Tự động tổng hợp & Phát triển quy trình - Tổng quan - METTLER TOLEDO

  Tự động tổng hợp & Phát triển quy trình

  Bình phản ứng tổng hợp, bình phản ứng tự động và điều khiển bình phản ứng bọc hai lớp

  Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
   

  Bình phản ứng tự động & Hệ thống bình cho tổng hợp hóa học & Phát triển Quy trình

  Điều khiển và lưu lại tất cả các thông số phản ứng 24 giờ trong ngày

  Bình phản ứng tổng hợp và bình phản ứng tự động cung cấp mộ...

  Điều khiển và lưu lại tất cả các thông số phản ứng 24 giờ trong ngày

  Bình phản ứng tổng hợp và bình phản ứng tự động cung cấp một nền tảng tiên tiến cho tổng hợp hóa học, phát triển và phòng thí nghiệm kilo. Các công cụ tổng hợp hóa học và phát triển quy trình này mở ra khả năng mới cho việc khám phá các hướng tổng hợp, điều kiện phản ứng, và tối ưu hóa các thông số phản ứng. Tùy thuộc vào thể tích hoạt động và mục đích nghiên cứu, các nhà nghiên cứu chọn cho mình phiên bản bình phản ứng tổng hợp hoặc điều khiển bình phản ứng tự động.

  Các công cụ cho phép cá nhân hóa theo đặc thù của ứng dụng và nơi làm việc từ mức độ sơ cấp đến nâng cao. Các hệ thống bình phản ứng tổng hợp hiện nay, bao gồm cả các bình phản ứng hai lớp phổ biến, đều có thể được nâng cấp để thêm vào các chức năng mới và kiểm soát khả năng cũng như quản lý dữ liệu thông minh.

  Ngày nay, những nhà nghiên cứu đang áp dụng các giải pháp công nghệ hiệu quả để mở rộng nghiên cứu và phát triển các phân tử mới, đồng thời tối ưu hóa các điều kiện của quá trình. Các công nghệ tổng hợp mở ra khả năng mới cho việc kiểm soát, tối ưu hoá và báo cáo các điều kiện quy trình quan trọng.  Thay thế các bình hóa chất đáy tròn và giảm thời gian phát triển hóa học với các thí nghiệm ổn định hơn, khả năng lặp lại cao hơn đồng thời hiểu biết sớm hơn các thông số tối ưu cho phản ứng. 


   
  Các hệ thống phản ứng tổng hợp hóa học
  Automated Lab Reactor Control

  Thiết bị phản ứng tổng hợp hóa học

  Jacketed Reactor Control & Automation

  Thiết bị phản ứng hóa học làm tăng năng suất trong phòng thí nghiệm
  Control jacketed lab reactors with third party heating and cooling systems, liquid addition, stirrers, and PAT tools.
  Cải tiến cho Phòng thí nghiệm Tổng hợp
  Tổng hợp, tạo nét đặc trưng và tối ưu hóa bằng thiết bị tổng hợp hóa học được tích hợp đầy đủ
  Tạo nên nét đặc trưng và Tối ưu hóa các Quy trình Hóa học
  Đảm bảo các quy trình mạnh mẽ và linh hoạt từ 0.5 mL đến 1000 mL
  Phát triển các Điều kiện Hóa học Lý tưởng
  Tìm hiểu nhiều nhiệt độ vận hành mà không cần chậu nước đá, bếp cách dầu, bộ ổn nhiệt hoặc thiết bị làm lạnh sâu
  Xác định các Phản ứng Cải tiến
  Sàng lọc thêm nhiều thông số với các thí nghiệm an toàn 24/24 mà không cần giám sát
  Đưa ra Quyết định Nhanh chóng
  Thu thập và báo cáo về các thí nghiệm có nhiều dữ liệu
  Innovation For Process Development and Scale-Up
  Connect and control jacketed lab reactors; 2 Liter volumes and higher
  Simple Interface
  Simplify procedures and reduce training with a single, standardized interface for all reactors, stirrers, and thermostats
  Report All Experimental Data
  Securely capture, prepare, and report data from reactors, sensors, and PAT tools
  Unattended Control
  Set procedures for safe, unattended 24 hour operation and improve lab productivity
  Occupational Safety
  The inherently safe system protects the operator and lab even when unattended
  Các hệ thống phản ứng tổng hợp hóa học

