Tận Dụng Sự Tự Động Hoá Và PAT Trong Trạng Thái Bình Thường Tiếp Theo
Tiếng Việt
Webinar - On Demand

Tận Dụng Sự Tự Động Hoá Và PAT Trong Trạng Thái Bình Thường Tiếp Theo

Webinar - On Demand

Các Chiến Lược Để Tăng Cường Thông Tin Và Cải Thiện Năng Suất

Tận dụng sự tự động hoá Và PAT trong trạng thái bình thường tiếp theo
Tận dụng sự tự động hoá Và PAT trong trạng thái bình thường tiếp theo

Sử Dụng Thí Nghiệm Đa Dữ Liệu (DRE)

Kể từ khi thành lập vào năm 2014, Phòng Thí Nghiệm Tăng Cường Phát Triển Quy Trình (iLab) của Merck trong bộ phận Nghiên Cứu & Phát Triển Quy Trình Phân Tử Nhỏ đã tập trung vào việc phát triển các công cụ và kỹ thuật giúp tiếp thu những hiểu biết sâu hơn, cơ bản hơn về cách tiết kiệm tài nguyên. Phòng thí nghiệm này tập trung vào khái niệm tăng cường dữ liệu, đặc biệt là xoay quanh việc cho phép thu thập dữ liệu, giảm dữ liệu và phân tích dữ liệu hiệu quả hơn. Chúng tôi đã phát triển để gọi các hoạt động này là Thí Nghiệm Đa Dữ Liệu (DRE) và các khoản đầu tư đã tạo ra một sáng kiến chiến lược rộng lớn hơn, trên cả R&D Quy Trình phân tử lớn và nhỏ, được gọi là "Sáng Kiến DRE".

Tăng Mật Độ Dữ Liệu Trong Khi Cải Thiện Năng Suất – Ngay Cả Khi Các Nhà Khoa Học Không Có Mặt Trong Phòng Thí Nghiệm

Buổi thuyết trình này nhấn mạnh việc lắp đặt các công nghệ hỗ trợ mới, chẳng hạn như mô hình hoá quy trình, tự động hoá thiết bị để bàn, thí nghiệm công suất trung bình và cao, công nghệ phân tích quy trình (PAT) và thí nghiệm được thiết kế theo thống kê. Chúng tôi tập trung vào:

  • Việc phát triển, minh hoạ và triển khai các công cụ mới được thiết kế để tăng mật độ thông tin của các thí nghiệm mà chúng tôi tiến hành
  • Hiệu quả của các nhà hoá học và kỹ sư tiến hành thí nghiệm đa dữ liệu (DRE)
  • Cách các công nghệ hỗ trợ đã được tận dụng để tiếp tục những nỗ lực nghiên cứu trong đại dịch

Tham gia cùng hàng trăm nhà nghiên cứu đã xem buổi thuyết trình này.

Shane Grosser, Ph.D. - Merck & Co, Inc.
29 Phút
English

Shane Grosser, Tiến sĩ - Merck & Co, Inc.
Shane Grosser, Tiến sĩ - Merck & Co, Inc.

Sự kiện

Library Document Image

Hội thảo Trực tuyến về Vệ sinh Cân phòng thí nghiệm

09 Jun, 2022

Xem hội thảo trực tuyến miễn phí về vệ sinh cân phòng thí nghiệm và tìm hiểu tầm quan trọng của việc vệ sinh thiết bị phòng thí nghiệm đối với sự an toàn và độ chính xác khi cân ...thêm

Library Document Image

Online Event: Lean Management in Laboratory

21 Jun, 2022

Join our FREE webinar and training on lean laboratory management. Submit your questions and get answers during the live presentation! Learn more now ⮞ ...more

Library Document Image

Live Webinar Basics of Correct Weighing

23 Jun, 2022

In this webinar you will learn how to apply correct weighing techniques, what influences weighing results and how to minimize the risk of error. ...more

Library Document Image

Delivering from Lab to Plant – The Role of PAT Across Scales

29 Jun, 2022

This event is for those interested in novel strategies to develop, transfer and scale-up robust processes. ...more

Library Document Image

Webinar: Technical Controls for a Lean Lab

07 Jul, 2022

This webinar explains the analogies of lean manufacturing with lean lab and suggests way our instruments can help you convert your lab into a lean lab. ...more