Sự phát triển của Quy trình Gia tốc - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
Webinar - On Demand

Sự phát triển của Quy trình Gia tốc

Webinar - On Demand

Sử dụng hệ phản ứng dòng chảy tiên tiến

Batch Cooling Crystallization
Batch Cooling Crystallization

Phát triển quy trình tập trung vào quy trình liên tục có thể tối ưu hóa nhiều công cụ giống nhau được sử dụng trong quy trình truyền thống. Nalas Engineering phát triển quy trình liên tục thông qua các nguyên tắc kỹ thuật hóa âm thanh được làm đầy bằng dữ liệu từ các công cụ tại chỗ và ngoại tuyến. Hội thảo trực tuyến này thảo luận về cách sử dụng chuỗi phản ứng hóa học liên tục với Công nghệ phân tích quy trình (PAT) để đẩy nhanh quá trình phát triển quy trình. Hãy tham gia cùng 500 nhà nghiên cứu đã xem phần thuyết trình này.

Jerry Salan - Nalas Engineering
21 Minutes
English

Buổi hội thảo trực tuyến này đặc biệt tập trung vào lý thuyết đằng sau việc xử lý liên tục, các phương pháp sử dụng để thúc đẩy gia tốc, các công cụ để tạo ra dữ liệu và khả năng mở rộng của hệ phản ứng dòng chảy tiên tiến.

Điều gì kiểm soát quy trình của chúng ta? Hằng số nhỏ nhất là gì?

 • Động học phản ứng/Hóa học hoặc Vật lý (quy mô độc lập)
  • Tốc độ phản ứng hóa học và vật lý
  • Chức năng của nồng độ, nhiệt độ: hệ thống phản ứng
 • Pha trộn (Quy mô phụ thuộc)
  • Tỷ lệ pha trộn = Tăng tốc vận chuyển các phân tử: Macro, Meso, Micro
  • Chức năng của thiết bị + hệ thống phản ứng
 • Truyền khối (Quy mô phụ thuộc)
  • Tỷ lệ của quá trình khuếch tán của một phân tử trong hoặc ở giữa (các) pha lỏng
  • Chức năng của nồng độ, áp suất và kLa: thiết bị + hệ thống phản ứng
 • Truyền nhiệt (Quy mô phụ thuộc)
  • Tỷ lệ truyền năng lượng dưới dạng nhiệt: nhiệt tạo (phản ứng)
  • Tỷ lệ thoát nhiệt = Chức năng của Tr,Tj, U: Thiết bị + hệ thống phản ứng

Quy trình – tỷ lệ xác định năng suất, chất lượng và độ an toàn

Sự phát triển của Quy trình Gia tốc
Sự phát triển của Quy trình Gia tốc

Người thuyết trình

Jerry Salan bắt đầu sự nghiệp của mình với cương vị là một nhà thầu và sau đó là một công chức Hải quân Hoa Kỳ. Trách nhiệm chính của ông bao gồm quản lý việc sản xuất nhiên liệu ngư lôi và phát triển quy trình cho các vật liệu điện tử mới. Ông đã thành công trong việc nhân rộng hàng chục nguyên vật liệu lên quy mô thử nghiệm với sự giúp đỡ của các nhà khoa học đồng nghiệp và các nhà khai thác. Ông may mắn có cơ hội phát triển một vài quy trình liên tục sản xuất ra hàng trăm kí lô gram chất nổ. Năm 2007, Jerry đã làm việc tại Tập đoàn Pfizer tại Groton, Connecticut. Tại đây, ông vẫn tập trung phát triển quy trình liên tục trong lĩnh vực dược phẩm. Năm 2010, Jerry sáng lập Nalas với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp dược lớn và nhỏ và tiếp tục phát triển các quy trình cho quân đội. Ông có một cơ sở rộng hơn 1.800 foot vuông với đầy đủ các thiết bị hỗ trợ cho nhu cầu của bạn.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.