Zastosowanie spektrofotometrii UV/VIS w naukach przyrodniczych
Przewodniki

Zestaw materiałów UV/VIS dla nauk przyrodniczych

Przewodniki

Zastosowanie UV/VIS w naukach przyrodniczych

Zastosowania UV/VIS w naukach przyrodniczych w pigułce
Zastosowania UV/VIS w naukach przyrodniczych w pigułce

Spektrofotometria UV/VIS jest dziś standardową metodą, powszechnie stosowaną w laboratoriach life science. Zawdzięcza to głównie swojej prostocie: nie wymaga skomplikowanego przygotowania próbek, jest łatwa do wykonania, a na wyniki czeka się zaledwie kilka sekund.

Przy typowych pomiarach wystarcza niewielka próbka, która następnie może być wykorzystana do innych analiz, ponieważ spektrofotometria jest metodą nieniszczącą. W naukach przyrodniczych spektrofotometrię UV/VIS wykorzystuje się najczęściej do analizy kwasów nukleinowych, białek i kultur komórek bakteryjnych.

Poradnik: Zastosowania UV/VIS w naukach przyrodniczych w pigułce pozwala dokładniej zapoznać się z najczęstszymi zastosowaniami:

  • Oznaczanie stężenia kwasów nukleinowych – DNA i RNA.
  • Określanie czystości kwasów nukleinowych.
  • Oznaczanie stężenia białek metodą bezpośredniego pomiaru kolorymetrycznego, badanie reakcji enzymatycznych oraz monitorowanie krzywych wzrostu kultur bakteryjnych.

 


Czy znasz na pamięć wartość absorbancji spektrum DNA poszczególnych składników nukleotydu? Nie musisz jej znać. Nowy plakat „Analiza kwasów nukleinowych z użyciem spektroskopii absorpcyjnej” zawiera podsumowanie wszystkich najważniejszych informacji, które pozwalają szybko i bez trudu określić stężenie kwasów nukleinowych z użyciem spektroskopii absorpcyjnej.


Ściągnij zestaw materiałów „Zastosowania UV/VIS w naukach przyrodniczych w pigułce” oraz nowy plakat „Analiza kwasów nukleinowych z użyciem spektroskopii absorpcyjnej”

Zastosowania UV/VIS w naukach przyrodniczych w pigułce

Analiza kwasów nukleinowych
Analiza białek
Kultury komórkowe
Wskazówki i porady
Dobre praktyki pomiarów UV/VIS

 

Artykuł wstępny:

Spektrofotometria UV/VIS jest często wykorzystywana w naukach przyrodniczych i zapewnia duże możliwości. Stała się standardową metodą, powszechnie stosowaną w wielu laboratoriach. Zawdzięcza to głównie swojej prostocie: nie wymaga skomplikowanego przygotowania próbek, jest łatwa do wykonania, a na wyniki zazwyczaj czeka się kilka sekund. Przy typowych pomiarach wystarcza niewielka próbka, która następnie może być wykorzystana do innych analiz, ponieważ spektrofotometria jest metodą nieniszczącą. W naukach przyrodniczych spektrofotometrię UV/VIS wykorzystuje się najczęściej do analizy kwasów nukleinowych, białek i kultur komórek bakteryjnych. Najczęstsze zastosowania to oznaczanie stężenia kwasów nukleinowych (DNA i RNA) oraz ich czystości, oznaczanie stężenia białek metodą bezpośredniego pomiaru kolorymetrycznego, badanie reakcji enzymatycznych oraz obserwacja krzywych rozwoju kultur bakteryjnych. 

 

Spis treści

1. Wprowadzenie

1.1 Typy instrumentów do spektrofotometrii
1.2 Rozwiązania METTLER TOLEDO dla nauk przyrodniczych

2. Analiza kwasów nukleinowych
2.1 Oznaczanie stężenia
2.2 Oznaczanie stężenia oligonukleotydów (ssDNA)
2.3 Limity wykrywania kwasów nukleinowych
2.4 Czystość kwasów nukleinowych

3. Analiza białek
3.1 Oznaczanie stężenia białek
3.1.1 Bezpośredni pomiar
3.1.2 Metody pośrednie (badania kolorymetryczne)
3.1.3 Próba Bradforda
3.2 Kinetyka

4. Stężenie w zawiesinie komórek

5. Wskazówki i porady
5.1 Ogólne wskazówki i porady
5.1.1 Wybór kuwety i korzystanie z niej
5.1.2 Przygotowanie próbek
5.1.3 Co uwzględnić przy pomiarze
5.1.4 Wpływ pH, temperatury i otaczającego powietrza
5.1.5 Konserwacja instrumentu
5.2 Wskazówki i porady dotyczące pomiaru próbek bardzo małej objętości
5.2.1 Jak obchodzić się z próbką
5.2.2 Czyszczenie
5.2.3 Konserwacja instrumentu

6. Dobra Praktyka pomiarów UV/VIS

7. Literatura

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.