Oprogramowanie spektrofotometru UV/VIS | Łatwe zarządzanie danymi i ich ocena

Oprogramowanie spektrofotometru UV VIS

Łatwa obsługa danych spektrofotometrycznych

Oprogramowanie spektrofotometru UV/VIS automatycznie gromadzi dane pomiarowe, wspiera lepszą wizualną interpretację zmierzonych widm i przeprowadza automatyczne obliczenia. Dane spektralne i raporty można łatwo eksportować do innych systemów, takich jak arkusze kalkulacyjne lub LIMS, w celu dalszego przetwarzania danych. Dodanie oprogramowania spektrofotometru UV/VIS do procesu pracy może poprawić integralność danych i ich jakość.

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania

Zalety oprogramowania UV/VIS

Proces pracy w oprogramowaniu UV/VIS

Wspiera Twoją codzienną działalność

Automatyczne obliczenia zapewniają bezpieczeństwo pomiarów i pomagają uniknąć błędów, co upraszcza pracę. Oprogramowanie UV/VIS przejmuje całą ciężką pracę, co zwiększa produktywność i zmniejsza zakres ręcznego przepisywania i interwencji.

Oprogramowanie UV/VIS do szybkiego przetwarzania próbek

Szybkie przetwarzanie próbek

Połącz swoje spektrofotometry METTLER TOLEDO z dedykowanym oprogramowaniem komputerowym UV/VIS. Gromadzenie danych rozpoczyna się natychmiast na komputerze użytkownika, a wyniki otrzymywane są nawet po zamknięciu aplikacji.

Dane zgodne z oprogramowaniem UV/VIS

Zgodność danych w dowolnym momencie

Połączenie spektrofotometru UV7 Excellence i oprogramowania laboratoryjnego LabX™ UV/VIS z łatwością spełnia wymagania dotyczące elektronicznej rejestracji danych i podpisu elektronicznego, zgodnie z normą FDA CFR część 11. Więcej

Graficzna ocena wyników w oprogramowaniu UV/VIS

Przejrzysta graficzna ocena wyników

Oprogramowanie UV/VIS gromadzi dane uzyskane podczas pomiarów i pomaga w ich jasnej interpretacji dzięki graficznemu wyświetlaniu wyników. Wykresy można drukować i eksportować w różnych formatach.

Oprogramowanie UV/VIS ― zawsze wiarygodne wyniki

Zawsze dostępne wyniki

Zaletą organizacji danych pomiarowych za pomocą oprogramowania jest to, że znalezienie wyników jest szybkie i łatwe. Wszystkie wyniki pomiarów UV/VIS są przechowywane w jednym miejscu i w jednej bazie danych z możliwością przeszukiwania.

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu
easydirect-uvvis-software