Digital refraktometer - Mäter värden, bl.a. BRIX
Digital refraktometer - Mäter värden, bl.a. BRIX

  Refraktometer med total reflektion

  Vår digitala refraktometer mäter refraktionsindex och andra relaterade värden med hög noggrannhet

   

  Refraktometer med total reflektion

  Vad gör en refraktometer?

  Mätning med en refraktometer innebär att man gör en bestämning av brytningsindex, det är det enklaste sättet att snabbt avgöra kvaliteten hos ett ämne. 

  Vad mäter en refraktometer?

  En digital refraktometer mäter refraktionsindex och andra relaterade värden (t.ex. BRIX°, HFCS, koncentration, användardefinierade enheter) med stor precision och korta mättider. Instrumenten är nästan underhållsfria tack vare att de inte har några rörliga delar, LED-lampor med lång hållbarhet och inert safirprisma.

  Hur fungerar en refraktometer?

  En högupplöst optisk sensor mäter den totala reflektionen av en ljusstråle som avges från en LED-ljuskälla sedan den träffat provet. Denna totala reflektion konverteras till ett refraktionsindex, BRIX, HFCS eller användardefinierade koncentrationer. Till och med grumliga eller mörka prover kan mätas med denna teknik.
  Den noggranna temperaturbestämningen av proverna med den inbyggda Peltier-termostaten garanterar tillförlitliga mätningar (inget vattenbad behövs). Så när du ska mäta reflektion av ljus, skaffa en refraktometer av hög kvalitet från METTLER TOLEDO.

   

  Mätning med en refraktometer

  Bestämmning av brytningsindex är det enklaste sättet att snabbt avgöra kvaliteten hos ett ämne. Vår robusta refraktometer använder 'refracto' vilket möjliggör snabbare mätningar med exaktare resultat. Den kan även lagra, printa och överföra resultat till en dator. Även om digitala refraktometrar är enkla att använda, krävs en viss omsorg för att få pålitliga resultat. Lär av vår expert de vanligaste källorna till fel och hur du förbättrar kvaliteten på dina mätningar. Registrera dig för det kostnadsfria webinaret här och ta del av information om teknisk design av digitala refraktometrar och dess effekter på mätningen, tillsammans med praktiska tips för den dagliga driften.   

  Bärbar refraktometer
  Bänkrefraktometer
  Multiparameter

  Bärbara refraktometer

  Bänkrefraktometrar

  Multiparameter

  Med en handhållen refraktometer kan du mäta brytningsindex, Brix, Baume eller specifik vikt (SG) för ett prov på fältet eller på plats.
  METTLER TOLEDO digitala refraktometrar är den perfekta lösningen för Brix-mätningar och bestämningar av brytningsindex. Våra refraktometrar kan även byggas ut så att de mäter densitet, pH, konduktivit...
  LiquiPhysics refractometers can be upgraded any time with a density meter, pH meter, titrator, spectrophotometer, or other instruments like a polarimeter into a multiparameter system.
  Automatiserad refraktometri
  LabX Software
  Accessories and Standards

  Automatiserad refraktometri

  LabX Software

  Accessories and Standards

  Ett brett utbud av automatiserade enheter, från enkla provtagningspumpar till uppvärmda provbytare för viskösa prov, minskar mängden arbete som krävs för att bestämma refraktionsindex och/eller densit...
  LabX LiquiPhysics securely manages the entire workflow, covers all needs of data handling and reporting – such as transfer to a LIMS / ERP system – and supports your work in regulated environments. Wh...
  Various accessories like barcode reader and finger print reader improve and secure the workflow. Combined refractive index/density standards reduce uncertainty and facilitate fully automatic performan...
  Bärbar refraktometer

  Med en handhållen refraktometer kan du mäta brytningsindex, Brix, Baume eller specifik vikt (SG) för ett prov på fältet eller på plats.

  Bänkrefraktometer

  METTLER TOLEDO digitala refraktometrar är den perfekta lösningen för Brix-mätningar och bestämningar av brytningsindex. Våra refraktometrar kan även byggas ut så att de mäter densitet, pH, konduktivit...

  Multiparameter

  LiquiPhysics refractometers can be upgraded any time with a density meter, pH meter, titrator, spectrophotometer, or other instruments like a polarimeter into a multiparameter system.

  Automatiserad refraktometri

  Ett brett utbud av automatiserade enheter, från enkla provtagningspumpar till uppvärmda provbytare för viskösa prov, minskar mängden arbete som krävs för att bestämma refraktionsindex och/eller densit...

  LabX Software

  LabX LiquiPhysics securely manages the entire workflow, covers all needs of data handling and reporting – such as transfer to a LIMS / ERP system – and supports your work in regulated environments. Wh...

  Accessories and Standards

  Various accessories like barcode reader and finger print reader improve and secure the workflow. Combined refractive index/density standards reduce uncertainty and facilitate fully automatic performan...

  Service

  +46 85 199 2098
  Ring service

  Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

  We support and service your measurement equipment through its entire life-cycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

  Trycksaker

  • Broschyrer

  Applikationer

  Applikationssökning

  X
  X

  Hur man använder sökning

  För att hitta din applikation ska du använda filter för bransch, prov eller använda fulltextsökning. Det är möjligt med alla typer av kombinationer av filter och fulltextsökning. Tänk på att fulltextsökningen endast ger träffar som inkluderar den exakta ordföljden för din sökning. Resultaten kommer att visas i enlighet med varje analytisk kemiteknik från METTLER TOLEDO-produkter.

   

  Behöver du hjälp?

  För mer hjälp klicka här.

   

  LabX® programvara

  LabX®-programvaran ger fullt stöd för 21 CFR del 11, EU GMP och ISO 17025.

  • Online-seminarium/Webinar
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.