Giám sát Phản ứng Hóa học Tại chỗ - METTLER TOLEDO
 
Menu
White Paper

Giám sát Phản ứng Hóa học Tại chỗ

White Paper

Những Tiến bộ Gần đây trong Hóa học Hữu cơ

Trang trắng Giám sát Phản ứng Hóa học
Trang trắng Giám sát Phản ứng Hóa học

Trang trắng - Giám sát Phản ứng Hóa học Tại chỗ - trình bày cách lấy thông tin phản ứng nhiều hơn trong thời gian ít hơn.

Thông tin phản ứng tức thời để cải thiện hiệu quả kiểm tra chất lượng, tối ưu hóa và mở rộng quy mô hóa học là điều quan trọng trong việc phát triển hóa chất. Trang trắng này thảo luận cách mà quang phổ tại chỗ cung cấp thông tin phản ứng có giá trị, nhằm:

  • Cho phép các nhà khoa học “xem” những gì đang xảy ra trong hóa học khi nó phản ứng
  • Cho phép thay đổi ngay điều kiện hóa học để tăng tốc độ phát triển quy trình
  • Tăng cường hiểu biết về phản ứng và cải thiện sự bền vững hóa học cho việc mở rộng quy mô và sản xuất

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.