Xử lý Hạt và Giọt - METTLER TOLEDO

Xử lý Hạt và Giọt

Tối ưu hóa Quy trình Nhiều Giai đoạn Với Phân phối Kích thước Hạt

Hạt và giọt có mặt ở khắp mọi nơi trong sản phẩm hóa chất, tiêu dùng, giấy và bột giấy và ngành dầu khí. Các hạt phát triển, tích tụ, vỡ, hòa tan và thay đổi hình dạng - tất cả đều có thể có ảnh hưởng đến hiệu suất quy trình và chất lượng sản phẩm. Để thành công, các nhà hóa học và kỹ sư phải hiểu và tối ưu hóa phân bố kích thước hạt để kiểm soát hiệu quả quy trình như sự ổn định, phân tách hoặc đặc tính lưu lượng. Ngoài ra, phân phối hạt và nhũ tương phải được kiểm soát tốt để đảm bảo năng suất sản phẩm lặp lại, thời hạn sử dụng và mật độ số lượng lớn.

Xử lý Hạt và Giọt
Xử lý Hạt và Giọt

Được củng cố bởi hơn 20 năm kinh nghiệm và hàng ngàn lắp đặt trên toàn thế giới, Đo Phản xạ Bằng Chùm tia Tập trung (FBRM)Kính hiển vi Nhìn Hạt (PVM) công nghệ phân tích quy trình cho phép các nhà khoa học và kỹ sư sử dụng phép đo phân phối hạt và giọt thời gian thực để đưa ra quyết định nhanh hơn, nhiều thông tin hơn.

Kiến thức về hiệu suất hạt đạt được qua công nghệ FBRM và PVM có thể cắt giảm thời gian phát triển hàng tháng, tối đa hóa thông lượng quy trình và tối ưu hóa chất lượng sản phẩm. Ứng dụng FBRM và PVM đảm bảo đạt được mục tiêu phân phối hạt, thiết kế được quy trình mạnh mẽ, tối đa hóa thời gian chu kỳ xuôi dòng và loại bỏ thất bại ở khâu cân thí điểm và sản xuất.

Phát triển Sớm

 • Tăng tốc độ phát triển sản phẩm mới
 • Xác định sớm khả năng mở rộng quy trình
 • Nhanh chóng thiết lập các điều kiện biến đổi


Phát triển Quy trình và Tăng quy mô

 • Thiết lập các điều kiện để đảm bảo lô lặp lại
 • Có được sự tự tin vào hiệu quả quy trình được tối ưu hóa
 • Xây dựng chất lượng cho quy trình để đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhất


Sản xuất

 • Loại bỏ sự phân lô thất bại
 • Đạt được thông số kỹ thuật sản phẩm mục tiêu (Phân phối Kích thước Hạt, năng suất, mật độ số lượng lớn)
 • Cải thiện thời gian chu kỳ
 • Tối ưu hóa tỷ lệ phân tách
 • Tăng cường sự ổn định sản phẩm

Sau khi mua Lasentec năm 2001, METTLER TOLEDO đã trở thành người dẫn đầu thế giới trong việc xác định đặc tính kích thước, hình dạng và số lượng hạt/giọt trong dây chuyền.

 

Các Ứng dụng

Detect Process Upsets With In-Process Video Microscopy
PVM Detects Process Upsets

PVM© technology can be used to detect the presence of unexpected polymorphs, even at concentrations below the detection limits of Raman or offline microscopy. By imaging thousands of particles per second, trace polymorph detection is possible where morphology changes exists.

Floccculation
Develop a Flocculation Process With Control of the Particle Distribution

Flocculation is a common separation technique in the biotechnology, petroleum, pulp and paper, and mining industries. Long polymer chains of a flocculant adsorb to small particles, initiate particle bridging and allow the formation of large flocs. Flocculation efficiency is largely determined by mixing time and intensity, effective flocculant type and concentration, dosing rate, solids concentration and particle size. Effective flocculation influences product development and scale-up, downstream separation performance, operating cost and yield.

Validating FBRM® with in-process video microscopy
PVM® validates FBRM® results by linking time points with size and shape information

Liquid-Liquid Dispersions
Determine Impact of Process Variables

Liquid-liquid dispersions, or emulsions, are an excellent application for in situ droplet size measurement; sampling these systems for offline analysis can be unrepresentative as the sample can change by the time you measure it offine.

Flow Assurance in Oil and Gas Production
Flow Assurance Equipment for In Process Particle Measurement

Flow assurance involves cost-effective approaches to produce and transport fluids from the reservoir to a processing facility. Flow assurance challenges are further mounting due to the transition from conventional oil reserves to mature oil fields.

Oil Sands
Separations in Oil Sands Operations

Real-Time Characterization of Complex Multiphase Particle and Droplet Systems
Monitor and Measure Particles and Droplets In Process and In Real Time

The handling and processing of suspensions and emulsions is critical. Multiphase systems tend to be complex with many parameters, including overall process efficiency and economic profitability, be­ing directly affected by the ability to consistently deal with the production, separation, and/or removal of solid particles and liquid droplets in suspension.

Detect Process Upsets With In-Process Video Microscopy

PVM© technology can be used to detect the presence of unexpected polymorphs, even at concentrations below the detection limits of Raman or offline microscopy. By imaging thousands of particles per second, trace polymorph detection is possible where morphology changes exists.

Floccculation

Flocculation is a common separation technique in the biotechnology, petroleum, pulp and paper, and mining industries. Long polymer chains of a flocculant adsorb to small particles, initiate particle bridging and allow the formation of large flocs. Flocculation efficiency is largely determined by mixing time and intensity, effective flocculant type and concentration, dosing rate, solids concentration and particle size. Effective flocculation influences product development and scale-up, downstream separation performance, operating cost and yield.

Liquid-Liquid Dispersions

Liquid-liquid dispersions, or emulsions, are an excellent application for in situ droplet size measurement; sampling these systems for offline analysis can be unrepresentative as the sample can change by the time you measure it offine.

Flow Assurance in Oil and Gas Production

Flow assurance involves cost-effective approaches to produce and transport fluids from the reservoir to a processing facility. Flow assurance challenges are further mounting due to the transition from conventional oil reserves to mature oil fields.

Real-Time Characterization of Complex Multiphase Particle and Droplet Systems

The handling and processing of suspensions and emulsions is critical. Multiphase systems tend to be complex with many parameters, including overall process efficiency and economic profitability, be­ing directly affected by the ability to consistently deal with the production, separation, and/or removal of solid particles and liquid droplets in suspension.

Ấn phẩm

Công nghệ

Lasentec FBRM của METTLER TOLEDO
Công cụ dạng đầu dò được đưa trực tiếp vào quy trình để nghiên cứu thay đổi của kích thước và số lượng hạt theo thời gian sử dụng công nghệ Đo độ phản...
Real Time Microscopy For Crystals, Particles and Droplets
Probe-based instrument inserted directly into a process to visualize particles using real-time microscopy with PVM technology.

Các Sản phẩm liên quan

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.