Nghiên cứu Động học Phản ứng Hóa học | Mettler Toledo
Tiếng Việt

Nghiên cứu Động học Phản ứng Hóa học

Nghiên cứu tốc độ phản ứng hóa học và đo động học trực tiếp

Gọi để được báo giá
Kinetics, Mechanism and Pathway
Kinetics in C-H Activations
ReactIR with iC Kinetics software

Các Ứng dụng

Applications Related to Chemical Reaction Kinetics Studies

Tổng hợp hóa học
Rà soát và Tối ưu hóa xúc tác, hydro hóa, tổng hợp polyme và tổng hợp hóa học phản ứng khác

Các nhà nghiên cứu làm việc trong quá trình tổng hợp hóa học đang phải chịu áp lực ngày càng tăng để khám phá và phát triển những con đường sáng tạo và quy trình hóa học mạnh mẽ càng nhanh càng tốt.

Crystallization and Precipitation
Optimize Crystal Size, Yield and Purity With Crystallization Equipment

By understanding crystallization processes and choosing the right process parameters, it is possible to repeatably produce crystals of the correct size, shape and purity while minimizing issues downstream.

Truyền khối trong một thiết bị phản ứng hóa học
Trộn trong lò phản ứng hóa học và ảnh hưởng đến động học phản ứng và tăng quy mô

Hiểu biết cơ bản về quá trình pha trộn là cần thiết cho việc mở rộng quy mô trong phát triển hóa học. Pha trộn là việc giảm hoặc loại bỏ sự không đồng nhất của các pha có thể trộn lẫn hoặc bất khả xâm phạm. Mục đích là để giảm hoặc loại bỏ građien nhiệt độ hoặc nồng độ, hoặc để đảm bảo phân tán tốt nhiều pha.

Truyền nhiệt và Mở rộng quá trình
Truyền nhiệt trong các ống khuấy ảnh hưởng đến mở rộng quy mô quá trình như thế nào

Mở rộng quy mô một quá trình hóa học từ phòng thí nghiệm sang sản xuất chỉ mang lại kết quả hữu ích khi hệ số truyền nhiệt chính xác. Nếu nhiệt trở và tỷ lệ phản ứng chỉ mang tính tương đối, thì phải sử dụng biên độ an toàn lớn, dẫn đến đầu tư lớn hơn hoặc thời gian mẻ dài hơn, làm giảm năng suất của quy trình. Trong các thiết bị bình phản ứng khuấy trộn, cơ chế truyền nhiệt là đối lưu cưỡng bức và là một phần cần đặc biệt quan tâm khi điều chỉnh quy mô quy trình từ phòng thí nghiệm sang nhà máy.

An toàn quy trình
Phát hiện Nguy cơ Nhiệt Sớm và Thiết kế An toàn cho Quy trình Hóa học

Phát hiện Nguy cơ Nhiệt Sớm và Thiết kế An toàn cho Quy trình Hóa học

Phát triển và Tăng quy mô Quy trình
Thiết kế Quy trình Hóa học Mạnh mẽ và Bền vững Để chuyển Nhanh hơn Đến Thí điểm Nhà máy và Sản xuất

Thiết kế Quy trình Hóa học Mạnh mẽ và Bền vững Để chuyển Nhanh hơn Đến Thí điểm Nhà máy và Sản xuất

Hóa học Lưu lượng Liên tục
Giảm Thời gian Chu kỳ, Tăng Chất lượng và Năng suất Với Hóa học Lưu lượng

Giảm Thời gian Chu kỳ, Tăng Chất lượng và Năng suất Với Hóa học Lưu lượng Liên tục

Tổng hợp hóa học

Các nhà nghiên cứu làm việc trong quá trình tổng hợp hóa học đang phải chịu áp lực ngày càng tăng để khám phá và phát triển những con đường sáng tạo và quy trình hóa học mạnh mẽ càng nhanh càng tốt.

Crystallization and Precipitation

By understanding crystallization processes and choosing the right process parameters, it is possible to repeatably produce crystals of the correct size, shape and purity while minimizing issues downstream.

Truyền khối trong một thiết bị phản ứng hóa học

Hiểu biết cơ bản về quá trình pha trộn là cần thiết cho việc mở rộng quy mô trong phát triển hóa học. Pha trộn là việc giảm hoặc loại bỏ sự không đồng nhất của các pha có thể trộn lẫn hoặc bất khả xâm phạm. Mục đích là để giảm hoặc loại bỏ građien nhiệt độ hoặc nồng độ, hoặc để đảm bảo phân tán tốt nhiều pha.

