Tự động tổng hợp & Phát triển quy trình - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
Các bình phản ứng tổng hợp hóa học & Phát triển quy trình

Tự động tổng hợp & Phát triển quy trình

Bình phản ứng tổng hợp, bình phản ứng tự động và điều khiển bình phản ứng bọc hai lớp

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá
Các hệ thống phản ứng tổng hợp hóa học
Automated Lab Reactor Control

Thiết bị phản ứng tổng hợp hóa học

Tự động hóa & điều khiển bình phản ứng hai lớp

Thiết bị phản ứng hóa học làm tăng năng suất trong phòng thí nghiệm
Kiểm soát lò phản ứng trong phòng thí nghiệm với hệ thống sưởi và làm mát của bên thứ ba, bổ sung chất lỏng, máy khuấy và công cụ PAT.
Cải tiến cho Phòng thí nghiệm Tổng hợp
Tổng hợp, tạo nét đặc trưng và tối ưu hóa bằng thiết bị tổng hợp hóa học được tích hợp đầy đủ
Tạo nên nét đặc trưng và Tối ưu hóa các Quy trình Hóa học
Đảm bảo các quy trình mạnh mẽ và linh hoạt từ 0.5 mL đến 1000 mL
Phát triển các Điều kiện Hóa học Lý tưởng
Tìm hiểu nhiều nhiệt độ vận hành mà không cần chậu nước đá, bếp cách dầu, bộ ổn nhiệt hoặc thiết bị làm lạnh sâu
Xác định các Phản ứng Cải tiến
Sàng lọc thêm nhiều thông số với các thí nghiệm an toàn 24/24 mà không cần giám sát
Đưa ra Quyết định Nhanh chóng
Thu thập và báo cáo về các thí nghiệm có nhiều dữ liệu
Đổi mới để phát triển quy trình và mở rộng quy mô
Kết nối và kiểm soát các lò phản ứng trong phòng thí nghiệm; Thể tích 2 lít trở lên
Giao diện đơn giản
Đơn giản hóa các thủ tục và giảm đào tạo với một giao diện chuẩn, duy nhất cho tất cả các lò phản ứng, máy khuấy và máy điều nhiệt
Báo cáo tất cả dữ liệu thí nghiệm
Thu thập, chuẩn bị và báo cáo dữ liệu một cách an toàn từ các lò phản ứng, cảm biến và công cụ PAT
Kiểm soát không giám sát
Đặt quy trình cho hoạt động 24 giờ an toàn, không giám sát và cải thiện năng suất phòng thí nghiệm
An toàn lao động
Hệ thống an toàn vốn có bảo vệ người vận hành và phòng thí nghiệm ngay cả khi không giám sát
Các hệ thống phản ứng tổng hợp hóa học

Thiết bị phản ứng hóa học làm tăng năng suất trong phòng thí nghiệm

Automated Lab Reactor Control

Kiểm soát lò phản ứng trong phòng thí nghiệm với hệ thống sưởi và làm mát của bên thứ ba, bổ sung chất lỏng, máy khuấy và công cụ PAT.

Dịch vụ

Dịch vụ cho tổng hợp hóa học và Phát triển quy trình

Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn

Ấn phẩm

Tài liệu lưu trữ cho bình phản ứng tổng hợp, bình phản ứng tự động và điều khiển bình phản ứng bọc hai lớp

Bảng dữ liệu

EasyMax Basic Synthesis Reactor
Synthesize more new compounds, eliminate non-viable candidates earlier and perform reaction optimization at volumes from 0.5 mL to 400 mL.
EasyMax Advanced Synthesis Reactor
Smaller volume designed for reaction screening and optimization while larger volume is for scale-up experiments and crystallization studies.
OptiMax
Quickly deliver new chemical compounds, characterize the process, reduce failures, and ensure workflow and sustainability.
RX-10 Reactor Control
RX-10 provides an interface connecting any types and volumes of jacketed reactors to cryostats, thermostats, stirrer motors, and sensors. This allows...

Catalog

Reactor Systems for Chemical Synthesis
Replace round bottom flasks and jacketed lab reactors with reactor systems for simple chemical and process development enabling scientists to deliver...

Các sản phẩm và giải pháp liên quan

Quang phổ - Chuyển đổi hồng ngoại FTIR tại chỗ
Quang phổ chuyển đổi hồng ngoại Fourier (FTIR) để theo dõi phản ứng hóa học trong thời gian thực
Thiết bị phân tích kích thước hạt
Hiểu rõ, tối ưu hóa và điều khiển hệ cấu tử với công nghệ phân tích hệ thống cấu tử trực tiếp theo thời gian thực