UV Vis automation

Podajnik próbek UV Vis

Poprawa szybkości, spójności i zgodności z przepisami

Podajnik próbek zapewnia zgodność z przepisami oraz większą szybkość i spójność badań spektroskopowych. Wybraną podstawę podajnika UV Vis InMotion™ Flex, Pro lub Max można – zależnie od potrzeb w zakresie wydajności produkcyjnej i wymaganej wielkości próbki – połączyć ze stojakiem na próbki InMotion. System rozbudowany o zestaw próbek UV Vis będzie doskonałym uzupełnieniem laboratorium.

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania
+48 22 691 10 10
Zadzwoń do serwisu

FAQs

Dlaczego warto automatyzować badania metodą spektroskopii UV Vis?

Automatyzacja spektroskopii to coś więcej niż tylko dodanie pompy do napełniania kuwet w celu zaoszczędzenia czasu. Chociaż głównym celem automatyzacji jest ułatwienie wykonywania często powtarzanych czynności i rutynowych zadań analitycznych, automatyzacja może także wydatnie poprawić przestrzeganie procedur podczas analiz UV Vis. Dodatkowe możliwości:

  • eliminacja błędów transkrypcji,
  • ograniczenie niepewności pomiaru,
  • lepsza powtarzalność,
  • większe bezpieczeństwo danych.
     

Wszystkie te udoskonalenia przekładają się na większą wiarygodność i rzetelność wyników, a także pomagają ograniczyć ilość poprawek i koszty analiz.

Które aplikacje UV Vis można zautomatyzować za pomocą podajnika próbek?

Pomiary z ustaloną długością fali
Pomiary z ustaloną długością fali oraz skany pełnego widma UV Vis to najprostsze z aplikacji UV Vis. Zasadniczo można je zautomatyzować za pomocą dowolnego rozwiązania do automatycznego pobierania próbek.

Oznaczanie ilościowe
Podajniki próbek InMotion™ są szczególnie przydatne w aplikacjach badań ilościowych, które przed analizą próbki wymagają wyznaczenia krzywej wzorcowania, ponieważ umożliwiają pomiar wzorców do wzorcowania i próbek w jednym przebiegu.

Kontrola temperatury
Aplikacje wymagające automatyzacji stałego sterowania temperaturą zależnie od liczby przetwarzanych próbek wykorzystują rozwiązania CuveT, CuvetteChanger lub podajnik próbek InMotion™. W przypadku używania podajnika próbek InMotion™ zaleca się zastąpienie cel przepływowych sondami zanurzeniowymi. Próbki są termostatowane na stojaku automatycznego podajnika próbek, a pomiary odbywają się bezpośrednio w zlewkach. W przypadku cel przepływowych próbki muszą być transportowane przez nieizolowane rurki, co powoduje niepożądane wahania temperatury. Zastosowania, które wymagają częstych i precyzyjnych zmian temperatury, należy automatyzować za pomocą termostatu CuveT, ponieważ spośród dostępnych opcji zapewnia on najbardziej precyzyjną kontrolę.

Jaką objętość próbek można przetwarzać automatycznie z użyciem podajnika próbek?

W przypadku korzystania z podajnika próbek dostępna objętość próbki powinna być większa niż 10 ml. W przypadku korzystania z pomp i podajników próbek potrzebna jest większa objętość próbki niż w przypadku stosowania kuwet (np. z rozwiązaniem CuvetteChanger). Próbka jest przesyłana przez rurki do celi przepływowej, więc rurki również muszą być wypełnione. Ponadto celę przepływową należy przepłukać nową próbką, aby wyprzeć poprzednią. Jeśli do analizy dostępna jest tylko niewielka objętość próbki (poniżej 10 ml), lepszym sposobem automatyzacji może okazać się zastosowanie rozwiązania CuvetteChanger.

Czy podajnik próbek UV Vis nadaje się do automatyzacji przetwarzania lepkich próbek?

Próbki o niewielkiej lepkości (około 20–50 mPas) nie stanowią problemu dla pomp perystaltycznych, jednak wraz ze wzrostem lepkości transport próbek staje się coraz trudniejszy. Równocześnie coraz trudniejsze staje się czyszczenie i przepłukiwanie cel przepływowych. W takiej sytuacji lepszym wyjściem może być użycie rozwiązania CuvetteChanger.

Czy podajnik próbek UV Vis nadaje się do automatyzacji przetwarzania niebezpiecznych próbek?

W przypadku próbek niebezpiecznych lub w inny sposób zagrażających bezpieczeństwu operatora pompy zasysające i podajniki próbek idealnie nadają się do minimalizowania narażenia operatora, ponieważ ograniczają ilość interakcji. Podczas pracy z pompami zasysającymi operator musi jedynie wprowadzić rurkę aspiracyjną do próbki, a pompa zajmie się resztą. Znacznie zmniejsza to ryzyko rozlania próbki lub przypadkowego kontaktu. Operator obsługuje próbki tylko raz, podczas ich załadunku do stojaka. Dalsze czynności, czyli przesyłanie, pomiar i usunięcie próbek wykonuje sam system. Podajniki próbek InMotion są ponadto niewielkie, mogą więc być umieszczane pod wyciągami laboratoryjnymi, co zapewnia operatorom dodatkową ochronę.

Jakie może być stężenie próbek przetwarzanych z użyciem podajnika próbek UV Vis?

Pompy zasysające i podajniki próbek InMotion™ umożliwiają zastosowanie ścieżki optycznej o długości od 1 do 50 mm. W przypadku rozwiązań CuvetteChangers i CuveT ścieżka optyczna może mieć 10 mm lub nawet być krótsza, pod warunkiem że wymiary zewnętrzne to 12,5 na 12,5 mm.