Hệ Phản ứng Hóa học Tự động - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt

Đặt cuộc họp trực tuyến với chuyên gia ngay hôm nay

Đặt cuộc họp ngay

Hệ Phản ứng Hóa học Tự động

METTLER TOLEDO cung cấp sản phẩm, giải pháp và dịch vụ để giúp thiết lập và cải tiến các quy trình trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm hóa học và sinh-dược phẩm tốt hơn.

Tăng tốc nghiên cứu và phát triển hóa học
Chúng tôi cung cấp các giải pháp cho tổng hợp song song (MiniBlock®); hệ thống phản ứng và nhiệt lượng kế phản ứng tự động dùng trong phòng thí nghiệm (EasyMax™, MultiMax™, RC1™); phân tích phản ứng FTIR trực tiếp, liên tục(ReactIR™);Biểu thị thành phần cấu tử trong quy trình (FBRM® and PVM®), cũng như giao diện chung và phân tích nâng cao với phần mềm iC.

Đội ngũ chuyên gia hỗ trợ và kinh doanh kỹ thuật toàn cầu của METTLER TOLEDO phục vụ khách hàng trong các ngành công nghiệpSinh-Dược phẩm, Hóa chất chuyên dụng và Hóa chất tinh chế , Dầu hỏa và Hóa dầu , và Polime.Chuyên môn ứng dụng bao gồm tổng hợp hữu cơ, phát triển quy trình & an toàn, kết tinh, lập công thức sản phẩm, polime hóa, Công nghệ phân tích quy trình (PAT), Chất lượng theo thiết kế (QbD) và xử lý phần tử.

Tài liệu quảng cáo