Quá trình lên men và Quy trình sinh học - METTLER TOLEDO

Quá trình lên men và Quy trình sinh học

Xác định đặc tính và Tối ưu hóa Quy trình Sinh học trong Thời gian Thực để Tối đa hóa Sản xuất

Gọi để được báo giá

Khi thị trường sản phẩm sinh học liên tục phát triển, việc cải thiện quy trình sinh học được nhấn mạnh hơn để tối đa hóa năng suất và giảm chi phí. Việc giám sát tại chỗ trong thời gian thực các thông số quy trình quan trọng thông qua Công nghệ Phân tích Quy trình (PAT) rất cần thiết để giám sát, xác định đặc tính, tối ưu hóa và kiểm soát quy trình sinh học.

Các công nghệ tại chỗ cung cấp nhiều lợi thế hơn các kỹ thuật ngoại tuyến, bao gồm việc loại bỏ nhu cầu lấy mẫu và chuẩn bị mẫu phức tạp, không xâm lấn vào quy trình và các thành phần quy trình và cung cấp thông tin thời gian thực của quy trình như nó tồn tại trong bồn lên men/lò phản ứng sinh học. Hơn nữa, thông tin thời gian thực được cung cấp bằng công nghệ tại chỗ cho phép phát hiện ngay lập tức độ lệch quy trình và qua đó giúp kiểm soát quy trình.

Quá trình lên men và Quy trình sinh học
Quá trình lên men và Quy trình sinh học

Các công nghệ của METTLER TOLEDO cung cấp các công cụ và dữ liệu thời gian thực để giám sát thành công các quy trình sinh học, cũng như giám sát chuyển đổi enzym của chất nền cho sản phẩm mong muốn. Các ứng dụng lên men ngược dòng và nuôi cấy tế bào bao gồm việc giám sát các thành phần môi trường chính, các chất chuyển hóa và sản phẩm trong nuôi cấy tế bào/lên men và giám sát những thay đổi trong quần thể tế bào/vi sinh vật và hình thái học (bao gồm cả sự tích tụ hoặc kết bông của các tế bào hoặc vi sinh vật). Những ứng dụng trong xử lý xuôi dòng bao gồm sự kết bông của các mảnh vỡ tế bào, kết tinh protein và phân hủy.

Các Ứng dụng

Ứng dụng

Fermentation
Maximize Production of Desired Enzyme, Protein or Small Molecule Metabolite
Biocatalysis | Enzymatic Catalysis
Biocatalysis, also referred to as enzymatic catalysis or biotransformation, is the use of enzymes to catalyze chemical reactions. The field for biocat...
Floccculation
Flocculation is a common separation technique in the biotechnology, petroleum, pulp and paper, and mining industries. Long polymer chains of a floccul...

Ấn phẩm

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.