Kontrola sypkých potravin s využitím rentgenových kontrolních systémů
Rentgenové kontrolní systémy pro kontrolu sypkých potravin

Rentgenové systémy pro kontrolu sypkých potravin

In-line řešení pro rentgenovou kontrolu zvyšují bezpečnost sypkých potravinářských výrobků

Rentgenové kontrolní systémy pro kontrolu sypkých potravin
Rentgenové kontrolní systémy pro kontrolu sypkých potravin
Rentgenové kontrolní systémy pro kontrolu sypkých potravin

Modely a specifikace

Rentgenové kontrolní systémy pro kontrolu sypkých potravin a jejich technické specifikace

 
Modely a specifikace

Dokumenty

Stáhněte si naše bílé knihy, průvodce a dokumenty o rentgenové kontrole

Průvodce rentgenovou kontrolou

Průvodce rentgenovou kontrolní technologií
Průvodce rentgenovou kontrolou představuje jednotný a rozsáhlý referenční zdroj na téma využití rentgenové kontrolní technologie v potravinářském a fa...

Brožury

Software ProdX pro správu dat
Software ProdX Vám umožní připojit a spravovat celý proces řízení kontroly kvality z jediného místa i z různých vzdálených umístění, takže již nebudet...

Bílé knihy

Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Důvody pro zavedení programu rentgenové kontroly
Tato bílá kniha obsahuje popis výhod zavedení účinného programu rentgenové kontroly, jehož součástí je minimalizace nutnosti stahování výrobků z trhu...
Detekce kovů, rentgenová kontrola nebo obojí?
Tato bílá kniha předkládá ve zjednodušené podobě dvě konkurenční technologie. Tím pomáhá výrobcům v potravinářském a farmaceutickém průmyslu s výběrem...

Případové studie

Bell Food Group
Případová studie o rentgenovém kontrolním systému, ve které se dočtete, jak společnost Bell Food Group zajišťuje kontrolu burgerových směsí z hlediska...

Nabídka servisních služeb

Zabezpečte svůj rentgenový kontrolní systém na celou dobu jeho životnosti

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

K vašemu kontrolnímu přístroji poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace, přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

Časté dotazy

Které sypké výrobky lze kontrolovat pomocí rentgenových systémů METTLER TOLEDO Safeline?

Rentgenové systémy ke kontrole sypkých výrobků nabízejí špičkovou úroveň detekce v různých aplikacích, včetně mokrých, suchých i volně přepravovaných výrobků před jejich zabalením nebo přidáním coby přísady do hotového výrobku. K typickým aplikacím patří obilniny, ořechové plody, extrudované sušenky, mražené nebo sušené ovoce, zelenina a luštěniny. 

Související dokumenty:


Jaký je nejlepší způsob přívodu výrobku do rentgenového systému pro kontrolu sypkých potravin?

U systémů, které kontrolují sypké výrobky, je velmi důležitá jejich prezentace: tu může zajišťovat předřazený dopravník, násypka nebo vibrační dopravníkový pás. K dosažení stabilního detekčního výkonu je vhodné zajistit, aby výrobek rentgenovým systémem procházel v rovnoměrné vrstvě.


Jaké jsou výhody rentgenové kontroly sypkých výrobků?

Při použití rentgenové technologie ke kontrole sypkých výrobků bývá detekce fyzických kontaminantů výhodnější v počátečních fázích výroby, kde lze nezpracovaný produkt kontrolovat v menší hloubce a v jednotnější (homogennější) struktuře než hotové a zabalené výrobky.

U naskladňovaných sypkých potravinářských surovin existuje vysoké riziko kontaminace. Kontrola těchto výrobků hned při naskladnění pomocí rentgenové technologie umožňuje průběžné posuzování kvality práce dodavatelů.

