UV Vis spectrophotometry

Spektrofotometria UV VIS

Instrumenty, akcesoria, usługi i oprogramowanie do spektrofotometrii UV VIS

Spektrofotometria jest techniką stosowaną do pomiaru właściwości absorpcji i przepuszczalności światła przez próbkę, dostarczającą cennych informacji na temat jej składu i właściwości chemicznych. Niezależnie od tego, czy pracujesz w naukach przyrodniczych, kontroli jakości, badaniach środowiskowych czy jakiejkolwiek innej dziedzinie, w której dokładne i wiarygodne pomiary mają kluczowe znaczenie dla sukcesu, nasze rozwiązania spektrofotometryczne oferują wydajność, łatwość użycia i skalowalność, pomagając w osiąganiu szybszych i dokładniejszych wyników przy każdej analizie.

Zadzwoń
easydirect-uvvis-software
easyplus-uvvis-3-in-1
UV/VIS Application Search
Analytical Chemistry UserCom Subscription Banner
oferta kuwet
Akcesoria do spektrofotometrów UV Vis
Oprogramowanie UV VIS
easydirect-uvvis-software
easyplus-uvvis-3-in-1
UV/VIS Application Search
Analytical Chemistry UserCom Subscription Banner
+48 22 691 10 10
Zadzwoń do serwisu

FAQ

Co to jest spektrofotometria UV VIS?

Spektrofotometria to pomiar absorpcji światła przez substancję w funkcji długości fali. Jest powszechnie stosowany w chemii analitycznej, biochemii i biologii molekularnej.

Jakie są zastosowania spektrofotometrii UV VIS?

Spektrofotometria UV Vis może być stosowana do określenia stężenia roztworu, identyfikacji i ilościowego określenia składników mieszaniny oraz do badania kinetyki reakcji.

Więcej informacji można znaleźć w bibliotece zastosowań UV-VIS

Co to jest różnica między spektrofotometrią a spektroskopią?

Spektroskopia jest szerszym pojęciem odnoszącym się do badania interakcji między promieniowaniem elektromagnetycznym a materią. Spektrofotometria to specyficzny rodzaj spektroskopii który mierzy absorpcję światła przez substancję.

Dowiedz się więcej o teorii spektrofotometrii UV Vis w poradniku łatwej spektrofotometrii lub w poradniku zastosowań i podstaw spektrofotometrii  

Jak działa spektrofotometria UV VIS?

Spektrofotometr UV VIS mierzy ilość światła pochłanianego przez próbkę przy określonej długości fali. Ilość pochłoniętego światła jest wprost proporcjonalna do stężenia substancji w próbce.

Jakie są zalety stosowania spektrofotometrii UV VIS?

Spektrofotometria UV Vis to szybka, dokładna i nieinwazyjna metoda analizy próbek. Może być stosowana do szerokiej gamy substancji i jest powszechnie akceptowana jako standardowa technika analityczna w wielu branżach.

W jaki sposób spektrofotometria UV VIS jest wykorzystywana w przemyśle farmaceutycznym?

Spektrofotometria UV Vis jest stosowana w przemyśle farmaceutycznym do analizy czystości i siły leków. Może być również stosowana do monitorowania degradacji leków w czasie.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak spektrofotometria może pomóc w zachowaniu jakości leku, przeczytaj historię naszego klienta

Co to jest ślepa próba w spektrofotometrii UV Vis?

Próba ślepa to próbka zawierająca wszystkie odczynniki z wyjątkiem badanej substancji. Umożliwia ona wzorcowanie spektrofotometru oraz korygowanie wszelkich zakłóceń i absorpcji tła.

Czy spektrofotometria UV/VIS może być stosowana do analizy próbek biologicznych?

Tak, spektrofotometria UV/VIS może być wykorzystywana do analizy próbek biologicznych, takich jak białka, kwasy nukleinowe i enzymy. Można jej również użyć do określenia ilościowego związku w próbce biologicznej.

Więcej informacji możesz znaleźć w zestawie materiałów do spektrofotometrii UV/VIS w naukach przyrodniczych

Jak zapewnić dokładność pomiarów spektrofotometrycznych?

Aby zapewnić dokładność, ważne jest właściwe wzorcowanie spektrofotometru, stosowanie odpowiednich odczynników i wzorców oraz przestrzeganie znormalizowanego protokołu przygotowania i pomiaru próbki. Ważne jest również aby potwierdzić wyniki poprzez porównanie ich z innymi metodami analizy.

Dowiedz się więcej o ofercie usług METTLER TOLEDO w zakresie wzorcowania UV Vis