  Thiết bị phản ứng hóa học làm tăng năng suất trong phòng thí nghiệm

  Cải tiến cho Phòng thí nghiệm Tổng hợp
  Tổng hợp, tạo nét đặc trưng và tối ưu hóa bằng thiết bị tổng hợp hóa học được tích hợp đầy đủ
  Tạo nên nét đặc trưng và Tối ưu hóa các Quy trình Hóa học
  Đảm bảo các quy trình mạnh mẽ và linh hoạt từ 0.5 mL đến 1000 mL
  Phát triển các Điều kiện Hóa học Lý tưởng
  Tìm hiểu nhiều nhiệt độ vận hành mà không cần chậu nước đá, bếp cách dầu, bộ ổn nhiệt hoặc thiết bị làm lạnh sâu
  Xác định các Phản ứng Cải tiến
  Sàng lọc thêm nhiều thông số với các thí nghiệm an toàn 24/24 mà không cần giám sát
  Đưa ra Quyết định Nhanh chóng
  Thu thập và báo cáo về các thí nghiệm có nhiều dữ liệu
  Automated Lab Reactor Control

  Control jacketed lab reactors with third party heating and cooling systems, liquid addition, stirrers, and PAT tools.

  Innovation For Process Development and Scale-Up
  Connect and control jacketed lab reactors; 2 Liter volumes and higher
  Simple Interface
  Simplify procedures and reduce training with a single, standardized interface for all reactors, stirrers, and thermostats
  Report All Experimental Data
  Securely capture, prepare, and report data from reactors, sensors, and PAT tools
  Unattended Control
  Set procedures for safe, unattended 24 hour operation and improve lab productivity
  Occupational Safety
  The inherently safe system protects the operator and lab even when unattended

  Dịch vụ

  Dịch vụ cho tổng hợp hóa học và Phát triển quy trình

  Nhanh chóng
  Hỗ trợ và sửa chữa
  Hiệu suất
  Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
  Tuân thủ
  Hiệu chỉnh và Chất lượng
  Chuyên gia
  Đào tạo và Tư vấn

  Ấn phẩm

  Tài liệu lưu trữ cho bình phản ứng tổng hợp, bình phản ứng tự động và điều khiển bình phản ứng bọc hai lớp

  Bảng dữ liệu

  EasyMax Basic Synthesis Reactor
  Synthesize more new compounds, eliminate non-viable candidates earlier and perform reaction optimization at volumes from 0.5 mL to 400 mL.
  EasyMax Advanced Synthesis Reactor (A4 Size)
  Smaller volume designed for reaction screening and optimization while larger volume is for scale-up experiments and crystallization studies.
  OptiMax
  Quickly deliver new chemical compounds, characterize the process, reduce failures, and ensure workflow and sustainability.
  RX-10 Reactor Control
  RX-10 provides an interface connecting any types and volumes of jacketed reactors to cryostats, thermostats, stirrer motors, and sensors. This allows...

  Catalog

  Reactor Systems for Chemical Synthesis
  Replace round bottom flasks and jacketed lab reactors with reactor systems for simple chemical and process development enabling scientists to deliver...

  Các sản phẩm và giải pháp liên quan

  Quang phổ chuyển đổi hồng ngoại FTIR tại chỗ
  Quang phổ chuyển đổi hồng ngoại Fourier (FTIR) để theo dõi phản ứng hóa học trong thời gian thực
  Phân tích liên tục hình dạng và phân bố kích thước cấu tử
  Hiểu rõ, tối ưu hóa và điều khiển hệ cấu tử với công nghệ phân tích hệ thống cấu tử trực tiếp theo thời gian thực
  EasySampler
  EasySampler was designed to eliminate these challenges by providing an automated and robust inline method of taking representative samples from reacti...

  Phần mềm

  iC Data Center
  Capture, Prepare, Share Experimental Data
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.