Odstranění rizika kontaminace co nejdříve ve výrobním procesu sníží plýtvání a přispěje ke snížení výrobních nákladů. Včasné odstranění kontaminantů předchází zvyšování hodnoty potravinářského výrobku zpracováním a pomáhá chránit zpracovatelská zařízení proti případnému nákladnému poškození neodhaleným kamínkem nebo kovovým úlomkem.


Jaká vyřazovací zařízení se zpravidla používají u systémů pro kontrolu sypkých výrobků?

K dispozici jsou například vícedráhové lopatky, které lze nastavit tak, aby plně vyhovovaly širokému sortimentu sypkých výrobků a výkonu konkrétní výrobní linky. Namísto vyřazení výrobku v celé šíři pásu umožňují vícedráhové lopatky vyřadit mnohem menší objem sypké potraviny. Tím se snižuje množství odpadu na minimum, šetří se náklady a zvyšuje produktivita.

Související dokumenty:


Jakými hygienickými funkcemi disponují rentgenové systémy pro kontrolu sypkých výrobků?

Nakloněné povrchové plochy a zaoblené hrany předcházejí tvorbě míst, kde by se mohly hromadit bakterie, a umožňují rychlé a účinné čištění systému s minimálním prostojem výroby. Veškeré rentgenové systémy pro kontrolu sypkých výrobků disponují standardně stupněm krytí IP69, který umožňuje jejich provoz v prostředí s požadavkem na oplachování silným proudem vody.

Související dokumenty:


Jakým způsobem se sypké výrobky přepravují rentgenovým systémem?

Při kontrole sypkých potravin se doporučuje použít korýtkový pás. Při výběru materiálu pásu je přitom třeba zvážit řadu hledisek. Při kontrole nezabalených výrobků, kde materiál přichází do přímého styku s pásem a/nebo bočnicemi, musí všechny materiály, které přijdou do styku s výrobkem, vyhovovat předpisům FDA a směrnicím EU.


Jaké rychlosti výroby lze dosáhnout? 

Systémy umožňují kontrolu až 14 000 kilogramů za hodinu (v závislosti na hustotě výrobku a tloušťce vrstvy). To znamená, že systémy pro kontrolu sypkých potravin lze provozovat při zachování stávající rychlosti zákaznické linky, a tedy i při zachování současné rychlosti výroby.


Které umístění na výrobní lince je pro rentgenový systém pro kontrolu sypkých potravin nejvhodnější?

Dodržování procesu HACCP (analýza rizik a kritické kontrolní body) představuje nejjistější způsob prevence kontaminace výrobků. Výrobní podniky by měly provést revizi výrobního procesu a identifikovat rizika ohrožující bezpečnost výrobku. Na místech s identifikovaným rizikem fyzické kontaminace by měl být zřízen kritický kontrolní bod (CCP). Ten se může v mnoha případech nacházet v rané fázi výrobního procesu, kde je jeho cílem odhalit a odstranit kontaminanty, dříve než výrobek získá přidanou hodnotu. V jiných případech může být praktičtější kontrolu provádět na konci procesu, před expedicí hotového výrobku.


  Je servis rentgenových systémů nákladný?

  Společně se zakoupením rentgenového systému by měla být vždy uzavřena i servisní smlouva. Pravidelný servis systému, jehož součástí je i ověření výkonu, zajistí optimální výsledky kontroly. Předejdete tak potížím s bezpečností potravin. Preventivní údržba umožňuje výrobním podnikům předcházet odstávkám provozu v důsledku neplánované údržby.

  Při uzavření servisní smlouvy udělujeme na rentgenové generátory všech systémů METTLER TOLEDO X3000 záruku v délce 5 let. Díky ochraně nejcennější součásti rentgenového přístroje mohou mít výrobní podniky jistotu maximálního využití výrobního času.

  Související dokumenty:


    Five Year X-ray Generator Warranty
    X-ray Inspection of Frozen Formed Products
    X-ray Inspection of Canned Foods
    Glass in Glass Inspection
    Product Inspection User Training
    Product Inspection Spare Part Kits
    Product Inspection Service Partner
    X-ray Inspection Guides
    Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.