Truyền nhiệt và Mở rộng quá trình

Mở rộng quy mô một quá trình hóa học từ phòng thí nghiệm sang sản xuất chỉ mang lại kết quả hữu ích khi hệ số truyền nhiệt chính xác. Nếu nhiệt trở và tỷ lệ phản ứng chỉ mang tính tương đối, thì phải sử dụng biên độ an toàn lớn, dẫn đến đầu tư lớn hơn hoặc thời gian mẻ dài hơn, làm giảm năng suất của quy trình. Trong các thiết bị bình phản ứng khuấy trộn, cơ chế truyền nhiệt là đối lưu cưỡng bức và là một phần cần đặc biệt quan tâm khi điều chỉnh quy mô quy trình từ phòng thí nghiệm sang nhà máy.

An toàn quy trình

Phát hiện Nguy cơ Nhiệt Sớm và Thiết kế An toàn cho Quy trình Hóa học

Phát triển và Tăng quy mô Quy trình

Thiết kế Quy trình Hóa học Mạnh mẽ và Bền vững Để chuyển Nhanh hơn Đến Thí điểm Nhà máy và Sản xuất

Hóa học Lưu lượng Liên tục

Giảm Thời gian Chu kỳ, Tăng Chất lượng và Năng suất Với Hóa học Lưu lượng Liên tục

Ấn phẩm

Publications Related to Chemical Reaction Kinetics Studies

White Papers

Mở rộng quy mô Phản ứng Grignard – 4 Bước để Kiểm soát Sự phát triển
Các phản ứng hóa học tỏa nhiệt mang nhiều rủi ro nội tại – đặc biệt là khi mở rộng quy mô. Các nghiên cứu được công bố từ các công ty hóa chất và dược...
Giám sát Phản ứng Hóa học Tại chỗ
“Làm cách nào để làm được nhiều hơn với ít chi phí hơn?” là một chủ đề không đổi trong các phòng thí nghiệm phát triển hóa chất vì các nhà nghiên cứu...
Metal Catalyzed Transformations Using In Situ Spectroscopy
This white paper reviews recent advances in organic chemistry using chemical reaction monitoring.
Tổng hợp hóa chất đâu chỉ còn là bình cầu đáy tròn
Learn how to improve your organic synthesis!This white paper discusses new methodologies for organic synthesis including how to: Cool and heat without...
Real-Time Reaction Monitoring
Real time, in situ mid-FTIR reaction monitoring leads to a greater understanding of catalyst activity and robustness. Researchers at the University of...
Công nghệ FTIR online được sử dụng để đảm bảo an toàn cho quy trình giảm Sodium Borohydride
John O'Reilly của Roche Ireland thảo luận về hệ thống Công nghệ phân tích quy trình (PAT) bền vững có sử dụng FTIR online cho quy trình giảm Sodium Bo...

On-Demand Webinars

Reaction Progress Kinetic Analysis
Professor Donna Blackmond discusses how Reaction Progress Kinetic Analysis (RPKA) methodology simplifies kinetic studies of organic reactions.
Reaction Kinetics Progress Analysis Ryan Baxter
This webinar explores a graphical analysis approach to rationalize unusual kinetics in C-H activations. The Reaction Progress Kinetic Analysis (RPKA)...
Development of Continuous Processes
David Ford of Nalas investigated an Oxidative Nitration reaction with a fast and highly exothermic oxidation step using reaction calorimetry and Proce...
Polymerization Process Monitoring
This presentation discusses polymerization process monitoring and how the value of real-time in situ Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy co...
Sự phát triển của Quy trình Gia tốc
Phát triển quy trình tập trung vào quy trình liên tục có thể tối ưu hóa nhiều công cụ giống nhau được sử dụng trong quy trình truyền thống. Nalas Engi...

Citations

ReactIR Citation List
Continuous measurements from infrared spectroscopy are widely used for obtaining reaction profiles, which are used to calculate reaction rates. This...

Các Sản phẩm liên quan

Products for Chemical Reaction Kinetics Studies

Trang này không được tối ưu hóa cho trình duyệt web của bạn. Xem xét sử dụng một trình duyệt khác hoặc nâng cấp trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất để đảm bảo kết quả tốt nhất.