer?

Mätning med en refraktometer innebär att man gör en bestämning av brytningsindex, det är det enklaste sättet att snabbt avgöra kvaliteten hos ett ämne. 

Vad mäter en refraktometer?

En digital refraktometer mäter refraktionsindex och andra relaterade värden (t.ex. BRIX°, HFCS, koncentration, användardefinierade enheter) med stor precision och korta mättider. Instrumenten är nästan underhållsfria tack vare att de inte har några rörliga delar, LED-lampor med lång hållbarhet och inert safirprisma.

Hur fungerar en refraktometer?

En högupplöst optisk sensor mäter den totala reflektionen av en ljusstråle som avges från en LED-ljuskälla sedan den träffat provet. Denna totala reflektion konverteras till ett refraktionsindex, BRIX, HFCS eller användardefinierade koncentrationer. Till och med grumliga eller mörka prover kan mätas med denna teknik.
Den noggranna temperaturbestämningen av proverna med den inbyggda Peltier-termostaten garanterar tillförlitliga mätningar (inget vattenbad behövs). Så när du ska mäta reflektion av ljus, skaffa en refraktometer av hög kvalitet från METTLER TOLEDO.


 

Mätning med en refraktometer

Bestämmning av brytningsindex är det enklaste sättet att snabbt avgöra kvaliteten hos ett ämne. Vår robusta refraktometer använder 'refracto' vilket möjliggör snabbare mätningar med exaktare resultat. Den kan även lagra, printa och överföra resultat till en dator. Även om digitala refraktometrar är enkla att använda, krävs en viss omsorg för att få pålitliga resultat. Lär av vår expert de vanligaste källorna till fel och hur du förbättrar kvaliteten på dina mätningar. Registrera dig för det kostnadsfria webinaret här och ta del av information om teknisk design av digitala refraktometrar och dess effekter på mätningen, tillsammans med praktiska tips för den dagliga driften.   

Bärbar refraktometer - Mät brytningsindex
Bänkrefraktometer
Multi-parameter

Bärbara refraktometrar

Bänkrefraktometrar

Multi-parameter

Med en handhållen refraktometer kan du mäta brytningsindex, Brix, Baume eller specifik vikt (SG) för ett prov på fältet eller på plats.
Digitala refraktometrar är den perfekta lösningen för Brix-mätningar och bestämningar av brytningsindex. Våra refraktometrar kan även byggas ut så att de mäter densitet, pH, konduktivitet och färg.
LiquiPhysics-refraktometrar kan när som helst uppgraderas med en densitetsmätare, pH-mätare, titrator, spektrofotometer eller andra instrument som en polarimeter i ett multi-parametersystem.
Automatiserad refraktometri
Programvara för refraktometers
Refraktometer tillbehör

Automatiserad refraktometri

Programvara för refraktometer

Refraktometer tillbehör och standarder

Automatiserade enheter - Från enkla provtagningspumpar till uppvärmda provbytare för viskösa prov, minskar mängden arbete som krävs för att bestämma refraktionsindex och/eller densitet.
LabX LiquiPhysics hanterar hela arbetsflödet säkert, täcker alla behov av datahantering och rapportering, som exempelvis överföring till ett LIMS/ERP-system, och stödjer ditt arbete i reglerade miljöe...
Olika tillbehör som streckkodsläsare och fingertrycksavläsare förbättrar och säkrar arbetsflödet. Kombinerat refraktionsindex med densitetsstandarder minskar osäkerheten och underlättar fullt automati...
Bärbar refraktometer - Mät brytningsindex

Med en handhållen refraktometer kan du mäta brytningsindex, Brix, Baume eller specifik vikt (SG) för ett prov på fältet eller på plats.

Bänkrefraktometer

Digitala refraktometrar är den perfekta lösningen för Brix-mätningar och bestämningar av brytningsindex. Våra refraktometrar kan även byggas ut så att de mäter densitet, pH, konduktivitet och färg.

Multi-parameter

LiquiPhysics-refraktometrar kan när som helst uppgraderas med en densitetsmätare, pH-mätare, titrator, spektrofotometer eller andra instrument som en polarimeter i ett multi-parametersystem.

Automatiserad refraktometri

Automatiserade enheter - Från enkla provtagningspumpar till uppvärmda provbytare för viskösa prov, minskar mängden arbete som krävs för att bestämma refraktionsindex och/eller densitet.

Programvara för refraktometers

LabX LiquiPhysics hanterar hela arbetsflödet säkert, täcker alla behov av datahantering och rapportering, som exempelvis överföring till ett LIMS/ERP-system, och stödjer ditt arbete i reglerade miljöe...

Refraktometer tillbehör

Olika tillbehör som streckkodsläsare och fingertrycksavläsare förbättrar och säkrar arbetsflödet. Kombinerat refraktionsindex med densitetsstandarder minskar osäkerheten och underlättar fullt automati...

Service

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster - Skräddarsydda för att passa din utrustning

Vi underhåller din mätutrustning genom hela dess livscykel - Från installation till underhåll och kalibrering.

Trycksaker

  • Broschyrer

Applikationer

Applikationssökning

X
X

Hur man använder sökning

För att hitta din applikation ska du använda filter för bransch, prov eller använda fulltextsökning. Det är möjligt med alla typer av kombinationer av filter och fulltextsökning. Tänk på att fulltextsökningen endast ger träffar som inkluderar den exakta ordföljden för din sökning. Resultaten kommer att visas i enlighet med varje analytisk kemiteknik från METTLER TOLEDO-produkter.

 

Behöver du hjälp?

För mer hjälp klicka här.

 

LabX® programvara

LabX®-programvaran ger fullt stöd för 21 CFR del 11, EU GMP och ISO 17025.

LabX® programvara
LabX för densitetsmätare och refraktometrar
  • Online-seminarium/Webinar
Refractive Index Measurement Guide
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.